Hyppää pääsisältöön

Eläkeläisköyhälistö kyykkyyn: käsikirjoitus

Grafiikka:
SIPILÄN HALLITUSOHJELMA
Maamme heikkous numero yksi: Suomen taloutta ja kilpailukykyä hankaloittaa väestön ikääntyminen

Grafiikka: Valuuttarahasto IMF:
Väestön ikääntyminen on Suomelle suuri riski

Ohjelman nimi:
ELÄKELÄISKÖYHÄLISTÖ KYYKKYYN

Kahdeksankymppinen Jussi Raukko on lähdössä päivittäiselle kävelyretkelleen Kouvolan Myllykoskella. Mukana seuraa lapinkoira Neo.

Raukko on yksi Suomen 1,5 miljoonasta eläkeläisestä. Hän jäi eläkkeelle vuonna -92. Ennen eläköitymistään Raukko työskenteli Myllykoski Oy:ssä.

Eläkeläinen Jussi Raukko, Kouvola:
”Eli olin 56-vuotias, kun pääsin tällaselle laman mukanaan tuomalle eläkkeelle sillä tavalla, että silloin firmat vähensivät väkeä ja joka oli halukas lähtemään ja sillon 55-vuotta täyttänyt, niin työnantaja sanoi, että voi päästä eläkkeelle, jos on virkavuosia tarpeeksi.”

Muutaman sadan metrin jälkeen Raukko tapaa parhaan ystävänsä, Pertti Sairasen. Yhteinen kävelylenkki on taivallettu miltei joka päivä jo vuodesta 2002 lähtien. Sairanen on 87-vuotias entinen veturinkuljettaja. Hän jäi eläkkeelle vuonna 1983.

Raukon ja Sairasen mukaan ikäihmisten itsetuntoa koetellaan nyky-Suomessa. Erityisesti iäkkäiden taloudellinen asema vaatisi parannusta. Kaksikko kiittelee Suomen Senioriliikettä, joka on nostanut tikun nokkaan eläkeläisten ykköshuolenaiheen: niin sanotun taitetun eläkeindeksin. Indeksi on seniorikansalaisten mukaan lisännyt köyhyyttä ja epätasa-arvoa Suomessa.

Raukko:
”Silloin, kun jäin eläkkeelle, se eläke oli 60 prosenttia palkasta. Jos nykyisiin palkkoihin vertaa , ja vertaa sitä, miten paljon palkat on noussut tästä… sanotaan vaikka siitä, kun tää indeksi muutettiin – siis -96 alusta – siis se pitäisi olla 60 prosenttia edelleenkin, jos se ois niin kun oikeudenmukainen. Se on nyt… eilen sitä just tossa laskeskelin, että se on tollanen 40% siis nykyisistä palkoista.”

Myös Pertti Sairasen eläkepäivien toimeentuloa on taitettu indeksi kolhinut.

Eläkeläinen Pertti Sairanen, Kouvola:
”Olen karkeasti laskeskellut, se on… muistaakseni se oli 66%:a valtion hommista se eläke sen aikasesta palkasta. Nyt se voi olla… en tiedä, mitä nykyään ammattiveljet ja –siskot saa, mutta luulisin, että se on semmosta 45 prosentin luokkaa ehkä eläke verrattuna nykyisiin ammatinharjottajiin.”

Sairanen:
”Vaikutusta on ollut.”

Niin sanottu taitettu indeksi hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 1995. Se oli yksi niistä Paavo Lipposen johtaman sateenkaarihallituksen päätöksistä, joilla haluttiin nostaa Suomi 90-luvun alun pankkikriisin ja laman alhosta. Päätös oli osa työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvoteltua kokonaisratkaisua.

Suomen Senioriliikkeen pj. Kimmo Kiljunen:
”Hyväksyttiin poliittinen linjaus, jonka ytimessä oli se, että meidän on hillittävä eläkemenojen kasvua ja meidän on kasvatettava eläkerahastoja, jotta me voimme vastata huutoomme tulevaisuuden eläkkeistä.”

