Hyppää pääsisältöön

Noudatamme eettisiä ohjeita 2017

Vastuullisen toiminnan periaatteet
Vastuullisen toiminnan periaatteiden ytimessä ovat Ylen arvot: riippumattomuus, luotettavuus ja ihmisen arvostaminen. Vastuullisen toiminnan periaatteet yhteiskuntavastuu,vastuullisuusviestintä,vastuullisuus (sisäiset ominaisuudet)

Riippumattomuus ja toimintaperiaatteet

Yle tavoittelee journalismissaan tinkimättömästi riippumattomuutta, luotettavuutta ja laatua.

Ylen julkaisutoiminta ja sisältöjen tuotanto perustuvat Ylen arvoihin sekä alan eettisiin periaatteisiin.

Yhtiön hallituksen nimittämät vastaavat toimittajat johtavat ja valvovat toimitustyötä sekä huolehtivat siitä, että Ylen sisällöntuotannossa ja julkaisutoiminnassa noudatetaan lakia ja eettisiä ohjeita.

Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet (OTS)

Sisältöjen riippumattomuus ja puolueettomuus nojaa sananvapauslakiin ja Journalistin ohjeisiin, jotka ovat median itsesääntelyn perusta. Journalistin ohjeista on johdettu Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet (OTS). Ne sitovat kaikkia, jotka tekevät sisältöjä Ylessä tai Ylelle. OTS syventää esimerkiksi tiedonhankinnan periaatteita, yksikön oikeuksia ja riippumattomuutta kaupallisista intresseistä.

Ohjeistoa täydentävät muun muassa

Journalististen valintojen ja eettisten ohjeiden tukena toimii journalistisista standardeista ja etiikasta vastaava päällikkö, joka yhdessä yhtiön lakiosaston kanssa avustaa vastaavia toimittajia journalismin ja julkaisutoiminnan kehittämisessä.

Vastaavat toimittajat

Hallitus on nimennyt Ylen ohjelmatoiminnalle sananvapauslain mukaiset vastaavat toimittajat, jotka viime kädessä päättävät sisällön julkaisemisesta.

Vastaavalla toimittajalla on budjettivastuu yksikkönsä sisällöistä. Tämä tukee vastaavien toimittajien riippumattomuutta ja päätäntävaltaa tarjonnasta.

Marraskuussa 2017 vastaavat toimittajat täydensivät Ylen ohjelmatoiminnan säännöstöä siten, että ohjeessa korostetaan entistä selvemmin Ylen riippumattomuutta myös poliittisista vaikuttamisyrityksistä. Yhtiön hallitus hyväksyi Ylen riippumattomuutta korostavat OTS-ohjeiden muutokset marraskuussa.

Vuoden 2018 alussa toimintansa aloittavan Journalismin akatemian tavoitteena on osaltaan varmistaa Ylen journalistista riippumattomuutta.

Vastuullisen toiminnan Compliance-periaatteet

Ylellä on koko yhtiötä koskeva eettinen ohje Code of conduct sekä vastuullisen toiminnan compliance-ohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa lakien, normien ja eettisten ohjeiden noudattaminen yhtiössä. Compliance-ohjelmaa on toteutettu muun muassa henkilöstöä kouluttamalla.

Compliance-toiminnon tukena toimii eettinen ryhmä, joka aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa. Ryhmän jäseninä toimivat vastuullisen toiminnan päällikkö, HR-, viestintä- ja strategiajohtaja sekä liiketoimintayksiköiden edustaja, henkilöstön edustaja ja riskienhallinnan päällikkö.

Ylellä on käytössä Eettiseksi kanavaksi nimetty ilmoituskanava, jolla henkilöstö voi tarvittaessa ilmoittaa havaituista tai epäillyistä väärinkäytöksistä. Kanavan kautta on tullut hyvin vähän ilmoituksia.

Yle ja Julkisen sanan neuvosto

Ylen sisältöjen teossa, journalismissa ja julkaisutoiminnassa noudatetaan koko media-alaa koskevia yhteisiä eettisiä ohjeita, Journalistin ohjeita ja Ylen omia eettisiä ohjeita.

Median itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvosto (JSN) tulkitsee Journalistin ohjeita. JSN arvioi yksittäistapauksissa, onko julkaisijan toiminta ollut hyvän journalistisen tavan mukaista.

Yle kuuluu Julkisen sanan neuvoston taustayhteisöön ja on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita.

Yleä koskevia kanteluita JSN:ssa vuosittain vähän

JSN antoi vuoden 2017 aikana 14 Yleä koskevaa päätöstä. Päätöksistä kuusi oli langettavia ja kahdeksan vapauttavia. Langettavat päätökset koskivat muun muassa journalistisen päätösvallan luovuttamista, virheen korjaamista, totuudenmukaista tiedonvälitystä, piilomainontaa ja lähdekritiikkiä.

Julkisen sanan neuvosto antoi Ylelle langettavan päätöksen vuoden 2017 keväällä ns. Terrafame-vyyhtiin liittyvästä kantelusta. Taustalla olivat pääministerin Sipilän lähettämät viestit Ylen uutisille.

JSN arvioi, oliko Yle rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 1–3 tai oliko Ylen johto rajoittanut toimittajien sananvapautta. Neuvoston mukaan tapauksessa on nähtävissä piirteitä, joita voi tulkita siten, että päätoimittaja on taipunut ulkopuoliseen painostukseen. Päätös tehtiin äänin 6-6, puheenjohtajan äänen ratkaistua äänestyksen.

Vastaavat toimittajat tilasivat helmikuussa 2017 yhteisymmärryksessä hallituksen kanssa Ylen journalistisen päätösprosessin auditoinnin. Auditoijana toimii Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää. Selvityksessä käytiin läpi muun muassa vastuiden määrittämistä ja journalistisen työn toimintakulttuuria, ja se valmistui toukokuun puolivälissä 2017. Yle kertoi auditoinnin tuloksista omilla kanavillaan ja sisällöissään.

VuosiLangettaviaVapauttaviaYhteensä
20176814
20162810
20155712
2014257
20132810
2012134
2011369
2010167
2009358
2008145
2007123
20062810
2005123
Yhteensä3072102