Hyppää pääsisältöön

Rairai eli psykoosilääkkeiden käyttö kunnittain

Valmiiksi annostellut lääkkeet rullassa Hyvinkään sairaalassa.
Valmiiksi annostellut lääkkeet rullassa Hyvinkään sairaalassa. Kuva: Yle, MOT lääkkeet,psykoosilääke,Pillerit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylläpitää niin sanottua RAI-tietokantaa, johon kerätään tietoa vanhustenhoidosta. Tietojen avulla seurataan ja kehitetään hoidon laatua.

Tietokantaan kerätään tietoja myös vanhusten psykoosilääkkeiden käytöstä. Psykoosilääkkeitä käytetään paitsi varsinaisten psykoottisten tilojen ja skitsofrenian, myös muistisairaiden käytösoireiden hoitoon. Tyypillisiä käytösoireita ovat apatia, levottomuus, huutelu, verbaalinen ja fyysinen aggressiivisuus sekä hoidon tai avun vastustelu. Osaan käytösoireista lääkkeet auttavat, osaan eivät.

MOT sai THL:ltä tiedot psykoosilääkkeiden käytöstä 56 eri kunnasta ja kuntayhtymästä. RAI-järjestelmässä on erikseen laatuindikaattori ”psykoosilääke ilman psykoosioireita”.

Vuonna 2015 kaikista vanhuspalveluiden asiakkaista 18,3 prosenttia söi psykoosilääkkeitä ilman psykoosioireita. Yleisintä psykoosilääkkeiden käyttö oli tehostetussa palveluasumisessa, jossa psykoosilääkkeitä ilman psykoosioireita söi 26,4 prosenttia asiakkaista. Laitoksissa olevista vanhuksista lääkkeitä söi 23,7 prosenttia ja kotihoidossa olevista 12 prosenttia.

Luvut vaihtelevat suuresti eri kuntien ja kuntayhtymien välillä.

RAI-järjestelmä on vapaaehtoinen. Järjestelmässä on mukana noin 36 prosenttia ympärivuorokautisessa hoidossa olevista vanhuksista. Laitoshoidon vanhuksista mukana on nelisenkymmentä prosenttia.

Laitoshoitoa ovat vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosastot. Tehostettua palveluasumista taas järjestetään ryhmäkodeissa ja tehostetun palveluasumisen erillisasunnoissa.

Varsinkin pienemmissä kunnissa RAI-tietoja ei kerätä lainkaan. On mahdollista, että mukana olevissa kunnissa ja kuntayhtymissä suhtaudutaan vanhuspalvelujen kehittämiseen innokkaammin kuin niissä, jotka eivät ole mukana. Esimerkiksi psykoosilääkkeiden käyttö saattaa olla yleisempää niissä kunnissa, joista tilastotietoa ei ole.

Kommentit