Hyppää pääsisältöön

Vaaralliset kemikaalit – sallittu!: käsikirjoitus

Altistumme jatkuvasti kemikaaleille, jotka aiheuttavat muutoksia hormonitoiminnassamme. Se voi johtaa useisiin sairauksiin, jotka etenevät salakavalan hitaasti.

Näiden hormonihäirikkökemikaalien vaarallisuudesta on tiedetty jo vuosikymmeniä, mutta silti niitä ei ole saatu kiellettyä.

MOT: Vaaralliset kemikaalit – sallittu!

Kukaan meistä ei voi välttää altistumista kemikaaleille. Siksi minustakin päätetään ottaa verinäytteet, jotta saan jonkinlaisen arvion omasta tilanteestani.

Suomessa tällaista analyysiä ei kyetä tekemään verestä. Siksi verinäytteeni lähetetään tutkittavaksi Ruotsiin.

MOT:
"Mitä kemikaaleja siitä pystytään tutkimaan?"

Tuulia Hyötyläinen, professori, Örebron yliopisto:
"Erilaisia palonestoaineita, dioksiineja, dioksiinityyppisiä polykloorattuja bifenyyleitä."
"Kaikkia kemikaaleja ei edes tunneta, koska niitä tulee ympäristöstä, esimerkiksi kosmetiikat, jota me käytetään, niin me huuhdellaan se tonne tota luontoon ja ne ei kaikki lähde pois sieltä jätteenpuhdistusvaiheessa."

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ajaa hormonihäirikkökemikaalien kieltämistä. Hän johtaa Hormonihäiritsijät -ryhmää. Ryhmä kokoaa yhteen tutkijoita ja kansalaisjärjestöjä.

Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko, Hormonihäiritsijät –ryhmän pj:
"Kun joku menee ja tekee kansanmurhan, niin se on rikollista ja se on väärin. Jos me tiedämme, että esim. tällaisen kemikaalialtistuksen kautta seuraa tällaista kärsimystä ja tota terveysriskejä niin eks tässä oo vähän samanlaisesta asiasta kyse?"

Kamppailua hormonihäirikkökemikaaleista on käyty erityisesti Brysselissä, siellä tehtävät linjaukset vaikuttavat suoraan suomalaisiinkin.

Euroopan unionissa päätettiin vuonna 2009, että hormonihäirikkökemikaalit pitää kieltää tuholaistorjunta-aineissa. Komissiolle annettiin tehtäväksi määritellä kriteeristö, joiden perusteella tietyt kemikaalit määritellään hormonihäiriköiksi.

Axel Singhofen, neuvonantaja, Euroopan parlamentin vihreät:
"It's been a most painful process.However, the specific scientific definition was not there yet, so that was a task to be given to the Commission to really set out how to best define them. And they did a proper job, until the industry saw it and disliked it so completely that they started a massive lobby campaign."
(Se on ollut tuskallinen prosessi.Tarkkaa tieteellistä määritelmää ei ollut, joten komissiolle annettiin tehtäväksi selvittää paras määrittelytapa. Komissio teki hyvää työtä, mutta kemikaaliteollisuus ei hyväksynyt määritelmää ja aloitti massiivisen lobbaamisen.)

Buonsante työskentelee ClientEarth-yrityksessä, jonka tavoite on yhdistää laki, tiede ja politiikka niin, että päätöksissä huomioidaan ympäristö. Hän on nähnyt uransa aikana kemikaalilainsäädännön pimeän puolen. Eikä EU:n prosessi ole ollut poikkeus.

Vito Buonsante, lainopillinen neuvonantaja, ClientEarth:
"Well, if one believed in conspiracy theories, I would think that there is a strong pressure from certain industries to block this process."
(Jos uskoisi salaliittoteorioihin, voisi ajatella, että tietyt teollisuudenalat painostavat voimakkaasti estääkseen prosessin.)

Teollisuus ryhtyi viivyttämään hormonihäirikkökemikaalien käytön kieltämistä. Etunenässä on ollut ECPA. Joka on palkannut komission entisen työntekijän tiedottajakseen.

Graeme Taylor, viestintäjohtaja, ECPA:
"Would we like to see a system that is more welcoming, more positive towards innovation in our sector? Absolutely. It takes 11 years and costs our member companies around 300 million euros to successfully bring a product to market, so all we want to see is a clear, cohesive and consistent framework that we can operate within."
(Haluammeko järjestelmän, joka suhtautuu myönteisemmin alan innovaatioihin? Ilman muuta.Tuotteen saattaminen markkinoille kestää jäsenyrityksiltä 11 vuotta ja maksaa noin 300 miljoonaa euroa.Haluamme alalle selkeät ja johdonmukaiset työskentelyraamit.)

Kemikaalien kiellon suurimpia vastustajia ovat olleet teollisuuden järjestöt ECPA ja CEFIC sekä suuret saksalaisyritykset BASF ja Bayer. Ne ovat muun muassa saaneet komissioon omia miehiään vaikuttamaan.

Vito Buonsante, lainopillinen neuvonantaja, ClientEarth:
"The industry usually has two tactics when it comes especially to chemicals. One is creating doubt, or manufacturing doubt. So they use their scientific expertise, because there are industry scientists and there are a lot of them, and some are even good, but they are also good at creating uncertainty."
(Yksi teollisuuden käyttämä taktiikka kemikaaliasioissa on se, että pyritään luomaan epäilyksiä. Teollisuus hyödyntää siinä tieteellistä asiantuntemustaan. Alalla toimii paljon tutkijoita, jotkut heistä ovat jopa hyviä,ja he ovat hyviä myös epävarmuuden luomisessa.)

Teollisuus ryhtyi vastaiskuun komissiota vastaan marssittamalla esiin 18 tiedemiestä, jotka arvostelivat komission ehdottamaa kriteeristöä. Heistä 17:lla oli tai oli ollut siteitä teollisuuteen.

Axel Singhofen, neuvonantaja, Euroopan parlamentin vihreät:
"Well it was indeed really scary. I'd never seen something like that, this concerted attack on the Commission back in 2013 when they had a proper proposal, by scientists publishing an editorial, strongly attacking the Commission without even referring to the exact documents, so they were just shooting into the darkness."
(Se oli pelottavaa.En ole aiemmin nähnyt sellaista hyökkäystä komissiota kohtaan kuin vuonna 2013, jolloin komissio julkaisi ehdotuksen. Tutkijat hyökkäsivätlehtiartikkelissa komissiota vastaan. He eivät viitanneet asiakirjoihin,vaan ampuivat umpimähkään..)

Teollisuuden hyökkäys oli poikkeuksellinen ja erittäin tehokas.

Axel Singhofen:
"It's become almost a warfare between two camps of scientists. On the one hand you have the independent endocrinologists. And then you have the toxicologists, the kind of old school and close to industry scientists, who come out with statements that "There is no problem with EDs and we should regulate them differently" and so forth."
(On syntynyt lähes sotatila kahden tutkijaleirin välillä. Yhtäällä ovatriippumattomat endokrinologit.Toisaalla taas toksikologit, tutkijat, jotka ovat lähellä teollisuutta.Heidän mukaansa hormonihäirikkökemikaalit eivät ole ongelma, ja niitä tulisi säädellä eri tavoin.)

Myös Yhdysvaltain hallitus on vastustanut hormonihäirikkökemikaalien kieltoa vedoten vapaakauppaneuvotteluissa siihen, että siitä tulisi este kaupankäynnille. Teollisuuden käyttämät keinot ovat samoja kuin tupakkataistelussa. Se väittää, että sen omat tutkimukset ovat parasta mahdollista tiedettä

Graeme Taylor, viestintäjohtaja, ECPA:
"We believe that any decision that is taken including decisions related to endocrine disruptors should be based on the best available science."
(Kaikkien päätösten, myös hormonihäiriköitä koskevien, tulisi perustua parhaaseen saatavilla olevaan tieteeseen.)

MOT:
"What does it mean to you? The best available science? Done by who?"
(Mitä se tarkoittaa? Kuka sitä tekee?)

Graeme Taylor:
"The best available science should be done by the correct experts, people with real experience in the field. It's about making sure that it's the real experts who are taking the decisions on these important questions."
(Parasta tiedettä tekevät asiantuntijat, joilla on kokemusta alalta. Pitää varmistaa, että he päättävät näistä tärkeistä kysymyksistä.)

