Hyppää pääsisältöön

Agnico Eagle väläyttää purkuputken rakentamista Kittilässä

Kittilän kultakaivos huhtikuussa 2016.
Kittilän kultakaivos huhtikuussa 2016. Kuva: Yle, Jyrki Ojala Kittilä,kultakaivos,kaivostoiminta,kaivosteollisuus

Kittilän Suurikuusikon kultakaivokselle suunnitellaan purkuputkea jätevesien hallintaan. Kanadalaisyhtiö Agnico Eagle on käynnistämässä ympäristövaikutusten arviointia purkuputken rakentamisesta.

Kaivoksen johtaja Mikko Korteniemi ei suostu sanomaan, onko putkesta tehty jo päätös. ”Vastahan tässä on aloitettu neuvottelut viranomaisten kanssa.” Yhtiö tiedotti asiasta viime viikolla kaivoksen yhteistoimintaryhmän kokouksessa.

Toistaiseksi kaivos laskee prosessi- ja kuivatusvetensä pintavalutuskenttien kautta vieressä virtaavaan Seurujokeen. Kittilän kaivoksella on ollut vaikeuksia pysyä ympäristöluvan mukaisessa jätevesien purkumäärässä, joka on viisi prosenttia Seurujoen virtaamasta.

Kaivoksen vesitase on niin sanotusti positiivinen, eli vettä kertyy enemmän, kuin mitä sitä saadaan purettua. Seurujoen virtaaman ollessa pieni kaikkea kertyvää prosessivettä ei saada purettua pois. Kertynyttä vesivarantoa ei saada tyhjäksi edes silloin kun Seurujoen virtaama on suurempi. Purkuputki ratkaisisi tämän ohjaamalla jätevedet kauemmas kaivoksesta suurempaan vesistöön.

Kaivoksen uusi ympäristölupa on käsiteltävänä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja saanee lainvoiman lähiviikkoina. Uusi lupa asettaa kuormitusrajat esimerkiksi sulfaatille. Laatimassaan toimenpidesuunnitelmassa kaivoksen vesien ja vesitaseen hallinnan parantamiseksi kaivosyhtiö toteaa:

”Pitemmällä tähtäimellä, kun kokonaiskuormitusraja tulee pienenemään ympäristöluvan mukaisesti, aiheuttaa se prosessivesitaseeseen kumuloitumista. Kumuloituminen aiheutuu siitä, että kaivosyhtiö joutuu purkamaan kuivanapitovesiä jatkuvasti louhinnan onnistumiseksi, ja jos vuosikuormitusraja alkaa täyttyä, voi kaivosyhtiö säätää kuormitusta vain prosessijäteveden purkua pienentämällä. Yhtenä toimenpiteenä kaivosyhtiö suunnittelee selvityksen toteuttamista eri mahdollisuuksista prosessiveden purkamiseksi suurempaan purkuvesistöön.”

Seurujoen varrella asuvat ihmiset ovat vaatineet purkuputken rakentamista kaivostoiminnan alusta asti.

Ympäristö