Hyppää pääsisältöön

Ylen hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajien lausunnot Yleisradion tehtävää arvioivalle parlamentaariselle työryhmälle

Puheenjohtajat korostavat lausunnoissaan Ylen roolia sananvapauden toteuttajana ja edistäjänä yhteiskunnassa sekä yhtiön vaikutusta suomalaisen kulttuurin monimuotoisuuteen.

Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelä ja hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson antoivat lausuntonsa Yleisradion tehtävää arvioivalle, Arto Satosen vetämälle parlamentaariselle työryhmälle 4.3.2016.

Kimmo Kivelä: Vahvalla julkisen palvelun medialla on yhteys sananvapauden toteutumiseen ja mediakentän monipuolisuuteen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelä painottaa lausunnossaan Yleisradion ainutlaatuista asemaa suomalaisen tiedonvälityksen ja kulttuurin kentässä.

Hän näkee, että Yleisradiolla on ja tulee olla taloudelliset resurssit ja yhteiskunnallinen toimeksianto huolehtia suomalaisen kulttuurin monimuotoisuudesta. Laaja kotimainen tarjonta tulee pitää kaikkien, ei vain maksukykyisimpien saatavilla.

Kivelä muistuttaa, että Yleisradio on eduskunnan valvonnassa ja ohjauksessa, mutta toimituksellisesti itsenäinen yhtiö. Omistajaohjaus toteutuu hallintoneuvoston välityksellä, muun muassa sen päättäessä Ylen talouden ja toiminnan suuntaviivoista.

Kimmo Kivelän lausunto parlamentaariselle Yle-työryhmälle 4.3.2016 (pdf)
Kimmo Kiveläs utlåtande till parlamentariska Yle-arbetsgruppen 4.3.2016 (pdf)

Thomas Wilhelmsson: Yleisradion monipuolinen ja kattava tehtävä turvaa demokratiaa ja julkisen palvelun oikeutusta

Hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson nostaa lausunnossaan esiin valtion positiivisen velvollisuuden edistää kansalaisten tiedonsaantia ja sananvapautta.

Hän muistuttaa, että kansanvaltaisen yhteiskunnan edellytyksiä ovat avoin julkinen keskustelu, joukkotiedotuksen vapaa kehitys sekä vallankäytön julkinen kritiikki. Yleisradiotoiminta turvaa osaltaan kansalaisten oikeutta monipuolisiin sisältöihin.

Wilhelmssonin mukaan vain kaikkia yleisöryhmiä palveleva laadukas ohjelmisto takaa oikeutuksen laajalle rahoitukselle. Julkisen palvelujen ohjelmien korkea laatu vaikuttaa myös koko toimialaan.

Hän näkee, että Yle on edelläkävijä, joka pystyy luomaan ja kehittämään suomalaista ja eurooppalaista av-kulttuuria ja sisältöjä sekä toteuttamaan sananvapautta monipuolisesti. Siten yhtiö edistää koko yhteiskunnan etua.

Thomas Wilhelmssonin lausunto parlamentaariselle Yle-työryhmälle 4.3.2016 (pdf)
Thomas Wilhelmssons utlåtande till parlamentariska Yle-arbetsgruppen 4.3.2016 (pdf)