Hyppää pääsisältöön

2017 kevät: äidinkieli tekstitaito – YTL:n sensorien vastaukset abien kysymyksiin kokeesta

kysy kokeesta -tekstitaito
kysy kokeesta -tekstitaito Kuva: Annukka Palmén-Väisänen/Yle/Creative Market äidinkieli

Jäin miettimään, oliko... Lähteekö paljon pisteitä, jos... Miten paljon haittaa, että...

Kevään äidinkielen tekstitaidon koe järjestettiin 10.2.2017. Kokeen jälkeen kokelaat lähettivät meille satoja kysymyksiä, joihin sensorit Sara Routarinne ja Aino Vuorijärvi vastasivat koepäivän iltana.

Tekstitaidon koe ja hyvän vastauksen piirteet.

Kysymykset ja vastaukset

Sensori vastaa: Keskiössä on kyllä Laurin asema veljessarjassa, joten hyvältä kuulostaa. Juhani ottaa katkelmassa paikkaansa veljesten johtajana joten hänenkin roolinsa tarkastelu on hyvin relevanttia. Kaikkien veljesten välistä suhteista ei edes anneta yhtä tarkasti tietoa, joten rajaus on paikallaan.
Sensori vastaa: Nyt panit pahan! Ihanteellinen kappalejako on erittelevä ja havaintoja jäsentävä, ei siis tajunnanvirtaa. Kun kysymyksessä on kaksi osaa, mihin kohderyhmiin ja miten, voisi lähteä tekemään ensiksi päätelmiä siitä, mihin ryhmään jokin kohta ilmoituksesta vetoaa, ja pyrkiä sen jälkeen näyttämään, että päättelee näin, koska siellä tekstissä on tätä ja tätä. Voi esimerkiksi huomata, että vetoaa varakkaisiin henkilöihin, sillä nämä arvostavat verovapautta tai saattavat etsiä testamentille kohdetta. On myös mahdollista edetä siten, että käsittelee visuaalisuutta, otsikointia, tekstiosioita. On siis erilaisia ratkaisuja, jotka voivat toimia.
Sensori vastaa: Taitaa olla niin, että vastauksesasi on olennaisempaa se, miten hyvin luit veljesten välisiä suhteita kuin se, miten taitavasti rakensit vastaustekstisi. Hyvä kuitenkin, että olet selvästi pyrkinyt jäsentämään ajatuksiasi.
Sensori vastaa: Tehtävissä on jokaisessa oma jujunsa. Steinbeckin tekstiin perustuvassa tehtävässä keskeiseksi nousee kerronta ja se, millä tavalla kertoja kuvailee romaanin miljöötä. Näkeminen, katsominen korostuu, nähdään monenlaisia yksityiskohtia. Tehtävässä 2 voi hyödyntää retoristen keinojen tuntemusta mutta ei pidä unohtaa, että pitää myös pohtia kohderyhmiä. Aineistossa on myös paljon visuaalisuutta, joka sekin on syytä ottaa huomioon. Tehtävässä 3 on olennaisempaa tuoda esiin, mainosmaisuutta ja annetun tiedon yksipuolisuutta. Retorisilla keinoilla voi olla käyttöä, mutta yksin niillä ei voi yltää kriittiseen arviointiin.
Sensori vastaa: Kyllä koevihkon tehtävänantosivun yleisohjeessa selvästi kerrotaan, että vastauksessa esitetyt havainnot, väitteet ja tulkinnat tulee perustella aineiston avulla. Kyse on siis aineistossa esiintyvien veljesten välisistä suhteista.
Sensori vastaa: Äidinkielen kokeessa lähdetään siitä, että katsotaan, mitä siellä vastauksessa on, koska te abit pääsette usein yllättämään sensorit ja tehtäväntekijät kekseliäillä vastauksilla.
Tärkeintä on pystyä perustelemaan uskottavasti ja äidinkielen kurssien osaamista hyödyntäen se, mitä esittää. Sauli Koskisen käyttäminen auktoriteettina oli yksi niistä asioista, joita ajateltiin keskeiseksi mutta se ei suinkaan ole ainoa asia. Varmaankin olit keksinyt useita muita seikkoja.
Sensori vastaa: Kriittisyyttä kyllä odotettiin; viiltävän analyyttistä tekstitaitovastausta, jossa osoitetaan, että kyseessä ei ole niinkään aikauslehden juttu vaan piilomainonta, voimakkaan kaupaulliset tarkoitusperät. Ei tarvinnut olla kriittinen haukkumisen tai vähättelyn merkityksessä.
Sensori vastaa: Katkelmassa keskeisin asema on Laurilla. Kohtaus hiidenkivellä paljastaa eniten (uutta) hänen ja suhteestaan muihin veljiin - tai muiden veljesten suhteesta häneen. Lauri vs muut veljet on siis yksi hyvä lähestymistapa. Katkelma kertoo myös esim. sen, keihin veljiinsä Lauri suhtautuu suopeasti ja keitä hän tahtoo jostain syystä haastaa.
Sensori vastaa: Mitä luulet? Kyllä oli! Kiinnostavasti Julkisen sanan neuvosto on ottanut kantaa kyseisen lehden toimintaan - ei kylläkään nyt kokeessa olleeseen numeroon. Huomaat myös terävästi tuon tekstilajiongelman. Tekstikokonaisuus muistuttaa aikauslehden henkilöjuttua mutta onkin pohjimmiltaan muuta. Tuolla tekstikokonaisuudella haluttiin myös abstrahoida sitä, että kokonaisuuteen kuuluu myös kainalojuttu.
Sensori vastaa: Aineistona olevan katkelman analyysi periaatteessa riittää. Koko teoksen tunteminen toki saattaisi auttaa syventämään päätelmiä.
Sensori vastaa: Kirjallisuuden analyysin peruskäsitteiden, kuten dialogi tai vuoropuhelu, repliikki, kohtaus, päähenkilö, ristiriita tai konflikti, avulla pääsee pitkälle.
Sensori vastaa: Hyvä! Näitä asioita haettiin. Kuulostaa peruserittelyltä. Oikein hyvässä vastauksessa kannatti kiinnittää huomiota kertojan rooliin: selvästikin hän kuvaa miljöötä sillä tavalla, että hän ikään kuin katsoo sinne maisemaan, laittaa sen perspektiiviin, selittää näkemäänsä jollekulle vaikka ei lukijaa ihan suoraan puhuttelekaan.
Sensori vastaa: Laurin ja muiden veljesten välinen suhde ja se, mitä konflikti hiidenkivellä siitä paljastaa. Laurin humalatila nimittäin tuo hänesta esiin jotain sellaista, mikä aivan selvästi yllättää muut veljekset.
Sensori vastaa: Miksi laskisivat? Oikeassahan olet.
Sensori vastaa: Se ei varmastikaan vie liikaa tilaa muulta vastaukseltasi, joten ei haitanne, jos käytit sitä tukenasi.
Sensori vastaa: Hyvän vastauksen piirteet julkaistaan verkossa koepäivänä klo 17.15, jos oikein tarkkaa selitystä kaipaat.
Sensori vastaa: Tuossa tehtävänannossa oli "Millä tavoilla - -". Muotoilulla haettiin sitä, että vastauksessa eritellään tuon kuvailun keinoja eli kiinnitetään huomiota näkökulmaan, kielikuviin, eri aistimusten kuvailuun. On vaikea sanoa koko vastaustasi näkemättä, pysyivätkö kertomasi mielikuvat riittävästi kiinni tarkasteltavassa tekstissä vai karkasivatko omilleen. Loivatko mielikuvat erittelystäsi synteesin? Perustelitko niitä tekstiin tukeutuen? Siitä ehkä kannattaa kysyä opettajalta.
Sensori vastaa: Ei, aineistossa ei ollut kaikkien veljesten välisistä suhteista yhtä paljon tietoa, joten ilman muuta riitti kertoa olennaisimmista havainnoista.
Sensori vastaa: Retorisia keinoja saattoi hyödyntää. Kiinnitithän huomiota myös kohderyhmien erittelyyn ja perusteluun sekä aineiston visuaalisiin elementteihin?
Sensori vastaa: Arvostamme näkemystäsi, mutta väitämme myös, että aineistossa on paljon elementtejä, joilla draaman kaaren tai juonen kulun erittelyä voi rikastuttaa.

