Hyppää pääsisältöön

Minä, ensihoitolääkäri

Ensihoitolääkäri Maria Kaista Meilahden sairaalan katolla.
Ensihoitolääkäri Maria Kaista Meilahden sairaalan katolla. Kuva: Seppo Sallankivi Syke (tv-sarja)

Lääkärihelikopteritoiminta Suomessa

  • Kuusi tukikohtaa, ympärivuorokautinen päivystys vuoden jokaisena päivänä.
  • Vuosittain noin 14 000 hälytystä.
  • Hätäkeskus hälyttää lääkärihelikopterin kriittisiin tehtäviin.
  • Lääkärihelikopterin tärkein tehtävä on tuoda nopeasti paikalle ensihoitolääkäri ja tehohoitotasoinen ensihoito.
  • Lääkärihelikopteritoiminnasta Suomessa vastaa FinnHEMS Oy.

Lisätietoja www.finnhems.fi.

Elämän käännekohtia. Uuden elämän alkuja. Jo eletyn viimeisiä hetkiä. Vaikeita loppuja. Toisia mahdollisuuksia. Pelastettuja henkiä.

Nopeita hetkiä ihmisten kodeissa ja mökeillä; työpaikoilla ja urheilukentillä; merellä ja saaristossa. Kinttupoluilla ja moottoriteillä; kaupungin sykkeessä; supisuomalaisen metsän keskellä. Läpi vuoden, kesän helteistä talvipakkasiin; loskassa ja sumussa. Yön pimeässä, kirkkaassa päivässä. Arkena ja sunnuntaina, juhannuksena ja joulupöydässä.

Hetkiä, jolloin jonkun koko elämä mullistuu, eikä kukaan vielä tiedä mitä tuleman pitää.

Vastasyntyneitä, tyttö- ja poikalapsia, kaikenmoisia aikuisia. Elämänsä keväässä. Muiden ja itsensä murjomia. Turvaverkoissa rimpuilevia, niistä jo läpi pudonneita. Rikkaita ja köyhiä. Vakava äkillinen sairaus tai vammautuminen ei kaihda tervettä, vahvaa tai menestyvääkään.

Sydänkohtaus. Aivohalvaus. Verenmyrkytys.
Äkillinen tajunnan häiriö.
Sydämen tai hengityksen lama.
Lantion murtuma. Neliraajahalvaus.
Aivovamma. Palovamma. Monivamma.
Syntymä.
Kuolema.

Kun ihmisen terveys äkisti järkkyy, lähtee vaikeimmin sairastuneiden ja loukkaantuneiden luokse ensihoitajien lisäksi lääkäriyksikkö, Suomessa joko autolla tai helikopterilla.

Ensihoitolääkärit ovat vaikeasti vammautuneen tai äkillisesti sairastuneen potilaan ensihoidon asiantuntijoita, Suomessa useimmiten anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäreitä, mutta tietoja ja taitoja tarvitaan muiltakin aloilta. On tunnettava monien äkisti kehittyvien vakavien sairaustilojen kirjo, niiden ensihoito ja taitaa henkeä pelastavat kirurgisetkin toimenpiteet. Omata monimutkaista erikoisosaamista, jota tarvitaan harvoin jos koskaan, mutta myös hyvät perustaidot ensiavun antamisesta ja potilaan elintoimintojen palauttamisesta tai ylläpitämisestä.

Helikopterilla liikkuvan lääkärin tulee lisäksi tietää perusasiat ilmailusta, jotta osaa toimia turvallisesti lentoaluksen miehistön jäsenenä.

Ensihoitolääkärin kohtaamien potilaiden henki on yleensä välittömästi uhattuna, ja hoitotoimilla on kiire.

Ensihoitolääkärin kohtaamien potilaiden henki on yleensä välittömästi uhattuna, ja hoitotoimilla on kiire. Niin potilas kuin omaiset ovat heikoimmillaan ja haavoittuvimmillaan. Aina ei ole aikaa huomioida omaisia tavalla, joka itselle toisen ihmisen kohtaamisessa muuten olisi tärkeää. Yleensä ihmiset silti ymmärtävät tämän, oli lopputulos mikä tahansa.

Kuten arkkiatri Pelkonen on sanonut: “onnistumisia on paljon lääkärin työssä, mutta myös pettymyksiä”. Kyky iloita niin pienistä kuin suurista onnistumisista on tärkeä, mutta pitää myös osata luopua. Kaikkia ei voida pelastaa ja ammattitaitoa ja inhimillistä on myös tietää, milloin lopettaa yrittäminen.

Lääkärihelikopteri Syke-sarjassa.
Lääkärihelikopteri Syke-sarjassa. Syke (tv-sarja),helikopterit

Kaikille tämä työ ei sovi. Täytyy sietää epävarmuutta. Täytyy tehdä nopeita päätöksiä joskus hyvinkin hatarin tiedoin. Täytyy tietää ja päättää mitä tehdään ja missä järjestyksessä.

Ei tarvitse olla synnynnäinen johtaja, mutta johtaa täytyy ja sitä pitää myös harjoitella. Täytyy osata ottaa ja kantaa vastuuta – eikä se ole aina helppoa.

On tunnettava itsensä. Miltä tuntuu ja miten rupeaa käyttäytymään silloin, kun stressaa ja ahdistaa. Tunnistaa väsymys ja nälkä, ja miten ne vaikuttavat. Työvuorot ovat pitkiä, joskus raskaita, eikä levätä saa aina tarpeeksi. Nopeat ja kriittiset tilanteet herättävät paljon eri tunteita ja kuluttavat. Ihmiskohtalot koskettavat auttajaakin. Kaikilla omat voimavarat joskus vähenevät, ja silloin täytyy työkavereilta osata pyytää tukea.

Tämä työ tehdään tiimeissä. Ensihoitajien, palomiesten ja muiden viranomaisten kanssa – joskus avuksi värvätään jopa paikalla oleva potilaan työkaveri, ystävä tai omainen.

Itsetuntemuksen lisäksi on oltava ihmistuntemusta. Ennen kaikkea täytyy haluta tehdä töitä yhdessä muiden kanssa. Tämä työ tehdään tiimeissä. Ensihoitajien, palomiesten ja muiden viranomaisten kanssa – joskus avuksi värvätään jopa paikalla oleva potilaan työkaveri, ystävä tai omainen.

Valmistuttuani viime vuonna erikoislääkäriksi, kuvailin - niin sairaalan sisä- kuin ulkopuolella – kokemiani työyhteisöjä seuraavasti:

“Potilastyö, sen haasteet onnistumisineen ja epäonnistumisineen ovat tietysti kaiken keskiössä, mutta ilman ympäröiviä työyhteisöjä, tätä työtä ei voi kukaan tehdä. Täysin sokeasti ja puolueellisesti voin kertoa, että tämä ala vetää puoleensa parhaat, ihan ainutlaatuiset tyypit, ja vaikka joskus on rankkaa ja kiireistä, on töissä aina myös iloa ja naurua. Töitä on totuttu tekemään yhdessä ja muita kannatellen. Kaikilta olen jotakin oppinut. Ja toivottavasti opin vielä lisää jatkossakin”

Yksin tätä työtä ei tee kukaan.

Maria Kaista
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
HYKS Akuutti, Ensihoito
Lääkärihelikopteri FINNHEMS 10