Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Yhteiskuntaoppi pääkuva

Yhteiskuntaopin kirjoittajien kysymykset ja sensorin vastaukset

Ylioppilastutkintolautakunnan sensori Risto Kangas vastasi koepäivän iltana yhteiskuntaopin kirjoittajien kysymyksiin kevään 2016 yo-kokeesta.

Yleiset

Kysymys: Kuinka pitkiä vastausten tulisi olla? Nora
Sensorin vastaus: Kyllä, suunnillen näin, riippuen vähän tehtävän muodosta. Tälle ei ole olemassa mitään varsinaista mittaa ellei sitä ole tehtävänannossa erikseen ilmoitettu. Tiiviimmällä tavalla kirjoittavat saavat asiansa ilmaistua lyhyemmässä vastauksessa, laveammin kirjoittavat taas antavat pidempiä vastauksia. Vastauksen pituus ei kuitenkaan sinänsä vaikuta arviointiin vaan sisältö.

"Mitä tarvitaan noin yleisesti ottaen 2 pisteen saamiseen per/tehtävä? Saako esim käsitteestä yhden pisteen + pääpirteiden selittämisestä toisen? Eli tuollaisesta paketista 2p" Anonymous
Kyllä, suunnillen näin, riippuen vähän tehtävän muodosta.

Kokeen kysymykset olivat todella laajoja kuudessa tunnissa tehtäväksi. Aiotaanko tämä ottaa huomioon vastausten monipuolisuutta arvioidessa? aikaloppuikesken
Tämä tulee huomioon otettettavaksi lopullisesta pisteteyksestä päätettäessä, jos osoittautuu, että koe on yleisestikin osoittautunut liian laajaksi.

Sakotetaanko pisteistä jos kirjoitti abc kohdat yhdeksi kokonaisuudeksi? unohtelija
Ei sakoteta, sensorit kyllä erottelevat eri kohtiin kuuluvat asiat ja ottavat ne näin huomioon.

Mikä oli sopiva esseen pituus tavallisissa tehtävissä, entä + tehtävissä? Hanna
Eri kirjoittajilla on erilainen ilmaisutapa mutta noin yleisesti sivun viiva kahden sivun mitassa saa kyllä sanottua oleellisen asian. Lyhyempikin usein riittää riippuen kysymyksestä. Jokeritehtävät ovat usein laajempia, niin että niiden alakohtien vastaaminen voi vaatia saman verran tilaa per alakohta mutta ei aina. Pituus ei kuitenkaan ole ratkaiseva tekijä eli arvioinnin kriteeri.

Oliko koe vaikeampi vai helpompi kuin yleensä? sofia
Mielestäni tämä asettuu hyvin keskitasolle selkeine rajattuine kysymyksineen..

Onko EU-kurssi jotenkin alempiarvoinen kuin kolme muuta, koska kokeessa oli vain yksi tehtävä EU:sta ja sekin pääosin suomalaisista päätöksentekoelimistä? munakoiso
Ei ollenkaan näin, kysymysten koostumus on vain hieman erilainen kokeesta toiseen.

Kuinka tehtävien 5, 7 ja 9 pisteet jaetaan, kun ne oli moniosaisia? Jaana
Jos tehtävässä ei ole muuta mainittu, niin pisteet jakaantuvat tasaiseti alakohtaisesti. Esim.kysymys 5a =3 p. ja 5b=3p.

Tehtävä 1

Tuleeko suurta pistevähennystä, jos hallituksen eroamisessa luetteli useita sytiä eroamiseen (esim. väli- ja luottamus jne.) mutta unohti ns. "olennaisimman", eli uuden hallituksen toiminnan aloittamisen? Ja jos vastauksessa oli muuten (ainakin vastaajan mielestä) asiat kohdillaan? abiturientti Ei tule, jos hallituksen muodostaminen kaikenkaikkiaan on selitetty oikein ja selkeästi.

Voiko hallitus erota myös jos pääministeri eroaa? Aino
Kyllä,jos pääministeri eroaa vaalikauden kuluessa myös koko hallitus eroaa.

nouseeko pisterajat? abi
Tämä selviää vasta kun arvostelu on koko kokeen osalta suoritettu loppuun.

Haittaako jos sekoitti muutamia vaiheita eri järjestykseen valtioneuvoston valinnassa? pömps
Koska kyse on toinen toisiaan seuraavista vaiheista, se saattaa aiheutta pisteiden menetyksen mutta ei suurta.

Milloin hallitus eroaa? itselleni tuli vain pari asiaa mieleen.. sköbäle
Vaalikauden päättyessä, kärsittyään tappion luottamusäänestyksessä eduskunnassa, pääministerin erotessa kesken vaalikauden.