Koevihkon yleisohjeen mukaan vastauksen sopiva pituus on muuten noin kaksi sivua.

Sensori vastaa: Pelkästään noilla et ole kovinkaan tarkasti tavoittanut vielä tehtävänantoa. Ainakaan monikossa pisteitä ei tule.
Sensori vastaa: Kriittisellä tarkoitettiin lähinnä sitä, huomaako sen, että vaikka juttu näyttää aikakauslehden henkilöjutulta, se onkin oikeastaan tiettyä tuotetta markkinoiva kokonaisuus. Tuotteen nimi on mainittu moneen kertaa, siitä kerrotaan vain myönteisiä asioita, annetaan samastumiskohde. Vaikkapa näitä. Lisää keinoja voit käydä lukemassa hyvän vastauksen piirteistä.
Sensori vastaa: Olet oikeassa: draaman kaarta on luontevaa käsitellä etenemisjärjestyksessä. Hyvä olisi kuitenkin osata esim. nimetä draaman kaaren vaiheet, ja sen voisi tehdä vaikkapa koko vastauksen alussa tai kappaleittain.
Sensori vastaa: Moninainen tekstilajitieto on hyödyksi: onko kyseessä henkilöjuttu vai mainos vai jotakin siltä väliltä? Mitä voi päätellä siitä, että tietyn ravintovalmisteen nimi mainitaan monta kertaa? Entä sitten siitä, ettei asiantuntijoita ole haastateltu, vain yhtä tuotteen mahdollista käyttäjää. Vastauksessa kannattaa kiinnittää huomiota sekä sanalliseen että visuaaliseen ilmaisuun.
Sensori vastaa: Hyvän vastauksen piirteet ovat muuten nyt julkiset. Ne löytyvät ylioppilastutkinto.fi-sivulta. Keskeinen kriittistä lukutaitoa osoittava huomio on, että aikakauslehden artikkelia muistuttavaan juttuun onkin upotettu yksipuolista markkinointia. Jutussa ratsastetaan ihmisten halulla pysyä terveenä ja voida hyvin. Asiantuntijaääntä ei kuulla. Luotetaan samastuttavan sankarin sanaan.
Sensori vastaa: Riippuu kovasti siitä, mitä kirjoitit ja kuinka olennaisessa asiassa pysyit. Vastaukselle on toki yleensä ansio pysyä tehtävänannon fokuksessa ja ilmaista sanottava tiiviisti. Havainnollistukset ovat niin ikään hyvä asia, mutta esim. niiden runsauden vuoksi vastaus saattaa joskus venähtää. Harmillista lisäpituutta tuo yleensä se, että vastauksessa livetään tehtävänannon rajauksesta ihan muihin juttuihin.
Sensori vastaa: Kyllä, ilman muuta pitäi eritellä retorisia keinoja kuten tunteisiin ja arvoihin vetoamista, yleistyksiä, pelkistäviä sananvalintoja. Lisäksi tietysti keinoja oli tarkoitus pohtia suhteessa siihen, mihin ryhmiin tietyt keinot vaikuttavat ja miksi. Myöskään visuaalisuutta ei pitänyt unohtaa.
Sensori vastaa: Pistettä vai sivua? Jos tarkoitat sivua, niin huomaathan, että koevihkon alussa olevan yleisohjeen mukaan sopiva vastauksen pituus on noin 2 sivua. Jos pysyit koko vastauksen ajan hyvin kysytyssä, ongelma ei ole suurikaan.
Sensori vastaa: Tehtävän muotoilu asettaa kertojan roolin lähtökohdaksi. Hyvin luontevaa olisi lähteä erittelemään, miten kertoja vyöryttää eri yksityiskohtia, jotka rakentavat kuvaa Cannery Row'sta. Yksityiskohtia voi ryhmitellä sen perusteella, mitä katsotaan läheltä, mitä kauempaa, mitä väitetään toistuvaksi, mikä on kuvattu ikään kuin yhtenä hetkenä, mitä aisteja aktivoidaan, millaista kuvakieltä käytetään. Katkelma on hyvin runsas, joten väistämättä keskeiseksi tulee se, että ryhmittelee havaintojaan, tekee yleistyksiä. Uhkana saattaa olla, että itsekin ajautuu vastauksessa vyöryttämään monenlaisia yksityisohtia.
Sensori vastaa: Ei mennyt päin mettää - tai no joo, toisaalta: metsässähän veljekset suhteitaan selvittelivät...

Kohtauksen aikana tapahtuu paljon, mikä tuo esiin veljesten välisiä suhteita etenkin Laurin näkökulmasta. Aapon ja Timon sovittelevuuden ja Juhanin johtajuuden tunnistaminen ovat niin ikään kohdallaan.

Sensori vastaa: Pääsikö tehtävä yllättämään? Tässä tehtävässä kysyttiin niitä asioita, joita opiskeltiin lukion kurssissa 3. Kysymys on muotoiltu niin, että kannattaa lähteä liikkeelle kertojasta ja tämän roolista, sitten sen erittelyä, miten ympäristöä kuvaillaan. Kuvailussa huomio eri aisteihin. Näitä onkin jo tullut toisissa vastauksissa. Lisäksi hyvän vastauksen piirteistä voit löytää lisää. Tuntuuko vielä siltä, että meni huonosti vai menikö sittenkin ihan hyvin?
Sensori vastaa: Olisikohan siinä, kun Juhani saa tarpeekseen ja uhkaa viskata Laurin alas kiveltä härkien jalkoihin.
Sensori vastaa: Se ei varmasti ole haitaksi.
Sensori vastaa: Ei se totaalisen väärin ole, etenkään jos perustelit ratkaisusi tekstihavainnoilla. Joskus esim. huippukohdan ja käännekohdan erottaminen toisistaan on hienosyinen tulkintakysymys.
Sensori vastaa: Tuonne hyvän vastauksen piirteisiin on kirjattu, että tekstissä kalastellaan varakkaiden ihmisten huomiota, vedotaan äitihenkilöihin, opettajiin, koulutusta arvostaviin, globaalia vastuuta tunteviin, kestävää kehitystä kannattaviin. Tämäntapaisia päätelmiä sitten tietysti perustellaan tekstin pohjalta.
Sensori vastaa: Tämä onkin ollut suosittu kysymys! Kannattaa lukea viestiketjua ja hyvän vastauksen piirteet. Tuntuiko tehtävä ennen näkemättömältä? Ihan kolmoskurssin äärellä oltiin.
Sensori vastaa: No ehdottomasti! Tällaista asiantuntemusta ei ihan kaikilla abeilla olekaan. Uskon, että myös erittelysi osui kohdilleen.
Sensori vastaa: Kyllä vain!
Sensori vastaa: Kysymyksestäsi on vaikea päätellä, miten nimesitkään kohderyhmiä pelkästään väliotsikoiden perusteella. Yleensä kohderyhmäanalyysi syveneee, kun sitä lähestyy useamman tekijän kautta.

