Hyppää pääsisältöön

Stressinhallintaa päiväkodissa

Päiväkoti Suvi, Helsingin kaupunki
Päiväkodissa opetellaan hallitsemaan stressiä Päiväkoti Suvi, Helsingin kaupunki Kuva: Yle/Marjo Lundvall akuutti

Huutoa ja hulinaa. Harmistusta ja hikihelmiä. Normitilanne päiväkodissa? Näin ei suinkaan tarvitse olla, jos lasten arjen kitkakohtiin paneudutaan ajan ja asiantuntemuksen avulla. Pääkaupunkiseudun päiväkoteja on mukana pilottitutkimuksessa, jossa testataan miten vastaanottavaisia lapset ovat stressinhallinnan opeille. Tunnistaako lapsi päässään räksyttävän Vahtikoiran?

Pieni oppiva mieli on Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimushanke. Sen tarkoituksena on päiväkoti-ikäisten lasten tunne- ja tietoisuustaitojen vahvistaminen yhdysvaltalaiseen MindUp-ohjelmaan perustuen.

Stressitutkija Nina Sajaniemi, Helsingin yliopisto
Stressitutkija Nina Sajaniemi iloitsee hyvistä tutkimustuloksista Stressitutkija Nina Sajaniemi, Helsingin yliopisto Kuva: Yle/Eero Poskela akuutti yle tv1

– Hankkeessa yritetään opettaa lapsia säätelemään omaa mieltään erilaisissa tilanteissa. Taustalla on ajatus siitä, että rauhoittuminen on taito, jota oppii ainoastaan harjoittelemalla, kertoo Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen stressitutkija Nina Sajaniemi.

Tutkimusryhmä kerää kontrolliryhmien avulla tietoja muun muassa lasten sosiaalisuuden ja tarkkaavaisuuden kehittymisestä ja stressinhallinnasta.

Aivotietoutta eläinhahmojen avulla

Pilottipäiväkotien opettajia on koulutettu tutkimusohjelman teemoihin, ja kokemuksista keskustellaan yhteisissä tapaamisissa. Jo nyt tiedetään, että opettajien kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Aivokuva päiväkodin stressinhallinta-ohjelman avuksi
Lapset opiskelevat aivojen toimintaa eläinhahmojen avulla Aivokuva päiväkodin stressinhallinta-ohjelman avuksi Kuva: Yle/Eero Poskela akuutti yle tv1

On havaittu, että etenkin aivojen rakenteen opettelu satuhahmojen avulla on ollut lapsista hauskaa ja näin opit myös jäävät mieleen.

Lapset neuvovat toisiaan siitä, miten Viisas Pöllö pitää pyytää apuun, jos Vahtikoira pistää riitelyttämään

– Lapset neuvovat toisiaan siitä, miten Viisas Pöllö pitää pyytää apuun, jos Vahtikoira pistää riitelyttämään, helsinkiläisen päiväkoti Suvin lastentarhanopettaja Ressu Petäinen kuvailee.

Lastentarhanopettaja Ressu Petäinen, Päiväkoti Suvi, Helsinki
Ressu Petäinen tunnistaa lasten stressitilanteet Lastentarhanopettaja Ressu Petäinen, Päiväkoti Suvi, Helsinki Kuva: Yle/Marjo Lundvall akuutti yle tv1

Ohjattujen opetushetkien anti siirtyy kuin huomaamatta päiväkodin arkeen. Keskittyminen ja kärsivällisyys näyttäisivät kasvavan pikku hiljaa.

Oppien perillemenoa arvioidaan pilottihankkeen loputtua, jolloin nähdään minkälaisia muutoksia lasten toiminnassa on nähtävissä.

Opit kulkeutuvat kotiinkin

Vanhemmilta saatu palaute kertoo, että lapset ovat vieneet oppejaan myös kotiin. Lapset neuvovat vanhempiaan, miten hengityksen säätelyllä voi rauhoittua. Moni aikuinen on tutustunut mindfulness-mielenhallinnan oppeihin ja ymmärtää, että päiväkotiharjoitukset perustuvat osin samantyyppisiin keskittymis- ja rentoutustuokioihin.

– Kun vanhemmat huomaavat, että lapset ovat rauhallisia vielä pitkän päiväkotipäivän jälkeenkin, se lisää heidän luottamustaan päiväkodin toimintaan, stressitutkija Nina Sajaniemi tietää.

Vanhempainilloissa kokeilusta on puhuttu innostuneesti.

Päiväkodissa opiskellaan myös vuorovaikutustaitoja
Päiväkodissa opitaan myös vuorovaikutustaitoja Päiväkodissa opiskellaan myös vuorovaikutustaitoja Kuva: Yle/Eero Poskela akuutti yle tv1

– Kiinnostus vaihtelee perheittäin, mutta kun lapsi on innostunut asiasta, se tarttuu ennen pitkää vanhempiinkin. Yhteistyötä päiväkodin ja vanhempien kanssa on ilman muuta syytä kasvattaa, lastentarhanopettaja Ressu Petäinen arvelee.

Ei ole syytä aliarvioida lasten kykyä ymmärtää, miten omiin tunteisiin ja käyttäytymiseen voi itse kukin vaikuttaa. Pirstaloitunut, yhä uutta oppimista vaativa maailma on melkoinen stressitekijä, myös lapsille.

On hyvä miettiä, mitkä ovatkaan niitä ydintaitoja, joita meidän lapsille tulee opettaa

– On hyvä miettiä, mitkä ovatkaan niitä ydintaitoja, joita meidän lapsille tulee opettaa. Stressinsäätely ja mielenhallinnan taidot ovat todella tärkeitä nykyään, stressitutkija Nina Sajaniemi korostaa.

Asiantuntijat:
NINA SAJANIEMI, stressitutkija, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos
RESSU PETÄINEN, lastentarhanopettaja, Päiväkoti Suvi, Helsingin kaupunki

Katso juttu kohdasta 22:51 - 26:14

Kommentit