Hyppää pääsisältöön

Uusi tutkimus esitti Pirkkalan koulukokeilulle vaiettuja mittasuhteita

Vuonna 1975 keskeytynyttä Pirkkalan marxilaista koulukokeilua on pidetty yhtenä suomettumisen ajan ääriesimerkkinä. Hätkähdyttävä tapaus on kuitenkin katsottu kuriositeetiksi. Keväällä 2016 julkaistu poliittisen historian tutkimus toi aiheeseen uutta valoa: sen mukaan virkamiesten ja psykologien tarkoin valmistelema koulukokeilu oli huomattavasti laajempi ja määrätietoisempi hanke, kuin on tiedetty. Poikkeuksellisesta kokeilusta tallentui merkittäviä osia Ylen ääni- ja kuvanauhoille.

Suomessa elettiin 1970-luvun alussa vahvasti politisoituneita aikoja: koulutuspolitiikassa erityisen voimakkaasti vaikutti vasemmisto eri ääripäineen. Meneillään olleen peruskoulu-uudistuksen vuoksi opetussuunnitelmiin haettiin uutta kulmaa erilaisten kokeilujen kautta. Niistä eniten puhutti kolmessa pirkkalalaisessa koulussa vuosina 1973–1975 toteutettu opetuskokeilu.

Pirkkalan koulukokeiluprojekti alkoi kaksiviikkoisella esikokeilulla maaliskuussa 1973. Tähän ensimmäiseen kokeiluvaiheeseen osallistui 520 oppilasta ja 39 opettajaa Pirkkalan kirkonkylän koulun ala-asteelta ja keskuskoulun yläasteelta ja lukiosta.

Oppilaiden vanhemmille kokeilu esiteltiin YK-liiton järjestämänä kansainvälisyyskasvatuksena, "köyhyysleikkinä". Kahden viikon aikana he miettivät erilaisten ryhmätöiden kautta taloudellista eriarvoisuutta ja osalta oppilaista mm. "kiellettiin" kouluruoka. Jakson päätteeksi järjestettiin mielenosoitus, jossa oppilaat vaativat edustamilleen vääryyttä kokeneille ihmisille parempia oloja.

Kokeilun sisältö oli siinä määrin poikkeuksellista. että myös media kiinnostui siitä tuoreeltaan. TV2:n kuvaaja ja toimittaja vierailivat koulussa useaan otteeseen kokeilun aikana. Esikokeilun ensimmäisenä päivänä tehdyssä haastattelussa kuullaan myös koulunjohtaja Väinö Lemposen näkemys köyhyysleikin tavoitteista.

Kaksi kuukautta myöhemmin esitettiin televisiossa koostettu versio siitä, miten kokeilu oli Pirkkalassa sujunut. Oppilaat kiittivät uutta opetusmenetelmää, etenkin ryhmätöitä. Kritiikkiä esitettiin vain siitä, että kokeilu pidettiin aikana, jolloin kevään abiturienttien olisi pitänyt valmistautua kirjoituksiin. Kehitysmaateema näkyy ohjelmassa voimakkaasti.

Miltäs se tuntuu olla kehitysmaalainen? No meneehän se, mutta kun on nälkä.― Pirkkalan kirkonkylän koulun ala-asteen oppilas
Mikä tässä on ollut kivinta? No kun kuvataan, pääsee telkkariin!― Pirkkalan kirkonkylän koulun ala-asteen oppilas

Oikeuskanslerinviraston kuulusteluissa kävi myöhemmin ilmi, että koulun opettajat olivat saaneet varsin pintapuolisen ohjeistuksen siitä, mitä heidän olisi opettava kokeilujakson aikana. Heille oli painotettu, että opetuksen oli keskityttävä sosialismin ja kapitalismin sekä köyhyyden ja rikkauden vertailemiseen. Olennaista oli osoittaa, miten huonosti asiat olivat kapitalistisissa kehitysmaissa. Sosialistisissa kehitysmaissa, esimerkiksi Kiinassa, asiat olivat hyvin.