Lukijasta puhuminen on toki oikein. Myös vastaanottaja kävisi.

Sensori vastaa: Tämä onkin kiinnostava kysymys. Tässä tehtävässä aineisto oli kaunokirjallisuutta ja siksi ei ollut tarkoitus mennä retoriikkavetoisesti. Kaunokirjallisen kuvauksen ja kerronnan keinoja on opiskeltu kurssilla kolme: kuvailun näkökulma, kuvailun kohteet, kuvakieli; miten läheltä tai kaukaa kertoja tilannetta kuvaa; mikä on objektiivista kuvausta, mikä kertojan tulkintaa ja kommentointia? Tämäntapaisia asioita. Miljöön kuvailua oli siis tarkoitus eritellä. Jos tarkoitat miljööstä kertomisella, että kerroit omin sanoin, minkälainen paikka on kyseessä, vastaus meni osittain ohi.
Sensori vastaa: Tekstitaidon kokeessa on ideana soveltaa opiskeltuja analyysivälineitä kulloiseenkin aineistoon ja tehtävänantoon eikä esim. luetella koko välineistöä varmuuden vuoksi. Hyvässä vastauksessa keinot ja kohderyhmät siis kohtaavat varsin täsmällisesti. Lievää lipeämistä ei katsota kuitenkaan kovin pahalla silmällä.
Sensori vastaa: Hyvän vastauksen piirteissä linjataan näin: Vastauksessa on ymmärretty miljöön (tapahtumapaikan) käsite ja tuotu esiin yksittäisiä havaintoja tapahtumapaikan konkreettisesta kuvauksesta.
Sensori vastaa: Täydet pisteet saa monipuolisella ja jäsennetyllä vastauksella, jossa on osuvan erittelyn perusteella päätelty, että kyseessä on aikakauslehtiartikkeliksi naamioitunut mainos, advertoriaali (tätä käsitettä ei tarvitse osata). Lisää vinkkejä löydät hyvän vastauksen piirteistä ja muista vastauksista tätä tehtävää koskeviin kysymyksiin.
Sensori vastaa: Olit oikeassa!
Sensori vastaa: Yleensä hyvä vastaus perustellaan tekstihavainnoilla, mutta suoran sitaatin sijaan esim. referointi voi toisinaan toimia hyvinkin. Jonkinlaista käsitystä siitä, mikä draamaa kaari on, vastaukselta kyllä edellytetään. Eksaktin määritelmän sijaan ymmärryksen asiasta voinee osoittaa muullakin tavoin.
Sensori vastaa: Tehtävän numeroinnin tarkoituksena on varmistaa, että arvioija tarkastelee vastausta oikeassa kontekstissa. Jos on aivan selvää, mihin tehtävään vastauksesi liittyy, numeron unohtaminen ei vaikuta dramaattisesti arviointiin. Vähän siitä kuitenkin voidaan sakottaa. Tässä kokeessa tehtävissä 4 ja 5 saattaisi tulla epäselvyys siitä, kumpaan tehtävään olet vastannut, ellet ole selvästi sanallistanut näkökulmaa (veljesten suhteet vai draaman kaari).
Sensori vastaa: Se ei ollut ihan tehtävänannon idea, mutta välillisesti tuokin lähestymistapa saattaa auttaa selvittämään ja kuvaamaan kysyttyä eli veljesten välisiä suhteita.
Sensori vastaa: Hyvä! Toivottavasti valitsit tuon näkökulman.
Sensori vastaa: Et ole pielessä, vaan ytimessä. Hyvä.
Sensori vastaa: Meni niin oikein.
Sensori vastaa: Kriittiseen liittyy sen huomaaminen, että kyse ei ole hyvää journalista tapaa noudattavasta lehtiartikkelista vaan yksipuolisesta, tiettyyn kaupalliseen tavoitteeseen pyrkivästä piilomainonnasta. Tähän tulokseen oli tarkoitus päästä vaikuttamisen keinoja erittelemällä.
Sensori vastaa: Voi aineistosta teesinkin pelkistää yhtenä markkinointikeinona. Mikä se teesi mielestäsi on? Tehtävänannossa penätään ensisijaisesti sen erittelyä, miten artikkeli yrittää saada uusia ostajia ja käyttäjiä tietylle tuotteelle. Jos tekstin teesi olisi vaikka se, että H. V. lisää hyvinvointia tms., miten tätä voisi arvioida kriittisesti. Onko väite uskottava tarjotun sisällön valossa?
Sensori vastaa: Älä stressaa, abi! Jouluihmiset ja joulu antamisen aikana on yksi mahdollisista teemoista tarkastella kohderyhmiä ja vetoamisen keinoja.
Sensori vastaa: Kysymyksestäsi ei näy, millä tavalla käsittelit hyviä ja huonoja puolia. Meille sensoreille tulee täällä mieleen, että hyviä puolia saattaisi olla se taidokkuus, jolla tekstissä käytetään toimituksellisten tekstien keinoja mainonnan tarkoitusperien ajamiseksi. Teksti on selvästikin ammattilaisen kirjoittama, sen taittokin muistuttaa erehdyttävästi henkilöjuttua. Ehkä emme ala tässä sepittää kokonaista vastausta. Ainakin nuo mainontaa erittelevät osat osuivat luultavasti kohdilleen.
Sensori vastaa: Nyt vaikuttaa siltä, että tämä kysymys toistuu abeilla kovin usein puolin ja toisin tulkittuna.Siksi puhumme tästä varmasti vielä sensorikokouksessakin.

Koevihkon alussa olevan yleisohjeen mukaan vastauksessa esitetyt havainnot, väitteet ja tulkinnat tulee perustella aineiston avulla, ja tämä aineisto kertoo Kiven luomista veljeksistä ja heidän välisistään suhteista. Mutta toisaalta etenkin kun kyseessä on kaunokirjallinen teksti, niin yksityinen voi kertoa samalla myös yleisestä... Vastauksesi arvoa on siis vaikea punnita sitä näkemättä tässä tapauksessa, mutta vaikuttaa siltä ikään kuin olisit valinnut tarkoitettua haastavamman tavan vastata kysyttyyn. (Ja joku muukin kysyjä samoin.) Toivotaan, että arviointiin löydetään nopeasti hyvä linjaus tästäkin tulokulmasta.

Sensori vastaa: Haastava kysymys. Joku terävistä abeista tällä palstalla puhui advertoriaalista, mikä termi osui kohdalleen. Tämän erikoistermin tuntemusta ei kuitenkaan oletettu. Saattoi puhua mainoksesta, saattoi puhua henkilöjutusta ja aivan erityisesti saattoi myös problematisoida kysymyksen siitä, mikä tekstilaji on kyseessä. Kriittisyyttä on juuri tuo, että huomaa, että kysymys tekstilajista on kimurantti.
Sensori vastaa: Kuulostaa hyvältä. Nimeäminen tai luonnehtiminen käy. Hyvän vastauksen piirteisiin on löydetty mainitsemiesi lisäksi vähän muitakin. Kaikkia ei kuitenkaan tarvitse keksiä. Vastauksen monipuolisuus, jäsentely ja perustelut ovat yhteydessä pistemäärään.
Sensori vastaa: Toivottavasti jo opettajasi osaa tulkita, mihin tehtävään vastasit ja lisää vastauspaperiisi tehtävänumeron. Muuten on hiukan hankalaa.
Sensori vastaa: Me voisimme kysyä sitä teiltä abeilta. Mitä sinä sanot?

Kysymyksistänne päätellen koe vaikuttaisi keskihelpolta.

Sensori vastaa: Voi.
Sensori vastaa: Ei paniikkia, Kuvaamassasi on erittelevän vastauksen elementtejä jonkin verran. Vastausta näkemättä arvio osuu kahden pisteen tienoille. Tämä on kuitenkin hyvin villi arvaus.
Sensori vastaa: Kuulostaa oikeansuuntaiselta!
Sensori vastaa: Enemmän se oli artikkeli kuin reportaasi. Kannattaa lukea myös muita vastauksia tähän kysymykseen.
Sensori vastaa: Hienolta kuulostaa!
Sensori vastaa: Jotkut kysyjät ovat tuoneet esiin kohderyhmiä, niitä on ollut jo joissakin vastauksissa myös. Lisää löydät hyvän vastauksen piirteistä.
Sensori vastaa: Mahdollinen havainto muiden joukossa. Ei ole kohtalon kysymys.
Sensori vastaa: Erilaista kuvailua: aistit, kielikuvat, kertojan näkökulma ja asenne. Lisää löydät hyvän vastauksen piirteistä.
Sensori vastaa: Jäsennys seuraa sitä tapaa, jolla olet tarkastellut ja luokitellut veljesten välisiä suhteita. Yhtä protyyppistä rakennetta en vastaukseen tarjoaisi, ja olennainen voi tulla kerrotuksi ilman erillistä loppukoontiakin.

Kysymyksessäsi jää mietityttämään, miksihän käytät nähdä-verbiä.

Sensori vastaa: Olisikohan noin? =)
Sensori vastaa: Onnittelut sinulle,
mutta täytynee nostaa kokeen vaatimustasoa jatkossa.
Sensori vastaa: Hei, Toki S. K:n rooli samastuttavana julkkiksena ja suosituksen antajana on yksi ulottuvuus tarkastellussa tekstissä. Ei suinkaan ainoa. Kriittisyyttä tavoiteltiin lähinnä siihen, että teksti näyttää artikkelilta mutta onkin mainos. Ajatuksesi siitä, että kyseessä on puutteellinen mainos. on yllättävä. Riippuu kokonaisuudesta ja perusteluista.
Sensori vastaa: Aika monet näyttäisivät hassahtaneen vastaamaan, kyllä.
Sensori vastaa: Näitäkin, sikäli kuin palvelivat kriittisen arvioinnin tarkoitusperiä, siis sitä, mikä teksti oikein on kyseessä.
Sensori vastaa: Juu, faktalaatikoksikin sitä sanotaan.
Sensori vastaa: Kyse on lajiltaan epäselvästä tekstistä. Siinä oli tehtävän juju. Ehkä se on ennemmin artikkelin ja mainoksen välimuoto. Mitä reportaasin piirteitä olit löytävinäsi? Tehtävä kohdistu kuitenkin ennen kaikkea markkinoinnin keinoihin.
Sensori vastaa: Ei välttämätön, mutta tuo perspektiiviä siihen, että kyse on juuri kertojan esittämästä kuvauksesta. Voi siis olla keino syventää erittelyä.
Sensori vastaa: Tuo muutospointti on mainio, samoin muut havaintosi. Esittämisjärjestyksen voi perustella monellakin tavalla. Hyvältä siis vaikuttaisi.
Sensori vastaa: Miten pieleen mahtoi mennä? Teksti on lajiltaan sekoitelma joidenkin tekstilajien piirteitä. Valistuneimmat abit ovat tunnistaneet sen advertoriaaliksi. Tuskin ajattelit, että se olisi virsi, ruokaresepti tai kolumni - vai mitä? Tärkeimmässä osassa oli tekstin erittely ja pohtiminen juuri siitä näkökulmasta, mikä se on olevinaan tai on.
Sensori vastaa: Kohderyhmänä olivat ne, joilta lahjoituksia kalasteltiin, eivät ne, joiden hyväksi rahaa kerätään.
Sensori vastaa: Kyllä.
Sensori vastaa: Kuulostaa ihan käyvältä vastausstrategialta vaikka tarkkaan ottaen kriittisyydellä ei pyydetty kritisoimaan eli arvostelemaan eli esittämään puutteita vaan olemaan valpas sen suhteen, mikä on tekstin tavoite: teksti ei ole aikakauslehden henkilöjuttu vaan pikemminkin mainos. Kertomasi kuulostaa kolmen pisteen strategialta, vaikka koko vastausta näkemättä tämä on villi heitto.
Sensori vastaa: Kysymyksesi osoittaa, että et ymmärtänyt, mitä tehtävässä haettiin. Kannattaa katsoa, mitä muut ovat kysyneet tästä tehtävästä.
Sensori vastaa: Hyvässä vastauksessa on käytetty tähän aineistoon osuvia käsitteitä sekä analysoinnin apuna että lukukokemuksen tiivistäjänä. Mainitsemillasi käsitteillä päässee keskitason pisteisiin, mutta ihan parhaimpia en menisi lupaamaan näkemättä perustelujasi.

Huippukohdan ja käännekohdan erottaminen on monesti hankalaa, joten oletettavaa on, että huippukohdaksi esitetään vastauksissa katkelman eri kohtia, mutta kirjatut perustelut ratkaisevat, kuinka uskottavia nuo ratkaisut ovat.

Sensori vastaa: Hyvä, hyvä!
Sensori vastaa: Hyvin viitattu.
Sensori vastaa: Jepulis. Tuo on toivottua kriittisyyttä.
Sensori vastaa: Vastaus löytyy Googlesta ja äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilta!
Sensori vastaa: Kyllä se mainos on.
Sensori vastaa: Vastauksessa tekstin kohderyhmiä ja retorisia vaikuttamiskeinoja on ryhmitelty perustellusti. Vetoamiskeinot on tunnistettu markkinointiviestinnän tai mainonnan keinoiksi.
Sensori vastaa: Vastauskokonaisuutesi varmasti ratkaisee paljon. Eiväthän nuo huonoja asioita ole ottaa huomioon.

