Hyppää pääsisältöön

Puhumattomuus parisuhteen suurin kompastuskivi - "Joskus toisen ihmisen läheisyyttä on vaikea sietää"

Kristiina ja Jukka parisuhdeterapeutilla
Kristiina ja Jukka parisuhdeterapeutilla Kuva: Yle Dokumenttiprojekti,dokumenttiprojekti: tahdon terapiaa

Tuoreen tutkimuksen mukaan seksin ja yhdyntöjen määrä on suomalaisissa parisuhteissa laskussa. Makuukammarin sijaan marssitaan yhä useammin terapiaan. Tästä intiimistä ja herkästä aiheesta kertoo Peter Walleniuksen ohjaama dokumentti "Tahdon terapiaa".

Väestöliiton terapeutit Tarja Santalahti ja Mika Lehtonen, ovat pohtineet lukuisten pariskuntien kanssa seksiin liittyviä ongelmia. He vahvistavat, että parisuhde- ja seksuaaliterapiaan hakeutuvien pariskuntien määrä on kasvussa.

“Paitsi että ihmisillä on mahdollisuus hakea tietoa entistä enemmän ja helpommin, he myös ymmärtävät avun saannin merkityksen ja tarpeen aiempaa paremmin. Tarjontaa on nyt jo melko hyvin isoissa kaupungeissa. Psykoterapeutit ovat myös alkaneet hakeutua täydennyskoulutuksiin, joten asianmukaista terapiaa on saatavilla entistä paremmin”, kertovat Santalahti ja Lehtonen.

Puhumattomuus yleisin ongelma

Tahdon terapiaa -dokumentin päähenkilöt Kristiina ja Jukka, ovat olleet naimisissa viisi vuotta. Nyt he ovat tilanteessa jossa apua on saatava, tai avioliitto uhkaa päättyä. Erohakemus on jo jätetty. Pariskunta ei näe ratkaisua ongelmiinsa. He ovat hakeutuneet Väestöliiton seksuaaliterapian apuun. Tämä on heidän viimeinen oljenkortensa.

“Tyypillisesti ongelma on sekä toiminnallinen että psyykkinen”, Santalahti toteaa. “Vuorovaikutuksen ongelmat eli puhumisen vaikeus on usein taustalla, kun parisuhteen seksuaalisuudessa on jotain ongelmaa. Ei joko osata tai uskalleta puhua tai sen koetaan johtavan umpikujaan.

Seksuaaliterapiaan tulevilla asiakkailla seksuaalisuuteen ja seksiin liittyy yleensä paljon epävarmuuden, riittämättömyyden, syyllisyyden ja häpeän tunteita. Häpeän tunne on tyypillinen esimerkiksi seksuaalisessa halun puutteessa."

Joskus toisen ihmisen läheisyyttä on vaikea sietää

"Asiakkailla on myös tyypillisesti ongelmia liittyen omaan itseen. Moni kokee itsensä voimattomaksi omien rajojen suhteen tai liiallinen kiltteys estää rajoista kiinni pitämisen. Tämä saattaa johtaa rajattomiin ja itseä vahingoittaviin seksikokemuksiin – kuten erilaisiin riippuvuuksiin.

Monilla asiakkailla on kokemusta myös siitä, kuinka vaikeaa on toisinaan sietää toisen ihmisen läheisyyttä ja seksi jähmettyy ja kangistuu kapeisiin kaavoihinsa. Joskus ongelmat näyttäytyvät vaikeutena kiihottua, saada erektio tai orgasmi. Yhdyntäkipu on myös yleinen vastaanotolle tulosyy.”

Sitoutumisvaikeudet lisääntynyt ongelma

“Sitoutumisvaikeus on nykyään lisääntynyt ongelma ja yleinen tulosyy vastaanotolle. Sitoutumisvaikeuksien edessä kumppania kohdellaan usein alempiarvoisena ja pettämisen kynnys on matala.

Toisinaan asiakkaan kysymykset vastaanotolla liittyvät omaan seksuaaliseen identiteettiin sekä seksuaalisuuden ilmaisemiseen. Kristiinan ja Jukan tapauksessa sitoutuminen oli yksi teema läpi terapian”, kertaavat Santalahti ja Lehtonen.

Laiminlyönnit, hylkäämiset, hyväksikäyttö ja väkivallan kokemukset jättävät syviä traumaattisia muistoja mieleen ja kehoon.

“Aikuisen ihmisen seksuaalisuuteen vaikuttavat varhaiset ihmissuhteet; kuten kiintymys, läheisyys ja turvallisuus. Erilaiset laiminlyönnit, hylkäämiset, hyväksikäyttö ja väkivallan kokemukset jättävät herkästi syviä traumaattisia muistoja mieleen ja kehoon. Nämä haavat aktivoituvat useimmiten läheisessä ihmissuhteessa juuri seksuaalisuuden ja seksin alueella.

Terapian avulla on mahdollista avata ”muistojen kabinetteja” ja kokea se turvallisemmaksi. Ahdistavat muistot pyritään kohtaamaan varovasti, kuin silkkihansikkain, etteivät ne pelästyisi ja pakenisi kuoreensa. Tämä kaikki näkyi myös Kristiinan ja Jukan parisuhteessa.”

Tärkeintä on kuunnella ja kuulla

Seksuaaliterapeutin tärkeimmäksi tehtäväksi Santalahti ja Lehtonen määrittelevät kuuntelemisen ja kuulemisen. “Ensimmäisten käyntikertojen aikana pyritään luomaan terapeutin ja asiakkaan/parin välille allianssi eli ikään kuin avoin ja turvallinen ”työskentelysuhde”.

Terapeutin tehtävä on vahvistaa asiakkaan/parin yhteyttä hänen omaan seksuaaliseen minäkuvaan. Samalla vahvistetaan yksilön/parin voimavaroja, luodaan turvallisia rajoja sekä pyritään luomaan arkipäivään konkreettisia selviytymiskeinoja.

Terapiassa myös opitaan, kuinka erilaisten seksiin liittyvien tilanteiden, esimerkiksi välttelyn tilalle on mahdollista oppia toimivia menetelmiä selviytyä ja vahvistaa omanarvon tunnetta ja vuorovaikutusta. Terapiassa asiakkaan/parin kohtaamisen yhtenä tavoitteena on saattaa asiakas takaisin oman elinvoimaisen ja eroottisen itsensä äärelle”, terapeutit jatkavat.

Rohkeus kohdata oma itse ja toisensa teki vaikutuksen

"Terapian aikana asiakkaan on tärkeä oppia omasta ja parisuhteen dynamiikasta: mitä tekee, miten toimii, mistä kyseessä oleva tapa on tuttua ja miten haluaa jatkossa toimia. Tämän oivaltamisen jälkeen ihmisellä on aina uudenlainen valinnan mahdollisuus oman seksuaalisen toiminnan ja tunteen suhteen. Näitä oivalluksia tuli Kristiinan ja Jukan terapiassa ja nämä oivallukset auttoivat heitä eteenpäin.

Nämä hetket, jolloin molemmat tahollaan oivalsivat heidän seksuaalisuutensa ongelmien taustalla olevan kivun, olivat suuria hetkiä. Kristiinan ja Jukan rohkeus kohdata oma itse ja toisensa on tehnyt meihin suuren vaikutuksen”, summaavat Santalahti ja Lehtonen terapiataipaleensa Kristiinan ja Jukan kanssa.

Dokumenttiprojekti: Tahdon terapiaa 12.12. TV1 klo 21.30 ja Yle Areena.
Dokumentti on katsottavissa Yle Areenassa 30 vrk.

Lisää aiheesta:
Dokumenttiprojekti: Tahdon terapiaa

Jos näytän mun, niin näytätkö sun? Seksistä avoimesti, suoraan ja vilpittömästi

Aiheeseen liittyvää:
MHL: Testaa, osaatko puhua puolisosi kanssa!

Kommentit