Opettajille ei ollut ennalta kerrottu, että opetusmenetelmänä olisi opetettavien asioiden jatkuva toistaminen, vaan se selvisi vasta kokeilun edetessä. Ohjeet oli saatu joukolta nimekkäitä kasvatuspsykologeja, tutkijaryhmältä, joka käytti itsestään nimeä Peto. Nimi oli lyhenne hankkeesta "peruskoulun toimivan opetussuunnitelman projekti". YK-liitto oli ollut mukana järjestelyissä vain nimellisesti.

Viidesosa koulun oppilaista oli vastannut opintojakson aluksi ja lopuksi suureen määrään kysymyksiä. Niistä ilmenee, että tutkijoita kiinnosti se, miten paljon oppilaiden maailmankuva oli muuttunut sosialismia suosivaksi. Ilmeni, ettei muutos ollut suuri, ja ensimmäisen luokan oppilaiden kohdalla maailmankuva oli muuttunut jopa täysin päinvastaiseen suuntaan.

Kokeilu ehti kestää kaksi vuotta vanhemmilta salaa

Varsinainen koulukokeilu aloitettiin elokuussa 1973, eikä siitä kerrottu oppilaiden vanhemmille. Viisivuotiseksi aiottu kokeilu kosketti nyt yhteensä liki tuhatta pirkkalalaista oppilasta.

Ajatuksena oli aloittaa kokeilu yhteiskunnallisten aineiden oppisisältöjen yhdistämisellä, jonka jälkeen kokeilu ulotettaisiin asteittain kaikkiin peruskoulun oppiaineisiin. Keskeisin opetussisältö oli Peto-ryhmän kirjauksen mukaan "erilaisten yhteiskuntajärjestelmien ja ideologioiden vertailu". Opettajille ei kerrottu, että tavoitteeksi oli asetettu se, että oppilaille muodostuisi "toimiva maailmankuva", ja että hankkeen etenemistä seurattaisiin psykologisin mittauksin.

Tutkijoita kiinnosti erityisen paljon se, miten opetus vaikutti ensimmäisen luokan oppilaisiin. Heille ei virallisesti opetettu vielä historiaa, mutta käytännössä ympäristöopin tunnit olivat jo sitä. Ympäristöopin materiaali noudatti tarkasti marxilaista materialistista historiantulkintaa, ajatusmallia, jossa ihmiskunnan historiakehitys perustuu tuotantovälineiden omistussuhteiden välisiin lainalaisuuksiin.

Koululaisille opetettiin, että he suomalaisina elivät osana "neljättä kehitysvaihetta", kapitalismia, joka luonnonlain tavoin oli aikanaan etenevä onnelliseen sosialismiin. Sama oppisisältö käytiin läpi vuosittain, ja varsinainen historianopetus alkoi viidennellä luokalla samansisältöisenä, mutta avoimen poliittisena opetuksena.

Opettajat kertoivat sittemmin, että kaikki koulussa tarvittava uusi opetusmateriaali oli saatu tutkijaryhmä Pedolta. Ilmeni myös, että psykologiryhmä oli laatinut eniten kohua herättäneen, 5. luokan historiamonisteen itse, ilman historian asiantuntijoita.

Peto-ryhmä pohjusti vuoden 1980 opetussuunnitelmaa

Tutkijaryhmä Peto oli saanut alkunsa vuonna 1971, jolloin kolme psykologian ja kasvatustieteen professoria olivat alkaneet pohtia, miten yhteiskunnallisten oppiaineiden opetussisältöjä voitaisiin peruskoulu-uudistuksen myötä yhdistää. Ryhmä halusi integroida oppiaineet marxilaisen yhteiskunta-analyysin pohjalta. Yhteistyöstä kouluhallituksen kanssa sovittiin vuonna 1972, tähtäimessä oli vuodeksi 1980 suunniteltu peruskoulun uusi opetussuunnitelma, Pops-80.

Peto-ryhmään kuuluivat Tampereen yliopiston psykologian laitoksen professori Tapio Nummenmaa, Joensuun korkeakoulun kasvatustieteiden osaston professori Annika Takala ja Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen johtaja, professori Juhani Karvonen. Mukaan kutsuttiin myös Tampereen yliopiston sosiologian laitokselta psykologian tohtori Liisa Rantalaiho. Ryhmän tutkimusassistenttina toimi valtiotieteen kandidaatti Tuomas Takala. Käytännön psykologiset mittaukset teki joukko Tampereen psykologian laitoksen opiskelijoita.

Kohu keskeytti kokeilun Etykin aattona

Maalis-huhtikuun taitteessa 1975 viidesluokkalaisen tytön vanhemmat lähettivät historiamonisteen Aamulehden toimittajalle. Tämä ei tehnyt aiheesta juttua, vaan lähetti sen edelleen kansanedustaja Kullervo Rainiolle. Materiaalin luettuaan Rainio teki aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Ilmeni, että 95-sivuinen opetusmoniste oli suurimmalta osaltaan suora käännös kaksiosaisesta neuvostoliittolaisesta Yleinen historia -teoksesta. Monisteen loppuosa käsitteli Suomen historiaa ja se oli tutkijaryhmän laatima.

Kokeilun saama julkisuus oli ennennäkemätöntä – yksikään yliopistollinen tutkimusprojekti tai kouluhallitukseen liittyvä muu asia ei ole saanut osakseen yhtä suurta huomiota. Keväällä ja kesällä 1975 aiheesta kirjoitettiin satoja lehtijuttuja ja esitettiin lukuisia tv- ja radiojuttuja. Erilaiset yhdistykset antoivat aiheesta julkilausumia.

Viime päivinä Suomessa kouluhallituksella on lähes kaikki tuntunut menevän päin Pirkkalaa.― Toimittaja Arto Tuominen

Kohun päähuomio kiinnittyi alusta alkaen ainoastaan viidennellä luokalla historiantunneilla annettuun marxilaiseen opetukseen. Kerrottiin, että kokeilu oli koskettanut vain 50–60 oppilasta. A-Studion haastattelussa kouluhallituksen pääjohtaja Erkki Aho tuomitsee monisteen ja pitää syntynyttä kohua suhteettomana. Toinen ohjelman haastateltavista, lukuisia historianoppikirjoja laatinut Kai R. Lehtonen ihmettelee kouluhallituksen epätasa-arvoista linjaa kirjahankkeissa.

Kyse on kokeilusta, jota on kokeiltu vain yhdessä koulussa yhdellä luokka-asteella.― Kouluhallituksen pääjohtaja Erkki Aho
Tuskin tätä (monistetta) edes marxilaiset tunnustaisivat omakseen.
― Kouluhallituksen pääjohtaja Erkki Aho

Vesa Toijosen toimittamassa radio-ohjelmassa selvitetään monisteen sisältöä tarkemmin. Asiantuntijana kuullaan Helsingin yliopiston historian laitoksen dosentin Antero Heikkisen mielipide kokeilun mielekkyydestä. Ohjelmassa kuulllaan myös monisteen ”isyydestä” kiistelleiden Tampereen yliopiston psykologian laitoksen esimiehen Tapio Nummenmaan ja kouluhallituksen edustajan Veikko Lepistön haastattelut. He molemmat vastaavat kysymykseen siitä, mihin kokeilulla pyrittiin.

Dosentti Heikkinen tuomitsee monisteen sisällöltään harhaanjohtavaksi, yksipuoliseksi ja myöskin pintapuoliseksi: itse historiallista materialismia hän pitää varteenotettavana teoriana. Heikkisen mukaan kokeilua olisi myös jatkettava, joskin monistetta olisi syytä korjata kertomalla, että taloudellis-yhteiskunnallisesta kehityksestä on olemassa erilaisia käsityksiä.

