Hyppää pääsisältöön

Muistisairaille määrätään psykoosilääkkeitä vastoin suosituksia

Kelan lääkekorvaustilastojen mukaan psykoosilääkkeiden kulutus Suomessa kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2014 psykoosilääkkeistä sai korvausta yli 183 000 suomalaista. Todellisuudessa lääkkeitä syö vielä useampi, sillä pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien henkilöiden syömät lääkkeet eivät Kelan tilastoissa näy.

Yhä harvempi resepti on erityiskorvattava. Tämä tarkoittaa, että psykoosilääkkeitä käytetään yhä enemmän muihin käyttötarkoituksiin, kuin skitsofrenian tai muiden psykoottisten tilojen hoitoon. Käytetyimmät psykoosilääkkeet ovat risperidoni ja ketiapiini.

Resepteistä kolmannes on määrätty yli 65-vuotiaille. Kaikki iäkkäät psykoosilääkkeiden syöjät eivät suinkaan ole psykoosissa, vaan psykoosilääkkeillä lääkitään yleisesti muistisairaiden käytösoireita. Tyypillisiä käytösoireita ovat apatia, levottomuus, huutelu, verbaalinen ja fyysinen aggressiivisuus sekä hoidon tai avun vastustelu. Osaan käytösoireista lääkkeet auttavat, osaan eivät.

Psykoosilääkkeet lyhentävät elinikää ja lisäävät sydäninfarktien ja aivohalvausten riskiä. Siksi Käypä hoito –suositus rajaa psykoosilääkkeiden käytön kaikkein vaikeimpiin psykoottisiin oireisiin ja aggressiivisuuteen. Lääkkeiden määräämiskäytännöt eivät vastaa suosituksia.

Joissain tapauksissa psykoosilääkkeitä käytetään muistisairaiden liikkumisen rajoittamiseen tai käyttäytymisen hillitsemiseen. Tätä kutsutaan kemialliseksi sitomiseksi. Ilmiön yleisyydestä on hyvin vähän tutkittua tietoa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL kerää tietoa kuntien vanhustenhoidosta RAI-tietokantaan. Yksi vanhustenhoidon laatuindikaattoreista on, kuinka monella vanhuksella on ”psykoosilääkitys ilman psykoosioireita”. RAI-tilastojen mukaan joka neljäs ympärivuorokautisessa hoidossa olevista vanhuksista syö psykoosilääkkeitä, vaikka heillä ei ole psykoosioireita.

Joissain kunnissa lääkkeitä käytetään selvästi enemmän kuin toisissa. MOT vierailee muun muassa Imatralla, jossa yli 40 prosenttia palvelutalojen asukkaista syö psykoosilääkkeitä ilman psykoosioireita.

MOT: Lääkkeillä vaiennetut vanhukset
TV1 maanantaina 15.2. klo 20
Toimittaja Riikka Kaihovaara

Kommentit