Oliko oikein kirjoittaa hallituksen eroamiseen välikysymyksestä mahdollisesti äänestetty ero tai yksittäisen puolueen ero hallituksesta? Epätoivoinen
Välikysymys ja luottamusäänestyksessä kärsitty tappio eduskunnassa on oikein, jälkimmäinen taas vie harhaan, mutta ei aiheuttane suurta pistemenetystä.

Tehtävä 2

Vaadittiinko tässä, että täytyy pohtia myös selkeästi mitä nato jäsenyys tarkoittaisi yksilön, yhteiskunnan jne kannalta? Riina
Kysymys on kansainväliseen turvallisuuspolitiikkaan liittyvä eli siinä ei edellytetä ykslötasolta lähtevää pohdintaa, yhteiskunta taas tulee mukaan edellä mainitun turvaallisuuspoliittisen aspektin kautta.

kuinka monta puolesta/vastaan argumenttia vaaditaan 6 pisteen vastaukseen ? itse keksin ehkä 3 ja 3, riittääkö? viivi
Hyvin ja selkeästi perusteltuina kyllä.

Mitä, jos käsitteli asiaa vain 1900 luvun lopun näkökulmasta eikä mennyt ollenkaan 2000-luvulle? Muumi
2000-luvun tapahtumat, mm. Krimin valtaus ovat toki vaikuttaneet keskusteluun, mutta eivät sinänsä niinkään merkittävästi argumentien perusteluihin, joten ei tuosta välttämättä suurta pistemenetystä aiheidu.

Kuinka paljon perusteluja olisi tullut antaa puolesta/vastaan? Itse laitoin molemmista kolme eli yhteensä kuusi perustetta. Riittääkö se 4 pisteen saantiin? jiihaa
Rittää hyvin selkeästi perusteltuna.

Tehtävä 3

Mitä tarkoittaa BKT:n hidas kasvu, eikö se ole taloudelle huono asia, vero tulot vähenee jne? Pertti
Kyllä juuri näin on, se merkitsee verotulojen vähenemistä, työttömyyden lisääntymistä, kysynnän heikkenemistä tai paikallaan polkemista, jne.

Tulkitsin hitaan talouskasvun ikään kuin hallituksi talouskasvuksi ja selitin sen hyödyistä ja kerrannaisvaikutuksista. Saanko nyt edes yhtään pistettä? Kuumotus
Sensorit kyllä lukevat vastauksen "hyväntahtoisesti" ja poimivat ne asiat, jotka oikeuttavat pisteisiin. Tuskin on vaarana, että jäisit täysin ilman pisteitä.

mitä tässä haettiin ? bktn hidas kasvu = hidas talouskasvu ? äbi
Kyllä, kysymys tähtäsi juuri hitaan talouskasvun tuottamien ongelmien pohtimiseen.

Oliko bkt:n hitaalla kasvulla erityinen rooli tässä tehtävässä? Riittikö että käsitteli tehtävässä yleisesti bkt:n kasvua? Abiturientti
Kysymys tähtää juuri hitaan talouskasvun taloudellisten vaikutusten tarkasteluun ja tässä muodossaan jättää huomiotta esim. ympäristöön liittyvät näkökohdat. Mutta systemaattista ja perusteltua näkemystä "hallitusta ja toivottavasta" hitaasta taloudellisesta kasvusta, siinä määrin kun sitä tarkastellaan yksilöön, yrityksiin ja valtioon liittyen ei voi jättää täysin huomiotta. Joka tapauksessa tässäkin vaihtoehdossa pisteitä tulee peruskäsitteiden oikeasta määrittelystöä ja ymmärtämisestä.

Tehtävä 4

Mitä kaikkia välttämättömyyshyödykkeitä tehtävässä oli hyvä luetella? Yh
Tällaisa hyödykkeitä ovat esimerkiksi monet perustarpeiden tyydyttämiseen liittyvät hyödykkeet, jolle ei ole hyvää korviketta ja joita kulutetaan suunnilleen sama määrä riippumatta niiden hinnasta. Tällaisia ovat esimerkiksi monet peruselintarvikkeet. Niitä ei voida järkevästi myöskään kuluttaa varastoimalla, esimerkkeinä vesi, maito, sähkö ja julkinen liikenne.Esimerkkien määrän sijasta kyse on sen ymmärtämisestä, mistä näiden hyödykkeiden eritysilaatu syntyy. Siihen riittää muutamakin esimerkki.

Oliko oikein, jos kirjoitti myös yleisesti hinnan modostumisesta? santsi
Myös se liittyy tähän asian, joskin kyseisten hyödykkeiden kysyntä on suht vakaata hinnasta riippumatta.

