Hyppää pääsisältöön

Vastaanoton kustannukset laskettiin näin

Vastaanottotoiminnan kustannuslaskelma 08/2015-07/2016
MOT:n käyttämä laskukaava vastaanoton kustannuksista Vastaanottotoiminnan kustannuslaskelma 08/2015-07/2016 Kuva: Yle, Teemu Kokkonen grafiikka,MOT

Maahanmuuttoviraston tekemät sopimukset vastaanottokeskuksista aiheuttivat Suomelle vuoden aikana noin 200 miljoonan euron ylimääräiset kulut. Virasto eli Migri asetti alun perin tavoitteekseen hintatason, joka olisi merkinnyt 300 miljoonan euron kuluja. Lasku kohosi puoleen miljardiin.

Maahanmuuttoviraston ”hullu vuosi” alkoi elokuussa 2015. Migri on valitellut pitkin vuotta, että se joutui tekemään turvapaikanhakijoiden (tp) vyöryessä Suomeen huonoja sopimuksia vastaanottokeskusten eli vokkien pyörittäjätahojen kanssa. MOT selvitti kuinka kalliiksi tunarointi kävi veronmaksajille.

Pyysimme Migriltä turvapaikanhakijoiden keskimääräistä lukumäärää jokaiselta hullun vuoden kuukaudelta.

Vuoden 2015 elokuun alkuun mennessä Suomeen oli saapunut 4121 turvapaikanhakijaa. Syysryntäyksen johdosta Migrin järjestelmissä oli vuoden 2015 lopussa 32 476 turvapaikanhakijaa. Virta on laantunut tämän vuoden aikana.

Jotta saimme hullun vuoden täyteen, otimme lukuun tp-hakijoiden kumuloituvan määrän heinäkuun loppuun 2016 asti. Hullun vuoden lopussa eli 31.7.2016 Suomeen oli saapunut 36 155 tp-hakijaa. Migrin ilmoittamilla luvuilla loppuvuoden 2015 keskiarvoksi tuli 22 578 tp-hakijaa ja 2016 seitsemän ensimmäisen kuukauden osalta 35 007 tp-hakijaa. Luvut tuntuivat liian isoilta.

Turvapaikanhakijoiden kumuloituvan luvun ongelma on siinä, että ne kuvaavat vain sitä, kuinka paljon ihmisiä on tullut Migrin järjestelmään, ei sitä, kuinka paljon sieltä on samaan aikaan poistunut tai poistettu. Järjestelmästä poistuneiden määrä pitäisi tietää, jos haluaa laskea, kuinka monta asukasta vokeissa on ollut keskimäärin per kuukausi.

Teimme Migrille uuden tietopyynnön. Migristä kerrottiin, että kukaan ei ole aiemmin pyytänyt todellisia keskiarvolukuja tp-hakijoista kuukausittain. Joka tapauksessa loppuvuoden 2015 todellinen keskiarvoluku tp-hakijoista oli noin 20 000 ja 2016 seitsemän ensimmäisen kuukauden osalta noin 25 000 tp-hakijaa.

Migrin itsensä asettama tavoite tp-hakijan majoituskustannukseksi on 37 euroa per vuorokausi. Migri ilmoitti, että loppuvuonna 2015 todellinen vuorokausikustannus kipusi 66 euroon perustamiskustannusten takia. Vuonna 2016 vuorokausikustannus pysytteli edelleen korkealla eli 57 eurossa. Kerroimme nämä summat majoitusvuorokausilla.

Laskimme ensin toteutuneet kustannukset 2015 viiden kuukauden osalta: keskimääräinen tp-hakijoiden määrä 20 000 x 153 vrk x 66 euroa = noin 202 miljoonaa euroa.

Toteutuneet kustannukset 2016 seitsemältä ensimmäiseltä kuukaudelta: 25 000 tp-hakijaa x 213 vrk x 57 euroa = noin 304 miljoonaa euroa. Näin saimme vuoden kustannuksiksi noin 506 miljoonaa euroa.

Teimme saman tavoitekustannusten kanssa. 2015: 20 000 tp-hakijaa x 153 vrk x 37 € = noin 113 milj. €. 2016: 25 000 tp-hakijaa x 213 vrk x 37€ = noin 197 milj. €. Näin saimme vastaanoton hullun vuoden kustannuksiksi, jos Migrin omissa tavoitteissa olisi pysytty, noin 310 miljoonaa euroa.

Kun toteutuneesta 506 miljoonasta vähentää tavoitekustannukset 310 miljoonaa, tulee Migrin sopimussotkujen arvoksi veronmaksajille 196 miljoonaa euroa.

Kommentit