Hyppää pääsisältöön

Näin tehtiin Mihin uskot -testi

Tatjana Schnell Innsbruckin yliopistosta
Tatjana Schnell Innsbruckin yliopistosta yle oppiminen, uskontotesti

Perinteisesti uskontoon yhdistetään erilaiset jumalat, niiden palvominen ja rukoileminen sekä käsitys jostakin ihmistä suuremmasta voimasta. Uskon tai uskonnollisuuden eri muotoja voi kuitenkin löytää monelta yllättävältäkin elämänalueelta - paljon lähempää kuin voisimme kuvitellakaan.

Luontoa palvovat puunhalaajat, uutta laitetta jonottavat Apple-fanit tai luksustuotteita himoitsevat raharikkaat ovat esimerkkejä ihmisistä, jotka eivät vastaa käsitystämme uskovaisista. Heidän elämäntavoissaan ja tuntemuksissaan on kuitenkin paljon samaa kuin kirkossa, moskeijassa tai synagogassa käyvien ihmisten kokemuksissa.

Uskonnollisuus ei siis ole kadonnut. Monella ihmisella usko on kuitenkin vaihtunut epäilyyn ja uskontoon liittyvä palvonta on saanut arkisempia muotoja.

Uusi uskonnollisuus on implisiittistä

Tatjana Schnell Innsbruckin yliopistosta on yksi johtavista uskonnollisuuden tutkijoista. Schnell jakaa uskonnollisuuden kolmeen osa-alueeseen: myytit, rituaalit ja transsendenttinen kokemus. Myytti luo käsityksen identiteetistä, rituaali on tapa, (esim. aamukahvi tai sunnuntainen kirkossakäynti), transsendenttinen kokemus on tunne siitä, että joku tapahtuma on merkitykseltään suurempi kuin miltä se näyttää.

Kaikki nämä elementit ovat läsnä niin hartaan muslimin, luonnonsuojelijan kuin luksuskuluttajankin toiminnassa.

Ihminen voi kokea yhtä lailla moskeijan, ikimetsän kuin autokaupankin maagiseksi, eksklusiiviseksi maailmaksi. Tunne voi olla voimakkaan merkityksellinen, jotakin "pientä ihmistä" suurempaa. Kaikkia näitä paikkoja tai tekoja ei kuitenkaan mielletä uskonnollisiksi.

Tatjana Schnell käyttääkin käsitettä implisiittinen uskonto. Implisiittisellä uskonnolla ei ole selviä sääntöjä, riittejä eikä virallisia sääntöjä, mutta sillä voi olla ihmisen elämässä sama rooli ja tarkoitus kuin perinteisellä uskonnolla.

Juuri tätä implisiittistä uskonnollisuutta tarkastellaan Mihin uskot? -testin avulla. Tatjana Schnell on kehittänyt testin useassa eri yliopistossa tekemänsä tutkimustyön pohjalta. Tutkimusmenetelmä perustuu suuren ihmisjoukon syvähaastatteluun. Haastateltavilta kysyttiin, mitkä asiat elämässä ovat heille oikeasti merkityksellisiä, mitä he haluavat, ajattelevat ja arvostavat. Vastauksia täsmennettiin jatkokysymyksillä. Tulokset koottiin ja analysoitiin ja niiden perusteella laadittiin testi, joka käännettiin 17 kielelle. Testi on julkaistu Itävallan lisäksi esimerkiksi Saksassa, Kanadassa, Brasiliassa, Tanskassa ja Bulgariassa.

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että jokin asia elämässä on merkityksellinen vasta, kun ihminen toimii sen mukaan, mihin hän uskoo.

Mihin sinä uskot? Testaa itsesi!

4.5.2016 korjattu kirjoitusvirheitä.

Kommentit

Ihminen ja yhteiskunta

  • Islamin vieraana

    6-osainen sarja islamista.

    6-osaisessa sarjassa professori Jaakko Hämeen-Anttila johdattaa kiehtovalle matkalle islamin maailmaan – sen historiaan, kulttuuriin, kuvataiteisiin, musiikkiin ja kirjallisuuteen sekä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ohjelmasarja on valmistunut v. 2003.

  • Buddhan jalanjäljillä

    Buddhalaisuus

    Buddhalaisuus ei ole kristinuskoon tai islamiin verrattavissa oleva uskonto, vaan pikemmin filosofia, joka opettaa tien korkeimman moraalisen, henkisen ja intellektuaalisen "valaistumisen" saavuttamiseen.