Tehtävä 5

Haettiinko tässä reklamaatiota, kuluttajanneuvontaa, kuluttajansuojelulautakuntaa jne.. ? Eemil
Ne liittyvät tähän prosessiin.

Oliko tapauksesta vastuussa Riemumatkat Oy vai Kreikan hotelli? Mea
Tämä selviää vasta ks. riita-asian käsittelyssä oikeudessa.

Voidaanko tapaukseen soveltaa ollenkaan kuluttajansuojalakia, kun ei ole kyse irtaimeen omaisuuteen kohdistuvasta työstä? Tuleeko yhtäkään pistettä, kun unohti tämän, ja alkoi selittää kuluttajansuojalain säännöksiä? metsään meni
Kuluttajansuojalaki koskee myös myytäviä palveluja eli ei täsä niin pahast ole metsään menty.

Saiko/kannattiko kertoa hyvän markkinoinnin periaatteista? Nekin liittyvät olennaisesti kuluttajansuojaan? Abiturientti
Ne liittyvät asiaan ja ovat relevantteja sen mukaan, minkä painoarvon ne saavat riita-asian käsittelyssä.

Riittikö, kun kertoi siitä, miten ja mihin kuluttaja voi valittaa? Ensin myyjä, kunnan kuluttajaneuvoja, kuluttajariitalautakunta ja lopuksi käräjäoikeus. Riittävätkö nämä? Joonas
Kyllä

Tehtävä 6

Millainen on pistevähennys, jos kirjoitti, että isyyden voi purkaa tuomioistuimen päätöksellä, mutta muuten on asiat ok? Anxious
Ei aiheuta suuri menetyksiä. Sensorit eivät pääsääntöisesti hae virheitä. Joskus niistä kuitenkin voi käydä ilmi, että vastaajalla ei ole täysin selkeää kuvaa asiasta, tällöin niillä saattaa olla vaikutusta.

Pitikö isyys ja huoltajuus erikseen määritellä? Juuppis
Oikeudellisesta näkökulmasta, josta tässä on kyse, keskeistä on isyyden ja huoltajuuden eron ymmärtäminen, eli sen on tultava vastauksessa esille joko selkeänä määrittelynä tai muulla tavoin käydä ilmi, että vastaaja ymmärtää tämän.

Onko mahdollista saada hyviä pisteitä yhden sivun vastauksella? Vaadittiinko tähän jotain ihmetietämystä, koska mielestäni kirjoitin kaiken oleellisen. A
Tämä on mahdollista ja tiukasti oikeudelliseen näkökulmaan sidottuna ei vaadi mitään ihmetietämystä.

Kuinka laajaa aineistojen vertailua vaadittiin? Mitään saumaa alle puolen sivun vertailulla? kääk
Tämä tehtävä on mahdollista käsitellä hyviin tiiviissä muodossa, pituus ei ole ratkaiseva tekijä.

Onko oikein, jos kertoi, että avioliitossa yleensä isä on se henkilö, kuka on äidin kanssa naimisissa, että näin oletetaan? Ja joissain tapauksissa voidaan selvittää oikeudessa DNA-testin avulla, mutta äiti voi kieltää sen..? Eemil
Kyllä, avioliitossa vallitsee isyysolettama.

Tehtävä 7

Millä tavalla tähän kysymykseen olisi pitänyt vastata? Fanny J
Tekstien perusteella olisi pitänyt löyttää se näkökulma, josta maahanmuuttoa lähestytään ja miten siihen suhtaudutaan. Euroopan komissio painottaa työvoimapoliittista näkökulmaa, Kaisa Väkiparta taas lähestyy asiaa enemmänkin pakolais- ja ihmisoikeuskysymyksenä. Komisio näkee maahanmuuton positiivisena asiana, joskin painottaa myös siihen liittyviä ongelmia. Väkiparta taas kiinnittää huomion maahanmuuton inhimilliseen puoleen, ongelmiin jotka ovat sen taustalla.

Onko hyvä asia, jos esseen loppuun kertoi vielä tekstien lähteistä, toinen EU:n komission teksti ja toinen vain yksittäisen toimittajan...? Eemil
Kyllä, lähdekrittiikki on aina tärkeä asia, sillä sen kautta tekstejä voi lähestyä "kriittisellä" mielellä.

Kuinka paljon tehtävässä olisi pitänyt tuoda esille omaa tietoa esim. tämän hetkisestä maahanmuuttotilanteesta, vai haettiinko tehtävässä ainoastaan lähteiden erittelyä ja pohtimista? Kokelas
Tehtävässä ei niinkään ollut kyse aktuaalisen maahanmuuttajien määrällisen tilanteen tarkastelusta kuin sen pohtimisesta miltä eri näkökannoilta asiaa voi lähestyä ja miten siihen voidaan suhtautua.

