Hyppää pääsisältöön

Lontoon keskustelut: Nykytaiteen näkyvyys ja vaikutus / Talk Art: Visibility and Impact of Contemporary Art

Iltanäkymä Lontoossa Thamesilta Parlamenttitalolle
Iltanäkymä Lontoossa Thamesilta Parlamenttitalolle Kuva: Yle Lontoo,Big Ben

Nykytaiteen näkyvyys ja vaikutus nyky-yhteiskunnassa on Suomen Lontoon instituutin vuoden 2015 aikana järjestämä puheenvuorojen sarja. Se on osa instituutin Talk Art/ Talk Society –ohjelmaa, yleisölle avoimia tieteidenvälisiä keskusteluja, jotka tuovat yhteen suomalaisia ja brittiläisiä asiantuntijoita. Aihepiirit vaihtelevat taiteesta ja designista avoimeen dataan ja digitaalisiin tieteisiin.

Visibility and Impact of Contemporary Art in Contemporary Society is a series of public talks hosted by the Finnish Institute in London in 2015. It forms a part of the Institutes Talk Art / Talk Society, a series of moderated interdisciplinary discussions bringing together Finnish and British experts to cover topics ranging from art and design to open data and digital humanities.

Tämän taiteeseen keskittyneen keskustelusarjan tavoitteena on nostaa esiin niitä syitä ja institutionaalisia rakenteita, jotka edistävät tai estävät nykytaiteen näkyvyyttä ja vaikutusta Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Asiantuntijat puivat maiden ja kulttuurien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä sekä analysoivat taidemaailmaa ja sen organisaatioita. Viiden keskustelun sarjassa käsitellään useita aihealueita, kuten taide ja taidekritiikki, taiteilijan päämäärät yhteiskunnassa, taiteen markkinointi ja kansaivälisyys, gallerioiden ja museoiden muuttuva merkitys sekä taiteen vaikutusten mittaaminen. Nykytaiteen näkyvyys ja vaikutus nyky-yhteiskunnassa -sarjan on suunnitellut ja kuratoinut Johanna Vakkari.

The central idea of this special series is to reveal the influences and institutional structures that help or prevent the visibility and impact of contemporary art in Finland and Great Britain, exploring the similarities and differences between these countries and cultures and analysing the art field and different organizations in it. The five talks deal with various fields, such as art and art criticism, the artist’s goals in society, art promoting and internationality, the changing role of galleries and museums and the measuring of the effects of art. Visibility and Impact of Contemporary Art in Contemporary Society is planned and curated by Johanna Vakkari.

Uusimmat sisällöt - Kulttuuri