Hyppää pääsisältöön

Vaasan luovaa tulevaisuutta kirkastettiin workshopeissa

Vapaudenpatsas Vaasan torilla
Vapaudenpatsas Vaasan torilla Kuva: Yle/Mari Latva-Karjanmaa Vaasa,torit,patsas

Tammikuusta lähtien Yle on selvittänyt millaisia yhteistyömuotoja Pohjanmaalla on jo olemassa erilaisten luovien toimijoiden ja muiden yritysten välillä. Kevään aikana selvityksessä edettiin isoin harppauksin. Vuoden alussa Yle asetti myös tavoitteeksi vuokrata osan Vaasan toimitiloistaan, jonne ensimmäiset vuokralaiset muuttivat jo huhtikuun alussa.

“Halusimme asettaa selvityksen nähtäville ja kutsua kaikki kiinnostuneet mukaan workshoppeihin. Tavoitteena oli nähdä Vaasan alueen tulevaisuuden tarpeet ja potentiaaliset toimijat ennakkoluulottomasti ja yli toimialarajojen”, kertovat selvityksen tekijät Johan Sundström ja Johanna Stenback. Sundström on Svenska Ylen mediatuotantojen päällikkö. Stenback taas edustaa tuotantoyhtiö Jokowskia, joka on kevään aikana haastatellut ja tavannut alueen sidosryhmiä. Workshopit olivat osa tätä työtä.

Kahden päivän aikana workshopeissa työskenteli 35 henkilöä, jotka edustavat muun muassa alueen yliopistoa, elinkeinoelämää, kulttuuriyhdistyksiä, yrittäjiä sekä Pohjanmaan liittoa. Workshoppia johti Ylen kehityspäällikkö Arto Markku ja Johan Sundström. Ensimmäisen päivän workshopiin osallistuivat korkeakoulut, koulut, organisaatiot ja yhdistykset ja toisena päivänä yrittäjät.

Vaasan kautta maailmalle

Ajatus kansainvälisille markkinoille pääsystä yhdisti molempia workshoppeja molempina päivinä. Vaasan alueen toimijoilla on vahva usko tulevaisuuteen ja menestykseen verkostossa, jossa voidaan vaihtaa kokemuksia yli toimialarajojen.

“Workshopit olivat hyödyllisiä luovien toimialojen yrityksille, erityisesti pienemmille yrityksille”, sanoo Hippi Hovi, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja.

“Jo näiden kahden tapaamisen aikana syntyi luonnollinen verkosto, joka poikinee lähitulevaisuudessa konkreettisia projekteja. Jo nyt vaihdettiin tietoa ja kokemuksia ammattilaisten kesken.”

Hovi toivoo, että tämä orastava yhteistyö jatkuu. “Vaasan alueen tulisi ottaa kaikki irti tästä mahdollisuudesta ja jatkaa tällaisia verkostotapaamisia. Kuutisen tapaamista vuodessa voisi olla sopiva määrä. “

Hovi uskoo, että suuret yritykset voisivat olla järjestämässä näitä verkostotapaamisia yhdessä. Toinen vaihtoehto voisi olla, että yritys järjestettyään itse tapaamisen saisi mahdollisuuden osallistua muihin tapaamisiin. Nämä workshopit osoittivat myös suurten yritysten hyötyvän yhteistyöstä.

Työpaja Yle Vaasassa 31.3.2016.
Työpaja Yle Vaasassa 31.3.2016. Kuva: Johan Sundström / Yle työpajat (kokoukset),yle,Vaasa

Peliklusteri, 360-tarinankerronta ja luova kampus

Organisaatioiden, koulujen ja yhdistysten tapaamisessa nousi esiin ajatus luovan kampuksen perustamisesta Palosaareen. Yle, Vaasan yliopisto, Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu ja monet yritykset toimivat jo Palosaaren alueella. Siksi sen kehittämismahdollisuudet ovat hyvät tulevaisuudessa. Jatkossa halutaan kehittää myös Ylen ja yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi nähtiin mahdollisena kehittää maailmanluokan peliklusteri Vaasassa.

Yritysten kanssa käydyissä workshopeissa päästiin konkreettisemmalle tasolle. Esille nousi tarve kehittää Ylen kanssa korkealuokkaisia visuaalisia tuotantoja kehittämällä tarinankerrontaa 360-videotuotannoissa.

Kysymys sisältötuotantojen uusista rahoitustavoista nousi myös esille, sillä yritysten on vaikea kehittyä ilman kunnollista rahoitusta.

“Ilahduin siitä, että Vaasan alueella luovan alan yritykset haluavat niin voimakkaasti tehdä yhteistyötä sekä keskenään että muun elinkeinoelämän kanssa. Workshopit saivat aikaan inspiraation lisäksi myös konkreettisia tuloksia. Yksi osallistuja otti minuun myöhemmin yhteyttä ja olemme jo aloittaneet yhteistyökuvioita”, kertoo Aino Hyyryläinen Obskura-kulttuuriosuuskunnasta.

“Workshopin suurinta antia olivat erityisesti keskustelut 360-tarinankerronnasta sekä suuntautumisesta kansainvälisille markkinoille. Näihin meillä on osuuskunnassa sekä kiinnostusta että osaamista.”

Toistuva aihe molempien päivien keskusteluissa oli myös riskinottaminen: yhteistyössä tulisi useammin nähdä niitä mahdollisuuksia, joissa kaikilla on jotain voitettavaa.

Yle vuokraa tilojaan Vaasassa

4. huhtikuuta Yle sai uudet vuokralaiset Vaasan toimitiloihin. Tiloihin muutti seitsemän pelinkehittäjää muotoilukeskus Muovan West Coast Startupista. Tämän pilottihankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja dialogia Ylen ja pelinkehittäjien välillä.

Johan Sundströmin mukaan myös muut toimijat ovat kiinnostuneita kuulemaan Ylen toimitiloista.

“Kasvava verkosto on jo nyt osoittanut hyödyllisyytensä tuodessaan yhteen eri alojen isot ja pienet toimijat. Ennen kaikkea on ollut tärkeää tehdä näkyväksi, miten paljon luovaa osaamista alueella on. Tulemme vielä näkemään yhteistyömuotoja, joita emme osanneet edes kuvitella silloin kun aloitimme”, sanoo Sundström, joka on aloitteentekijä koko VsaCreativeConnections-verkostolle.

Tammikuussa aloitettu selvitys saadaan päätökseen toukokuun loppuun mennessä.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua