Hyppää pääsisältöön

Tällainen Yle on työnantajana

Ylen henkilöstöä palaverissa
Ylen henkilöstöä palaverissa Kuva: Yle / Laura Mainiemi henkilöstö

Yle työllistää suoraan ja välillisesti tuhansia suomalaisia ja vahvistaa luovan alan elinvoimaa. Tarjoamme työtilaisuuksia ja harjoittelupaikkoja myös tuleville osaajille.

Yle työnantajana

Yle arvostaa työntekijöitään, kehittää aktiivisesti henkilöstön osaamista ja kannustaa avoimeen vuoropuheluun ja työkulttuurin kehittämiseen.

henkilöstön määrän kehitys, vakituisten henkilömäärä sekä kuukausi- ja tuntipalkkaisten lukumäärä henkilötyövuosina
Henkilöstön määrä 2007–2016 henkilöstön määrän kehitys, vakituisten henkilömäärä sekä kuukausi- ja tuntipalkkaisten lukumäärä henkilötyövuosina henkilöstö,Yle,graafit

Vakituisia työntekijöitä vuoden lopussa

VuosiHenkilöä
20003941
20013770
20023719
20033586
20043600
20053517
20063401
20073278
20083243
20093307
20103180
20113092
20123103
20133173
20143163
20153043
20162 951
7/20172 860

Vakituisia yleläisiä oli vuoden 2016 lopussa 2 951 henkilöä. Lisäksi Yle tarjoaa työmahdollisuuksia merkittävälle määrälle määräaikaisia ja freelancereita; näiden ei-vakituisten työsuhteiden osuus maksetuista palkoista on viidennes.

Yleisin tehtävä on toimittaja

Ylestä löytyy lukuisia ammatteja, joista yleisin on toimittaja. Heitä on kolmasosa koko henkilöstöstä. Muita tavallisia ammattinimikkeitä ovat tuottaja, mediatoimittaja ja tuotantokoordinaattori.

Journalistisissa töissä edellytetään usein korkeakoulututkintoa. Toimittajien taustat ovat monenlaisia ja koulutuskirjo on laaja, mutta journalistiikka ja valtiotiede ovat tavallisimpia pääaineita.

Tavallinen tutkinto Ylessä on myös medianomin amk-tutkinto. Esimerkiksi tuotantokoordinaattorit ja ohjelmateknisten töiden osaajat ovat usein medianomeja.

Useat tehtävät vaativat monipuolista osaamista. Esimerkiksi maakuntaradioissa toimittajat kuvaavat ja editoivat omat juttunsa sekä versioivat ne radioon, televisioon ja nettiin.

Ylessä on mahdollisuus monimuotoiseen uraan, sillä yhtiön sisäistä koulutusta ja kehitystoimintaa on runsaasti, ja tehtävien kiertoon kannustetaan.

Oli työmme sitten toimituksissa tai tuotannoissa – haluamme pitää osaamisemme korkealla tasolla. Peilaamme sitä jatkuvasti alalla tapahtuviin muutoksiin.

Monen julkaisuvälineen talossa pidämme monimediaisen sisältötuotannon osaamista tärkeänä. Viime vuosina koulutuksia on järjestetty erityisesti sisältöjen tekemisestä verkkoon.

Tasa-arvo

Ylessä on jo pitkään tehty tasa-arvotyötä. Ylessä naisten keskipalkka on 95,8 prosenttia miesten keskipalkasta. Ohjelmatyöntekijöiden eli Journalistiliiton työehtosopimusalueella, johon Ylessä kuuluu noin 2 300 vakituista työntekijää, naisten keskipalkka oli 99,4 prosenttia miesten keskipalkasta. (syksy 2017)

Vakinaisesta henkilöstöstä naisia on 49 prosenttia (2017). Esimiestehtävissä naisten osuus on 54 prosenttia. Sukupuolijakauma on tasainen kaikilla esimiestasoilla. (2016) Johtoryhmän 8 jäsenestä naisia on 3. Hallituksen 7 jäsenestä naisia on 3. (2018)

Yleisimmissä työtehtävissä eli toimittajana ja tuottajana työskenteleviä naisia on hieman yli puolet (56 % vuonna 2017), mutta tuotannoissa ja tekniikassa työ on yhä miesvaltaista. Tavoitteenamme on, että Ylen kaikissa tehtävissä miesten ja naisten osuus on 40–60 %. Ylessä isät voivat pitää lakisääteisen kolmen viikon isyyslomansa palkallisena.

Työhyvinvointi

Yle tukee työhyvinvointia yksilöllisesti ja esimiesten työnohjauksella sekä erilaisilla työkykyä ylläpitävillä ohjelmilla. Koulutusta on annettu muun muassa työvuorosuunnitteluun, jotta epäsäännöllisen työn terveydellistä rasitusta voidaan vähentää. Ennaltaehkäisevän toiminnan ohella tuki- ja liikuntaryhmistä saa apua.

Ylessä toimii työajan ulkopuolella myös monia aktiivisia liikunta- ja harrastekerhoja, jotka edesauttavat työssä jaksamista ja viihtymistä.

Sairauspoissaolot ovat Ylessä olleet vuosia alle EK:n jäsenyritysten pitkäaikaisen keskiarvon.

Vuonna 2016

 • Työtapaturmia sattui 116, mikä on hiukan enemmän kuin edellisvuonna.
 • Sairauspoissaolopäiviä oli 23 546 (vuonna 2015: 23 590 päivää).
 • Suhteutettuna henkilömäärään sairauspoissaolopäiviä oli 7,1 pv/henkilö.
 • Poissaolon keskimääräinen pituus oli 11,7 päivää.

Sairauspoissaolot ja työtapaturmat 2010–2016

Vuosi2016201520142013201220112010
SAIRAUSPOISSAOLOT (KESKIM. PV/HLÖ)7,1777777
POISSAOLON KESKIM. PITUUS (PV)11,7111010999
TYÖTAPATURMIEN MÄÄRÄ11610610612110794114

Hyvä työpäivä Ylessä

Seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä vuosittain. Työhyvinvointia kartoittavaan Hyvä työpäivä Ylessä -kyselyyn vastasi 70 prosenttia henkilöstöstä (2016). Työntekijöiden antama kokonaisarvosana asteikolla 1–5 oli 3,72 (3,76 vuonna 2015).

Henkilöstön vaihtuvuus, kulut ja ikärakenne vuonna 2016

 • Henkilötyövuosia kertyi kaikissa työsuhteissa yhteensä 3 490 (65 vähemmän kuin edellisenä vuonna).
 • Henkilötyövuosia kertyi kuukausi- ja tuntipalkkaisissa työsuhteissa keskimäärin 3 269 (66 vähemmän kuin 2015).
 • Vakituisia työntekijöitä oli vuoden lopussa 2 951 henkilöä (92 henkilöä vähemmän kuin 2015).
 • Vakituisia työsuhteita päättyi vuoden aikana 155, joista 85 eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
 • Uusia vakituisia työsuhteita alkoi 63. Uusista työntekijöistä 75 prosenttia tuli sisältöihin liittyviin tehtäviin.
 • Yli 200 vakituista työntekijää vaihtoi tehtävää Ylen sisällä, syynä oma toive tai organisaatiomuutos.
 • Henkilöstöstä oli palkkasumman mukaan laskettuna vakituisia kuukausipalkkaisia 81 %, määräaikaisia kuukausipalkkaisia 9 %, tuntipalkkaisia 3 % ja suoritepalkkaisia (freelancereita) 7 %.
 • Freelancerpalkkioita maksettiin vuoden aikana 5 517 eri henkilölle.
 • Tuki- ja hallintotehtävissä työskentelevien osuus pieneni edelleen ja oli 10 prosenttia kuukausipalkkaisista työntekijöistä.
 • Yleisin ammattinimike oli toimittaja: heitä oli kolmasosa (32 %) koko henkilöstöstä.
 • Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta.
 • Ylen vakituisesta henkilöstöstä 99 prosenttia kuului työehtosopimusten piiriin. Työehtosopimusten soveltamisalojen ulkopuolelle jää yhtiön johto.
kuukausipalkkaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2016
kuukausipalkkaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2016 henkilöstö,ikärakenne,2016,vuosikertomukset,graafit