Hyppää pääsisältöön

Puhu selkokieltä -kampanja: Selkokielen avulla työelämään

Kuva Yle Uutiset selkouutisten sivusta
Kuva Yle Uutiset selkouutisten sivusta selkouutiset verkossa

Kieli on avain kulttuuriin ja kotoutumiseen. Selkokeskus ja Yle Uutiset selkosuomeksi haastoivat Puhu selkokieltä! -kampanjassa työpaikkoja, oppilaitoksia ja muita tahoja mukaan talkoisiin: suomea voi puhua yksinkertaisella ja helpolla tavalla.

Kampanja-aikana 11.11.2015 – 13.5.2016 Puhu selkokieltä: Selkokielen avulla työelämään oli mukana yli 30 työyhteisöä. Kampanjassa selitettiin 50 työelämäsanaa selkokielellä sekä jaettiin 10 vinkkiä selkopuheeseen -huoneentauluja. Mukana
olleiden yhteisöjen kautta huoneentaulu on levinnyt laajasti ympäri Suomea. Kampanjasta tehtiin juttuja Selkosanomiin, Yle Uutiset selkosuomeksi -lähetyksiin ja muihin medioihin.

Selkokieli on suomea, jossa esimerkiksi sanastoa ja kielen rakennetta on tietoisesti muutettu helpommaksi. Työelämässä tämä tarkoittaa sitä, että työpaikalla puhutaan selkokieltä tarvittaessa. Työpaikalla voidaan esimerkiksi selittää ammattitermejä ja työelämän vaikeita sanoja selkokielellä. Suomen kieltä opettelevalle ja kotoutuvalle henkilölle selkokieli on hyvä väline.

Selkokeskuksen vuonna 2014 tehdyn tarvearvion mukaan Suomessa jopa puoli miljoonaa ihmistä tarvitsee selkokieltä. Tähän joukkoon on liittynyt paljon uusia turvapaikan saaneita kielenopiskelijoita. Heille selkokieli on hyvä ja helppo tie kohti suomalaista kulttuuria, kieltä ja kotoutumista.

Selkokeskuksen ja Yle Uutisten kampanjassa tuotetut materiaalit sekä kampanjaan osallistuneet tahot löytyvät kampanjan sivuilta www.selkokeskus.fi/puhu-selkokielta

Selkokeskus
www.selkokeskus.fi

Yle Uutiset selkosuomeksi
www.yle.fi/selkouutiset