Alun perin työeläkkeissä oli käytössä puhdas ansiotasoindeksi – eli eläkkeet nousivat tasatahtia palkkojen kanssa. Eläkkeen katsottiin olevan lykättyä palkanmaksua, jonka vasta myöhemmin eläkepäivillä saa käyttöönsä.

Ansiotasoindeksiä kutsutaan myös palkkaindeksiksi.

Ansiotasoindeksistä siirryttiin niin sanotun puoliväli-indeksin kautta taitettuun eläkeindeksiin. Tämä tarkoittaa, että eläkkeitä alettiin vuosittain tarkistaa indeksillä, jossa kuluttajahintojen paino on 80%:a ja palkkojen 20%:a. Näin eläkkeet alkoivat nousta palkkoja hitaammin.

Aluksi taitettu indeksi koski 65-vuotta täyttäneitä eläkeläisiä. Työikäisten työeläkkeissä säilyi entinen puoliväli-indeksi, kunnes vuonna 2005 taitettua indeksiä alettiin soveltaa kaikkiin työeläkkeisiin.

Dosentti Olli Pusa:
”Eläkeläiset kun yltää vanhuuseläkkeelle, ne alkaa olla 50%:a palkasta. Tulevaisuudessa vanhuuseläke alkaa olla 40%:a palkasta. Sitten, kun indeksi sitä kolhii, niin kaheksankymppisen eläke saattaa olla alle 30%:a palkasta. Ja sillä pitäis muka ostaa jotain palkkasidonnaisia vanhuuspalveluja. Eli käytännössähän eläkejärjestelmä työntää osan kustannuksista yhteiskunnan maksettaviksi.”

Dosentti Olli Pusa on tehnyt elämäntyönsä Suomen eläkejärjestelmän palveluksessa. Hänen työnantajiaan ovat olleet mm. eläkeyhtiö Ilmarinen ja Suomen suurin eläkelaitos, Kuntien eläkevakuutus Keva. Nyt Pusa on eläkkeellä. (-yhteiskuntatieteiden tri, –vakuutusmatemaatikko, -Itä-Suomen yliopiston sosiaaliturvapolitiikan dosentti, -poliittisesti sitoutumaton)

Pusa:
”Voi olla jonakin satunnaisena vuonna ollut poikkeustapauksia indeksiin, mutta kyllä pitkän aikavälin laskelmat siitä osoittaa, että se indeksi pudottaa eläkkeen tasoa olennaisesti.”

Kiljunen:
”Se on automaatti, joka vie köyhyyteen. Se mekanismi, joka on sinne sisään rakennettu – eli tää taitettu indeksi – niin sen seurauksena eläketasot laskevat.”

Kiljunen:
”Keskimäärin ottaen 65-vuotias ihminen, kun siirtyy eläkkeelle, 7%:a elää EU:n määrittämän köyhyysrajan alla. Yli 75-vuotiaista 20%:a elää EU:n määrittämän köyhyysrajan alla. Yli 85-vuotiaista 30%:a ja kun mennään 100-vuotiaihin ja katsotaan 100-vuotiaiden eläkkeitä, niin lähes puolet 100-vuotiaista elää köyhyysrajan alla. Tämä ilmiö, ei sitä ratkaise yhteiskuntapolitiikka, vaan sen ratkaisee luonto. Nimittäin 112-vuotiaista ei enää kukaan ole köyhyysrajan alla.”

Kimmo Kiljunen on entinen SDP:n kansanedustaja ja Helsingin yliopiston kehitysmaainstituutin johtaja. Eläkkeelle jäämisen jälkeen hänestä tuli Suomen Senioriliikkeen hallituksen puheenjohtaja. (-valtiotieteiden tri, -tietokirjailija, -kansanedustaja 1995-2011, kaupunginvaltuutettu 1985- (sd), -Suomen Senioriliikkeen pj.)

Vantaan kunnallispolitiikassa edelleen vaikuttavan Kiljusen mukaan eläkeläiset eivät nauti nyky-Suomessa ansaitsemaansa arvonantoa.

Kiljunen:
”Koko Suomen historiassa ei ole näin systemaattisesti joltakin porukalta otettu etuuksia pois. Ja silloin me näemme, kun puhumme viimeisestä 20 vuodesta, että kaikki Suomen eduskuntapuolueet ovat istuneet hallituksissa ja ne ovat noudattaneet tässä suhteessa samaa politiikkaa.”

Espoolainen yritysjohtaja Heikki Ranki jäi eläkkeelle 2,5 vuotta sitten. Hän istuu Kiljusen tavoin Suomen Senioriliikkeen johtotehtävissä. Ranki kuvaa itseään kokoomukseen päin kallellaan olevaksi perusporvariksi. Hän jakaa Kiljusen näkemyksen yhä useamman eläkeläisen putoamisesta köyhyysloukkuun. (-insinööri, -teollisuuskonserni ABB:n ex-johtaja, -poliittisesti sitoutumaton, -Senioriliikkeen hallituksen jäsen)

Suomen Senioriliikkeen hallituksen jäsen, Heikki Ranki:
”Kaikki tilastot puhuu sen puolesta, et et näin on. Että luetaan me mitä tilastoja tahansa, niin kyllä siinä eläkeläiset köyhtyy. Ei sille mitään mahda. Ja tää on tosiasia.”

Ranki:
”Meillähän on köyhyysrajaksi EU:ssa määritelty 1 170 euroa kuukaudessa. Ja meillä on noin 400 000 ihmistä, jotka saavat eläkettä alta 1 000 euroa. Sen lisäksi meillä on noin 210 000 ihmistä, jotka saavat 1 000 ja 1 250 euron välillä eläkettä. Ja jos tätä indeksiä ei muuteta, niin siinä on iso vaara, että meillä on kohta 600 000 siellä köyhyysrajan alapuolella eläkeläisistä elämässä. Ja sen takia meidän pitää saada tää muutos aikaiseksi.”

Suomen eläkejärjestelmä on yhdistelmä tasaeläkettä ja ansioperusteista turvaa. Se on valtion sääntelemä, mutta se on vahvasti myös työmarkkinaosapuolten sopimaa - eläkkeistä kun päätetään kolmikantaisesti. Neuvottelupöydässä istuvat työntekijät, työnantajat ja maan hallitus.

Suomen Senioriliike on perustettu vuonna 2008. Se on poliittisiin puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka tähän asti on keskittynyt lähinnä vanhusten hoivatyöhön. Toiminnassa on mukana kolmisen-tuhatta jäsentä.

Ranki:
”Me tehdään eläkeläispolitiikkaa nimenomaan, ja sen takia meitä on kirjava joukko ihmisiä tossa hallituksessa.”

Kiljunen:
”Jos katsotaan keskimääräistä eläkkeensaajaa, ja tää on siis karkea arvio, joka tulee muistinvaraisesti, niin jos olisi ollut palkkaindeksi käytössä ja tänä päivänä eläketaso olisi 1 500 euroa kuukaudessa, niin hän saisi tällä hetkellä lähemmäs 2 000 euroa… 1 950 euroa kuukaudessa, jos olisi ollut tuo palkkaindeksi käytössä koko ajan.”

Kiljunen:
”Suomessa ihmiset köyhtyvät vanhetessaan, ja tämä on täysin poikkeuksellista Länsi-Euroopassa. Eli mitä vanhemmasta ihmisestä on kysymys, sen pienituloisempi hän on.”

Pusa:
”Se on ihan matemaattinen laskelma. Ja kyl siitä on tehty, tehty tämmösiä indeksivertailuja ja se näkyy ihan hyvin.”

Pusa:
”Eläketaso ei oo sitä, mitä sen alun perin piti olla. Eläkkeiden piti olla 60 prosenttia palkasta.”

Kiljusen ja kumppanien keräämän aineiston mukaan eläkkeet seurasivat aina 80-luvun puoliväliin asti melko tarkasti palkkakehitystä. Selvä erkaantuminen tapahtui 90-luvun puolivälin jälkeen, kun taitettu indeksi alkoi vaikuttaa. Parin viime vuosikymmenen aikana työeläkkeet ovat nousseet 46%. Samana aikana palkat ovat kohonneet 88%:a.

Kiljunen:
”Jos menet katsomaan leipäjonoja Suomessa, 2014 jolloin viimeiset tilastot on leipäjonoista, niin 40%:a leipäjonojen asiakkaista on eläkkeensaajia. Melko synkkää. Siellä ei pitäisi olla yhdenkään eläkeläisen leipäjonossa. Miksi? Siksi, koska eläkejärjestelmän piti turvata perustoimeentulo.”

Pusa:
”Asiahan ei ole kunnossa. Nyt saa paljon palautetta, siis hyvin useasta puolueesta kenttäihmisiltä, eläkeläisaktiiveilta ja muilta. Niin huomaa, että kiehuu vähän siellä sun täällä.”

Pusa:
”Luulen, että moni kokoomuslainen tai joku muukin, niin hurraa Kimmo Kiljuselle, vaikkei ääneen sanoiskaan sitä.”

Suomalaisessa työeläkejärjestelmässä lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia työeläkkeitä hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt. Merkittävimmät niistä ovat Varma, Ilmarinen, Elo, Etera ja Veritas. Valtaa yhtiöissä käyttävät työmarkkinajärjestöjen ohella vakuutuskonsernit ja suuryritykset.

Työeläkevakuuttajat Tela on työeläketurvaa hoitavien työeläkeyhtiöiden etujärjestö. Telassa Senioriliikkeen näkemykset eivät herätä vastakaikua.

Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Työeläkevakuuttajat Tela:
”Mun mielestäni tää väite on täysin väärä analyyttisesti. Eli tää nykyinen indeksi ei siirrä eläkkeellä olevaa henkilöä sinne – ikään kuin – pienituloisuuden puolelle ellei hän ole ollut siellä jo eläkkeelle siirtyessään.”

Suvi-Anne Siimes on entinen poliitikko. Ennen Telaan siirtymistään hän työskenteli Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajana. (-valtiotieteiden lisensiaatti, -kansanedustaja 1999-2007, -vasemmistoliiton pj. 1998-2006, -ministeri 1998-2003)

Siimes:
”Jo pelkästään se, että kuluttajahinnat kompensoidaan, niin sehän auttaa pitämään sen eläkkeen ostovoiman suhteessa siihen omana elinaikana saatuun ansiotuloon, niin kohdallaan.”

Eläketurvakeskus ETK komppaa työeläkevakuuttajien näkemyksiä.

Toimitusjohtaja Jukka Rantala, Eläketurvakeskus ETK:
”Jos palkat kehittyy nopeammin kuin hinnat – eli palkat reaalisesti nousee, niin silloin tää eläkkeiden suhteellinen taso suhteessa palkkaan jonkin verran alenee, mutta ei niin paljon, että se olisi erityisen huolestuttavaa.”

Eläketurvakeskus ETK on suomalaisen eläkejärjestelmän eräänlainen virallinen taho. Se on ennen muuta työeläkeyhtiöiden ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöelin.

ETK:ta luotsaava Jukka Rantala taas on vahva taustavaikuttaja eläkeasioissa. Hän johti joitakin vuosia sitten niin sanottua indeksityöryhmää, joka pohti eläkkeiden tarkistustapaa ja siihen kohdistuneita muutospaineita. (-professori, -filosofian tohtori, -vakuutustieteen dosentti, -SHV-matemaatikko)

Rantala:
”Eläketasothan eivät laske. Päinvastoin ne nousevat. Eläkkeet ovat koko ajan nousseet ja näin voi arvioida tapahtuvan myös tulevaisuudessa.”

Eläkkeet tosiaan nousevat, mutta ajan myötä taitettu indeksi jättää ne jälkeen palkkakehityksestä ja yleisestä elintason noususta.

Siimes:
”Se, että ikääntyneissä, ikään kuin vanhemmissa polvissa, köyhyys on yleisempää eläkeläisillä kuin nuoremmissa polvissa, niin sehän johtuu siitä, että heidän ensinnäkin oma ansiotasonsa työssäoloaikana on ollut alempi. Ja toisekseen siellä vanhemmissa, siis 80-vuotiaissa ja heitä vanhemmissa, niin siellähän on pilvin pimein ihmisiä, joiden työurasta merkittävä osa on ollut sellasta, että meillä ei oo vielä työeläkejärjestelmää ollutkaan. Eli heille ei oo niin sanotusti koskaan ehtinyt kertyäkään tätä työeläkettä.”

Senioriliike vaatii Kimmo Kiljusen johdolla taitetun indeksin oikaisemista alkuperäiseksi ansiotasoindeksiksi. Tämä siis tarkoittaisi, että eläkkeet nousisivat samaa tahtia palkkojen kanssa.

Kiljunen kiertää ympäri Suomea agitoimassa eläkeläisiä aloitteen taakse.

Kiljunen:
”Työeläkehän on ansiosidonnainen etuus. Sen tehtävänä on turvata ansaittu tulotaso. Sen takia se ainoa oikea indeksi on palkkaindeksi, joka siinä alun perin tietenkin olikin.”

Kiljunen:
”Siinä ei pyritä eläkkeitä korottamaan, vaan ainoastaan estämään eläketasojen lasku.”

Eläketurvakeskuksessakin myönnetään, että tulevaisuudessa monen suomalaisen eläkekertymä on niin heikko, että sitä on kompensoitava erityisillä, tarkoin kohdennetuilla toimenpiteillä.

Rantala:
”Jos tätä eläkeläisten köyhyyttä halutaan vähentää, niin siihen oikea työväline on kansaneläke ja takuueläke – ja muut tällaset tapauskohtaset, tulosidonnaiset etuudet. Ei työeläkkeen indeksi.”

Kansaneläkkeeseen on oikeutettu jokainen Suomessa asuva ikäihminen tai työkyvyttömäksi todettu. Sitä täydentää vuonna 2011 käyttöön otettu takuueläke, joka on tarkoitettu niille pienituloisille, joiden työhistoria on jäänyt poikkeuksellisen lyhyeksi ja/tai pirstaleiseksi.

Siimes:
”Että tää indeksiasia, niin sehän ei ollenkaan näihin köyhimpiin eläkkeisiin vaikuta. Kun osa heistä ei edes saa euroakaan työeläkettä. Eli et se on puhtaasti kansaneläkkeen varassa. Tai sitten joka tapauksessa oma työeläke on niin pieni, että päälle tulee takuueläkettä.”

Siimeksen mukaan eläkeindeksin muuttaminen pitäisi yllä lähinnä hyvinvoivien eläkeläisten ostovoimaa.

Kiljunen:
”Tämä on kysymys, joka on esitetty moneen kertaan, että vaatimus taitetun indeksin korvaamisesta palkkatasoindeksillä ei ratkaise köyhimpien eläkeläisten tilannetta – ja vastaus on: se on juuri näin. Se ei ole indeksin tehtävä. Indeksin tehtävänä on suojata eläketaso. Se on niin kuin palkankorotus: palkankorotuksella ansaittu tulotaso ylläpidetään tai sitä korotetaan.”

MOT:
”Olisiko Suomella varaa korvata taitettu indeksi palkkatuloindeksillä?”

Rantala:
”Jos on uskominen siihen, mitä nyt arvellaan kilpailukyvystä, niin ansiotuloindeksiin ei ole varaa.”

Siimes:
”Mun mielestä me mentäs syömään lasten ja lastenlasten leipää.”

Siimes:
”Koska nää tämän päivän pikkulapset on ne, jotka maksaa tän päivän nuorten aikuisten ja keski-ikästen eläkkeet aikanaan.”

