Hyppää pääsisältöön

Kimmo Kivelä: Ylen tehtävään kuuluu suomalaisen television kehittäminen

mies hallintoneuvoston puheenjohtaja
mies hallintoneuvoston puheenjohtaja Kuva: Kimmo Brandt kimmo kivelä

Ylen hallintoneuvosto on tehnyt päätöksen televisiouudistuksesta. Päätöksen tueksi on käytetty ennakkoarviointimenettelyä, joka on Yle-laissa hallintoneuvostolle annettu velvoite arvioida olennaisia muutoksia Ylen julkisessa palvelussa. Arvioinnissa katsotaan kahta asiaa: mikä on muutosten vaikutus markkinoihin ja mikä merkitys niillä on julkiselle palvelulle.

Hallintoneuvosto tekee ennakkoarvioinnin ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella ja prosessiin kuuluu aina avoin kysely markkinaosapuolille ja sidosryhmille.

Käynnistyvä uudistus merkitsee sitä, että Yle Teema ja Yle Fem jakavat ensi keväänä kanavapaikan ja Yle Areenaa vahvistetaan. Vaikka uudistus viekin Ylen perinteisen tv:n paletista yhden kanavapaikan ja vähentää siten jakelukuluja, syynä ei ensisijaisesti ole rahansäästö. Uudistuksessa on kyse siitä, että yhtiön resursseja käytetään tehokkaasti ja tavalla, jolla Yle voi toteuttaa yhteiskunnalta saamaansa tehtävää.

Päätimme hyväksyä hallintoneuvostossa Ylen johdon valmisteleman suunnitelman, koska selvitysten jälkeen olemme varmoja, että kriittisistä ja huolestuneista kannanotoista huolimatta tällä uudistuksella on pidemmän päälle julkista palvelua ja kaikkia suomalaisia hyödyttävä vaikutus.

Asian voisi kiteyttää myös näin: Ei ole mahdollista samaan aikaan säästää kakkua ja syödä se. Tämä koskee myös Ylen palveluita ja ohjelmia. Kaikkia ohjelmia, kanavia ja palveluita ei voida jatkaa nykymuodossa ja samaan aikaan kehittää uutta.

Digitalisaatio haastaa tv-tarjonnan

Nyt tehdyn ennakkoarvioinnin mukaan televisiouudistuksella ei ole kielteistä vaikutusta markkinoihin. Mutta sillä on merkittävä positiivinen vaikutus Ylen julkisen palvelun tehtävään ja Ylen mahdollisuuksiin uudistua yhtiön tehtävän edellyttämällä tavalla.

Ennakkoarvioinnissa on katsottu muutosten vaikutusta Ylen kanavien ja ohjelmistojen tavoittavuuteen, eri yleisöryhmien tasavertaisuuteen, erityisryhmien ja erityistarpeiden huomiointiin, uuden teknologian sallimien mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä yksityisyyden suojaan.

Jotta Yle voisi mediamyllerryksessä toteuttaa sille asetettuja julkisen palvelun tehtäviä, on sen kyettävä vastaamaan digitalisaation haasteisiin. Uudistamalla tapaa tuoda sisältöjään yleisöille Yle pyrkii tavoittamaan nuoret nykyistä paremmin, kohdentamaan ohjelmatarjontaa paremmin eri yleisöryhmille sekä ohjaamaan resurssejaan sisältöjen julkaisemiseen sillä tavoin, että kaikki voivat katsoa televisiota nyt ja tulevaisuudessa ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

Ennakkoarvioinnin lausunnoissa esitettiin huoli mm. erityisryhmien palveluista. Niinpä hallintoneuvosto päätti myös edellyttää Yleltä lisäselvitystä, miten vähemmistö- ja erityisryhmien tarpeet huomioidaan tv-kanavilla ja Areenassa. Lisäksi Ylen pitää selvittää Areenan sisältöjen nykyistä laajempaan avaamiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset ja mahdolliset tekniset rajoitteet sekä se, miten ne olisivat ratkaistavissa.

Uudistus luo mahdollisuudet parantaa erityisryhmien palvelua ja korjata nykyisiä puutteita. Uudistussuunnitelmassa ei kuitenkaan eritellä lähemmin keinoja, joilla vähemmistökielten ja erityisryhmien tasavertainen kohtelu tulisi toteutumaan. Tähän hallintoneuvosto pyytää vielä lisävalaistusta.

Vastauksia saapui lausuntoajan loppuun mennessä yhteensä 28. Niistä yhdeksän oli yritysten tai yrityksiä edustavien etujärjestöjen lausuntoja, yhdeksän saapui kansalaisjärjestöiltä ja yhdeksän yksityisiltä kansalaisilta. Kaksi jälkimmäisistä oli usean allekirjoittajan lausuntoja, ja yhteensä allekirjoittajia oli 202. Tämän lisäksi kuultiin Kilpailu- ja kuluttajavirastoa.

Lausunnoissa otettiin monipuolisesti kantaa ehdotettuihin muutoksiin. Selvä valtaosa vastaajista kannatti Yle Areenan kehittämistä esitettyyn suuntaan, riippumatta siitä miten kanavauudistus muuten toteutetaan.

On hyvä, että lausuntoja tuli paljon ja asiaa on nyt harkittu perusteellisesti eri näkökulmista. Hallintoneuvoston päätökseen vaikutti ratkaisevasti muun muassa se, että julkisen palvelun yhtiönä Ylellä on velvollisuus toimia alan suomalaisen kehityksen veturina. Lisäksi hallintoneuvosto totesi, että Yleisradion tehtävänä on tarkoituksenmukaisesti hyödyntää eri teknologioita sekä edistää verkossa olevien palveluiden kehitystä ja käyttöä.

Kimmo Kivelä
Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja

Muokattu 26.10. ja 27.10.2016: Lisätty linkit päätösesitykseen liitteineen sekä koosteeseen, joka sisältää ennakkoarviointiin annetut, julkiset lausunnot.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua