Hyppää pääsisältöön

Idän rahamiesten seikkailut Savossa: käsikirjoitus

Juankosken kartonkitehtaan pelastajiksi houkuteltiin valtion tuilla ukrainlais-venäläis-armenialainen liikemiesjoukko.

Kartonkitehtaan omistajien toimista on kehkeytynyt vaiheikas näytelmä, joka on tähän mennessä tuottanut miljoonatappiot valtiolle sekä pienen pohjoissavolaisen Juankosken veronmaksajalle.

Savon ehkä epäonnisimman tehdashankkeen takaa paljastuu yhteys myös Venäläisen pankin kavallukseen.

MOT: Idän rahamiesten seikkailu Savossa

MOT käsitteli Juankosken tehdastukiaisia ohjelmassaan ensimmäisen kerran neljä vuotta sitten. Sen jälkeen uusittu kuntalaki asetti rajat kuntien omille yritystuille.

MOT on koonnut yhteen tiedostoon kaikki valtion maksamat suorat yritystuet jo viiden vuoden ajan.

Tukien ongelma on koko tämän ajan pysynyt samana. Vaikka tutkimus toisensa jälkeen todistaa, että jopa puolet yritystuista on tehottomia - osa talouden toiminnalle suorastaan vahingollisia, on niiden määrä viidellä vuodessa vain kasvanut.

Juankoskella kunnan tuen turvin käynnistetty tehdas ehti parissa vuodessa tehdä 22 miljoonaa euroa tappiota.

Sittemmin käänteet tehtaalla ovat käyneet yhä erikoisemmiksi.

Juankosken pitkäaikainen kaupunginjohtaja Petri Kangasperko oli mukana jo 90-luvulla kun Juankosken veronmaksajan ja kartonkitehtaan yhteinen taival alkoi.

Tehdas oli tuolloin pörssiyhtiö Stromsdal. Harkinnassa oli uuden kartonkikoneen hankinta, mutta yksityiset pääomistajat epäröivät.
Petri Kangasperko
Me sitten lunastettiin puoliksi näiltä näiltä vanhoilta omistajilta ne ne tuota heidän omistamat osakkeet.
JUANKOSKEN INVESTOINTI
90-l.
yli 100 M. MARKKAA

Petri Kangasperko: Jonkun aikaa sen investoinnin jälkeen näytti ihan hyvältä. Yhtiö tuota tuotti voittoo ja jopa makso osinkoa omistajilleen, mutta mutta tuota sitte tietysti kilpailu on kovaa tuolla alueella ja ja tuota pikku hiljaa sitte se se tuota tietty hyöty oli syöty.
Tehdas meni ensimmäisen kerran nurin vuonna 2008.

Kunta menetti sijoituksensa ja työpaikat.

Myös Finnveralle eli Suomen veronmaksajille jäi miljoonasaatavat.
Kun tehdas tyhjeni kävi kuten Talvivaarassa ja monessa muussa maakuntien kumoon menneessä hankkeessa.

Käynnistyi kuumeinen uuden yrittäjän etsintä julkisella rahalla.

MOT haastatteli neljä vuotta sitten uutta yrittäjää etsimään palkattua Pöyryn entistä toimitusjohtajaa Rainer Häggblomia.

MOT 3.12.2012:
Kunnat, konsultit ja riskibisnekset
Rainer Häggblom:

silloin valtion puolelta pyydettiin, että jos me vielä löydettäis joku ratkaisu, ja lähdettiin sitten tekemään sitä investointimuistiota ja hakemaan investoijia.

No silloin alussa sen maksoi… se tuli jostain ELY-rahoista. "

Myös Juankosken kaupunki rahoitti yrittäjän etsintää.
Petri Kangasperko:
)me saatiin saatiin sitte myöskin avustusta tuota tähän hankkeeseen, koska kyllähän tää oli niin kun semmonen rakennemuutos suhteessa paikkakunnan kokoon, että että tuota sillon hävis niin kun kerralla 227 työpaikkaa ja 5000 asukkaan paikkakunnalta.

Kahden vuoden etsinnän jälkeen Juankosken tehtaalle löytyi uusi patruuna.

Hän oli nimeltään Valeriy Samoriz, kuljetusalalla ja Venäjän kaupassa toiminut ukrainalaisliikemies, jolla oli ennestään pari lyritystä asuinmaassaan Hollannissa ja näiden emoyhtiö Maltalla.

Konsulttien laatima liiketoimintasuunnitelma allekirjoitettiin toiveikkaissa tunnelmissa. Kartonkipakkauksille ennakoitiin suurta kysyntää maailmalla.

Valtio laittoi tehtaaseen taas rahaa. Finnveran laina Samorizin Premium Boardiksi nimeämälle tehtaalle oli YLI 6 miljoonaa euroa

GRAF 5a kasvaa
FINNVERAN/VALTION LAINA
6,25 M €

Yksityispankilta rahaa ei kuitenkaan näillä ehdoilla tippunut.

Tarvittiin taas Juankosken veronmaksajan apua.
5M€ rahaa annetaan tehtaaseen
JUANKOSKEN TAKAUS

Alle viiden tuhannen asukkaan kaupunki antoi pankille 5 miljoonan euron takuun Samorizin lainalle.

Riskin pienentämiseksi Samoriz antoi kunnalle vakuudeksi uuden yhtiönsä Faroconin, joka köytännössä oli Hangon satamassa sijaitseva Venäjän vientiin käytetty varastohalli. Konsultti kuitenkin laati sopimuksen, jolla pikkuyhtiön arvo kasvatettiin kierrättämällä sinne taattu vuokratulo käynnistyvästä kartonkitehtaasta.

JUANKOSKEN TAKAAMA PANKKILAINA
6,25 M €
Nyt kartonkititehdas sai rahat myös pankilta.

VAL SAMORIZ/PEHAMI
6 M €

Valeriy Samoriz itse sijoitti tehtaaseen hollantilaisen Pehami –yhtiönsä kautta 6 miljoonaa euroa.

Tosiasiassa rahaa oli jo alkujaan liian vähän. Kun MOT loppuvuonna 2012 kuvasi tehtaalla työntekijät olivat jo reilun vuoden ajaneet koneita ylös ja taas alas pienten irtotilausten tahdissa, vaikka kannattavuus vaatii jatkuvaa tuotantoa.

Kartonkiin tarvittavia materiaaleja ostettiin Samorizin oman Faroconin kautta miljoonilla, mutta lopputuote myytiin lähes materiaalien hinnalla.

Parissa vuodessa rahat oli poltetettu.

Ensin meni maksuun Juankosken takaama pankkilaina.

JUANKOSKEN TAPPIO
4 M€

Yhteensä Premium Board -kartonkitehtaan käynnistämiseen upposi vajaa 20 miljoonaa euroa.
INVESTOINTI 2011
18.5 M€

Käynnistymisensä jälkeisenä parina vuonna tehdas ehti tehdä tappiota yli 20 M€

GRAF 2b
TAPPIO
2013
22 M€
Tämän jälkeen tehdas on käytännössä seissyt.

Tarinan sivujuonteena alle viiden tuhannen asukkaan Juankoskella on nyt myös kaksi uutta lämpövoimalaa, joista toinen on turha..

Kaupunki rakensi ensin yhteisvoimalan tehtaan kanssa, valtion tuella.

GRAF

VALTION TUKI ENSIMMÄISELLE
BIOVOIMALALLE
847 000€

MOT: No mitä sille biolämmölle nyt kuuluu?
kun kartongin tuotanto loppui niin niin sillon tuota se biolämpölaitos on seissy ja siell on varmaan jonkun verran nyt sitte vähän 14:48 varmaankin pakkasvauriota ja muuta…

….niin Savon voima rakensi sitten uuden tuota biolämpölaitoksen tänne Juankoskelle.

VALTION TUKI TOISELLE BIOVOIMALALLE
775 000€

Tämä kesä toi Juankosken kartonkitehtaan tarinaan yllätyskäänteen.
Paljastui, että Val Samoriz olikin ollut bulvaani.

MOT: Olittkeko siinä käsityksessä, että hän itse investoi tänne?
Petri Kangasperko; ymmärrettiin, että se hänen Hollannissa oleva yhtiönsä Pehami niin niin tuota hän hän totes, että se on kokonaan hänen omistamansa ja että tuota se on sitten se taho, joka on sitten siellä siellä ikään kun takana. Että ja ymmärrettiin hänen puheestaan, että ne ois lähinnä hänen varojaan sitten.
PREMIUM BOARD Finland ja Capital
-> PEHAMI Hollanti
Petri Kangasperko: tämä asianajaja, joka on sitten yrityssaneerauksen valvoja niin niin hän otti yhteyttä ja ja tuota kerto, että nyt on nyt on tuota tullu esille tämmönen Millini Holding-niminen yhtiö

GRAF 7 jatkuu
-> PEHAMI Hollanti
->Milini, Kypros

Hollantilaisen Pehamin takaa paljastui toinen yhtiö, Kyprokselle rekisteröity Milini.
Milini oli Juankosken tehtaan piilossa pysynyt rahoittaja, joka otti kesällä haltuunsa Juankosken tehtaan osake-enemmistön.

Kaupunki sopeutui yllätykseen nopeasti kun uusi omistaja lupasi kituvaan tehtaaseen 5-15 miljoonaa euroa uutta rahaa.
Petri Kangasperko: No siis meidän kokemukset tästä aikasemman vastuutahon aikasesta toiminnasta oli, ett yritystä ei johdettu sillä lailla kun kun me nähtiin, ett ois pitäny johtaa ja ja tuota liiketoimintasuunnitelma, joka oli hyvä niin sitä ei noudatettu, että ett niin kun tavallaan, että nyt nyt tämä tämä tuota jos ei tämä vastuutaho olis vaihtunut tässä niin niin tuota oletus olis, että tuskin ois ollu mitään mahdollisuutta käynnistää liiketoimintaa uudelleen,
MOT: Eli te luotatte näihin uusiin tulijoihin nyt enemmän kuin siihen edelliseen yrittäjään.
Petri Kangasperko: Kyllä näin on, että tuota aikasemmin nää maksukäytännöt ja muut oli oli sen tyyppisiä, että ne ei niin kun ne panivat luottamuksen aika tiukille ja kyllä se sitten niin ku hävis hävis.

Juankosken toiveita varjostaa uuden ja vanhan omistajan taistelu tehtaan omistuksesta. Epäillyistä väärinkäytöksistä on tehty tutkintapyyntöjä poliisille sekä Suomessa että Hollannissa.

Oikeudenkäyntejä on vireillä molemmissa maissa.

MOT: Hei, tuomarin päätöstä tulin hakemaan, diaari on…
Marraskuussa Helsingin käräjäoikeus ratkaisi onko Suomen oikeudenkäynti julkinen.

MOT: aha, se tuli salaiseksi.

Kiistan peruskuvio on kuitenkin se, että Milinin näkemyksen mukaan Samoriz on luvatta ja rahoittajien selän takana kaappannut osake-enemmistön Milinille kuuluvista yhtiöistä.

Valeriy Samoriz taas kiistää Milinin omistusoikeuden.

Valeriy Samorizista itsestään tiedetään vähän. Hän asuu Hollannissa. Ennen Juankosken tehdasta hänen liiketoimensa olivat selvästi pienempiä.

Milinin ja Val Samorizin taistelua Juankosken miljoonatappiot tuoneesta tehtaasta puidaan parhaillaan Amsterdamin käräjäoikeudessa.

Olen tilannut käräjäoikeudesta ainoan jo ratkaistun jutun päätöksen.

Päätös on juuri se, jossa Amsterdamin käräjäoikeus myönsi Milinille Samorizin Pehami-yhtiön hallinnan.

Samorizin Pehami-yhtiön osoite on lähellä Amsterdamin lentokenttää.

MOT:I am looking for Mr Samoriz.
- Do you have an appointment?
Unfortunately not.

He is in a meeting, could I write down your number, please.

Kysyn vielä, missä rakennuksista Samorizin toimisto sijaitsee.

He is not always here. This is a place to register companies…
MOT: But he has on office here?
No.
Tästä huolimatta Samoriz väitti Amsterdamin käräjäoikeudelle, että juuri täällä allekirjoitettiin sopimus, jossa Milinin omistaja kuittasi alkuperäisen sijoituksen vastineeksi annetut osakkeet nollatuksi.

Oikeus ei uskonut että sopimus oli aito. Milinin venäläisedustaja ei ollut allekirjoituksen aikaan edes Schengen alueella.

Samoriz kieltäytyi lopulta haastattelusta.

Uusien omistajien juristi, ukrainlainen Oleksandr Skoblia on käynyt jo näyttäytymässä Juankoskella.

Savon Sanomille Skoblia kertoi, että kyproslaisen Milini Holdingin rahaa on tullut Juankoskelle tähän mennessä 11 miljoonaa euroa.

Varsinaisista omistajista Skoblia paljastaa vain, että he ovat armenialainen Tovmasyan ja venäläinen Telepnev.
Otan yhteyttä Sarajevossa päämajaansa pitävään tutkivien toimittajien järjestöön.

Kollegat Ukrainasta, Venäjältä ja Armeniasta selvittävät nopeasti kuka on Valery Telepnev ja Artak Tovmasiyn.

Kristine Aghalaryan:
in Armenian press he's represented as an investor, as a businessman and benefactor too.
Venäjänkielinen wikipediaa vastaava sivusto kuvaa Tovmasyanin hyväntekijäksi, joka auttaa sairaita ja orpoja.
Otan yhteyttä Sarajevossa päämajaansa pitävään tutkivien toimittajien järjestöön.

Kollegat Ukrainasta, Venäjältä ja Armeniasta selvittävät nopeasti kuka on Valery Telepnev ja Artak Tovmasiyn.

Kristine Aghalaryan:
in Armenian press he's represented as an investor, as a businessman and benefactor too.
Venäjänkielinen wikipediaa vastaava sivusto kuvaa Tovmasyanin hyväntekijäksi, joka auttaa sairaita ja orpoja.
Otan yhteyttä Sarajevossa päämajaansa pitävään tutkivien toimittajien järjestöön.

Kollegat Ukrainasta, Venäjältä ja Armeniasta selvittävät nopeasti kuka on Valery Telepnev ja Artak Tovmasiyn.

Kristine Aghalaryan:
in Armenian press he's represented as an investor, as a businessman and benefactor too.
Venäjänkielinen wikipediaa vastaava sivusto kuvaa Tovmasyanin hyväntekijäksi, joka auttaa sairaita ja orpoja.
Artak Tovmasyan on mies, jonka syyskuussa pidetyistä 50-vuotisjuhlista Jerevanissa kerrotaan netin juorupalstoilla.

Paikalla oli myös Tovmasyanin liikekumppanina pidetty nykyinen venäläiskansanedustaja, neuvostoaikojen laulajatähti Iosif Kobzon sekä Armenian presidentti ja maan ensimmäinen nainen.

Myös Juankosken veronmaksajat lähettivät onnittelunsa päivänsankarille.

Kristine Aghalaryan:
He used to live in Ukraine as I understood from the records from our colleagues.
KÄÄNNÖSEHDOTUS
Ukrainalaiskollegoiden mukaan hän
Tovmasyanin liiketoimet Ukrainassa näyttivät kuivuneen sen jälkeen kun Venäjään tukeutunut entinen presidentti Viktor Yanukovits pakeni maasta. Tovmasyanin liikekumppani oli miljonäärikansanedustaja, jolla on huomattavia omistuksia Lontoossa ja jonka venäjämielinen poliittikkosuku sai jopa syytteitä vallanvaihdoksen jälkeisessä Ukrainassa.

Juuri tällaisten yhteyksien tunnistaminen ollut keskeinen syy koko ajan tiukentuvien rahanpesulakien säätämiseen.
Kristine Aghalaryan, OCCRP:
and he also holds a diplomatic post as an honorable councilor of the republic of Armenia in Crimea.
on asunut myös Ukrainassa
Tovmasyanin liiketoimet Ukrainassa näyttivät kuivuneen sen jälkeen kun Venäjään tukeutunut entinen presidentti Viktor Yanukovits pakeni maasta. Tovmasyanin liikekumppani oli miljonäärikansanedustaja, jolla on huomattavia omistuksia Lontoossa ja jonka venäjämielinen poliittikkosuku sai jopa syytteitä vallanvaihdoksen jälkeisessä Ukrainassa.

Juuri tällaisten yhteyksien tunnistaminen ollut keskeinen syy koko ajan tiukentuvien rahanpesulakien säätämiseen.

Kristine Aghalaryan, OCCRP:
and he also holds a diplomatic post as an honorable councilor of the republic of Armenia in Crimea.
Venäjää seuraava toimittaja Olesya Shmagun selvitti MOT:n pyynnöstä, mitä julkiset yritys- ja tuomioistuinrekisterit kertovat Valeriy Telepnevistä.
Hän näyttää erikoistuneen rakennemuutoshankkeisiin myös Venäjällä.
Olesya Shmagun: I was able to track his activity in Russia since 2011. So basically the same year he came to Finland.
So back in 2010 and 2011, there was a big government program, so federal budget provided money to local government to build infrastructure as long as they find a new investor. So at least 3 companies that related Telepnev took part in that program. But as we can see from court decisions, nothing ever was built in reality.
KÄÄNNÖSEHDOTUS
Löysin tietoa hänestä vuodesta 2011 asti,
siis samalta ajalta kuin hän aloitti Suomessa.

2010-11 Venäjän hallituksen
ohjelma rahoitti infrahankkeita
ja houkutteli uusia investoijia
rakennemuutosalueille.

Ainakin kolme Telepnevin yhtiötä lähti mukaan.

Oikeuden pöytäkirjoista kuitenkin selviää,
että mitään ei saatu rakennettua.

Telepnevin liiketoimista löytyy julkista tietoa, koska kaikki kolme hanketta päätyivät konkurssiin.

Kyproksen kaupparekisteristä löytyy lisää uutta tietoa Juankosken tehtaan omistajista.

Olesya Shmagun: basically what we can see from Cyprus records of Milini company, the company which owns Finnish project, we see that 2014 company got money from Belize company Threepwood investment.
KÄÄNNÖSEHDOTUS
Yhtiö joka omistaa Suomen projektin
sai rahaa belizeläiseltä Threepwoodilta.

Kerrataan. Premium Boardin omistaa hollantilainen Pehami.
Pehamin hallinta siirtyi hollantilaisen oikeusistuimen päätöksellä kesällä Milinille.
Milinin osakkeista puolet omistaa belizeläinen Threepwood.

Threepwood taas on siitä mielenkiintoinen yhtiö, että sen toimet olivat iso uutinen Venäjällä vuonna 2014, samaan aikaan kun Juankoskella odoteltiin omistajan saneerausohjelmaan lupaamia rahoja.

Vesti-kanavan UUTINEN verkosta kuvattuna vuodelta 2014
Moskovassa on pidätetty ”Ensimmäisen tasavaltalaisen pankin” entisen omistajat. Hallituksen puheenjohtaja Oleg Kurbatov, pankin varapresidentti Sergei Airapetjan ja yrittäjä Gagik Balajan. Juuri viimeksi mainittua tutkinta pitää pankin faktisena omistajana. Venäjän sisäministeriön tietojen mukaan liikemies on solminut yhdessä muiden omistajien kanssa sopimuksia niin sanotusta ”likvidien aktiivien luovuttamisesta” ja rikkonut näin Venäjän keskuspankin ohjeita, jotka koskivat pankin vaikeasta taloudellisesta tilanteesta johtuvia rajoituksia.
Uutisessa mainittujen sopimusten toisena osapuolena oli kaksi offshore-yhtiötä, joista toinen on Juankosken tehtaan vasta julkisuuteen astunut sijoittaja.

Olesya: And Threepwood investments is a company… as we can see from court records in Russia was involved in embezzlement of the First Republican Bank.
Kuten venäläisistä
oikeuden pöytäkirjoista näkyy, -

Threepwood oli osallisena
PRB-pankin kavalluksessa.
MOT: Tiesitkö tällasesta?
Petri Kangasperko: Kuulin tuota sinulta siitä siitä asiasta ja ja tuota näin ollen välitinkin sitten sitten tiedon Milinin edustajalle, että ois hyvä kertoa, että mikä mikä tässä asiassa on ja itse asiassa sain vastauksen, että nyt täss on varmaan väärinkäsitys sillä lailla, että tuota tämä Threepwood ei ole suinkaan hyötynyt tässä vaan vaan on menettäny rahoja ja tän pankin konkurssin yhteydessä, että tämän verran, muut on hyvin pinnallisia nämä tiedot ja varmaan näitä tietoja hän sitten sinne MOT :in puolellekin välitti.

Kaupunginjohtajan kysymykset todella saivat Millinin edustajan liikkeelle.

Oleksandr Skoblia:
Good afternoon. My name is Aleksander Skoblia, i'm calling you on behalf of Milini Holdings. I believe you have already contacted out Finnish legal councelors
Hyvää iltapäivää,
tässä on Oleksandr Skoblia.

Otitte yhteyttä
suomalaiseen lakimieheemme...

Puhelimessa on Oleksandr Skoblia, joka istuu Juankosken tehtaan suomalaisen Holding yhtiön, hollantilaisen Pehamin hallituksessa. Hän on myös Threepwoodin juristi ja ollut itse mukana neuvottelemassa pankin johtajien pidätyksiin johtaneet liiketoimet venäläispankin kanssa.
Oleksandr Skoblia:
I was responsible for those deals and assets in Russia, and I know those people personally and we are very sorry that we became clients of that group … And you know all those bad stories, reputations, is coming to us from time to time, saying that we took money from Sperbank we have never taken a cent from the Bank.
MOT: But what about the process…
01:57 S: (Interrupts) ??? yeah yeah yeah and we can comment on that and the criminal investigation that has nothing related to Milini and to Treepwood.

Vastasin
niistä liiketoimista Venäjällä.

Tunnen kyseiset henkilöt.

Kadumme sitä,
että olimme heidän asiakkaitaan.

Näihin kielteisiin juttuihin
palataan silloin tällöin.

Väitetään,
että veimme rahaa PRB-pankilta.

Emme vieneet sieltä senttiäkään.

Entä oikeusjuttu?

Voin kommentoida sitä.

Rikostutkinta ei liity Miliniin
tai Threepwoodiin mitenkään.

Oleksander Skoblia kuitenkin vahvistaa, että Threepwood todella on Tovmasyanin sijoitusyhtiö.

Olesya Shmagun:
according to investigators, Gagik Balayan was real beneficiary of the bank.. And according to criminal case Gagik Balayan was childhood friend with owner of Threepwood.
And now we know the owner of Threepwood is Artak Tovmasian.
Rikostutkijoiden mukaan -

Gagik Balayan
oli pankin todellinen omistaja.

Rikosjutun asiakirjoista
ilmenee myös, -

että Balayan on Threepwoodin
omistajan lapsuudenystävä.

Tiedämme nyt, että Threepwoodin
omistaja on Artak Tovmasyan.

MOT: You know I was talking to the Mr Skoblia, who is the lawyer of Threepwood So he said that “we were not involved in any kind of embezzlement because we only lost money to that bank”. So is he telling the truth?
Olesya Shmagun: So actually the criminal case even says that they signed the deal AFTER the decision of Central Bank of Russia that bank is bankrupted. So… it doesn't seem really true what he's saying.
Puhuin Threepwoodin
lakimiehen Skoblian kanssa.

Hän sanoi, etteivät
he olleet mukana kavalluksessa, -

koska menettivät rahansa pankille.
Puhuuko Skoblia totta?

Jutun asiakirjojen mukaan -

Threepwood teki sopimuksen
PRB-pankin kanssa sen jälkeen, -

kun keskuspankki
oli jo asettanut PRB:n konkurssiin.

Skoblian puheet eivät siis ole totta.

Threepwood vastusti Venäjällä kaikissa oikeusasteissa sopimuksen peruuttamista, mutta he hävisivät lopulta tänä vuonna.
Olesya Shmagun:
The deal they concluded with bank, they didn't got money, they got assets like credit portfolios of the bank. So it was, they tried to embezzle, but after that, by the way only 2016, the court decided that the deal should be canceled.
PRB-pankin kanssa tehdyn
sopimuksen mukaan -

Threepwood ei saanut rahaa, vaan
omaisuutta, kuten velkasalkkuja.

Threepwood siis yritti kavaltaa, -

mutta myöhemmin oikeus päätti,
että sopimus on mitätöitävä.

Esittelen vielä kaupunginjohtajalle käännöksen Moskovan vetoomusstuomioistuimen lopullisesta päätöksestä tältä syksyltä.

Moskovan vetoomustuomioistuin 4.8.2016
Jutun aineistossa on kopio Venäjän rikoslain pykälän 160 perusteella nostetun oikeusjutun nro 221822 pöytäkirjoista.

Oikeusjuttu koskee Pankin varojen siirtämistä juuri ennen konkurssia mm. pankin omaisuuden kavaltamista High-tech Toolbox Oy:n ja Threepwood Investmentsin kanssa tehdyillä kaupoilla.

… Threepwood Investments ja pankin omistaja …allekirjoittivat sopimuksen ….pankin toimiluvan peruuttamisen jälkeen.
… hakijan perustelu, että ei ole tiennyt asiasta, ei vastaa todellisuutta.

Rikostutkinnan aikana on todettu, että kaupat tehtiin ulkomaalaisten yhtiöiden edunsaajan hyväksi, joka on Pankin todellisen omistajan lapsuudenystävä.

Petri Kangasperko: En en näillä tiedoilla ei niin kun kaupungin puolella niin mahdoton mahdoton kommentoida, ettt kyll sen täytyy olla Venäjän oikeuslaitos, joka arvioi näitä asioita, että en pysty arvioimaan näitä. Muuta ku että tukeehan tuo vi toki sitä, jos Milini ilmotti, että loppuprosessissa Milini hävis varoja. Kuitenkin tässä pankin konkurssissa ja ne näin toki tukenee sitä. Näin näin on tapahtunu.
MOT: Kyllä se on ihan totta ja teitä ei tavallaan haittaa jos tänne tulee investoija, joka ei oo onnistunu kavallusyrityksessään vaan on vain yrittänyt sitä?
Petri Kangasperko: Minä en voi voi syyttää ketään kavallusyrityksestä, että mull ei oo tietoja tämmösen niin kun tää ei riitä riitä tuota tämä pohja, että me ei niin kun ei voida arvioida ei voida asettua oikeuslaitoksen asemaan.

MOT: Ei tässä asetuta oikeuslaitoksen asemaan vaan tässä esitellään oikeuslaitoksen ratkaisua.
Petri Kangasperko: Niin no se jos jos jos jotakin todetaan laiton niin varmaan Venäjä oikeuslaitos sitten tekee omat ratkasut niin niistä sitten, että ei me meidän on tästä mahdoton sanoa muuta kun tuota.
2:24:55 MOT: Mutt niin kun mä kysyn vielä, ett näin ett ymmärrätkö, että tässä esitellään todistusaineistoa, jossa kerrotaan ett täss on syyllistytty laittomaan kauppaan, joka on sittemmin peruttu?
Petri Kangasperko: Siitä pitää varmaan kysyä Milininkin edustajilta, että että tota mikä mikä on tapahtumien kulku täss on

Hiukan ennen ohjelman valmistumista saamme tiedot, että Artak Tovmasyan antaa MOT:lle haastattelun Jerevanin kodissaan. Paikalle menee yhteistyöhön osallistunut armenialaiskollega.
Tovmasyan kertoo, että rikostutkijat ovat ymmärtäneet väärin kavalluksesta syytetyn pankinjohtaja Gagik Balaynin ja hänen välinsä.

Hän ei ole lapsuudenystäväni.

Olemme tunteneet toisemme
18 tai 19 vuotta, -

mutta se on eri asia
kuin että olisimme lapsuudenystäviä.
Yksi vangityista pankinjohtajista on jo ehditty tuomita vankeuteen yrityksestä lahjoa jutun tuomari.
Tovmasyan myöntää vain että hänen yhtiönsä yritti siirtää varoja velkasalkun muodossa pankista ennen sen konkurssia.
Erimielisyys rikostutkijoiden kanssa liittyy siihen antoiko pankin omistaja Gagik Balayan velkasalkun pankista Tovmasyanille hyvää hyvyyttään vai onko Tovmasyan Balayanin bulvaani.
Tovmasyanin mukaan hän ei ole rikoksesta syytetyn Balayanin liikekumppani.
Artak Tovmasyan: Me todistimme sen rikostutkijoille, ja asia on loppuun käsitelty.
Artak Tovmasyan: Mutta voi olla, että rikosnimike jäi.
Kristine Aghalaryan: Niin Jäi
Me todistimme kaiken tutkinnalle,
ja asia oli loppuun käsitelty.

Mutta rikosnimike ehkä jäi.
- Niin jäi.

Rikosjuttu Venäjällä on edelleen kesken.
Kun Juankosken tehdas päätyi saneeraukseen veronmaksajalle ja yrityksille kertyneistä veloista pyyhittiin pois 92 prosenttia, melkein kaksikymmentä miljoonaa.

GRAF
VELKOJA ANTEEKSI
2014
18,9 M€

Juankosken venäläisomistaja Valery Telepnevin jäljille on jäänyt jopa kymmenien miljoonien eurojen konkurssivelkoja Venäjällä.

Ainakin yhdessa konkurssissa Telepnev on myös onnistunut velkomaan omia konkurssiin menneitä hankkeitaan.
Olesya Shmagun: You see all that remains of companies that got bankrupted, go to companies affilated to Telepnev.
the receiver also tried to cancel some dubious deals, but wasn't succeed.
KÄÄNNÖSehdotus
Yhtiöön jäänyt omaisuus siis meni yhtiöille,
joilla oli linkki Telepneviin.

Konkurssiyhtiön pesänhoitaja yritti
peruuttaa epäilyttävät saatavat –

mutta se ei onnistunut
Juankosken tehtaalla kaikki näyttävät lähinnä hävinneen rahaa.

Ainoa joka voitti ainakin hetkellisesti on Samorizin Hangossa sijaitseva Farocon-yhtiö. Juankosken tehdas käytti parissa vuodessa noin 40 miljoonaa euroa sellun, pellettien ja kemikaalien ostoon. Niistä suuri osa ostettiin Samorizin oman yhtiön kautta.
GRAF
Sattumalta Farocon on sama yhtiö, joka on Juankosken vakuutena ja jota Juankoski nyt hakee konkurssiin.
Erityistilintarkastusta ei ole saatu suoritettua, mutta tällä hetkellä yhtiö on jo tyhjä.

Tovmasyanin mukaan juuri holtittomien kulujen vuoksi he ottivat Juankosken tehtaan haltuunsa.

Artak Tovmasyan:
Me rahoitimme tuota projektia,
ja hän salasi meiltä kaikki menot.
Ukrainalais-armenailais-venäläisen sijoittajryhmän Savon seikkailut herättävät kysymyksen kenen vastuulla olisi selvittää kuinka luotettaville yrittäjille julkista rahaa myönnetään.
Kangasperko:
Sillon 2008 konkurssin jälkeen ja ja kaupunkihan palkkas konsultin, joka sitten sitten anto toimeksiannon kansainväliselle firmalle, joka joka kaivo taustoja.

Koska me oltiin sillon osallinen siinä mielessä, ett me annettiin takaus ja myöskin myöskin Finnvera tiedän, että selevitti näitä taustoja.

Eniten julkista raha Junakoskelle pumpannut valtiollinen Finnvera ei suostunut haastatteluun.
Finnvera: Emme voi ottaa sellaista riskiä, että yleisö tulisi yhdistäneeksi Finnveran edustajan haastattelun ohjelmassa käsiteltäviin yksittäisiin yrityksiin.

Muokattu: lisätty asiasanaksi käsikirjoitukset 25.6.2017 MK