Hyppää pääsisältöön

Yle 90 -tutkijaseminaari: Yleisradiotoiminnalla uusia näkymiä verkkoviestinnän aikakaudella

Tutkijaseminaari Mediapoliksessa, Lauri Kivinen
Tutkijaseminaari Mediapoliksessa, Lauri Kivinen yle 90

Verkkopalvelut hallitsevat mediankäyttöä tulevaisuudessa. Miten siirtymä verkkomaailmaan vaikuttaa yleisradiotoimintaan Suomessa ja koko Euroopassa? Tätä arvioitiin Ylen 90 -tutkijaseminaarissa 3.6. Tampereen Mediapoliksessa.

Seminaariin keskeinen kysymys oli, kuinka laajasti ja millä tavoin julkinen palvelu on tulevaisuudessa riippuvaista jakelualustoista. Julkisen palvelun media pyrkii korkealaatuisiin sisältöihin, laadukkaaseen journalismiin ja kaikkien kansalaisten palvelemiseen. Millä tavoin jakeluun liittyvät päätökset vaikuttavat näihin päämääriin? Jakeluratkaisut ovat tärkeässä roolissa, kun eurooppalaiset julkisen palvelun yhtiöt suunnittelevat toimintaansa.

“Yleisradiotoiminnan menestystä ei saa pitää itsestään selvänä. Media-alalla tapahtuu paljon: kansainväliset suuryritykset ovat mukana kilpailussa, uudenlainen mediankäyttö yleistyy, alan liiketoimintamallit vievät mediankäyttöä kohti tilauspalveluita ja monessa tapauksessa muutama harva toimija hallitsee markkinaa. Olen varma, että julkisen palvelun yhtiöt kuitenkin selviytyvät uudesta teknologiasta ja myös poliittisista päätöksistä, jotka haastavat perinteistä toimintaa”, sanoi EBUn pääjohtaja Ingrid Deltenre seminaarissa.

”Teknologia, jakelu ja mediayhtiöiden rooli muuttuvat koko ajan. Ulkomaiset sosiaalisen median alustat ovat jo monelle portti internetiin. Me joudumme yhä enemmän pohtimaan mitä sisältöjä teemme itse ja mitä hankimme, miten jaamme ne omilla kanavillamme ja ulkopuolisilla alustoilla”, arvioi Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen.

Perinteinen media pitää pintansa

Yleisradiotoiminnan tulevaisuuteen paneutuvan Tampereen yliopiston tutkimushankkeen Broadcasting in the Post-Broadcast Era alustavia tuloksia kuultiin seminaarissa.

Tutkimushankkeessa analysoidaan yleisradiotoiminnan näkymiä, kun verkkoviestintä hallitsee yhä vahvemmin sekä teknologista että poliittista toimintaympäristöä. Lisäksi tutkijat selvittävät, miten yleisradiotoiminnan näkökulmia ja käytäntöjä voidaan soveltaa verkkoviestinnän ympäristöön.

Euroopassa viestintäpolitiikan keskeiset sidosryhmät uskovat, että perinteinen broadcast säilyy merkittävänä vielä pitkään. Arviot alan kehityksestä ja muutoksen nopeudesta ovat kuitenkin erilaisia eri maissa. Laajakaistajakelu nähdään silti todennäköisimpänä vaihtoehtona broadcast-jakelulle.

Poliittinen ja taloudellinen paine jakaa taajuudet uudelleen on kasvanut. Yleisradioyhtiöiden taajuuksia pyritään siirtämään mobiiliverkkojen käyttöön. Mediayhtiöt taas muokkaavat tarjontaansa, kun ne yrittävät mukautua yleisöjen mediankäytön muutokseen ja uusien toimijoihin tuloon. Tutkimuksen lähtöoletuksena on ollut, että näiden tekijöiden yhteisvaikutus saattaa johtaa vapaasti katsottavan tv-sisällön vähentymiseen Euroopassa.
Yle 90 -tutkijaseminaarin järjestivät Tampereen yliopisto ja Yle. Seminaarissa esitellyn tutkimushankkeen (viestintäpolitiikan ja teknologian muutos) vetäjänä toimii yliopistotutkija ja Tampereen yliopiston dosentti Marko Ala-Fossi. Tutkimuksessa ovat Suomen lisäksi mukana Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Saksa ja Tanska.

Katso myös seminaarin tallenteet