Meillä on siis käsissämme arvaamaton aikapommi. Kehossamme on 50 erilaista hormonijärjestelmää. Hormonihäirikkökemikaalit sotkevat niiden toimintaa aiheuttaen useita eri sairauksia.

Kemikaalicoctail, joka meissä jokaisessa on, koostuu myös kemikaaleista, joita ei tunneta lainkaan. Kemikaalit muokkaantuvat ja niistä muodostuu uusia kemikaaleja ympäristön vaikutuksesta. Niiden haitallisuudesta ei tiedä kukaan. Tällaisen määrän erilaisia kemikaaleja suomalainen saa ruokakorista. Eniten niitä saa lihasta ja kalasta.

Tuulia Hyötyläinen, professori, Örebron yliopisto:
"Monessa kroonisessa sairaudessa, niin esimerkiksi geneettiset tekijät ja muut tämmöiset tekijät pystyy selittää ehkä 20–30 prosenttia näistä sairauksista, niin pidetään todennäköisenä, että jopa 50–70 prosenttia tietyistä sairauksista johtuu ympäristöaltistuksesta."

Altistuminen on vaarallisinta sikiöille ja raskaana oleville naisille. Osa kemikaaleista poistuu virtsan kautta, mutta osa niistä on haitallisia, pysyviä ja rasvaliukoisia yhdisteitä. Kun elimistö yrittää päästä niistä eroon, niistä voi muodostua entistä vaarallisempia yhdisteitä.

Tuulia Hyötyläinen:
´"Naisilla niiden määrä vähenee esimerkiksi imettäessä elikkä ne siirtyy äidinmaidon kautta. Siinä vaiheessa niistä voi päästä eroon, mutta käytännössä niin niiden määrää ei hirveästi voi ite vähentää."

Teollisuuden käyttämät tutkijat ovat pitkälti toksikologeja. Heitä paremmin hormonihäiritsijöitä ymmärtävät kuitenkin endokrinologit. Yksi maailman johtavia endokrinologeja on ruotsalainen Åke Bergman, joka työskentelee Södertäljessä.
Hän johti YK:n asettamaa 25 riippumattoman tiedemiehen ryhmää. Ryhmän raportti ei kuitenkaan kelvannut teollisuudelle.

Åke Bergman, professori, endokrinologi, Swetox:
"The critique that has come from the industry has been very poor, in the sense that very general and floating and very much on the level of doubt, not really using specific arguments in relation to the report and the report has been welcomed from so many other parties, including the UN."
(Teollisuuden esittämän kritiikin laatu on ollut heikko. Kritiikki on leijunut hyvin yleisellä tasolla ja pyrkinyt luomaan epäilyjä. Kritiikki ei ole perustunut tarkkoihin argumentteihin. Monet muut tahot ovat hyväksyneet raportin, muun muassa YK,jossa on 150 maata.)

Åke Bergman:
"I doubt that they at all have the competence that the group I have with 25 scientists, first and then we have 25 reviewers plus a few more, but we also have some strong statements that we most likely have underestimated the risks of endocrine disruptors, and that’s a strong argument."
(En usko, että teollisuudella on yhtä lujaa asiantuntemusta kuin meidän 25 tiedemiehen ryhmällämme. Ryhmän lisäksi raportilla oli yli 25 arvioijaa. On jopa väitetty, että raporttimme aliarvioi hormonihäirikköjen riskejä, ja se on vahva väite.)

Ruotsissa tapaan myös palkitun biologian professori Thomas Zoellerin hän on tutkinut muun muassa hormonihäirikkökemikaalien vaikutuksia kilpirauhasen toimintaan. Zoeller on nähnyt Yhdysvalloissa, miten näiden kemikaalien melko vapaa käyttö on vaikuttanut terveyteen.

R. Thomas Zoeller, professori, University of Massachusetts Amherst:
"I think that most people think of toxicity as an acute situation, you take in a poison, you get sick. That's not what's happening here. Instead what's happening is that the course of development during fetal life and also during early childhood is being altered."
(Useimmat ajattelevat myrkyllisyyttä akuuttina tilanteena: henkilö saa myrkkyä ja sairastuu. Kemikaalialtistuksessa sen sijaan kehitys häiriintyy raskauden aikana ja varhaislapsuudessa.)

Teollisuuden lisäksi myös Britannia ja Saksa vastustivat kriteeristöä. Komissio ei saanut määräajassa tehtyä uutta kriteeristöä. Sen piti olla valmis joulukuussa 2013. Ruotsi vei siksi komission oikeuteen ja muun muassa Suomi tuki Ruotsin päätöstä.

Axel Singhofen, neuvonantaja, Euroopan parlamentin vihreät:
"Over the last ten years there were three or four court cases against the Commission for failure to act, and this was the only one which was successful. it's a pretty serious matter if an institution does not abide? by its obligations. What made it even more frustrating was to see how the Commission was trying to argue in the court with the wildest arguments."
(Kymmenessä vuodessa on ollut 3 - 4 oikeusjuttua komissiota vastaan ja tämä oli ainoa,jonka komissio hävisi. On vakava asia, jos instituutio ei noudata velvoitteitaan. Oli turhauttavaa nähdä, miten hurjilla väitteillä komissio yritti puolustautua oikeudessa.)

Komissio puolustaa viivyttelyä toteamalla, että sen piti ensin tehdä perusteellinen arvio kemikaalien kieltämisen vaikutuksista.

Ladislav Miko, varapääjohtaja, elintarviketurvallisuus, Euroopan komissio:
"We needed to do a preliminary not full but at least the indicational impact assessment to be able to prepare the system for the reaction from the moment when it is implemented. And that led us in to the delay and we admit it in deed we were delayed but we think it is better to have well thought and well based definition rather than something with unknown impact."
(Oli tarpeen tehdä alustava, ainakin viitteellinen vaikutusarvio, jotta järjestelmä voitaisiin valmistaa lainsäädännön toimeenpanoon. Se aiheutti viivästyksen,minkä myönnämme.On parempi, että saamme pohditun ja perustellun määritelmän, kuin jotain,jonka vaikutuksia ei tiedetä.)

Unioinin yleinen tuomioistuin totesi, että komission selitykset eivät olleet perusteltuja. Kriteeristön luominen ei vaatinut vaikutusten arviointia. Komission tehtävä oli luoda kriteerit tieteelliseltä, ei taloudellisten arvioiden pohjalta.

Axel Singhofen, neuvonantaja, Euroopan parlamentin vihreät:
"And you would think, if you lose so badly in a court you really rethink. But the opposite happened."
"Parliament then adopted a resolution saying, it's unacceptable for the Commission as the guardian of the treaty not to respect the treaty, which is like a massive slap into the face. This was supported also by the Conservatives in this house against a conservative Commission. And again they continue!"
"Now we have our legal service saying, they are exceeding their mandate with what they are doing, so they (...) don't have the power of changing the law via the backdoor, and again they dismiss it. So it seems that they are just teflon-style, nothing affects them, they are on a rollercoaster just to make sure that we don't regulate EDs."
(Luulisi, että kun häviää oikeudessa,miettii asiaa uudelleen, mutta tapahtui päinvastoin.EU:n parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa moitittiin, ettei komissio kunnioita EU:n perussopimusta, jota se valvoo.Se oli kuin läimäytys vasten kasvoja. Konservatiivitkin tukivat päätöstä konservatiivista komissiota vastaan. Siitä huolimatta komissio vain jatkaa.Lakiosaston mukaan komissio on ylittänyt toimivaltuutensa, eikä se voi muuttaa lakia takaoven kautta, mutta komissio ei välitä. Se on kuin teflonia, mikään ei vaikuta siihen. Komissio on päättänyt varmistaa, että hormonihäiriköitä ei säädellä.)

Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko, Euroopan parlamentin konservatiivit:
"Se on vähän niin kuin absurdia, että pitääkö syöpää hoitaa, vähän sama, eihän me sielläkään kysytä että pitää tehdä ensin taloudelliset arviot, että kannattaako ylipäänsä hoitaa."

Thomas Zoeller, professori, University of Massachusetts Amherst:
"That impact statement was designed to determine the impact on industry, not on the human population. I think that's a huge mistake. That's not even a scientific argument. That's essentially saying, "What can we do to make it look good without really affecting industry?"
(Vaikutusarviossa arvioidaan linjausten vaikutusta teollisuuteen, ei ihmisiin.Se on suuri virhe.Se ei ole tieteellinen argumentti.Komissio miettii, miten saa asian näyttämään hyvältä ilman että se vaikuttaa teollisuuteen.)

