Hyppää pääsisältöön

Uusi oppiminen tuli kouluihin - 7 vinkkiä kotiväelle

Tyttö lukee oppikirjaa
Tyttö lukee oppikirjaa Kuva: Yle/Tapio Kantele oppiminen,lukeminen

Vuoden 2016 opetussuunnitelman myötä oppiminen ja opiskelu koulussa ovat muuttuneet, mutta näkyvätkö muutokset kotona? Tässä muutamia vinkkejä vanhemmille, jotka kaipaavat tietoa uudistusten vaikutuksesta kotona näkyvään koulutyöhön.

Uuden opetussuunnitelman myötä oppiminen on siirtynyt entistä enemmän luokan tai koulun ulkopuolelle sekä sähköisiin oppimisympäristöihin. Mutta pitäisikö opiskelun muuttua myös kotona? Tehdäänkö läksyt edelleen kuten vanhempien kouluaikoina? Päntätäänkö kokeisiin samalla tavalla kuin tähänkin asti?

Pyysimme vinkkejä kotiväelle Vanhempainliiton erityisasiantuntijalta Tuija Metsolta. Metso on ollut mukana opetussuunnitelman kehittämisessä.

1. Ole kiinnostunut lapsen koulunkäynnistä ja tue lasta tarvittaessa kotitehtävissä

Kirjasta lukemisen sijaan kotitehtävänä voi olla esimerkiksi etsiä tietoa jostakin asiasta. Tehtäviä voidaan ratkoa myös tietokoneella. Tehtävä voi olla myös jonkun taidon harjoittelua tai vaikka oman opiskelun suunnittelua. Kotitehtävät eivät ehkä olekaan enää selkeästi äidinkielen, matematiikan tai biologian kotitehtäviä, vaan useita oppiaineita yhdistäviä projekteja.

Toiset lapset tarvitsevat enemmän apua kotitehtävissä kuin toiset. Kotitehtäviä ei pidä tehdä lapsen puolesta; kannusta häntä tekemään tehtävät itse. Voitte yhdessä miettiä, mikä on sopiva aika läksyille: onko se heti koulupäivän jälkeen vai tarviteeko lapsi tauon ennen työhön ryhtymistä. Kannusta lasta pitkäjänteisyyteen, siihen että oppimisen eteen joutuu tekemään töitä. Läksyjenluvusta ei kuitenkaan saisi tulla kotona jokailtaista taistelutannerta. Jos kotitehtävien määrä tuntuu liian suurelta, kannattaa olla yhteydessä opettajaan.

2. Ruoki lapsen oppimisen iloa ja innostusta myös kotona

Jos lapsesi on kiinnostunut jostakin, tue häntä ja tutustu hänen kanssaan kiinnostaviin asioihin. Voitte yhdessä miettiä, mistä ja miten jostakin asiasta saa tietoa ja tutkia sitä yhdessä kirjoista, netistä, liikkumalla luonnossa, käymällä museoissa jne. Uusi opetussuunnitelma painottaa oppilaan aktiivisuutta oppimisessa ja oppilaiden erilaisia tapoja oppia. Pohtikaa yhdessä, mikä on lapselle ominainen tapa oppia.

3. Suhtaudu uusiin arviointitapoihin avoimesti

Perinteisten kokeiden rinnalla osaamista voidaan osoittaa esimerkiksi ryhmän yhteisellä projektityöllä, arvioimalla itse omaa tai toisten osaamista tai arviointikeskusteluilla. Arvioinnin uudistuminen näkyy myös todistuksissa. Todistuksessa voi olla 7. luokalle asti joko sanallinen tai numeerinen, 8. ja 9. luokilla todistuksissa on annettava numeroarvosanat. Myös sanallisen todistuksen pitää kertoa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet eri oppiaineessa. Myös vanhempien kannattaa olla aktiivisia ja kysyä mieltään askarruttavista asioista.

4. Kannusta ja kehu lasta myös kotona

Innosta oppimiseen ja iloitse lapsen kanssa oppimisesta. Mitkä ovat lapsen vahvuudet, missä lapsi voisi kehittyä ja tarvita kenties apua taitojen kehittämisessä? Vanhempien asenteet siirtyvät usein lapsiin: puhu siis koulusta ja opettajista myönteisesti ja innostuneesti. Opettajan viestejä lapsesta kannattaa kuunnella ja yhteistyössä opettajan kanssa tukea lapsen kasvua, koulunkäyntiä ja oppimista. Lapsi tarvitsee vanhempien tukea, apua ja kannustusta myös silloin kun koulunkäynti ei suju tai innosta.

Vanhempien huoneentaulu oppimisen uudistamiseen.
Vanhempien huoneentaulu oppimisen uudistamiseen. Kuva: Yle/Ville Alijoki oppiminen,koululaiset,koulut

Tulosta muistilappu jääkaapin oveen.

5. Jos opettaja kertoo, että lapsella on oppimisvaikeuksia tai haasteita koulunkäynnissä, ole lapsen tukena ja valmis yhteistyöhön opettajan kanssa

Jos itse huomaat, että lapsella on oppimisessa tai koulunkäynnissä ongelmia, kerro niistä opettajalle. Lapsella on oikeus oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti kun tuen tarve ilmenee. Joskus vanhempi joutuu pitämään lapsen puolia ja vaatimaan niitä tukitoimia, joihin lapsella on oikeus.

6. Ole kiinnostunut myös lapsen koulukavereista

Lapsen kaverisuhteita voi tukea esimerkiksi pyytämällä koulukavereita leikkimään kotiin. Kysele koulupäivän kuulumisia. Jos lapsi kertoo, ettei hänellä ole koulussa kavereita, kuuntele häntä ja ole yhteydessä opettajaan. Myös opettaja voi tukea kaverisuhteiden muodostumista. Jos lapsi puhuu kotona kiusaamisesta, ota heti yhteyttä opettajaan, Mitä varhaisemmassa vaiheessa kiusaamiseen puututaan, sitä varmemmin se saadaan loppumaan. Painota myös lapselle sitä, että ketään ei saa jättää luokassa yksin.

7. Ole aktiivinen, pidä yhteyttä opettajaan ja kysy rohkeasti sinua askarruttavia asioita.

Uusi opetussuunnitelma painottaa entistä vahvemmin vanhempien osallisuutta ja kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhempainilloissa ja muissa koulun tapahtumissa tutustuu lapsen opettajaan, luokkakavereiden vanhempiin ja koulun toimintaan. Monissa kouluissa järjestetään avointen ovien päiviä, jolloin vanhemmat pääsevät seuraamaan oppitunteja. Voit myös itse ehdottaa opettajalle koulupäivään osallistumista.

Voit myös ehdottaa rehtorille tai opettajalle opetussuunnitelman avaamista vanhemmille. Tutustu koulun opetussuunnitelmaan: se löytyy koulun verkkosivuilta. Joissakin kunnissa opetussuunnitelmasta on tehty vanhemmille tiivistelmiä.

Edit: 14.11.2016: lisätty linkki huoneentaulun tulostamiseen.
Edit 30.8.2017: juttua ajanmukaistettu

Kommentit
 • 4. osa: ¡Hogar, dulce hogar!

  Paikan ilmauksia, olla-verbejä, historiaa.

  Tässä osassa opit kysymään tietä ja paikan ilmauksia. Kieliopissa opiskellaan muun muassa olla-verbi merkityksessä "sijaita, olla jossakin": estar – hay. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulle saakka.

 • Vihdoinkin mä oon mä

  Joonatan on 28-vuotias transmies.

  Transmies Joonatan kertoo millaista on tulla vihdoin kohdatuksi sellaisena kuin on, miehenä

 • Mediataitoja kouluun

  Mediataitoja kouluun

  Mediakompassi-kokonaisuus koostuu kolmesta eri ohjelmasarjasta, joista ensimmäinen on tarkoitettu alkuopetukseen, toinen alakouluun ja kolmas yläkouluun ja lukioon.