Tutkimme, miten opetus menee perille.― Tampereen yliopiston psykologian laitoksen esimies Tapio Nummenmaa
Olisi onnetonta, ellei tämäntyyppistä kokeilua voisi toteuttaa.― Tutkimuspäällikkö Veikko Lepistö, Kouluhallitus

Asia eteni nopeasti oikeuskansleri Risto Leskisen käsittelyyn. Vaikka sekä opettajat että Peto-ryhmä ilmoittivat, että kohun nostattanut 5. luokan opetusmoniste muodosti vain 5–10 prosenttia koko kokeilusta, päätti oikeuskansleri rajata tutkinnan käsittelemään vain mainitun historiamonisteen isyyttä ja vastuuta. Yksi kuulustelujen keskeisimmistä henkilöistä oli kouluhallituksen pääjohtaja Aho, ja hän vastasi useaan kysymykseen "en muista". Tutkinta valmistui kesäkuussa 1975 ja virkamiehet saivat menettelystään suullisen huomautuksen. Kohu aiheesta laski sekä Suomessa että ulkomailla, missä se oli ehtinyt kirvoittaa runsaasti huomioita "suomettumisesta". Elettiin elokuussa pidettävän Etykin huippukokouksen aattoa.

Uusi tutkimus läpivalaisi kokeilun kulissit

Vuonna 2016 Pirkkalan kokeilusta saatiin uutta tietoa, kun Helsingin yliopiston poliittisen historian ja Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian dosentti Jari Leskinen julkaisi aiheesta tutkimuksen. Innoituksen aiheeseen hän oli saanut virkatyössään Keskusrikospoliisin tutkijana: poliisi oli aikoinaan selvittänyt Pirkkalan tapahtumia. Leskinen löysi materiaalia, joka ei aiemmin ollut ollut yleisessä tiedossa.

Leskisen tutkimus osoitti, että Pirkkalan kokeilu oli huomattavasti aiemmin tiedettyä laajempi ja tarkemmin suunniteltu hanke. Leskisen löytämä lähdeaineisto paljasti myös projektin isyyden: tutkijan mukaan vastuu hankkeesta oli yksiselitteisesti opetusalan – kouluhallituksen ja opetusministeriön – korkeilla virkamiehillä. Hänen mukaansa keskeinen alullepanija koko hankkeessa oli pääjohtaja Erkki Aho. Leskisen selvityksen mukaan erittäin kallis kokeilu sai loppuvaiheen rahoituksensa kyseenalaisin keinoin. Hän myös esittää, että kokeilun tutkinta oikeuskanslerivirastossa rajattiin koskemaan vain pientä osaa koko hankkeesta poliittisella päätöksellä.

Kalle Haatanen haastatteli Leskistä pian kirjan ilmestymisen jälkeen. Haastattelussa Leskinen kertaa kokeilun eri vaiheet, kertoo sen tarkoitusperistä lähteiden ja aikakauden politisoituneen ilmapiirin valossa ja esittää näkemyksensä siitä, miten kokeilun toteuttaminen käytännössä oli mahdollista. Haatanen ja Leskinen käyvät kiinnostavaa keskustelua myös siitä, millaista historiantutkimus on silloin, kun sen keskiössä on "totuus", ei ainoastaan ideologia.

Ei se projekti salainen ollut, päinvastoin hyvinkin julkinen. Tavoitetta vain ei sanottu ääneen.― Tutkija Jari Leskinen
Oikea suunta määriteltiin Erkki Ahon ja Peto-ryhmän toimesta.― Tutkija Jari Leskinen

Leskisen mukaan hankkeessa oli kyse puhdasoppisesta aivopesukokeilusta, jonka oli määrä jatkua aina vuoteen 1979 asti. Hänen mukaansa kokeilu oli kouluhallituksen päätöksellä alusta asti ollut kytketty vuonna 1980 voimaantulevaan uuteen opetussuunnitelmaan. Sen myötä kaikkiin oppiaineisiin edennyt integraatio marxilaisittain olisi tullut koskettamaan kaikkia Suomen peruskoululaisia.

Tutkijan mukaan lähteet todistavat tavoitteena olleen, että oppilaille olisi psykologien ohjaamina muodostunut sosialistinen persoonallisuus. Tämä tarkemmin sanottuna marxilais-leninistinen maailmankuva olisi sittemmin kehittynyt maailmankatsomukseksi. Aikuistuttuaan näiden oppilaiden olisi toivottu tekevän ”oikeanlaisia” havaintoja suomalaisesta yhteiskunnasta ja toimivan aktiivisesti, jotta Suomi siirtyisi sosialistiseen yhteiskuntajärjestykseen.

Yhdeksi kirjan pääteemoista nousee historiantutkimuksen valossa kysymys siitä, mitä Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen sisällä vasemmistoradikalismin "terävimpinä" vuosina 1970-luvulla tapahtui. "Taistolaisuuteen on pureuduttu, mutta tähän SDP:n sosialistisiipeen ei ole vielä kunnolla perehdytty", Leskinen sanoo.

Tutkimuksen ilmestyttyä kolme kirjan "päähenkilöä" kiisti lehtihaastattelussa kirjassa esitettyjen väitteiden paikkansapitävyyden ennen, kuin heillä oli ollut mahdollisuutta lukea kirjaa. He olivat entinen kouluhallituksen pääjohtaja Erkki Aho, entinen opetusministeri Ulf Sundqvist ja opetusministeriössä kokeilun rahoituksesta vastannut virkamies Pentti Arajärvi.

Leskisen teos on ensimmäinen Pirkkalan koulukokeilusta kirjoitettu syväluotaus. Tutkija-arvioissa teosta on kiitetty runsaasta ja tarkasta lähdetyöskentelystä sekä onnistuneesta kokonaiskuvan luomisesta tutkijoillekin varsin vieraassa aiheessa. Teoksen kirjoitustyyliä on kritisoitu: sen mukaan välistä lennokkaaksi yltyvä kerronta syö tulkinnan uskottavuutta ja lukija joutuu miettimään, onko annettava kuva liian yksipuolinen.

Ehkä kirjani teksti on kouluesimerkki siitä, miten yhteisten asioiden hoitamiseen annettua poliittista ja virkamiesvaltaa pystytään törkeällä tavalla käyttämään vain oman puolueen koulutuspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.― Tutkija Jari Leskinen

Aiheeseen liittyvät linkit:

Elävä arkisto: Pirkkalan koulumoniste levitti vasemmistolaista historiakäsitystä
Elävä arkisto: Köyhyysleikissä koululaiset kokeilivat käytännössä, mitä on olla kehitysmaalainen
Agricola-julkaisut: Pirkkalan moniste
Agricolan kirja-arvostelu Kohti sosialismia -teoksesta (2016)
Yle Uutiset: Peruskouluopetuksesta piti tulla marxilaista – uutta tietoa kohutusta Pirkkalan monisteesta
Helsingin Sanomat: Pirkkalassa horjutettiin porvarien asemia syöttämällä yläasteen oppilaille neuvosto-oppeja
Aamulehti: Tuore kirja: Pirkkalan koululaisia aivopestiin kokeilulla, jonka piti olla sosialismin alkusoittoa
Suomen kuvalehti: Salainen koulukokeilu Pirkkalassa 1970-luvulla: Sdp johti lasten marxilaista aivopesua
Ilta-Sanomat: "Rikkaat syömässä..." - kohutun suomalaiskoulun lasten piirustukset pysäyttävät

Lue lisää:

Suomen delegaatiota Itä-Berliinin rauhanfestivaalissa (1973).

Kun nuoriso marssi imperialismia vastaan

Nuoret miehet Matti Ahde, Ilkka Kanerva, Ilkka-Christian Björklund, Risto Volanen ja Lauri Ihalainen johtivat joukkoja, kun suomalainen nuorisovaltuuskunta osallistui DDR:ssä vuonna 1973 nuorisofestivaaleille.

Lue lisää:

Urho Kekkonen (1975).

