Hyppää pääsisältöön

Toimeksianto: Ylen journalistisen päätöksentekoprosessin auditointi

Taustaa

Viime kuukausina julkisuudessa on käyty keskustelua Yleisradion journalistisen päätöksenteon laadusta ja prosessista. Yleisradion rooli verorahoitteisena julkisena palveluna edellyttää, että sen journalistinen ohjelmapäätöksenteko nauttii kansalaisten luottamusta. Ylen journalismia ohjaavat niin julkisen palvelun arvot ja lakisääteiset velvoitteet kuin journalistin ohjeet ja niiden sovelluksina laaditut yhtiön omat ohjelmatoimintaa koskevat ohjeet, mukaan lukien ohjeet sosiaalisessa mediassa toimimiseksi.

Yleisradio tavoittelee journalismissaan korkeimman tason luotettavuutta, riippumattomuutta ja laatua. Kaikki tähän kohdistuvat epäilyt tulee selvittää. Sananvapauslain mukaisesti journalistisen päätöksenteon laadusta ja korkeasta eettisestä tasosta vastaavat Ylen hallituksen nimittämät vastaavat toimittajat. He johtavat ja valvovat sananvapauslain määrittämää sisältötuotantoa ja julkaisemista.

Toimeksianto

Vastaavat toimittajat ovat päättäneet teettää yhteisymmärryksessä yhtiön hallituksen kanssa journalistisen päätöksentekonsa ja siitä annettujen ohjeistusten auditoinnin ulkopuolisella asiantuntijalla. Auditointi kattaa sananvapaudesta joukkoviestinnässä annetun lain tarkoittamien yleisön saataville suunnattujen viestien julkaisu- ja ohjelmapäätökset, journalistin ohjeiden sekä Yleisradion hyväksymien eettisten ohjeiden, toteutumisen arjen ohjelmatyössä.

Erityisesti tulee auditoida:

  • sananvapauslain edellyttämien vastuiden määrittämistä, delegointia ja toteutusta käytännössä;
  • päätöksentekojärjestelmän selkeyttä ja toteutumista journalistisessa johtamisessa;
  • säännösten viestimistä, niiden ymmärretyksi tekemistä ja niiden toteutumisen seurantaa arjen ohjelmatyössä sosiaalinen media mukaan lukien;
  • virheiden korjaamista;
  • yhtiön journalistisen työn ja toimituskulttuurin kykyä journalistisia ratkaisujaan arvioivaan ja kehittävään toimintakulttuuriin.

Auditoija

Yleisradio tilaa auditoinnin Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäältä. Hän on toiminut myös Julkisen Sanan Neuvoston puheenjohtajana 1999–2003.

Raportin tulee olla valmis ja yhtiön käytettävissä 15.5.2017. Auditoinnin tulokset julkaistaan heti raportin valmistuttua.

Helsingissä 23. helmikuuta 2017
Yleisradio