Tehtävä 8

Pitikö hallituksen muodostamisen selitys aloittaa vaaleista ja äänten laskemisesta yms.? Jos ei niin haittaako pitkän kaavan mukaan selittäminen? Öh
Kysymyksenasettelu ei edellytä tuota, sillä kyse on eduskunnan ja valtioneuvoston tehtävistä Eu-asioiden hoidossa. Mutta tämä lisä tässä ei vaikuta pisteisiin, jotka määräytyvät sen mukaan kuinka kysykseen liittyviä relevantteja asioita on tuotu esille vastauksessa.

Tehtävä 9

Paljon tästä 9a saa pisteitä? Anna
Jokaisesta alakohdasta maksimi on 3 pistettä.

Mitä ylipäänsä tehtävässä 9 haettiin ja miksi a-kohdassa oli niin vaikeatulkintainen diagrammi jonka tutkimiseen hukkui aikaa tuhottomasti? Illi Penn
Diagrammi on monimutkaisen näköinen, mutta helppolukuinen. Sillä siinä tarkastelun kohteena oli suurituloisempien tulokehitys eli suurituloisempien tulokehityksen vertaaminen muihin ryhmiin. Kysymyksessä kokonaisuudessan näkemystä tuloerojen kehittymisestä, perusteita poliittisten puolueiden erilaisen suhtautimiseen tuloeroihin sekä tapoja tasata sitä.

Pitikö puhua tuloeroista vai vaan suurituloisista? krista
A-kohdassa kysymys liittyy juuri suurituloisiin, kahdessa muussa pääpaino on tuloeroissa.

Mitä syitä suurituloisimpien tulokehitykselle piti laittaa vuosien 2001-2007 kohdalle? Yh
Suurituloisten tulot ovat usein pääosin pääomatuloja, joihin suhdanteet vaikuttavat voimakkaammin kuin palkkatuloihin.

Piirsin punaisella kynällä tehtävästä oman kaavion, onko tämä miten paha virhe? Laudator
Kysymys on siitä mitä diagrammista sanoo, asetettujen kysymysten pohjalta

Onko oikein jos korosti suurituloisimpien tulokehityksen seuraavan osakekursseja, etenkin IT-alan/Nokian kurssikehitystä? Miina
Suhdanteita ilmaisevana "indikaattorina" tuo toimii, jos se esitellään sellaisena.

Hyvän vastauksen piirteet taitavat olla sivulla väärässä järjestyksessä, kohdassa a) on vastattu tuloerojen tasaamisen keinoihin..? N
Juu, näin on käynyt.

Pitikö tässä tehtävässä mainita oikeisto, vasemmisto ja keskusta puolueista, sekä jäsellä niitä vai vaaditinko tässä jotakin enemmän? Jarsi
On oikeaan suuntaan.

Onko oikein, jos kertoi aluksi, millaisia arvoja vasemmisto ja oikeistopuolueet kannattavat ja sitten vertaili niitä taulukkoon ja väitteeseen tuloeroista? Emil
Kysymys on erojen hakemisesta, jos ne tuo esille se riittää kyllä.

Tehtävä 10

Mitäköhän tähän ois pitäny vastata..miksi kiinalaiset yrirykset on sijoittanut esim eurooppaan,afrikkaan tai arabimaihin? Yhnero
Graafista näkee kiinalaisten sijoitusten alueeliisen jakaantumisen sekä siinä tapahtuneet huomattavat muutokset vuoden aikana, josta ei kuitenkaan vielä voi päätellä minkäänlaista trendiä..

Voisitko kertoa että mitkä asiat olivat tärkeitä 10b 10c tehtävissä? Abii
10b :ssä sijoittamisen kohdentumisen taustalla vaikuttivat pääsy erilaisille markkinoille ja etenkin raaka-aine markkinoille. 10c :ssä vaikutuksia ovat sellaiset asiat, jotka yleensäkin liittyvät taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymiseen mm. yritysten ja työpaikkojen lisääntyminen kerrannaisvaikutuksineen taloudessa. Toisaalta voitot saattavat valua myös sijoitusten kohdemaan ulkopuollelle, jos voitoista ei makseta siellä veroa.

Pitikö Kiinan ja kiinalaisyrityksien sijoituspolitiikasta tietää mediaa seuraamalla jotain? Milla
Ei välttämättä, tiedot ovat graafissa. Ja muu voidaan pitkälti päätellä yleisen taloudelliseen toimintaan liityvän kurssien kautta saadun tietämyksen pohjalta.

Kommentit
 • 2019 syksy: yhteiskuntaoppi

  Yhteiskuntaopin yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

Abitreenit

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit