Hyppää pääsisältöön

Hyvät Veljet Kunnissa

PUheenjohtajan nuija
MOT kaipaa vinkkejä kuntapäättäjien sidonnaisuuksista PUheenjohtajan nuija Kuva: MOT, Yle puheenjohtajan nuija

MOT kerää yleisöltä tietoa kuntapäättäjien sidonnaisuuksista. Kuntien korruptiiviset rakenteet eivät aina täytä minkään rikoksen tunnusmerkistöä, vaikka ne ovat haitallisia ja eettisesti tuomittavia. Tehokkain torjuntakeino on avoimuus.

Päättäjä kahdella pallilla

Suomen kunnissa on runsaasti kuntapäättäjiä, joiden oma tai lähipiiri harjoittaa liiketoimintaa kunnan kanssa. Liikesuhteessa kuntaan voivat olla myös puolueet ja niiden lähiyhteisöt.

Liikesuhteet hoidetaan lain kirjaimen mukaisesti kun hankinnat kilpailutetaan ja päättäjät jääväävät itsensä päätöshetkellä. Jääviyden määritelmä on Suomessa kuitenkin kapea, ja lainmukainenkin hankinta voi tosiasiallisesti haitata kunnan etua.

Harmaalla alueella ollaan, jos liiketoimiin liittyy julkisuudelta piilossa olevia lupauksia, palveluksia, vastapalveluksia tai sitoumuksia. Näytön saaminen tällaisesta yhteisten etujen jakamisesta piilossa on äärimmäisen vaikeaa.

Salainen verkosto

Hyvä veli- järjestelmällä tarkoitetaan verkostoa, jossa julkisuudelta piilossa ajetaan yksityistä etua. Verkostoille on tyypillistä se, että vain pieni osa sopimuksen ehdoista sisältyy julkisiin sopimuksiin.

Normaalin verkostoitumisen ja epäeettisen verkoston raja on epäselvä, ja sen tunnistaminen on vaikeaa.

Korruptiivinen toiminta ei läheskään aina ylitä rikosoikeudellisen rangaistavuuden rajaa, mutta voi silti olla hallinnollisesti ja moraalisesti tuomittavaa. Rakenteellinen korruptio vääristää instituutioiden toimintaa ja haittaa demokratiaa.

Anna vinkki – me tutkimme

MOT pyytää yleisöltä vinkkejä ja tietoja kuntapäättäjien sidonnaisuuksista, ylimitoitetusta kestityksestä, lähipiirin suosimisesta, hankintojen kasautumisesta samoille yhtiöille tai epäillyistä kaavoitusvallan väärinkäytöksistä.

Tutkimme vinkkejä ja julkistamme tuloksia kevään ohjelmissamme ja verkkosivuillamme.

Lähetä vinkki sähköpostitse: mot@yle.fi
Vinkin antajien nimiä ei paljasteta tutkinnan aikana.

lähteitä ja lisätietoa:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/97281/POLAMK_Raportti_115_web.pdf?sequence=1

http://www.uva.fi/fi/research/publications/orders/database/?julkaisu=793

http://yle.fi/uutiset/3-9343837

http://yle.fi/uutiset/3-6333325

http://yle.fi/uutiset/3-8535658

http://areena.yle.fi/1-1866178

Muokattu: vaihdettu kuva artikkellin ja lisätty kuvateksti 31.12.2016 MK

Kommentit