Senioriliike kerää Internetissä nimiä kansalaisaloitteeseen, jossa vaaditaan taitetun indeksin muuttamista alkuperäiseksi ansiotasoindeksiksi. Mikäli allekirjoituksia kertyy vaaditut 50 000, vääntö eläkkeistä siirtyy myös eduskunnan käytäville.

Eläkkeellä oleva Helsingin ylipormestari Raimo Ilaskivi on vuosikaudet ottanut aktiivisesti kantaa eläkeläisten asioihin. Kanta taitettuun indeksiin tulee 87-vuotiaalta Ilaskiveltä kuin apteekin hyllyltä. (-valtiotieteiden tohtori, -Suomen Senioriliikkeen jäsen, kansanedustaja, europarlamentaarikko & presidenttiehdokas (kok.))

Eläkeläinen Raimo Ilaskivi:
”Nimenomaan taitetun indeksin vaikutukset tuntuvat jokaisessa tuloryhmässä ihan samalla tavalla.”

Ilaskivi:
”Tää on semmonen automaatti, joka koko ajan – tekis mieli sanoa kurjistaa eläkeläisten asemaa.”

Ilaskivi:
”Sehän ottaa siis pois eläkeläiseltä sitä, mikä hänelle pitäisi kuulua ja minne se vie? Se vie sitten eläkerahastoihin, jotka toisaalta kasvavat samanaikaisesti hyvinkin voimakkaasti. Eli toisilta otetaan ja toisille annetaan.”

Eläkkeet rahoitetaan vuosittain perittävillä eläkemaksuilla. Järjestelmään on kuitenkin sisällytetty myös rahastointia. Rahastojen alkuperäisenä tarkoituksena oli hillitä eläkemaksujen korotuspaineita suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle.

Sittemmin työeläkeyhtiöiden hoidossa olevista rahastoista on kasvanut mammuttimaisia eläkkeiden varmuusvarastoja. Niihin on kertynyt työntekijöiden ja työnantajien eläkesäästöjä muhkeat 173 miljardia euroa.

Kiljunen:
”Näistä rahastoista on muodostunut Suomen jättimäisin pääomakeskittymä. Eli meillä on käsittämätön epäsuhta laskevien eläketasojen ja jättimäisiin mittakaavoihin kasvaneiden eläkevarojen välillä. Eli meillä on varaa mielettömät määrät – siis käsittämättömät määrät – ja eläketasot on pienet.”

Pusa:
”Kellään ei tunnu olevan käsitystä, että mitä tehdään rahastoille. Että nyt ne on vajaat 200 miljardia ja Eläketurvakeskus tekee sujuvasti ennusteita, joissa se ennustetaan, että ne kasvaa 400 miljardiin. Et ketä varten niitä kerätään?”

Eläkerahastoihin kerätyt varat ovat noin 3 kertaa suuremmat kuin Suomen valtion budjetti. Suomen BKT on 200 miljardia, joten eläkkeitä varten on kohta yhtä paljon pääomia kasassa kuin mitä koko kansakunta tuottaa yhden vuoden aikana.

Vuonna 2014 eläkerahastojen tuotto oli lähes 12 miljardia euroa. Alun perin rahastoihin oli määrä kartuttaa parin vuoden eläkemenojen suuruinen varmuusvaranto – eli noin 50 miljardia euroa.

Ranki:
”Meillähän on ennustettu sitä suurta eläkepommia koko aika. Ja se pommi nyt sitten on se, että meillä on 170-180 mijardia rahaa. Siinä se pommi on.”

Pusa:
”Tässähän on se, että valtio ottaa koko ajan velkaa ja tota maksaa sillä velkarahalla esimerkiksi vanhusten palveluita, jotka eläkejärjestelmän piti hoitaa. Ja sit eläkejärjestelmä tosiasiassa rahastoi sen rahan ittellensä. Eli valtio ottaa velkaa ja se raha, velka, rahastoidaan eläkejärjestelmään. Mitä järkeä tässä on?”

Siimes:
”Tällä pääomakeskittymällä on tarkotus turvata paitsi nykyisten, myös tulevien eläkeläisten eläkkeet. Ja mun mielestä tässä maailmassa kukaan meistä ei saa ajatella, että mun jälkeen niin vedenpaisumus. Se on hirveetä itsekkyyttä ajatella, et se riittää, että jos mun asiat hoidetaan. Että muista hällä väliä.”

Rantala:
”Ne rahastothan on jo tällä hetkellä näihin tulevaisuuden arvioihin laskettu mukaan. Sekä niiden tuotto että käyttö. Sillä tavalla päästään siihen, että se vakuutusmaksujen taso pystytään nyt pitämään suurin piirtein 25 prosentin paikkeilla suhteessa palkkoihin.”

Alun alkaen eläkerahastoilla haluttiin turvata eläkesäästöt ja lisäksi edistää kotimaista tuotantoa. Rahamarkkinoiden vapauttaminen 1980-luvun lopulla muutti tilanteen: vallitsevaksi ajattelutavaksi tuli, että eläkevaroilla pitää tavoitella tuottoa. Havaittiin, että tämä edellyttäisi myös ulkomaille sijoittamista. Tällä hetkellä ulkomaille on sijoitettu 70%:a eläkerahastojen kokonaispotista.

Ilaskivi:
”Mistä tämä eläkerahastojen johto tämän ajattelunsa saa? Ja erityisesti, kun mukana on myöskin ammattiyhdistysliikkeen edustajia, niin ovatko he täydelleen unohtaneet entiset jäsenensä, kun ovat siirtyneet – sanoisinko nyt sitten suurpääoman palvelukseen. Näin vähän liiotellen.”

Ilaskivi:
”Täytyy kysyä, kuinka suuret – tai kuinka suuria näiden rahastojen pitää olla. Nythän niistä on tullut vallankäytön väline. Siis mitä enemmän rahaa on, sitä enemmän eläkerahastojen johto käyttää todellista taloudellista valtaa. Ja näyttää käyttävän myös poliittista siinä mielessä, että se on ollut hyvin vahvana mukana tätä taitettua indeksiä, sen ajattelua ylläpitämässä.”

Vuodesta 1995 tähän päivään vuotuiset eläkemenot ovat kaksinkertaistuneet. Samanaikaisesti eläkerahastoihin kartutetut varat ovat lähes viisinkertaistuneet.

Miten indeksimuutos rahoitettaisiin?

Kiljunen:
”Kun puhutaan taitetun indeksin purkamisesta, siinä ei halutakaan puuttua niihin eläkerahastoihin, eläkerahastot olkoon. Niiden pääomat olkoon koskemattomia. Kysymys on niiden tuotosta. Pieni siivu – 2,5% - eläkerahastojen tuotosta käytettäisiin tähän. Sillä tää ratkaistais… tää asia olis ratkaistu. Eli tää ei ole voimavarakysymys, vaan tää on poliittisen tahdon kysymys.”

Varat indeksiuudistukseen ovat siis jo olemassa. Veronmaksajien kukkarolle ei tarvitse mennä, koska kyse on eläkkeensaajien omista, säästöön pistetyistä rahoista.

Palkkakehitykseen sidottu indeksiuudistus maksaisi vuositasolla 312 miljoonaa euroa, laskeskelee Suomen Senioriliike. Ja tämä sillä oletuksella, että reaalipalkat kasvavat 1,6% vuodessa – kuten on käynyt viimeisten parinkymmenen vuoden ajan.

Ranki:
”Kyllä mä oon ehdottomasti samaa mieltä. Se on hyvin yksinkertaista matematiikkaa.”

Rantala:
”Se on aivan selvästi väärin laskettu. Ensimmäisen yhden tai kahden vuoden ajan se saattaisi riittää, mutta ei sen pidemmälle.”

Jukka Rantalan johtama työryhmä laski, että indeksimuutoksen täysimääräinen vaikutus eläketasoon näkyisi vasta vajaan 30 vuoden kuluttua.

