Hyppää pääsisältöön

Eri aistit apuna oppimisessa

Opi ja oivalla
Opi ja oivalla Kuva: yle, kirsi kukkurainen, yle oppiminen oppiminen,opi ja oivalla

Oppiessamme käytämme kaikkia aisteja. Joissain tilanteissa joku aisti saattaa nousta tärkeämpään asemaan kuin muut aistit. Jotkut asiat muistaa parhaiten näkemällä, kuulo taas on tärkeässä roolissa esim. kielen oppimisessa ja musiikissa. On myös asioita, jotka oppii parhaten tekemässä tai tuntemalla.

Näköaisti oppimisen tukena

Monet asiat muistaa parhaiten näkemällä: muistaa kuvat, jotka on nähnyt tai tekstin, jonka on lukenut. Joskus voi palauttaa mieleensä erilaisia näkömielikuvia ja rakentaa uutta oppimaansa. Kirjallinen ja kuvallinen materiaali tukee näkemällä oppimista, samoin muistikartat.

Kokeile näitä keinoja

 • Käytä muistiinpanoissasi apuna kaavioita sekä alleviivauksia ja muita merkintöjä
 • Luo mielessäsi symbolikuvia muistin tueksi
 • Tee symbolikuvista kuvallisia tarinoita
 • Käytä muistiinpanoissasi erilaisia kirjoitustyylejä
 • Käytä värikoodeja
 • Muistiinpanojen kiinnitys seinille kotona voivat auttaa
 • Tee käsitekarttoja eli mind mapeja, joissa piirrät asioita omiin laatikoihinsa ja yhdistät niitä toisiinsa.
Oivi-oppija hahmo piirtää taululle
Oivi-oppija hahmo piirtää taululle Kuva: yle, kirsi kukkurainen, yle oppiminen tarinoiden avulla oppiminen

Tee itse oppimateriaalisi

Fysioterapeutti Jari Holopainen kertoo oman tarinansa oppimisesta. Hän on valmistanut itse oppimateriaalinsa fysioterapeutin opintojaan varten. Tuloksena on visuaalisen oppijmisen unelma: kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa.

 • Itse tehty oppimateriaali
 • Runsaasti kuvia eri kulmista
 • Selkeä ja iso fontti
 • Ei ylisuuria tekstimassoja
 • Jaoteltua tietoa
 • Värilliset korostukset tekstissä
 • Oppimisen suunnittelu ei ole vain sopivan ajan varaamista opiskelulle – on järkevää suunnitella myös miten opiskelee
 • Luokittele sanoja ryhmiin esim. sanaluokkien tai aihepiirien perusteella ja anna ryhmille värit
 • Kirjoita sanoja oman ryhmän väriselle paperille ja tee niistä julisteita, liitä niihin kuvia yms.
 • Laita julisteet esille ja muodosta mielikuva julisteesta paikan perusteella  > näet julisteen sanoineen mielessäsi omassa paikassaan
värien käyttö auttaa
värien käyttö auttaa Kuva: Yle / Kirsi Kukkurainen oppiminen,opi ja oivalla

Muistin tehostamiseksi

 • Kun aloitat päivän töitä, tee vaikeat työt ensin.
 • Keskity siihen, mitä kulloinkin teet.
 • Älä tee monia asioita samanaikaisesti.
 • Jaa suuret työt ensin osiin. Tartu vain yhteen osaan kerrallaan.
 • Noudata vanhaa neuvoa: jokaisella asialla on oma paikkansa.
 • Käytä uutta sanaa tai ajattele muistettavaa asiaa niin usein kuin mahdollista, jotta se jää muistiisi.

Katso muita oppimistarinoita

Nainen kuuntelee käsi korvalla
Nainen kuuntelee käsi korvalla Kuva: yle, kirsi kukkurainen, yle oppiminen oppiminen,opi ja oivalla

Kuuloaisti oppimisen tukena

Joskus asioiden kuuleminen auttaa oppimista: oppija voi muistaa, mitä joku sanoi tai miltä jokin asia kuulosti. Kuuloaisti on käytössä radiota ja musiikkia kuunnellessa ja sen avulla muistetaan esimerkiksi laulujen sanoja ja melodioita.