ETYK Kekkosen uran huipentuma

Presidentti Urho Kekkoselle Etyk-konferenssi oli kansainvälinen näytönpaikka. Kotimaassa tuki Kekkosen ulkopolitiikalle oli tuolloin vahvimmillaan.

Artikkelin kirjallisena lähteenä on käytetty Jari Leskisen teosta Kohti sosialismia! Pirkkalan peruskoulun marxilainen kokeilu 1973—75. (Siltala 2016.)

 • Sisällissota 1918 viilsi keskustelijoiden muistoissa ja yleisön tekstiviesteissä teemaillassa 2008

  Mukana punaisten ja valkoisten jälkeläisia sekä tutkijoita

  Ajankohtaisen kakkosen teemailta kysyi keväällä 2008, miksi vuosi 1918 kiihdyttää yhä mieliä? Onko se kansallinen kipupiste vai vastakkainasettelua? Sisällissodasta oli tuolloin tullut kuluneeksi 90 vuotta. Salla Paajasen ja Jan Anderssonin vetämässä keskustelussa oli mukana punaisten ja valkoisten jälkeläisiä sekä vuoden 1918 tapahtumien tutkijoita. Katsojat osallistuivat keskusteluun tekstiviestein, joita tuli suorana Tampereelta lähetetyn teemaillan aikana puolitoista tuhatta.

 • Tv-draamat Lennu ja Kuilu kuvasivat sisällissodan kauhuja rintamakarkurin ja lapsen silmin

  Kaksi tv-draamaa sisällissodasta

  Sisällissodalle on haettu ymmärrystä myös tv-draaman kautta. Tässä artikkelissa esitellään kaksi teosta, joissa käsitellään sodan järjettömyyttä ja sen seurauksia yksilötasolla. Vuonna 1968 valmistunut Lennu, Tampere 1918 seuraa punaisen rintamakarkurin mielenliikkeitä. Vuonna 1973 filmatun, omaelämäkerralliseen romaaniin perustuvan Kuilun päähenkilö taas on ruotsinkielisen työläisperheen 10-vuotias tyttö.

 • Kahdeksan kilometrin nainen Tuula Nousiainen

  Suomen toinen 8 km ylittänyt vuorikiipeilijä haastattelussa.

  Vuorikiipeilijä Tuula Nousiainen nousi ensimmäisenä suomalaisena naisena maailman kuudenneksi korkeimman vuoren, Cho Oyun huipulle. Samalla hän ylitti vasta toisena suomalaisena maagisena pidetyn 8000 metrin korkeusrajan. Nousiainen saapui Lauantaivekkariin syksyllä 1998 kertomaan saavutuksestaan.

 • "Tää joukkue on kuin oma lapsi" – Ira Turunen jääkiekkovalmentajana Yhdysvalloissa

  Dokumentti seuraa USA:n yliopistosarjassa valmentavaa Mimmua

  Ira "Mimmu" Turunen toimii ensimmäisenä suomalaisena jääkiekkovalmentajana Yhdysvaltojen naisten yliopistosarjassa. Joukkueen luotsaminen on muutakin kuin valmentamista. Tosi tarina -sarjan Mimmu-jakso on henkilökuva, jossa seurataan hänen joukkueensa valmistautumista kohti kauden ratkaisuottelua. Vuonna 2007 TV1:llä esitetyn ohjelman on käsikirjoittanut ja ohjannut Erkki Määttänen.

Uusimmat sisällöt - Elävä arkisto

 • Sisällissota 1918 viilsi keskustelijoiden muistoissa ja yleisön tekstiviesteissä teemaillassa 2008

  Mukana punaisten ja valkoisten jälkeläisia sekä tutkijoita

  Ajankohtaisen kakkosen teemailta kysyi keväällä 2008, miksi vuosi 1918 kiihdyttää yhä mieliä? Onko se kansallinen kipupiste vai vastakkainasettelua? Sisällissodasta oli tuolloin tullut kuluneeksi 90 vuotta. Salla Paajasen ja Jan Anderssonin vetämässä keskustelussa oli mukana punaisten ja valkoisten jälkeläisiä sekä vuoden 1918 tapahtumien tutkijoita. Katsojat osallistuivat keskusteluun tekstiviestein, joita tuli suorana Tampereelta lähetetyn teemaillan aikana puolitoista tuhatta.

