Hyppää pääsisältöön

Missä Elossa 24h kuvataan?

Elossa 24h -sarjan kuvauksia tehdään yhdessätoista eri kaupungissa. Kuvaukset painottuvat Suomen viiteen yliopistosairaalaan niiden tarjoaman erityissairaanhoidon vuoksi. Lisäksi kuvataan Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa sekä Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä.

Helsinki

Helsingin yliopistollinen keskussairaala Hyks on Suomen suurin sairaanhoitoyksikkö. Vuodessa sairaalassa hoidetaan yli puoli miljoonaa ihmistä. Sairaala on myös iso työnantaja - henkilöstöä on 22 000. HUSin erityisvastuualueella asuu 1,6 miljoonaa ihmistä.

Sairaalan osaajat pystyvät hämmästyttäviin ja monimutkaisiin hoitoihin. Viime keväänä esimerkiksi Hyksin plastiikkakirurgian erikoislääkäri Patrik Lassus tiimeineen suoritti menestyksekkäästi Suomen ensimmäisen kasvojensiirtoleikkauksen.

Hyksissä toimii myös Suomen suurin ja monipuolisin syöpäkeskus, jossa hoidetaan vuosittain yli 20 000 potilasta. Syöpäkeskus kuuluu eurooppalaiseen syöpäverkostoon, ja on Suomen ainoa jäsen pohjoismaiden syöpätutkimusyhteisö Nordic Netissä.


Elossa 24h Meilahden sairaala
Elossa 24h Meilahden sairaala
Kuva: ITV Studios Finland
Meilahden sairaala,elossa24h

Turku

Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks hoitaa vuosittain 210 225 eri potilasta. Tyksin erityisvastuualueella asuu lähes 900 000 henkilöä, joten arviolta noin joka neljäs heistä on potilaana Tyksissä vuoden aikana.

Tyksissä toimii Suomen ainoa addiktioklinikka sekä liikennelääketieteen klinikka. Liikennelääketieteen klinikalla arvioidaan raide- ja maantieliikenteen kuljettajien ajokykyä, ja siellä työskentelee liikennelääketieteen erikoislääkäri.

Tyksissä on Suomen ainoa Fabryn taudin osaamiskeskus. Fabryn tauti on harvinainen geneettinen rasva-aineenvaihdunnan sairaus. Turussa hoidetaan suurinta osaa suomalaisista tapauksista ja ylläpidetään myös kansainvälisiä Fabryn taudin tietokantoja.


Ilmakuva Turun yliopistollisen sairaalan kantasairaalasta
Ilmakuva Turun yliopistollisen sairaalan kantasairaalasta
Kuva: TYKS
elossa24h,Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS),sairaalat,ilmakuvat

Tampere

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin erityisvastuualueella asuu yli 1,1 miljoonaa ihmistä. Vuoden aikana Pirkanmaan erityissairaanhoidon alueella hoidettiin yli 150 000 ihmistä. Yleisin diagnoosi Taysissa vuonna 2015 oli rintasyöpä, joita havaittiin 25 000 kappaletta.

Tampereen Biopankissa säilytetään ja kerätään ensisijaisesti Taysin alueen potilaiden näytteitä, mutta niitä voidaan käyttää myös kansainvälisissä tutkimus- ja kehitystöissä.

TAYSin erikoisuus Tohtori Taussi on ryhmä erikoislääkäreitä, joista muodostetaan vaikeasti diagnosoitavissa tapauksissa erikoisjoukko tutkimaan potilasta. Näin voidaan yhdistää eri erikoisalojen osaamista.


Elossa 24h ilmakuva TAYSsista
Elossa 24h ilmakuva TAYSsista
Kuva: TAYS
ilmakuva,Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS)

Kuopio

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Kysissä hoidetaan vuosittain yli 220 000 potilasta neljän tuhannen asiantuntijan voimin. Sairaalan erityisvastuualueella asuu noin 250 000 henkilöä.

Kysissä on käytössä Suomen uusin DaVinci-leikkausrobotti. DaVinci avustaa tällä hetkellä uro-, ja gynekologisissa sekä vatsaelinkirurgisissaa leikkauksissa, mutta sen käyttöä on tarkoitus laahentaa myös korva-, nenä- ja kurkkukirurgiaan.

Kuopion neurologisessa yksikössä tehdään DBS-leikkauksia, joita käytetään muun muassa Parkinsonin taudin ja MS-taudin oireiden hoitoon. DBS-hoidossa potilaan aivoihin asennetaan elektrodit, joita voidaan stimuloida solisluun alle sijoitettavan säätimen avulla. Parhaassa tapauksessa stimulointi voi lopettaa kiusalliset oireet kuten tärinän ja vapinan.


Kuopion yliopistollisen sairaalan Kaarisairaala
Kuopion yliopistollisen sairaalan Kaarisairaala
Kuva: KYS
elossa24h,Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS),sairaalat,julkisivu

Oulu

Oulun yliopistollisen sairaalan, Oysin erityisvastuualueeseen kuuluu yli puolet maamme pinta-alasta ja ensihoidon välimatkat ovat pitkiä. Sairaalan vastuualueella asuu noin 741 000 ihmistä ja Oysissa potilaana kävi viime vuonna 126 637 henkilöä.

OYSissä toimii harvinaissairauksien yksikkö, jonka tavoitteena on yhdistää ja parantaa harvinaissairauksien hoitoa Pohjois- Suomessa.

OYSin uusin innovaatio on mobiilialustalle rakennettu toiminnanohjausjärjestelmä sekä potilastietojärjestelmän laajennus, HOITU, jonne kirjataan potilaan hoitotiedot. HOITU- järjestelmä tulee käyttöön syksyn aikana kaikille tiimeille Oysissa.


Ilmakuva Oulun yliopistollisesta sairaalasta
Ilmakuva Oulun yliopistollisesta sairaalasta
Kuva: OYS
elossa24h,Oulun yliopistollinen sairaala,sairaalat,ilmakuvat

Ohjelmaa kuvataan myös hoitoyksiköissä Rovaniemellä, Kokkolassa, Nilsiässä, Hämeenlinnassa, Porvoossa ja Houtskärissä.

Lähde: Sairaaloiden viestintä