Hyppää pääsisältöön

Ikä ei ole oppimisen este

Päivikki opettelee ajamaan Ninebot onella
Päivikki opettelee ajamaan Ninebot onella uuden opettelu

Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia uutta, nimittäin aivotutkimus on osoittanut ihmisen kykenevän oppimaan uusia taitoja koko elämänsä ajan.
Uuden motorisen taidon oppimista helpottaa, jos on lapsesta asti harrastanut monipuolisesti fyysisiä taitoja vaativia toimintoja, mutta se ei ole edellytys uuden oppimiseen.

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa?

Vanha sanonta ei sellaisenaan pidä paikkaansa, sillä uuden taidon oppiminen ei katso ikää.
Lasten oppimista helpottaa se, että heille ei ole vielä syntynyt kangistuneita kaavoja ja rutiineja. Mutta lapset eivät ole aikuisten tavoin vielä oppineet oppimista.
Aikuisen lukuisat jo opitut ja koetut toiminnot auttavat oivaltamaan uutta. Mutta aivan uutta taitoa opetellessa vanhat kaavat voivat hidastaa oppimista, kun aivot yrittävät tehdä uutta asiaa vanhoja kaavoja noudattaen.

Ihminen oppii peilaamalla

Ihminen oppii seuraamalla ja peilaamalla kaltaistaan.
Uudet tutkimukset ovat osoittaneet, että aivojen peilisolut poimivat samaistumiskohteita. Lapsi oppii paremmin lapselta ja aikuinen seuraamalla aikuisen esimerkkiä.
Vertaisuus, samankaltainen ulkonäkö ja olemus auttavat mallioppimisessa. Tutkimuksissa on todettu balettitanssijoita tutkittaessa, että naistanssijoiden aivot aktivoituivat enemmän, kun he katsoivat toisen naistanssijan liikkumista miestanssijan sijaan.

Päivikki oppi
Päivikki oppi hymy

Kontrollifriikin on vaikea oppia uutta

Jos uuden oppimisen edessä yrittää kontrolloida ja järkeillä omaa toimintaansa, on varmaa, että oppimisprosessi kangistuu. Uuden opettelussa kannattaa heittäytyä epäonnistumisen mahdollisuuteen.

Kävelemään opetteleva lapsi on oivallinen esimerkki oppimisesta. Oivallukset syntyvät yrityksen ja erehdyksen kautta. Kun ihminen uskaltaa ottaa riskin epäonnistumisesta, uusien taitojen oppiminen helpottuu.

Kognitiivisesta päättelystä irti päästäminen on aikuiselle vaikeaa, koska se on luontainen tapa lähestyä asioita. Se on kuitenkin myös jarru uuden oppimiselle. Uuden taidon oppiminen edellyttää heittäytymistä, hulluttelua ja sen hyväksymistä, että saatan kaatua tässä. Uuden oppiminen tapahtuu naurun säestämänä. Nauraminen on aivoille rentouden merkki, se saa ihmisen vapautuneeseen ja oppimiselle alttiiseen tilaan.
Täällä lista vinkeistä, joiden avulla uuden taidon oppiminen on helpompaa.

Oppimisen neljä vaihetta:

  1. Päättelyvaihe Ihminen laittaa kaiken tiedollisen kapasiteettinsa peliin ja yrittää päättelyn avulla oivaltaa, kuinka uusi asia tehdään.
  2. Kokeiluvaihe Ihminen kerää oivalluksia yritysten ja erehdysten kautta. Niiden avulla uudet toimintamallit alkavat tarttua aivoihin.
  3. Lepovaihe Nukkuessa aivot järjestävät uudet opitut asiat yhteistyöhön vanhojen kaavojen kanssa.
  4. Automatisoitumisen vaihe Kun ihminen on sisäistänyt uuden taidon, tekemisestä tulee tiedostamatonta. Uutta taitoa tarvitse enää ajatella, vaan ihminen voi tehdä samalla muitakin asioita.
Kommentit

Uusimmat sisällöt - Puoli Seitsemän