 • Tv-draamat Lennu ja Kuilu kuvasivat sisällissodan kauhuja rintamakarkurin ja lapsen silmin

  Kaksi tv-draamaa sisällissodasta

  Sisällissodalle on haettu ymmärrystä myös tv-draaman kautta. Tässä artikkelissa esitellään kaksi teosta, joissa käsitellään sodan järjettömyyttä ja sen seurauksia yksilötasolla. Vuonna 1968 valmistunut Lennu, Tampere 1918 seuraa punaisen rintamakarkurin mielenliikkeitä. Vuonna 1973 filmatun, omaelämäkerralliseen romaaniin perustuvan Kuilun päähenkilö taas on ruotsinkielisen työläisperheen 10-vuotias tyttö.

 • Ilman kavaluutta ja muuta kotimaista draamaa bisneksestä ja arvonsa tuntevista naisista Areenassa

  Toivottua draamaa mm. Ilman kavaluutta ja Tuliportaat

  Nainen ei anna periksi, nainen pitää puolensa ja rahansa, mutta ei osta niillä rakkautta. Areenassa on katsottavissa draamaa rahan arvon tuntevista naisista, bisnesuvuista ja pankkimaailman laeista. Toivottujen draamojen paketista löytyvät mm. llman kavaluutta, Tuliportaat ja Elämää suurempaa -sarjat sekä tv-elokuva Työn orja.
  Toivotut: Ilman kavaluutta – Katso draamaa bisneksestä ja bisnessuvuista Yle Areenassa

 • Kahdeksan kilometrin nainen Tuula Nousiainen

  Suomen toinen 8 km ylittänyt vuorikiipeilijä haastattelussa.

  Vuorikiipeilijä Tuula Nousiainen nousi ensimmäisenä suomalaisena naisena maailman kuudenneksi korkeimman vuoren, Cho Oyun huipulle. Samalla hän ylitti vasta toisena suomalaisena maagisena pidetyn 8000 metrin korkeusrajan. Nousiainen saapui Lauantaivekkariin syksyllä 1998 kertomaan saavutuksestaan.

 • "Tää joukkue on kuin oma lapsi" – Ira Turunen jääkiekkovalmentajana Yhdysvalloissa

  Dokumentti seuraa USA:n yliopistosarjassa valmentavaa Mimmua

  Ira "Mimmu" Turunen toimii ensimmäisenä suomalaisena jääkiekkovalmentajana Yhdysvaltojen naisten yliopistosarjassa. Joukkueen luotsaminen on muutakin kuin valmentamista. Tosi tarina -sarjan Mimmu-jakso on henkilökuva, jossa seurataan hänen joukkueensa valmistautumista kohti kauden ratkaisuottelua. Vuonna 2007 TV1:llä esitetyn ohjelman on käsikirjoittanut ja ohjannut Erkki Määttänen.

 • Suomen suosikit oli läpileikkaus lama-ajan musiikkimausta

  Olli Ahvenlahden juontamaa musiikkisarjaa esitettiin 1993–94

  Yleisradion hovikapellimestari Olli Ahvenlahti juonsi vuosina 1993–94 tv-katsojien toivekappaleille omistettua Suomen suosikit -musiikkiviihdeohjelmaa. Suorina lähetyksinä esitetyn sarjan lavasteissa nähtiin ja kuultiin kotimaisten artistien lisäksi myös ulkomaisia listamenestyjiä. Onnekaimmat toivojat pääsivät rupattelemaan idoliensa kanssa puhelinyhteyden avulla. Kappaletoiveet kerättiin postikortein.

 • Lounais-Suomen saaristo eli "henkeään pidätellen" 1970-luvun puolivälissä

  Taistelu saaristostamme -ohjelma vuodelta 1975

  Kymmenistä tuhansista saarista ja kallioluodoista koostuvaa Lounais-Suomen saaristoa on usein pidetty maailman kauneimpana saaristona. Aluetta ja sen katoavaa elämäntyyliä käsiteltiin Arvi Auvisen tekemässä vuonna 1975 valmistuneessa ohjelmassa Taistelu saaristostamme. Siinä etsittiin vastauksia saariston kulttuurisiin, taloudellisiin ja geopoliittisiin kysymyksiin.

 • Jääkärit palasivat sisällissotaa käyvään Suomeen

  Jääkärit palasivat Suomeen 25.2.1918

  Tunteet olivat pinnassa, kun jääkärien pääjoukko palasi Suomeen 25.2.1918, päivälleen kolme vuotta lähtönsä jälkeen. Heidän lähtiessään maa oli elänyt sortokautta, nyt se oli ajautunut sisällissotaan. Tauno Kuusimäen radio-ohjelmassa kuullaan ainutlaatuista ensi käden tietoa tapahtumien kulusta ja jääkärien tunnelmista heidän itsensä kertomana.

 • Signaali yli Suomenlahden – Viro suomalaisissa ohjelmissa

  Tällaisen Viron olemme suomalaisissa ohjelmissa nähneet

  Suomenlahden yli voi kirkkaalla säällä nähdä paljain silmin. Läheisyys ei kuitenkaan yksin selitä sitä, miksi suomalaiset ja virolaiset tuntevat toisensa niin hyvin. Oli nimittäin aika, jolloin lähelle oli pitkä matka ja vain radio- ja tv-signaalit ylittivät Suomenlahden. Tähän artikkeliin on koottu ajankuvia, dokumentteja ja yhteisohjelmia, joiden kautta me olemme oppineet Viroa tuntemaan. Eläköön Suomi ja Viro, enemmän kuin vain naapurit – elagu Soome ja Eesti, rohkem kui ainult naabrid!

 • Kamrat Eesti -sarja mursi suomalaisten ennakkoluuloja virolaisista

  Toimittaja Anna Laine lähti Viroon

  Vuonna 2009 esitetyssä Kamrat Eesti -sarjassa toimittaja Anna Laine kiersi Viroa ja selvitti, millainen valtio naapurimaastamme oli kehittynyt. Surkeimmissa suomalaisissa stereotypioissa Viroa pidettiin takapajulana, josta kannatti käydä vain hakemassa halpaa viinaa. Kamrat pyrki murtamaan ennakkoluuloja tutustuttaen suomalaiset virolaisiin – taviksiin ja julkkiksiin, eri alojen ammattilaisiin ja asiantuntijoihin.

 • Viron vaiheita radiodraaman kertomina

  Kuunnelmat valottavat veljeskansan 100-vuotista historiaa

  Viro julistautui valtioksi helmikuussa 1918. Kansakunnan vaiheisiin on mahtunut sotaa ja vieraita valloittajia, mutta myös kukoistavaa kulttuuria ja suuria kirjailijoita. Jaan Krossin ja Hella Wuolijoen kirjoittamat kertomukset valottavat Viron historiaa 1900-luvun alusta sotavuosiin. Käymme Eino Leinon matkassa 1920-luvun kulttuuripiireissä Virossa ja hengitämme raikasta, kolminkertaista kevättä: luonnon, kansan ja kirjallisuuden uutta heräämistä.

 • Ohjaaja Heidi Köngäs: Nostalgiaa ja muita haikeita mausteita

  Omien elokuvien luettelon lukeminen synnyttää monia tunteita

  Omien elokuvien luettelon lukeminen synnyttää monia outoja tunteita: on kaihoa, kauhua, noloutta, mutta yllättävän paljon ikävää. Ikävää ennen kaikkea yhdessä tekemistä kohtaan. Jokainen elokuva syntyy monessa vaiheessa, monen ihmisen taiteellisen työn tuloksena, mutta vain ohjaaja näkee ne kaikki. Katso Areenassa: Liian paksu perhoseksi ja muita Heidi Köngäksen ohjauksia