Hyppää pääsisältöön

Saudi-Arabian teloitukset

Vuosi 2016 alkoi Saudi-Arabian toimeenpanemilla joukkoteloituksilla: 47 miestä samana päivänä. Heitä kaikkia syytettiin terrorismista. Tunnetuin teloitetuista oli Saudi-Arabian shiamuslimien oppositiojohtaja Nimr- al-Nimr.

turbaanipäinen partainen mies ja kynttilät
turbaanipäinen partainen mies ja kynttilät Nimr al-Nimr

Hän oli yksi neljästä muslimien vähemmistöä edustavista shiiamuslimista, joiden päät pyövelin miekka irroitti ruumiista yhdessä 43 al-Qaidan miehen kanssa. Nämä jälkimmäiset edustavat sunnimuslimien äärinäkemyksiä.
Saudi-Arabian hallituksen näkemystä tässä asiassa edustaa Nawaf Obaid –niminen turvallisuusasiantuntija, joka on palvellut Saudi-Arabian hallitusta erilaisissa tehtävissä vuodesta 2004. Nawaf Obaid esitteli maansa hallituksen kantaa näin Al-Monitor – netti lehdessä 25. päivänä tammikuuta 2016. Nawaf Obaid:

"Yhdysvallat on tuominnut Saudi-Arabian tammikuun alussa toimeenpanemat, 47:n terrorismista syytetyn miehen teloitukset. Koska neljä teloitetuista oli shiiamuslimeja ja erityisesti se, että yksi heistä oli Saudi-Arabian Itäisen maakunnan tunnettu, shiiamuslimeja edustava uskonnollinen johtaja Nimr al-Nimr, Iranissa vapaaehtoiset miliisit hyökkäsivät Saudi-Arabian Teheranin lähetystöön. Näiden välikohtausten jälkeen Saudi-Arabia ja monet sen arabiliittolaiset katkaisivat diplomaattisuhteensa Iraniin. Totuus näiden teloitusten taustasta pitää tuoda esille ennen muutaYhdysvaltain viranomaisten kritiikin vuoksi. Sen lisäksi rikkiviisaat ovat muuntaneet joukkoteloitukset valtion hyväksymiksi, viattomien ihmisten murhiksi tai esimerkeiksi sunnimuslimien nurkkakuntaisuudesta shiiamuslimeja kohtaan. Teloitetut olivat terroristeja, jotka olivat joko osallistuneet murhiin tai olleet inspiroimassa niitä. Monilla teloitetuilla oli suora yhteys al-Qaidaan tai shiiamuslimien terroristiryhmään Hezbollah al-HIjaziin, Saudi-Arabian Hezbollah-järjestöön."

Näin Saudi-Arabian hallituksen edustaja Nawaf Obaid perustelee shiiaoppineeseen kohdistuneita syytteitä:

"Al-Nimr oli tiukasti sidoksissa Hezbollah al-Hijaziin, Saudi-Arabian Itäisessä maakunnassa, Kuwaitissa ja Bahrainissa toimivaan, Iranin islamilaisen tasavallan perustajan, Khomeinyn ajatuksia kannattavaan terroristiryhmään. Tuon järjestön johtajiin kuuluneena henkilönä al-Nimr saarnasi jatkuvasti sen puolesta, että nuo kolme sunnien johtamaa dynastiaa olivat laittomia. Hän kehoitti shiiamuslimeja ryhtymään aseelliseen taisteluun Saudi-Arabian hallitusta vastaan. Hezbollah al-Hijaz järjesti vuonna 1996 ns. Khobarin tornitaloja vastaan tehdyn attentaatin, joka surmasi 20 yhdysvaltalaista sotilasta ja haavoitti lähes 500 eri kansallisuutta olevaa henkilöä."

Koska tämän vuoden alun joukkoteloitusten jälkeen saudit ovat pelon jäykistämiä eivät uskalla ottaa kantaa oman hallituksensa tekoihin, kriittistä näkemystä tässä edustaa läntinen, Persianlahden alueen nurkkakuntalaisilmiön asiantuntija Toby Matthiesen. Brittitutkija kiistää Saudi-Arabian hallituksen edustajan väitteet siitä, että shiiaoppinut Nimr al-Nimr olisi kuulunut Libanonin shiiamuslimien poliittisen järjestön, Hezbollahin saudiarabialaiseen veljesjärjestöön Hezbollah al-Hijaziin. Hänen tuorein kirjansa, Cambridgen yliopiston Lähi-itä instituutin julkaisema The Other Saudis eli Toiset saudit on perusteellinen selvitys Saudi-Arabian shiiavähemmistön poliittisesta historiasta. Yhdysvaltalaisen Foreign Policy – organisaation nettisivuilla tammikuun 8.:na julkaistussa analyysissä The World Most Misunderstood Martyr eli Maailman eniten väärin ymmärretty marttyyri Toby Matthiesen sanoo näin.

"Saudiarabialaisen shiialaisen uskonnollisen johtajan Nimr al-NImrin teloituksen jälkeen koko Lähi-itä näytti tulkitsevan tämän miehen elämää ja kuolemaa omia tarpeittensa mukaan. Iran ja shiialiikkeet pitivät hänen teloitustaan lopullisena todisteena siitä, että Saudi-Arabia on luonteeltaan nurkkakuntainen ja epäoikeudenmukainen maa. Saudi-Arabian puolelle asettuvat ”tietäjät” taas kuvasivat tätä uskonnollista johtajaa Iranin puolella olevana terroristina. Eräät menivät niin pitkälle, että he nimittelivät Nimr al-Nimriä Hezbollah al-Hijazin johtajaksi. Hezbollah al-Hijaz on saudiarabialainen, shiiamuslimien militanttiryhmä, joka toimi 1980- ja 1990-luvuilla ja pyrki kumoamaan Saudi-Arabian monarkian. Näillä väitteillä oli määrä laillistaa al-Nimrin teloitus, vaikka Nimr al-Nimr ei ole koskaan kuulunut Hezbollah al-Hijaz –järjestöön,"

sanoo Toby Matthiesen.

"Al-Nimrin suhde Iraniin on paljon monimutkaisempi kuin sekä Iranin että Saudi-Arabian johtajat tunnustavat. Al-Nimrillä oli paljon enemmän yhteistä arabikeväiden vallankumouksellisten kanssa kuin hänen kanssaan teloitettujen jihadistien tai Teheranissa vallassa olevien pappien kanssa. Hän ei ole koskaan kuulunut Hezbollah al-Hijaz –järjestöön, vaan kuului nimenomaan tuon järjestön kanssa kilpailleeseen, niin sanottuun shirazilaiseen liikkeeseen. Al-Nimr karkoitettiin Iranista poliittisten erimielisyyksien vuoksi ja myös siksi, että saudiarabialainen oppinut ei hyväksynyt Iranin virallista poliittista järjestelmää, jossa hengellisellä johtajalla on viimeinen sana kaikessa."

Shiiamuslimeille on tyypillistä se, että he seuraavat jotain opillista koulukuntaa. Koska nämä koulukunnat eivät noudata valtioiden rajoja, juuri tämä shiiamuslimien perusominaisuus on saanut muutenkin muslimien vähemmistöön epäluuloisesti suhtautuvat Persianlahden arabimaiden sunnijohtajat epäilemään, että shiiat ottavat ohjeita maan rajojen ulkopuolelta. Nykymaailman shiiamuslimien pääsuuntauksen, kaksitoistashiialaisten tärkeimpiin kuuluva koulukunta seuraa Iranin hengellistä johtajaa Ali Khameneita. Tähän ryhmään kuuluvat Libanonin shiiamuslimien tärkeimmän järjestön, Hezbollahin kannattajat ja osa Irakin ja Bahrainin shiiamuslimeista. Myös Saudi-Arabian shiiamuslimien keskuudessa toiminut Hezbollah al-Hijaz seurasi sekä opillisesti että poliittisesti Iranin hengellistä johtajaa, Ali Khameneita. Saudi-Arabian shiiamuslimien keskuudessa suuntaus edusti pientä vähemmistöä.

Toinen vahva shiialaissuuntaus seuraa Irakin pyhästä kaupungista Najafista käsin omaa koulukuntaansa johtavaa suurajatolla Ali Al-Sistania. Al-Sistani ei ole koskaan hyväksynyt Khomeinin 1970-luvulla muokkaamia valtioteoriaa. Myös kolmas shiiasuuntaus syntyi Irakissa. Juuri tähän kolmanteen, shirazilaiseen suuntaukseen kuului valtaosa Saudi-Arabian shiiamuslimeista, myös Nir al-Nimr, joka joutui törmäyslinjalle Iranin kanssa juuri oman koulukuntansa opillisten näkemysten vuoksi.

