Hyppää pääsisältöön

Palkitseminen Ylessä

Ylessä palkitseminen perustuu valtion omistajaohjauksen linjauksiin. Tulospalkitseminen on johtamisen työkalu, jonka piirissä ovat kaikki yleläiset. Palkitsemisen tarkoituksena on edistää Ylen strategisten tavoitteiden toteutumista.

Ylessä valtaosa palkkioista maksetaan kannustepalkkioiden muodossa. Kannustepalkkioita maksetaan poikkeuksellisen hyvästä työsuorituksesta, joka on merkittävästi edistänyt strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Johtajilla, ison vastuualueen päälliköillä ja erityisen merkittävissä ja laajavaikutteisissa tehtävissä työskentelevillä henkilöillä on henkilökohtainen tuloskortti. Tuloskortin piirissä olevia palkitaan vain ennalta sovittujen tavoitteiden ja mittareiden perusteella.

Hallitus päättää palkkioiden maksusta

Palkitseminen on aina kytköksissä yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Ylen hallitus päättää vuosittain minkä verran palkkioita maksetaan – vai maksetaanko lainkaan. Hallitus päättää myös Ylen ylimmän johdon tulostavoitteista.

Keskimäärin palkkioiden osuus on vastannut hieman yli yhtä prosenttia yhtiön koko palkkasummasta.

Palkitseminen edellyttää Ylen arvojen mukaista toimintaa ja loistavia saavutuksia työssä. Valtio-omistajan ohjeiden mukaisesti tulospalkkion saaminen edellyttää haasteellisia tavoitteita ja poikkeuksellisen hyvää suoritusta.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua