Hyppää pääsisältöön

Ylen hallintoneuvosto käynnistää ennakkoarvioinnin alueellisten uutisten verkkopalveluista ja personoinnista

Ylen suunnitelmat alueellisten uutisten verkko- ja personointipalveluiden kehittämisestä ennakkoarvioidaan. Yhtiön hallintoneuvosto päätti asiasta kokouksessaan 14.2. Pyynnön ennakkoarvioinnista on tehnyt syksyllä 2016 Viestinnän keskusliitto, nykyinen Medialiitto.

Ylen hallintoneuvosto pitää ennakkoarviointimenettelyä perusteltuna, vaikka alueellisten verkkosivujen kehittämishanke ei olekaan sen kaltainen uusi ja merkittävä palvelu, jonka arviointi olisi Yle-lain mukaan välttämätöntä. Tästä menettelystä saatavien kokemusten perusteella hallintoneuvosto voi jatkossa harkita, missä määrin palveluiden teknistä kehittämistä pitää ennakkoarvioida.

Lisäksi hallintoneuvosto päätti ennakkoarvioda Yleisradion palveluiden personointia yleisenä palvelukonseptina.

Ennakkoarvioinnin valmistelevat hallintoneuvoston valitsemat asiantuntijat, asianajaja Ilkka Aalto-Setälä Asianajotoimisto Borenius Oy:stä ja professori Hannu Nieminen.

Ennakkoarvioinnin yhteydessä pyydetään lausunnot alueellisten uutisten markkinoilla toimivilta kilpailijoilta, asiakkailta, toimialan etujärjestöiltä sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastoilta ja Viestintävirastolta.

Yleisradiolain mukaan ennakkoarviointi pitää tehdä sellaisista uusista palveluista ja toiminnoista, joilla on vähäistä suurempaa vaikutusta tarjolla olevien sisältöpalveluiden kokonaisuuteen ja jotka ovat merkittävyydeltään, kestoltaan ja kustannuksiltaan olennaisia. Tehtävä kuuluu Ylen hallintoneuvostolle, joka arvioi ennakkoon Ylen merkittävien uusien palveluiden julkisen palvelun arvon ja vaikutuksen markkinoihin.

Alueellisten uutisten verkkopalveluista ja personointipalveluiden kehittämisestä päätettäneen hallintoneuvoston huhtikuun kokouksessa.

Lisätietoa ennakkoarvioinnista ja lausuntojen toimittamisesta