"NImr al-Nimr politisoitui 1970-luvun lopulla kun shirazilainen liike levisi Persianlahden maihin ja sai riveihinsa nuoria shiioja. Tätä Persianlahden maiden poikkipuolista liikettä johti irakilais-iranilainen oppinut Muhammad Mahdi al-Shirazi, mutta monet sen seuraajat olivat shiiamuslimeja Saudi-Arabiasta, Kuwaitista ja Bahrainista. Saudi-Arabian osasto järjesti vain vähän aikaa kestäneen kapinan vuonna 1979 Iranin vallankumouksen jälkeen. Kapinaa seuranneiden pidätysten vuoksi suuri määrä Saudi-Arabian shiiamuslimeja pakeni Iraniin. Hyvin pian shirazilainen koulukunta joutui kuitenkin ristiriitaan Iranin johdon kanssa, ja liikkeen edustajien piti lähteä uudestaan maanpakoon, tällä kertaa Syyriaan. He eivät voineet mennä Irakiin, sillä maan johtaja Saddam Hussein vainosi shiiamuslimeja. Syyriassa Nimr al-Nimristä tuli shirazilaisen oppilaitoksen opettaja."

Myöhemmin kun shirazilaisen liikkeen perustaja kuoli, liike hajosi kahtia. Perustajan pojasta Sadiq al-Shirazista tuli suuntauksen virallista linjaa seuraavien johtaja kun taas Mohammad Taqi al-Mudarrisi –nimisestä oppineesta tuli kriittisemmän suuntauksen johtaja ja Nimr al-Nimristä tämän suuntauksen edustaja Saudi-Arabiassa. Virallinen shirazilainen liike on myös sidoksissa Irakin suurajatolla Ali Al-Sistaniin, joka on ollut jo vuosien ajan Irakin arvovaltaisin shiiajohtaja. Persianlahden alueen poikkipuolisten shiiasuuntausten erojen lisäksi Saudi-Arabian shiiamuslimien shirazilaisen liikkeen jako kertoo ennen kaikkea sen osien erilaisesta suhtautumisiin Saudi-Arabian johtoon.
Jo 1980-luvun lopulla shiiamuslimien johtajat ja Saudi-Arabian kuningashuone ryhtyivät neuvottelemaan pakolaisten paluusta ja yleisestä armahduksesta. Neuvotteluja kävi juuri shirazilainen liike, jonka riveistä tulevat Saudi-Arabian shiiamuslimien nykyisetkin uskonnolliset ja poliittiset johtajat. Sopimus syntyi vuonna 1993. Sen jälkeen Saudi-Arabiaan palanneiden joukossa oli myös Nimr al-Nimr.

"Nimr al-Nimr ja joukko uskonnollisia aktivisteja ei hyväksynyt sopimusta siksi, että se ei muuttanut shiiamuslimien statusta: he ovat edelleen toisen luokan kansalaisia Saudi-Arabiassa. Koska al-Nimr hylkäsi shirazilaisten virallisen johdon neuvotteleman sopimuksen, tuo johto luokitteli hänet kilpailevaksi poliittiseksi suuntaukseksi."

Virallinen linja on yrittänyt sopia asioista kuningashuoneen kanssa. Al-Nimrin mielestä sorto ja syrjintä jatkuvat lähes entisellään. Nimr al-Nimrin ja hänen näkemyksiään tukeneen nuoren shiiamuslimien teloituksilla Saudi-Arabia yrittää hiljentää maan shiiamuslimien keskuudessa tiukempaa linjaa vaatineen opposition.

Toby Matthiesen kertoo Saudi-Arabian shiiojen tilanteesta 2000-luvulla.

"Edellinen kuningas Abdullah yritti pitää yllä kontakteja shiiamuslimien kanssa ja sijoitti heistä muutaman mm. kuninkaalle neuvoa-antavaan, shuraneuvostoon. Koko 2000-vuosikymmenen ajan Al-Nimr oli syrjään joutunut uskonnollinen oppinut, mutta osa Saudi-Arabian Itäisen maakunnana shiioista tuki häntä, koska hän oli ainoa, joka uskalsi vaatia muutoksia julkisesti. Esimerkiksi vuonna 2007 hän vaati, että shiiat saisivat oman osuutensa öljytuloista. Hehän ovat aina asuneet Saudi-Arabian öljyesiintymien päällä, vaikka hyötyvät vain vähän öljytulojen rikkaudesta. Hänen väitetään myös sanoneen, että shiiat voisivat eräänä päivänä pyrkiä irrottamaan Itäisen maakunnan muusta SaudiArabiasta, jos he eivät onnistu saamaan läpi omia tasa-arvovaatimuksiaan."

Noiden puheiden jälkeen al-Nimr piiloutui, jotta hän ei olisi joutunut vankilaan. Hän palasi julkisuuteen vasta vuonna 2011 kun arabikeväät olivat alkaneet. Itäisessä maakunnassa osoitettiin mieltä uudistusten ja oikeuksien puolesta ja niin tehtiin myös naapurissa, Bahrainissa. Saudi-Arabian shiiajohtajista al-Nimr oli ainoa, joka tuki varauksitta arabikeväitä. Muut shiiajohtajat pelkäsivät kovia yhteenottoja, sillä kaikki mielenosoitukset ovat kiellettyjä Saudi-Arabiassa. Toby Matthiesen selittää, miksi NImr al-Nimr tuki arabikeväitä:

"Al-Nimrin mielestä onnistunut vallankumous Bahrainissa olisi muuttanut tuntuvasti tilannetta Saudi-Arabiassa. Ehkä juuri tästä syystä Saudi-Arabian viranomaiset lähettivät Bahrainiin omia sotilaitaan maaliskuussa 2011 tukahduttamaan mielenosoitukset. Al-Nimr vaati nuorisoa osoittamaan mieltään Bahrainin puolesta ja Saudi-Arabian hallitsijasukua vastaan. Vuonna 2012 poliisi hyökkäsi al-Nimrin kotikylään, pidätti papin ja ampui häntä jalkeen pidätyksen kuluessa."

Jos arvioimme Nimr al-Nimrin tekoja Saudi-Arabian tulehtuneen ilmapiirin ulkopuolella, havaitsemme, että hän edusti shiiamuslimien yhteisön sisällä oppositiota, joka olisi halunnut, että Saudi-Arabian shiiat vaativat muutoksia tehokkaammin. Saudi-Arabian johto on leimannut hänet terroristiksi ja Iranin puolesta toimineeksi mieheksi, mutta hän ei ollut kumpaakaan. Toby Matthiesen arvostelee ankarasti sitä, että Saudi-Arabian viranomaiset ovat leimanneet hänet väkivaltaiseksi sekä Iranin manipuloimaksi mieheksi.

"Saudien yritys niputtaa omien mielipiteittensä vuoksi tuomittu al-Nimr yhteen al-Qaidan todellisten terroristien kanssa on harvinaisen synkkää toimintaa. Al-Nimrin tarina henkilönä osoittaa, että hän oli suorapuheinen vallankumouksellinen, jolle arabien kansannousut oli historiallinen tilaisuus kumota vanhat diktaattorit, vaikuttivatpa he sitten Syyriassa tai Persianlahden alueella. Al-Nimr nimittäin ajoi presidentti Bashar al-Assadin vallasta suistamista toisin kuin Iran, jonka tuen ansiosta Syyrian johtaja on vielä paikallaan. Kaikkien hänet tunteneiden todistajien kertomusten mukaan hän ei yllyttänyt väkivallan käyttöön vaan ehdotti rauhanomaisia protestimielenosoituksia eikä hän varmasti ampunut poliiseja kohti niin kuin on väitetty,"

sanoo Toby Matthiesen Foreign Policy –lehdessä.

NImr al-Nimr onkin nähtävä poliittisena vankina ja hänen teloituksensa Saudi-Arabian suunnittelemana yrityksenä nostaa muslimien kahden suuntauksen, sunnien ja shiiojen välistä jännitystä sekä omassa maassa että koko alueella. Iran astuikin suoraan ansaan kun se uhkaili Saudi-Arabiaa al-Nimrin teloitusten jälkeen. Näin se antoi Saudi-Arabialle tekosyyn katkaista diplomaattisuhteet ja pakottaa omat liittolaisensa asettumaan sen rinnalle. Riad karsastaa Yhdysvaltain ja Euroopan yritystä lähestyä Irania, ja se pyrkii estämään sen hinnalla milla hyvänsä. Ja sunnivaltioiden ja Iranin asettuminen vastakkaisille rintamille on Saudi-Arabian etujen mukaista.

Liisa Liimatainen

Lue myös - yle.fi:stä poimittua

Uusimmat sisällöt - Yhteiskunta