Sensorikokous varmasti pohtii, miten suhtautua arvioinnissa siihen, että kokelaat ovat kaiketi useinkin tulkinneet tehtävänannon niin, että siihen voisi vastata kirjoittamalla ylipäätään tai yleisesti veljesten suhteista eikä - kuten tehtävänannossa oli tarkoitettu - analysoimalla katkelmassa esiintyvien henkilöiden suhteita ko. tekstin perusteella.

Sensori vastaa: Omassa lähipiirissä tehtyyn kyselyyn sisältyy helpostikin erilaisia virhetekijöitä. Lopullisesti vastaus siihen, onko koe helppo vai vaikea, saadaan vasta, kun tutkintotulokset valmistuvat. Tehtävien ei ole ollut tarkoitus olla tavallista hankalampia. Joka koekerralle tulee hieman uudenlaiset tehtävät. Niiden laadinnassa lähdetään liikkeelle siitä, mitä lukiossa opetussuunnitelman mukaan on opetettu. Lopulliset arvosanat määräytyvät tilastollisen pistejakauman perusteella, joten tässä vaiheessa ei voi vielä tietää, mikä pistemäärä johtaa mihinkin arvosanaan. 1,5 sivua pienellä käsialalla vastaa 2,5 sivua isolla käsialalla. Joskus tiivis vastaus on lavertelevaa parempi, joskus tiivis vastaus on liian niukka.
Sensori vastaa: Ei vaikuta pisteisiin, mutta harmihan tuo on. En suosittele muille jatkossakaan.

Onhan kuitenkin tehtävänumero kohdallaan edes?

Sensori vastaa: Kriittinen tarkoitti, että ethän erehdy luulemaan, että kyseessä on vain tiedonvälittämiseen ja Saulin kuulumisten esittelyyn liittyvä juttu. Piti siis huomata, että jutussa kaupitellaan tiettyä tuotetta.
Sensori vastaa: Hienoa! Olet lukenut tekstiä kriittisesti juuri niin kuin pitkin. Julkisen sanan neuvosto onkin joutunut puuttumaan kyseisen lehden toimintaan.
Sensori vastaa: Ei haittaa. Kyseessä on kuitenkin katkelma, joka on koevihkon rajalliseen tilaan hiukan väkisinkin katkaistu, vaikka romaanissa tilanne vielä jatkuisikin.
Sensori vastaa: Älä ihmeessä vedä, älä ainakaan ennen sensorikokouksen tuumailua, sillä siellä täytyy päättää, miten suhtautua siihen, että monet vaikuttavat vastanneen tehtävään vaikeamman kautta. Helpommallakin olisi selvinnyt!
Sensori vastaa: Kurkkaa hyvä vastauksen piirteitä: tuota ei ennakkoon keksitty korostaa, mutta voisipa tuonkin tapaista lähestymistä pitää onnistuneena. Saattaa olla, että vastausstrategiassasi on jopa korkeampien pisteiden piirteitä. Tai sitten ei. Jotakin aika vinkeää tuossa ajan hengessä kyllä on, ja kyllä ajankuvaakin voi varmasti kertojan kuvailussa nähdä. Kysymyksesi sytytti tämän sensorin - loppu riippuu vastauksesi kokonaisuudesta.
Sensori vastaa: Mukava kuulla.
Sensori vastaa: Siten että huomaa tekstin esittävän yhtä (aikakauslehtiartikkelia) ja olevan toista (mainos).
Sensori vastaa: Hyvin valittu vastausstrategia.
Sensori vastaa: Sisältö ratkaisee. Sanamäärä olisi sivumäärää parempi mittari. Käsialankin koko vaihtelee.
Sensori vastaa: Kyllä nyt varmaan yhden ainakin. Hyvän vastauksen piirteissä näin: "1–2 pistettä: Vastauksessa on ymmärretty miljöön käsite ja tuotu esiin yksittäisiä havaintoja tapahtuma-paikan konkreettisesta kuvauksesta."
Sensori vastaa: Riippuu siitä, miten hyvin muuten tähän vastailit. Pisteitä ei näet yleensä anneta vain yhden detaljin perusteeella. Tässä tehtävässä muutoksen huomaaminen taitaa kuitenkin kuulua parhaimpien vastausten ominaisuuksiin.
Sensori vastaa: Älä osta sikaa säkissä vaan huomaa, että aikakauslehtiartikkeliksi naamioitu kokonaisuus onkin mainos.
Sensori vastaa: Näitä kysymyksiä lukiessa huomaa sellaisen, että moni abi ymmärtää sanan "kriittinen" arkikielen merkityksessä. Kun äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa puhutaan kriittisestä lukutaidosta, tarkoitetaan sitä, että osaa asettaa tekstin kontekstiin, ymmärtää, mihin se pyrkii, kuka sen on tehnyt, miksi, kenelle, kenen asialla se on jne. Eli näitä tekstin avaamisen kysymyksiä ja vastauksia niihin ensisijaisesti tavoiteltiin.
Sensori vastaa: Nyt taidat viitata pikemminkin esseen suosituksiin kuin tekstitaidon kokeen.
Sensori vastaa: Kertojan asema, kuvailu, kuvakieli... Katso lisää hyvän vastauksen piirteistä.
Sensori vastaa: Kriittinen tekstin erittely on keskeistä.
Sensori vastaa: Katso hyvän vastauksen piirteitä. Oli ajateltu, millaisia mahdollisia kohderyhmiä juuri aineistona ollut mainos tavoittelee ja yrittää saada hellittämään kukkaronsa nyörejä.
Sensori vastaa: Mutta, haloo, tekstilajien tahallinen sekoittaminen on kyllä yksi tekstissä käytetty markkinoinnin keino, jota vastauksessa kannattaisi kyllä kriittisestikin pohtia. Artikkeliksi naamioittuun mainokseen orientoituu lukijanakin toisin kuin normimainokseen.

Pisteitä tehtävästä voi toki silti saada ilman tätäkin näkökulmaa, mutta vasta koko vastauksen lukemalla voi päätellä, kuinka paljon.

Sensori vastaa: Tärkeämpää oli lukea kriittisesti eli lähteä liikkeelle tekstin avaamisen kysymyksistä: mikä on tekstin tavoite, kenelle se on suunnattu, kenen asialla se on, kuka siitä hyötyy jne.? Ei ollut siis tarkoitus haukkua tai parjata. Kurkkaa vielä hyvän vastauksen piirteet!
Sensori vastaa: Kyllä, ilman muuta! Hyvän vastauksen piirteissä puhutaan yksityiskohtien vyöryttämisestä mutta voi sen tuolla kuvaamallasi tavalla ilmaista myös.
Sensori vastaa: Vaikuttaa aika listamaiselta vastaukselta, ja sellainen ei kokeessa yllä kovin hyviin pisteisiin. Hyvässä vastauksessa pitäisi osua olennaiseen; ja kyllähän Lauria voi katkelmassa sellaisena pitää.
Sensori vastaa: Mikä teksti oli sinusta uutinen? Kolmoseen käy kyllä sen pohtiminen, onko kyseessä mainos vai jokin muu.
Sensori vastaa: Silloin olet vastannut vain kahteen tehtävään.
Sensori vastaa: Retoriset keinot eivät kuulu kaunokirjallisuuden analyysin käsitteisiin. Eli kyllä se melko vinoon meni. Ei välttämättä silti ihan nollille.
Sensori vastaa: Ei tarvitse välttämättä lainata suoraan, ei ainakaan kaavamaisesti ja kaiken aikaa. Riippuu vähän siitä, mitä milloinkin on sanomassa ja millaisia perusteluja tarvitsee. Joskus on ihan hyväkin perustella omasanaisella referaatilla sisällöstä. Suorat sitaatit voivat joskus viedä liikaa tilaa eritteleviltä huomioilta. Yhteenvetona: harkintaa pitää käyttää; vastauksella pitää olla yhteys tekstistä tehtyihin havaintoihin; niiden esiin tuomisen keinot voivat vaihdella.
Sensori vastaa: Siten, että löytää esimerkkejä siitä, ettei tekstissä vain kerrota S.K:n kuulumisia vaan huomataan myyntitarkoitukset. Mikä on tekstin tavoite? Kenen etua se ajaa? Miten nämä ilmenevät tekstistä?
Sensori vastaa: Kylläpä vain! Hyvin huomattu.
Sensori vastaa: Joskus käsitteen "avaaminen" riittää osoittamaan ymmärryksen (ja lukutaitoa) vaikka termissä olisi vajausta ja vastaus voi yltää kohtuullisen hyviinkin pisteisiin. Joskus taas ilman tarkempaa käsitettä vastaus ei ole riittävän tarkka, vaan jää ympäripyöreäksi tai mitään sanomattomaksi. Siksi tähän on vaikea antaa yleispätevää vastausta.

Konkereettisten pisteiden vähennys ei kuitenkaan yleensä ole yhdestä termilipsahduksesta kiinni.

Sensori vastaa: Hyvän vastauksen piirteistä ja muista tähän tehtävään annetuista vastauksista voi päästä perille.
Sensori vastaa: Tekstissä kyllä vihjaillaan, että mainittu ravintolisä on edistänyt Sauli Koskisen hyvinvointia. Olet kuitenkin oikeassa siinä, että kovin vakuuttavaa todistusta voimaruoan vaikutuksista ei tuoda esiin. Kriittisyyttä olisi ollut myös liittää tuo tuotekuvan puuttuminen siihen hämäykseen, joka tekstissä on meneillään.
Sensori vastaa: Pääsääntöisesti voisi ajatella, että kokeen fokus on lukutaidossa eikä niinkään kirjoitustaidossa tai etenkään sitatointitekniikassa. Siteeraamista on lukiossa kuitenkin paljon opeteltu, joten perussääntöjen soveltamista on kohtuullista kokelailta odottaa ainakin parhaimmissa vastauksissa.
Sensori vastaa: Kohdeyleisön määrittely on sinunkin tavallasi selvä (ja perusteltu), ja jos yhteys keinoihin on kunnossa, on kaikki suunnilleen kunnossa.
Sensori vastaa: Ei haittaa, koska mainos se loppupeleissä on :)
Sensori vastaa: Tämän tehtävän arvioinnissa jäsentäminen tulee luultavasti osoittautumaan keskeiseksi, kun korkeimpia pisteitä annetaan. Aineisto on moniaineksinen. Sinänsä havaintojen runsaus on kuitenkin parempi asia kuin se, ettei huomannut kuin kaksi asiaa.
Sensori vastaa: Tuomalla julki, että ymmärtää, millä asialla kyseinen piilomainos on.
Sensori vastaa: Sanoisin näin, että kriittistä lukutaitoa edellytetään erityisesti pisteissä 5 ja 6, joten ainakin niitä tavoiteltaessa mainoksen funktio olisi ollut tarpeen huomata.
Sensori vastaa: Hyvän vastauksen piirteissä ei puhuta tapahtuma-ajasta, mutta ei siitä puhuminen ohi mene, jos löytää lukemastaan löytää ajan kuvaa ja aikakauden henkeä. Tätä kysymystä pitää käsitellä sensoreiden kokouksessa. Kiitos, että toit sen esiin.
Sensori vastaa: Ei ollut pakko tunnistaa. Lähinnä tuossa tehtävässä tekstin erittelyä tehdessään saattaa alkaa pohtia kysymystä siitä, mikä teksti on oikein kyseessä. Tätä kysymystä on muuten käsitelty muissakin vastauksissa.
Sensori vastaa: Tapahtuma-aika ei ollut tämän tehtävän näkökulmasta kovinkaan keskeinen, joten ilman siitäkin hyvin pärjäsi.
Sensori vastaa: Ei, vaan hyvä.
Sensori vastaa: Se nyt on vain yksi pieni yksityiskohta!
Sensori vastaa: Kuulostaa juuri oikeansuuntaiselta. Kysymystä "kriittisesti"-sanan merkityksestä on käsitelty myös joissakin muissa tämän tehtävän vastauksissa. Kannattaa ehkä selata niitäkin.
Sensori vastaa: Sisältö ja käsittely ratkaisee. Tekstitaitovastausten arviointi ei ole laskuoppia :)
Sensori vastaa: Juoniselostus ilman draaman vaiheiden tunnistamista ja nimeämistä riittää suunnilleen keskitason pisteisiin, ei juurikaan pidemmälle. Näin oletan näkemättä vastausta.
Sensori vastaa: Tehtävänannossa ei edellytetty katkelmassa kuvatun vertaamista ns. todellisen elämään. Tulkintaa taas pääsee arvioimaan vasta, kun näkee, millä (tekstihavainnoilla) se on vastauksessa perusteltu.
Sensori vastaa: Varmasti jonkun pisteen voi saada.
Sensori vastaa: Ojjoi, vaikea sanoa tarkasti näkemättä vastaustasi kokonaisuudessaan. Jos muut kohtauksen osat on osattu lukea paremmin, ei lopetus yksin kaikkea kaada, mutta...
Sensori vastaa: Kyllä noissakin on oikeansuuntaista ideaa.
Sensori vastaa: Päätelmien tekoon ilman muuta pitää pyrkiä. Eeron vuorosanojen puute menee ehkä hiukan vinoon, mutta sekin saattaa sopia kokonaisuuteen, jos kykenit sen perustelemaan.
Sensori vastaa: Tässä epilogilla ja prologilla ei ollut merkitystä - tai oikeastaan paikkaa. Ks. hyvän vastauksen piirteistä lisää draaman kaaren vaiheista.
Sensori vastaa: Kiitos palautteesta. On aina mukava yllättää iloisesti.

Hyvän vastauksen piirteet auttavat tässä kohdin varmasti parhaiten.

Sensori vastaa: Joissain kohdin sitä ei varmasti voikaan erottaa, joten jonkin verran on ok.
Sensori vastaa: Mainoksessa vedotaan tunteisiin ja arvoihin, liioittelu, vastakkainasettelu. Näillä keinoilla lukijaan (eettisten lahjojen ostajaan) pyritään vetoamaan.
Sensori vastaa: Kyllä voi saada pisteitä - ei varmastikaan mene nollille. Kannattaa katsoa myös muut vastaukset, joissa pohditaan tuon kriittisyyden ymmärtämistä.
Sensori vastaa: Kyllä, noita keinoja tavoiteltiin - niihin kohderyhmiin liitettynä.
Sensori vastaa: Vain keinoja vedota tekstiin kirjoittuneisiin/kirjoitettuihin kohderyhmiin.
Sensori vastaa: Kysymyksen painopiste on siinä, mitä ne keinot ovat. Tuosta muotoilustasi en ihan saa kiinni siitä, mitä tarkoitat sillä, että sanot "työntekijöiden avulla"? Toki yksi huomionarvoinen asia on, että katkelma esittelee kuvatun yhteiskunnan kerroksia - eri ammateissa toimivia ihmisiä. Tästä näkökulmasta voi päästä varsin korkeaankin, kulttuurista lukutaitoa ilmentävään vastaukseen.
Sensori vastaa: Tuntuu aika pitkältä mutta on tietysti mahdollista, ettei vastauksessa silti ole mitään liikaa. Ehkä sinulla on kookas käsiala?
Sensori vastaa: Kyllä tehtävässä oletetaan, että abiturientti ja sensori tuntevat kirjallisuuden analyysin miljöö-käsitteen. Tätä voi pitää tehtävän esioletuksena. Sopii siis käydä vastauksessa aika nopeasti asiaan.
Sensori vastaa: Ei ole väärin vaan juuri oikein.
Sensori vastaa: Kohderyhmällä tarkoitetaan sellaista ihmisjoukkoa, joilla on jokin yhdistävä piirre, johon voidaan esimerkiksi mainonnassa vedota. Esimerkiksi Lego- tai Barbie-mainokset on tehty kovin eri tavalla kuin vaikkapa Volvo- tai Ford-mainokset. Lelumainosten yksi kohderyhmä ovat lapset, sillä kun mainos vetoaa lapseen, tämä vetoaa aikuiseen, jotta aikuinen menisi ja ostaisi tuotteen. Samaan aikaan lelumainos yrittää puhutella myös suoraan aikuista ja liittää leluun merkityksiä ja lupauksia siitä, että aikuinen voi myös ilahduttaa lasta hankkimalla tuon lelun. Samaan tapaan oli nyt tarkoitus löytää Kirkon ulkomaanavun mainoksesta niitä, joihin se on rakennettu vetoamaan: testamentin laatijoihin, varakkaisiin verosuunnittelijoihin, globaalia vastuuta tunteviin jne.
Sensori vastaa: Vaikuttaa siltä, että olet omin luvin lähtenyt täyttämään lukemasi tekstin aukkoja, esimerkiksi kysymystä siitä, mistä kertoja tietää sen, mitä tietää. Sitä meille lukijoille ei vielä kerrottu. Ei tuo silti kauhean kaukaa ole haettu. Ilmeisesti miljöön kuvauksen erittelyssäsi nousee esiin myös kertojan asennoituminen kerrottavaansa. Se on aika kiva näkökulma - kunhan analyysi on tarkkaa.
Sensori vastaa: Kuulostaa siltä, että olet tehnyt juuri sitä mitä pitkin. Hienoa homma.
Sensori vastaa: Juu, noinkin voi tehdä. Kyllä sen ymmärtää, mistä puhutaan. Lisäansio on, jos uskaltaa kutsua tekstikokonaisuutta mainokseksi.
Sensori vastaa: Juuri tällaista odotettiin. Hyvin luettu ja päätelty!
Sensori vastaa: Mainos
Sensori vastaa: Ks. muita kysymyksiä, jossa pohditaan kriittistä. Kriittisen lukutaidon merkityksessä, ei arkikielen merkityksessä.
Sensori vastaa: Pituudesta ei sinänsä rokoteta - ainoastaan silloin, jos ajatus lähtee sivupoluille.
Sensori vastaa: Jotakin rokotetaan, mutta ei vastauksesi tästä kokonaan pisteittä jää. Jos esim. on kahden pisteen rajalla, jää sitten sinne alempaan pistemäärään.
Sensori vastaa: Lähteen arviointi on yksi kriittisen lukutavan osa-alue.
Sensori vastaa: Kyllä on.
Sensori vastaa: Oikein meni.
Sensori vastaa: Ei virhe lainkaan!
Sensori vastaa: Oikeanlaista ainesta ja selvästi sinulla on ollut jäsentämisen ajatustakin mukana.
Sensori vastaa: Kyllä noita kaikkia voi tarkastella. Tyyli ja kertojan asema ovat jopa keskeisiä. Sen sijaan miljöön muutos katkelman aikana on ehkä vähän hämärä, kun ollaan kuitenkin samassa paikassa. Tarkoitatko, että eri ihmiset liikkuvat miljöössä eri vuorokauden aikoina tai jotain muuta sellaista? Se on kyllä totta.
Sensori vastaa: Ei aivan puhtaasti, sillä kyseinen teksti ei ole selväpiirteinen mainos. Jos korkeita pisteitä havittelee, oli olennaista huomata, että teksti hämää, esittää muuta kuin on.
Sensori vastaa: Piilomainos, advertoriaali.
Sensori vastaa: Kun kyseessä on vieläpä Kirkon Ulkomaanavun kampanja, tuo osuu naulan kantaan.
Sensori vastaa: Jos mitään ei sanottu kohderyhmistä, puolet tehtävästä on jäänyt täyttämättä. Tästä pitää keskustella sensorikunnassa. Kylmiltään heitän, että puolet tehtävästä, puolet pisteistä. Vastausta tarkastellaan kuitenkin kokonaisuutena ja sen ansioita punnitaan tarkasti.
Sensori vastaa: Kyse on kertomakirjallisuudesta eli epiikasta, joten ei nyt varmastikaan nollille voinut mennä. Riippuu tietysti, mitä nimenomaisia keinoja tulit löytäneeksi.
Sensori vastaa: Ihan nappiin meni <3
Sensori vastaa: Yksi mahdollinen kohderyhmä on kuvaamasi. KUA:n toisenlaiset lahjat tavoittavat ehkä muitakin kohderyhmiä.
Sensori vastaa: Ylipitkistä vastauksista voidaan rokottaa mutta mittanauhalla ei mitata vaan vastaus luetaan ja punnitaan, pysyykö se olennaisessa vai onko mukana myös turhaa lavertelua. Pituus ei ole varsinainen arviointikriteeri.
Sensori vastaa: Kannattaa tutustua hyvän vastauksen piirteisiin. Kaikkea siellä mainittua ei tarvitse mainita, ja joskus joku voi keksiä jotain omaperäistä ja kiintoisaa.
Sensori vastaa: Mikä katkelmassa olisi humoristista? Ei katkelma ehkä läpikotaisen totinenkaan ole, mutta todistamisen taakka vastauksellasi kyllä on. Miten perustelit?
Sensori vastaa: Vastauksen pituuden ja arvosanan välisestä yhteydestä ei taida olla pitävää tietoa. Kokemusperäisesti sanoisin, että hyvät vastaukset ovat noin kahden kolmen sivun pituisia. Pitkissä vastauksissa on vaarana, että vastauksessa on myös ylimääräistä lavertelua. Jos katselee vaikka Ylioppilastekstejä-kokoelman esimerkkejä korkeita pisteitä saaneista vastauksista, ihan 200 sanalla ei huippupisteisiin näy päässyn. Pituus ei ole arviointikriteeri, ja tiivis ja terävä analyyttisyys on oiva vastausstrategia.
Sensori vastaa: Enemmän haastattelu, vähemmän reportaasi, lisäksi valepuvussa oleva mainos. Tehtävässä olennaisempia kuin tekstilajin nimeäminen olivat markkinoinnin keinot.
Sensori vastaa: Sisältö on tärkeämpi ja jos se on osaavaa erittelyä, vastauksellasi ei ole hätää.
Sensori vastaa: Ei virhe vaan ihan hyvin huomattu.
Sensori vastaa: Ihannepituus on kaksi sivua ja hyvin jäsennetty sisältö. Joskus pitkään vastaukseen pääsee mukaan ylimääräistä lavertelua. Vastausta näkemättä ei voi kuitenkaan varmasti sanoa, kuinka on.
Sensori vastaa: Sanan Row lausuttu asu päättyy vokaaliin ("rou") mutta kirjoitettu asu konsonanttiin (w). Silloin päätteen ja sananvartalon välissä käytetään heittomerkkiä: Row'ta, Row'lla. Vrt. show ja show'n taivutus.
Sensori vastaa: Riittävän monipuolinen ja perusteltu valikoima riittää. Eikä kohderyhmiä pidä jättää mainitsematta.
Sensori vastaa: Jos tarkoitat tehtävää numero 3, paras genrenimitys on advertoriaali, jonka monet abit ovat täällä tuoneet esiin. Jälkimmäiseen kysymykseen oli tarkoitus löytää vastaus sieltä tekstistä: tuote mainitaan nimeltä, siitä kerrotaan vain positiivisia asioita, annetaan ymmrätää, että se tuo mukanaan hyvinvointia yms.
Sensori vastaa: Piiloisesti kyllä.
Sensori vastaa: Hyvää keinojen analyysiä eli vastauksia kysymykseen "miten". Entä kohderyhmien esiin tuominen?
Sensori vastaa: Hyvän vastauksen piirteissä on tarjottu joitakin.
Sensori vastaa: Haettiin sellaista kriittistä luentaa, jossa huomataan, että kyse ei ole neutraalista artikkelista vaan ostopäätökseen pyrkivästä piilomainonnasta.
Sensori vastaa: Ideana oli tarkastella katkelman henkilöiden välisiä suhteita kyllä - juuri tämän katkelman antamien tietojen pohjalta.
Sensori vastaa: Lähtökohtaisesti tekstitaidon kokeessa tarkastellaan aina tarjottua aineistoa. Esseekokeessa tilanne voi olla toinen. Joka tapauksessa tehtävänanto kyllä kertoo, jos aineistosta on tarkoitus lähteä "ulos".
Sensori vastaa: Esim. linkittämällä jännitteen kehittymisen veljesten repliikkien ja kielen analysointiin. Ne paljastavat katkelmassa paljon.
Sensori vastaa: Todennäköisesti ei mennyt. Tärkeää oli tietysti osoittaa, mitkä piirteet teksteissä tuo nämä arvot esiin.
Sensori vastaa: Tekstihavainnon paikantamista tehdyn päätelmän perusteeksi. Suunnilleen. Tarkkuudesta on vaikea sanoa tarkasti, sillä hyvän vastauksen voi kirjoittaa hyvin monella tapaa.
Sensori vastaa: Olennaista oli soveltaa draaman kaaresta ymmärtämäänsä juuri tähän tekstikatkelmaan.

Käsitteitä tarvitaan mm. siihen, että saa tekstistä enemmän irti sekä pystyy taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti havaintonsa ja päätelmänsä ilmaisemaan.

Sensori vastaa: Riippuu mm. siitä, miten olet perustellut valintasi huippukohdaksi. Pisteitä ei voi varmasti näin etänä sanoa, mutta yleensä hyvillä perusteluilla pääsee hyviin tuloksiin ja hyviin pisteisiin. Tässä tehtävässä koko katkelman draamallisen jännitteen synnyn, kehittymisen ja raukeamisen hahmottaminen on olennaisinta.
Sensori vastaa: Siinä on kyllä riittävästi.
Sensori vastaa: Kyllä ja kyllä, pääsääntöisesti näin.
Sensori vastaa: Laurin suhde veljiinsä on kyllä katkelmissa olennainen, mutta muuten olet selvästikin lukenut hyvin.

Hyvän vastauksen piirteistä saat lisää tietoa kysymääsi.

Sensori vastaa: Ilman koko vastauksen ja etenkin käyttämiesi perustelujen lukemista tällaiseen ei uskalla antaa etävastausta.
Sensori vastaa: Hifistelyn sijaan arvostamme hyvää luentaa ja sen selkeää ja perusteltua ilmaisemista.
 • Abitreenien yo-koelähetys: englanti

  Lähetyksessä keskustellaan päivän yo-kokeesta.

  Abitreenien yo-koelähetyksessä käydään läpi päivän englannin pitkän oppimäärän koe ja pohditaan, mitä täydellisiin vastauksiin vaadittiin. Keskustelemassa ovat Ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntija, aineenopettaja ja kokeen tehnyt kokelas.

 • Abitreenien yo-koelähetys: äidinkieli, lukutaidon koe

  Lähetyksessä keskustellaan päivän yo-kokeesta.

  Abitreenien yo-koelähetyksessä käydään läpi päivän äidinkielen lukutaidon koe ja pohditaan, mitä täydellisiin vastauksiin vaadittiin. Keskustelemassa ovat Ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntija, aineenopettaja ja kokeen tehnyt kokelas.

 • Millainen tietokone lukioon? Ota nämä asiat huomioon

  Näin valitset tietokoneen lukioon.

  Lukioon sopivan tietokoneen hankkiminen edessä? Ylioppilastutkintolautakunta antaa tarkat ohjeet siitä, millainen ylioppilaskokeissa käytettävän koneen pitää olla. Mutta mitä muuta läppärin ostamisessa pitäisi ottaa huomioon? Selvitimme!

Abitreenit

Kirjoitusten loppuun...

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit

 • Abitreenien yo-koelähetys: englanti

  Lähetyksessä keskustellaan päivän yo-kokeesta.

  Abitreenien yo-koelähetyksessä käydään läpi päivän englannin pitkän oppimäärän koe ja pohditaan, mitä täydellisiin vastauksiin vaadittiin. Keskustelemassa ovat Ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntija, aineenopettaja ja kokeen tehnyt kokelas.

 • 2019 syksy: englanti pitkä oppimäärä

  Englannin yo-kokeiden tehtävät ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2019 syksy: venäjä pitkä oppimäärä

  Venäjän pitkän oppimäärän yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2019 syksy: saksa pitkä oppimäärä

  Saksan pitkän oppimäärän yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.