Kokeile näitä keinoja, jos haluat tehostaa kuuntelemalla oppimista

 • Keskity kuuntelemiseen, älä tee tarpeettomia muistiinpanoja, se häiritsee kuuntelemistasi
 • Keskustele muiden kanssa erityisesti hankalista opittavista kohdista
 • Yritä selittää opittavaa asiaa jollekulle
 • Minimoi melu ja muut häiritsevät äänet opiskelu- ja työympäristöstäsi
 • Käytä tarvittaessa korvatulppia
 • Lue monimutkaiset ohjeet tai tekstiosuudet ääneen, se auttaa muistamista
 • Sanele nauhalle se, mitä haluat oppia tai ymmärtää, ja kuuntele sitten nauhoitustasi
 • Pyydä kaavioista suullinen selitys

Apuvälineet helpottavat oppimista.

Kun kuultu jää mieleen

Luontovalvoja Matti Hyhkön lukeminen ja kirjoittaminen eivät kouluaikana sujuneet toiveiden mukaisesti. Kaikki kuultu jäi luetun sijasta paremmin mieleen. Onneksi oma isä luki pojalleen paljon ääneen ja sitä perinnettä Matti on mielellään jatkanut oman poikansa kanssa.

 • Tietokoneen käyttö kirjoittamisessa
 • Oikolukuohjelmien käyttö
 • Opittavan materiaalin kuunteleminen
 • Äänikirjat ja -opetusohjelmat
 • Radio-ohjelmat

Muistin tehostamiseksi

 • Kun aloitat päivän töitä, tee vaikeat työt ensin.
 • Keskity siihen, mitä kulloinkin teet.
 • Älä tee monia asioita samanaikaisesti.
 • Jaa suuret työt ensin osiin. Tartu vain yhteen osaan kerrallaan.
 • Noudata vanhaa neuvoa: jokaisella asialla on oma paikkansa.
 • Käytä uutta sanaa tai ajattele muistettavaa asiaa niin usein kuin mahdollista, jotta se jää muistiisi.

Katso muita oppimistarinoita

Opi ja oivalla
Opi ja oivalla Kuva: yle, kirsi kukkurainen, yle oppiminen oppiminen,opi ja oivalla

Tekeminen auttaa oppimista

Tekemällä ja kokeilemalla voi myös oppia monia asioita. Käsityöt tai esimerkiksi jonkun instrumentin soittaminen on itsestäänselvästi asioita, joita oppii tekemällä, mutta tekemisen voi liittää monen abstraktimmankin asian oppimiseen.

Kokeile näitä keinoja

 • Vaihtelevat tehtävät, miellyttävä ympäristö ja osallistumisen mahdollisuus auttavat oppimaan.
 • Vältä istumista paikoillasi, kun yrität oppia jotain.
 • Etsi käsillesi jotakin luontevaa tekemistä pakollisen paikallaan olon ajaksi
 • Kävele ympäriinsä kotona lukiessasi. Tanssi tai rummuta opiskeltavan asian tahtiin. Lue välillä vaikka lattialla.
 • Kokeile itse tuotettua havaintomateriaalia, käsillä tekemistä, pahvilappujen askartelua ja leikkelyä oppimisen tueksi.
 • Etsi tapoja, joilla voit yhdistää opitun aineksen henkilökohtaisiin kokemuksiisi.
Vinkkejä opiskeluun
Vinkkejä opiskeluun Kuva: yle, kirsi kukkurainen, yle oppiminen oppiminen,opi ja oivalla

Oppimistaidot

 • Empatiaa voi oppia myös digiaikana

  Miksi empatia on tärkeää? Millä tavoin se kehittyy?

  Yksiselitteistä suositusta lasten netinkäytöstä ei ole. Lasten tiedetään kuitenkin tarvitsevan riittävästi sensitiivistä vuorovaikutusta tärkeän aikuisen kanssa. Miksi empatia on tärkeää ja kannattaako lapsen ruutuaikaa rajoittaa?