EU:n torjunta-ainelaki sanoo, että jos aine tunnistetaan hormonihäirikkökemikaaliksi, niin sitä ei saa käyttää.

Vito Buonsante, lainopillinen neuvonantaja, ClientEarth:
"But why does it say that? It's a decision, it's a democratic decision. Our governments, the Council and the Parliament have decided, we don't want to expose our citizens and the environment to substances that may end up on their plate."
"I can tell you, in the history of chemical legislation I don't think there has ever been a chemical that was wrongly identified as being of concern. Usually science in the future keeps on proving how bad these chemicals are or these chemicals were."
(Laki sanoo niin,koska se on demokraattinen päätös.EU-maiden hallitukset, neuvosto ja parlamentti ovat päättäneet, ettei kansalaisia ja ympäristöä haluta altistaa aineille, jotka voivat päätyä ruokaan.Kemikaalilainsäädännön historiassa
ei taida olla kemikaalia, joka olisi tunnistettu haitalliseksivirheellisesti.Yleensä myöhempi tiede on todistanut kemikaalien haitat.)

Hormonihäirikkökemikaalien vastustajat katsovat, että ne eivät ole vain terveydellinen ongelma, vaan tulevat myös järisyttävän kalliiksi.

Thomas Zoeller, professori, University of Massachusetts Amherst:
"In Europe today, we've made estimates of the economic impact of exposures to these EDCs, and I think the estimate is about 157 billion euros per year. Now the interesting part about that is we had to make that estimate using data from very few chemicals, because we could only make this estimate when there was enough data."
(Euroopassa on arvioitu hormonihäiriköille altistumisen taloudellisia vaikutuksia, ja arvio on noin 157 miljardia euroa vuosittain. Kiinnostavaa on, että tämä arvio on tehty vain harvojen kemikaalien pohjalta, koska arvio voitiin tehdä vain aineista, joista oli riittävästi tietoa.)

Hormonihäirikkökemikaaleja on siis paljon enemmän kuin tutkijoiden arvioinnissa voitiin käyttää. Yhdysvalloissa kustannusten arvellaan nousevan ainakin 300 miljardiin dollariin. Teollisuuden taktiikkaan on kuulunut myös valtavien tappioiden, työpaikkojen ja viljasatojen menetysten maalaileminen, mikäli kemikaaleja kielletään.

Graeme Taylor, viestintäjohtaja, ECPA:
"It'll have a huge impact on trade, a big impact on agricultural productivity in the EU which is why we can't support the commission's proposal as is currently drafted."
(Kiellolla on suuri vaikutus kauppaan ja EU:n maatalouden tuottavuuteen.Sen takia emme voi tukea komission tämänhetkistä ehdotusta.)

Teollisuus ei ole siis tyytyväinen komission uuteenkaan kriteeriehdotukseen, jonka komissio vihdoin sai tehtyä kesäkuussa 2016. Ehdotus saa rajua kritiikkiä monelta taholta.

Vito Buonsante, lainopillinen neuvonantaja, ClientEarth:
"We find the criteria not only to be, let's say wrong, because they are not protective, but we believe these criteria are illegal, because they don't respect the goal of the legislation."
(Uudet kriteerit ovat vääriä,koska ne eivät ole suojelevia.Sen lisäksi uskomme,että ne ovat laittomia,koska ne eivät kunnioita lainsäädännön tavoitetta.)

Axel Singhofen, neuvonantaja, Euroopan parlamentin vihreät:
"There will be hardly anything that can ever be defined or determined as an ED. So they are just trying to limit the definition to a minimum so that really you only catch hardly any substances. And if that wasn't enough they extended the derogation you can have from the ban of these substances via the backdoor."
(Uusilla kriteereillä lähes mitään ei voi määritellä hormonihäiriköksi. Kriteerit yritetään minimoida koskemaan vain harvoja aineita. Sen lisäksi aineiden kieltämisen siirtymäaikaa pidennettiin.)

Ladislav Miko, varapääjohtaja, elintarviketurvallisuus, Euroopan komissio:
"This is the issue which is related to exemptions or derogations. And that was obviously underlined by our legal service and it´s very clear or from that analysis that within the mandate we have we didn´t go over the mandate which was set up for the Commission. So in our view this is a wrong interpretation and we believe that we didn´t go against the legislation and against the mandate that we have."
(Asia liittyy siirtymäaikoihin tai poikkeuksiin. Lakiosasto on arvioinut asiaa.Arvion mukaan on selvää,että komissio ei ole ylittänyt toimivaltuuttaan. Mielestämme se on väärä tulkinta, ja uskomme, ettemme ole rikkoneet lainsäädäntöä
emmekä toimivaltuuksiamme.)

Vito Buonsante, lainopillinen neuvonantaja, ClientEarth:
"The reason why I find this proposal problematic I s that it creates a very high burden of proof on who wants to, on who has to identify these substances. You are asking a proof so high that you have to basically say, wll this chemical has caused this disease in this person, in humans, and therefore we ban it."
(Ehdotus on ongelmallinen, koska se asettaa raskaan todistustaakan haitta-aineet tunnistavalle taholle. Pyydetään niin tiukkoja todisteita,että pitäisi pystyä osoittamaan tietyn kemikaalin aiheuttaneen jonkun sairauden, ja että se pitää siksi kieltää.)

Ladislav Miko,varapääjohtaja, elintarviketurvallisuus, Euroopan komissio:
"I think it it goes with the interpretation of the proposed text. As I said in some areas it is probably partly misunderstanding and we are considering how to we´ll find the better wording which will dismiss this false perception."
(Tätä ei ole ollut EU:n kemikaalilainsäädännössä. Se johtuu ehdotustekstin tulkinnasta.Joissain kohdissa ehdotus on varmaan ymmärretty väärin. Mietimme parempaa sanamuotoa,joka selvittää väärinkäsitykset.)

Myös Euroopan kemikaalivirasto on antanut omat kommenttinsa ja korjausvaatimuksensa komission ehdotukseen.

Jack de Bruijn, riskinhallintapäällikkö, Euroopan kemikaalivirasto:
"The normal way of doing hazard identification is actually talking about effects on humans but also presumed effects on humans. And this is why we have advised the Commission to change the criteria."
"But the way the definition is currently described could actually be leading to misinterpretation of the normal way of doing things. So that's we advised to change the, change the definition."
(Yleensä vaaran tunnistamisessa puhutaan vaikutuksista ihmisiin, myös oletetuista vaikutuksista.Siksi olemme neuvoneet komissiota muuttamaan kriteeristöä. Tapa, jolla määritelmää kuvataan voi johtaa normaalikäytäntöjen
väärintulkintaan.Siksi ehdotimme määritelmän muuttamista.)

Axel Singhofen, neuvonantaja, Euroopan parlamentin vihreät:
"The Commission seems on a track to do just whatever the industry wants, and the industry wants to have a minimum definition of EDs, so that only a minimum of substances if [any] is affected. So the Commission no longer acts in the interest of public health or the environment, but purely in the interest of the profits of the industry which does not want to see its business affected."
(Komissio näyttää tekevän mitä tahansa teollisuus haluaa. Teollisuus haluaa minimaalisen hormonihäiriköiden määritelmän, jotta se kattaa vain vähän aineita. Komissio ei enää toimi kansanterveyden tai ympäristön etujen mukaan.
Se haluaa taata voitot teollisuudelle,joka ei halua bisneksensä kärsivän.)

Graeme Taylor, viestintäjohtaja, ECPA:
"For us taking the WHO definition, as a starting point, doesn't go far enough, it doesn't include important aspects such as lead toxicity, potency, reproductive toxicity. These are elements that we feel are crucial."
"In our opinion, potency is the most important, but in an ideal world every single substance would be individually risk assessed."
(Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmä ei vielä riitä, koska se ei sisällä seikkoja kuten lyijymyrkyllisyys ja vaikuttavuus ja vaikutukset hedelmällisyyteen. Nämä ovat olennaisia seikkoja,mutta vaikuttavuus on tärkein. Ihannetapauksessa jokaisen aineen riskit arvioitaisiin.)

MOT:
"Why do you want to have this potency?"
(Miksi haluatte vaikuttavuuden kriteereihin?)

