Hyppää pääsisältöön

Yle Sápmin lausunto Ylen tehtävää arvioivalle parlamentaariselle Yle-työryhmälle

Yleisradion lakisääteinen saamenkielinen julkinen palvelu Suomessa takaa alkuperäiskansa saamelaisille omakielisen median.

Ylen tehtävää arvioiva parlamentaarinen työryhmä kuuli 22.3. Ylen saamenkielistä toimitusta.

Lausunnossaan Yle Sápmi korostaa saamenkielisen julkisen palvelun luomaa arvoa suomalaiseen yhteiskuntaan. Julkinen palvelu ylläpitää ja kehittää kaikkia kolmea Suomessa puhuttua saamen kieltä sekä tukee saamelaiskulttuurin elpymistä. Lisäksi se tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun vähemmistön näkökulman ja tietoa alkuperäiskansa saamelaisista.

Yle Sápmi pitää tärkeänä, että Suomen saamelaisväestöä palvellaan nimenomaan Suomen puolella tuotetuilla sisällöillä, eikä vain lähettämällä muissa pohjoismaissa tuotettuja saamenkielisiä sisältöjä.

Yle Sápmi näkee, että saamenkielinen mediapalvelu ei ole kaupallisille toimijoille kannattavaa Suomessa, ja pitää perusteltuna sen järjestämistä jatkossakin Yleisradion kautta.

Lausunnon on allekirjoittanut päällikön sijainen ja saamenkielisten sisältöjen vastaavan toimittajan sijainen Kaisa Aikio.