Senioriliike ja Kiljunen ynnäilevät, että 30 vuoden kuluttua indeksiuudistuksen hinta olisi lähes 4 miljardia euroa. Se olisi vajaa kolmannes eläkerahastojen tuotoista vuonna 2014. Ansiotasoindeksin pitkän aikavälin hintakaan ei siis olisi horjuttamassa eläkejärjestelmää, tulkitsee Senioriliike.

Eläketurvakeskuksella on toisenlainen näkemys. Sen mukaan palkkaindeksialoite olisi toteutuessaan kohtalokas eläkerahastoille.

Rantala:
”Jos sieltä rahastoista otetaan rahaa pois, ne eivät ole enää siellä tuottamassa ja pitkän päälle rahastot sit kuivuisivat kokoon niin, että 2060 suurin piirtein ne olisivat loppu.”

Kiljunen:
”Silloin, kun me lähdemme noihin pitkän linjan laskelmiin, niin me olemme aivan kiinni niissä perusolettamuksissa, kasvuolettamuksissa, mitä käytetään.”

Eli mitä kauemmaksi mennään, sitä epävarmempia ovat ennusteet.

Siimes:
”Meillä on ollut jo muutaman vuoden ajan koko eläkejärjestelmässä semmonen tilanne, että sisään… eläkemaksuina sisään tulevan rahan määrä on pienempi kuin sen rahan määrä, joka me maksetaan täältä ulos eläkkeinä. Eli me itse asiassa syödään jo tään tota rahastoitujen eläkevarojen tuottoa.”

Suomen työeläkejärjestelmässä on siis menossa historiallinen käänne, kun eläkerahastojen varsinainen tarkoitus on toteutumassa. Tähän asti eläkemaksuja on kerätty työnantajilta ja –tekijöiltä enemmän kuin eläkkeitä on eläkkeensaajille maksettu. Vastedes eläkkeisiin kuluu enemmän rahaa kuin eläkemaksut tuottavat. Yksityisen sektorin rahavirrat ovat olleet näin päin jo muutaman vuoden ajan. Julkisella puolella sama on edessä parin vuoden sisällä.

Kiljunen:
”Itsekin kansanedustaja-aikoinani olin hyväksymässä taitettua indeksiä juuri sen vuoksi, että suuret ikäluokat olivat jäämässä eläkkeelle. Erikoisinta tietenkin nyt on se, että meillä on sama mantra päällä, vaikka suuret ikäluokat ovat jo eläkkeellä.”

Pusa:
”Tässä vaan joskus tulee semmonen kyyninen ajatus, että tää eläkejärjestelmä on pelkkä veruke rahastojen keräämiseen. Itsetarkotus, jota kasvatetaan. Ja mitä isompi rahasto, niin sitä hienompaa on ja sitä mahtavampia ollaan. Täähän on kuitenkin pohjimmiltaan eläkejärjestelmä. Sillä on aika yksinkertanen ja brutaali tehtävä pitää huolta vanhusten toimeentulosta.”

Ilaskivi:
”Nythän monet on sanonet, että pitäis perustaa eläkeläisten puolue. Hyvä ajatus, mutta en usko, että se toteutuu, koska eläkeläiset kuuluvat kaikki eri yhteiskunnallisiin ryhmiin.”

MOT:
”Olisiko teidän perimmäinen sanomanne tässä yhteydessä, että kaikkien puolueiden eläkeläiset – yhtykää?”

Ilaskivi:
”Heh-heh, kyllä sen näinkin tietysti voi sanoa. Ja näinhän se on.”

Raukko:
”Siis ansiotasoindeksi on se, mikä meille aikoinaan luvattiin.”

Sairanen:
”Näitä eläkejärjestöjä on, jotka yrittää hoitaa, että asiat pysyis kunnossa, mutta kun tää poliittinen eliitti määrää sen, että leikataan, leikataan, leikataan.”

Raukko:
”Että kaikki eläkeläisjärjestöt: pistetään kaikki kivet samaan koppaan ja ruvetaan pitämään eläkeläisten puolta – eikä pidetä minkään puolueen puolta!