Graeme Taylor:
"Because it's important when you are considering the substances to make sure you look at all the individual elements of the substance and you look at how it's used, when it's used, that's why that has to be taken into account, it's about the amount of the chemical which you are potentially exposed to and how potent that substance is."
(Kun aineita tarkastellaan, on tärkeää, että kaikkia ainesosia tutkitaan ja miten ja milloin aineita käytetään. Siksi tulee huomioida,mille määrälle kemikaalia mahdollisesti altistutaan ja miten voimakas aine on.)

Åke Bergman, professori, endokrinologi, Swetox:
"I don't understand why they are doing that because it's…. very well known that this has nothing to do with identification of hazards. And of course one reason my own interpretation is to delay again, because there is not enough data for a lot of chemicals in order to do a potency… maybe its just a tactic from industry."
(En ymmärrä, miksi sitä vaaditaan. Sillä ei ole mitään tekemistä vaaran tunnistamisen kanssa. Oma tulkintani on, että kyse on viivytyksestä. Monista kemikaaleista ei ole tarpeeksi tutkimustietoa, jotta vaikuttavuutta voitaisiin mitata.Ehkä se on teollisuuden taktiikka.)

Ladislav Miko, varapääjohtaja, elintarviketurvallisuus, Euroopan komissio:
"It was a strong pressure and strong feeling from the industry and not only industry but also farming sector that we should be more risk base than to hazard base than it has been based as I said before we really agreed that definition should follow basically the definition adopted in within the WHO which is based on the hazard so despite of that that they demand to go risk based the finish with some other characteristics like potency of the active substance."
(Teollisuus ja maataloussektori ovat painostaneet voimakkaasti, että kriteerien tulisi pohjata riskiin, ei vaaraan.Aiemmin oli sovittu, että määritelmä seuraa WHO:n määritelmää, joka perustuu vaaraan.Teollisuus vaatii määritelmän pohjaksi riskiä ja muita ominaisuuksia, kuten vaikuttavan aineen tehoa.)

Komissio esitti väitteen 2015 kesäkuussa, että tiedeyhteisössä ei ole yhteisymmärrystä hormonihäirikkökemikaaleista.

Åke Bergman:
"Which was quite aggravating I have to say because we are reporting what the uncertainties are, that doesn't mean that we are… that there is no consensus."
(Se oli aika ärsyttävää. Raportti esitti asiaan liittyvät epävarmuudet, mutta se ei tarkoita, että yhteisymmärrystä ei ole.)

Lobbaamisen keskellä Euroopan Parlamentissa äänestettiin lokakuussa hormonihäirikkö bisfenoli A:n kieltämisestä elintarvikepakkauksissa.Parlamentti vaati kieltämään sen kaikissa elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa. Vaatimus hyväksyttiin äänin 346-239.

Ja näin suomalaiset mepit äänestivät.


Pitääkö bisfenoli A kieltää elintarvikepakkauksissa?

KYLLÄEIPOISSA
Heidi Hautala/Greens/VihrJussi Halla-aho/ECR/PSPetri Sarvamaa/EPP/Kok
Liisa Jaakonsaari/S&D/SDPAnneli Jäätteenmäki/ALDE/KeskHenna Virkkunen/EPP/Kok
Miapetra Kumpula-Natri/S&D/SDPHannu Takkula/ALDE/Kesk
Merja Kyllönen/GUE/VasNils Torvalds, ALDE/RKP
Pirkko Ruohonen-Lerner/ECR/PSPaavo Väyrynen/ALDE/Kesk
Sirpa Pietikäinen/EPP/Kok

MOT:
"So what kind of problems do you see with food packaging materials and chemicals in them?"
(Millaisia ongelmia ruoan pakkausmateriaalien kemikaaleissa on?)

Thomas Zoeller:
"This is a huge problem. And I think it's a problem because it's both complex but also because the law doesn't require a lot of safety information about chemicals."
(Se on iso ongelma.Asia on monimutkainen senkin takia, että laki ei edellytä tietoa pakkausmateriaalien kemikaalien tuvallisuudesta.)

Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko, Hormonihäiritsijät –ryhmän pj:
"Senkin takia nää pelisäännöt tarvittaisiin, että me voidaan oikein niin kuin tarkalleen tietää että missä kaikissa pakkauksissa."
"Nythän kuluttaja ei voi tarkalleen tietää mistään yhdestä indikaattorista, että kun otan nyt tuon paketin lihapullia ja otan tuon paketin lihapullia niin siinäkin on, mutta tuossa paketissa lihapullia ei ole."

EU:ssa käytävä taistelu on koskenut vain tuholais- ja kasvientorjunta-aineisiin liittyvään lainsäädäntöön. Hormonihäiritsijäkemikaaleja käytetään paljon myös lääketieteessä ja kosmetiikassa.

Jack de Bruijn, riskinhallintapäällikkö, Euroopan kemikaalivirasto:
"What we have said in general is that the criteria should be hazard based and therefore should apply to all kinds of chemical. And the simple reason is that the chemical inside the molecule doesn't understand if it's a pesticide or biocide or cosmetic."
(Kemikaalivirasto on esittänyt, että kriteerien tulisi perustua vaaraan, ja niiden tulisi koskea kaikkia kemikaaleja. Kemikaalin molekyylit eivät tiedä, ovatko ne torjunta-aineita tai kosmetiikkaa.)

Minulta analysoitiin noin 60 erilaista yhdistettä. On aika kuulla tulokset.

Tuulia Hyötyläinen, professori, Örebron yliopisto:
"Sieltä löytyi palonestoaineita, kahta palonestoainetta vähän isompina pitoisuuksina. Niitähän tulee esimerkiksi, ruoan mukana, mutta myös saattaa tulla niin kuin virastohuonekaluista ja niin kuin pintakäsittelyaineista. Ruoka on yksi suurimmista niin kuin saantilähteistä."

MOT:
"Onko myös kasvissyöjällä?"

Tuulia Hyötyläinen, professori, Örebron yliopisto:
"Kasvissyöjällä vähemmän, koska nää on semmoisia biokerääntyviä orgaanisia yhdisteitä elikkä ne rikastuu niin kuin ruokaketjussa siis kaloihin ja elimiin, kaloihin ja eläimiin. Niitä on vähemmän sitten noissa, kasvissyöjillä palonestoaineita."

MOT:
"Mitäs muuta sieltä löytyi?"

Tuulia Hyötyläinen:
"Itse asiassa tietyt palonestoaineet, joita suurimmalla osalla on aika paljon, niin sulla oli aika pienemmät pitoisuudet tämmöisiä PBDE-tyyppisiä yhdisteitä. Pestisidiä löytyi hyvin pieniä määriä. Yhtä pestisidiä DDE:tä löytyi vähän isompina pitoisuuksina, mut sekin oli samalla tasolla kuin mitä keskimäärin esimerkiksi ruotsalaisilla on löydetty. Mitä sulta löytyi pikkaisen enemmän kuin oletettiin, niin oli semmoisia näitä fluorattuja pinta-aktiivisia yhdisteitä."

Fluorattuja yhdisteitä käytetään muun muassa goretex-materiaaleissa. Lisäksi niitä on elintarvikepakkauksissa esimerkiksi pizzalaatikoissa ja popkornipusseissa. Niitä saa myös maaleista.

Tuulia Hyötyläinen:
"Täytyy kysyä et mitä syö, mitä on tehnyt viime aikoina ja sit voi verrata niitä tuloksia siihen ja kartottaa mistä ne mahdollisesti olis peräsin. Tässä on esimerkiksi yhdestä, tää on tämmöinen PPAS, eli polypropylene alkyline substance. Tässä esimerkiksi näkyy, että tätä yhdistettä, niin tässä on taso USA:ssa, joka on sulla noin kuusi kertaa suurempi. Sit pitäisi tietysti vähän selvitellä sun elintapoja, että voisi sanoa, mistä se mahdollisesti tulee. Pitosuudet ei ollut millään huolestuttavalla tasolla että ne oli keskimääräsellä tasolla, että mitä esimerkis Skandinaviasta on löydetty. "

Nyt kun seitsemän vuotta on kulunut siitä kun hormonihäirikkökemikaaleja koskeva lain sääsäädäntö todettiin välttämättömäksi, on komission uusin versio käsittelykierroksella jäsenmaissa.

Muokattu: lisätty sumenkieliset käännökset 29.11.2016 MK