Skip to main content

Eeʹǩǩ 1973 ǩiččlõõddi Njauddâm palggâz puäʒʒhooid – Nääiʹt Eljas Fofonoff mušttal eeʹjj pirr

Poroerotukset Sevettijärvellä.
Poroerotuspaikalla Sevettijärvellä. Poroerotukset Sevettijärvellä. Snimldõk: Saamelaismuseo Siida / Ernest Dixonin kokoelma poroerotus,Poroerotus,Näätämö,kolttasaamelaiset,Sevettijärvi,poronhoito,kolttanainen

Ee´jj 1973 tä´lvv leäi Njauddâm palggsa lossâd. Puäʒʒeeʹǩǩ leäi hueʹnn da tõʹnt paalǥâs tuʹmmji tuejjeed õõutsââʹjest Muddusjääuʹr palggsin “ettotuâjaid”, leʹbe ooccâmtuâj. Õhttsaž ooccâmpodd šâdd häälben kuhttu paalǥâskådda.

Njauddâmpalggâz puäʒʒeeʹžžed Eljas Fofonoff mušttli Elli Rantala vuõlttõõzzâst, što vääʹnneeʹjj vaikkte jiânnai palggâz puäʒʒhoiʹddjummša.

- Vääʹnneeʹjj leʹjje nuʹt pieʹhsseei, mij vueʹrdim nuuʹbb vääʹnneeʹjj. Ââʹn meeʹst šâdd täk ettohåmm õõutsâjja, mušttli Fofonoff.

Kulddâl täʹst Eljas Fofonooff obb mainstâttmõš eeʹjjest 1973.

 • Leeuʹd lie nuõrttsäʹmmlai jõõšǩes mainnâz

  Jõnn vueʹss nuõrttsäʹmmlai musikkäʹrbbvuõđ lie leeuʹd.

  Nuõrttsäʹmmlai äʹrbbvuâlaž leeuʹd lie čueʹđid iiʹjjid kuâđđjam teâđ sooǥǥ da õhttsažkååʹdd historiast da nääʹlin. Väiʹnn da evakkoäiʹǧǧ pueʹtǩǩii uʹcc meer kultturääʹrb, ko ânnʼjõžäiʹǧǧ ij leäkku raajjum jååutjõž äigga. Nuõrttsäʹmmla lie jälstam veeidõs vuuʹdest Sääʹmjânnmest Taarrest, Lääʹddjânnmest di Ruõššjânnmest di Kuâllõõǥǥâst.

 • Nuõrttsääʹmǩiõl ǩeʹrjjǩiõll raʹjješ 70-lååǥǥast – Vuõssmõs aabbâs puuʹti ođđ vueʹjj mättʼtõõllâd sääʹmǩiõl

  Nuõrttsääʹmǩiõl ǩeʹrjjǩiõll raʹjješ 70-lååǥǥast

  Nuõrttsääʹmǩiõl ǩeʹrjjǩiõl rajškueʹtteš jeäskka 70-lååǥǥast. Ouddâl tõn sääʹmǩiõll leäi pâi mainstum ǩiõll. Mikko Korhonen, Jouni Moshnikoff da Pekka Sammallahti raʹjje 1972 vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž abbâz. Tuåimteei Elli Rantala ǩiõttʼtõõli abbâz suu vuõlttõõzzâst 19.10.1973. Kuulât mäʹhtt škooulnijdd Sinikka Semenoja lååkk kuuʹsǩ ođđ ǩeeʹrjest.

 • Mäʹhtt lie säʹmmla prääzkjam rosttov tuuʹl?

  Vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž rosttov-vuõlttõs vuõltteeš 1973

  Tuåimteei Elli Rantala jieʹli nuõrttsäʹmmlai luʹnn mainstõõllmen, što mäʹhtt nuõrttsäʹmmla lie iiʹjji mieʹldd prääzkjam jooul tuuʹl da ânnʼjõžääiʹjest.

Võrrsumuuzz - Jieʼlli arkiiv

 • Leeuʹd lie nuõrttsäʹmmlai jõõšǩes mainnâz

  Jõnn vueʹss nuõrttsäʹmmlai musikkäʹrbbvuõđ lie leeuʹd.

  Nuõrttsäʹmmlai äʹrbbvuâlaž leeuʹd lie čueʹđid iiʹjjid kuâđđjam teâđ sooǥǥ da õhttsažkååʹdd historiast da nääʹlin. Väiʹnn da evakkoäiʹǧǧ pueʹtǩǩii uʹcc meer kultturääʹrb, ko ânnʼjõžäiʹǧǧ ij leäkku raajjum jååutjõž äigga. Nuõrttsäʹmmla lie jälstam veeidõs vuuʹdest Sääʹmjânnmest Taarrest, Lääʹddjânnmest di Ruõššjânnmest di Kuâllõõǥǥâst.

 • Nuõrttsääʹmǩiõl ǩeʹrjjǩiõll raʹjješ 70-lååǥǥast – Vuõssmõs aabbâs puuʹti ođđ vueʹjj mättʼtõõllâd sääʹmǩiõl

  Nuõrttsääʹmǩiõl ǩeʹrjjǩiõll raʹjješ 70-lååǥǥast

  Nuõrttsääʹmǩiõl ǩeʹrjjǩiõl rajškueʹtteš jeäskka 70-lååǥǥast. Ouddâl tõn sääʹmǩiõll leäi pâi mainstum ǩiõll. Mikko Korhonen, Jouni Moshnikoff da Pekka Sammallahti raʹjje 1972 vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž abbâz. Tuåimteei Elli Rantala ǩiõttʼtõõli abbâz suu vuõlttõõzzâst 19.10.1973. Kuulât mäʹhtt škooulnijdd Sinikka Semenoja lååkk kuuʹsǩ ođđ ǩeeʹrjest.

 • Mäʹhtt lie säʹmmla prääzkjam rosttov tuuʹl?

  Vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž rosttov-vuõlttõs vuõltteeš 1973

  Tuåimteei Elli Rantala jieʹli nuõrttsäʹmmlai luʹnn mainstõõllmen, što mäʹhtt nuõrttsäʹmmla lie iiʹjji mieʹldd prääzkjam jooul tuuʹl da ânnʼjõžääiʹjest.