Skip to main content

Eeʹǩǩ 1973 ǩiččlõõddi Njauddâm palggâz puäʒʒhooid – Nääiʹt Eljas Fofonoff mušttal eeʹjj pirr

Poroerotukset Sevettijärvellä.
Poroerotuspaikalla Sevettijärvellä. Poroerotukset Sevettijärvellä. Snimldõk: Saamelaismuseo Siida / Ernest Dixonin kokoelma poroerotus,Poroerotus,Näätämö,kolttasaamelaiset,Sevettijärvi,poronhoito,kolttanainen

Ee´jj 1973 tä´lvv leäi Njauddâm palggsa lossâd. Puäʒʒeeʹǩǩ leäi hueʹnn da tõʹnt paalǥâs tuʹmmji tuejjeed õõutsââʹjest Muddusjääuʹr palggsin “ettotuâjaid”, leʹbe ooccâmtuâj. Õhttsaž ooccâmpodd šâdd häälben kuhttu paalǥâskådda.

Njauddâmpalggâz puäʒʒeeʹžžed Eljas Fofonoff mušttli Elli Rantala vuõlttõõzzâst, što vääʹnneeʹjj vaikkte jiânnai palggâz puäʒʒhoiʹddjummša.

- Vääʹnneeʹjj leʹjje nuʹt pieʹhsseei, mij vueʹrdim nuuʹbb vääʹnneeʹjj. Ââʹn meeʹst šâdd täk ettohåmm õõutsâjja, mušttli Fofonoff.

Kulddâl täʹst Eljas Fofonooff obb mainstâttmõš eeʹjjest 1973.

Võrrsumuuzz - Jieʼlli arkiiv