Hyppää pääsisältöön

Yle teettää auditoinnin journalistisesta päätöksenteosta

Tietokone on pöydällä, käsi käyttää hiirtä
Tietokone on pöydällä, käsi käyttää hiirtä Kuva: Yle/ Laura Mainiemi yhtiösivu

Ylen journalistinen johtaminen läpivalaistaan. Ylen vastaavat toimittajat ovat sopineet yhtiön hallituksen kanssa, että koko yhtiön journalismiin ja ohjelmiin liittyvä päätöksenteon laatu arvioidaan.

Auditointi valmistuu toukokuun puoliväliin mennessä ja sen tulokset julkaistaan kansalaiskeskusteluissa Ylen kanavilla ja verkossa.

Ylen julkisen palvelun rooli ja hyvä yleisösuhde edellyttävät, että sisältöjen lisäksi kansalaisten on voitava luottaa myös siihen, miten Ylen journalistisia päätöksiä tehdään. Viime kuukausina on käyty vilkasta ja kriittistä keskustelua riippumattomuudesta, journalismista, päätoimittajan vastuusta ja toimittajan roolista. Auditoinnilla vastaavat toimittajat haluavat läpivalaista Ylen journalismin johtamista.

Auditointi on määrämuotoinen arviointi, jolla selvitetään onko auditoinnin kohteelle asetetut vaatimukset täytetty. Auditoinnin tekee Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää. Mäenpää on toiminut hallinto-oikeuden professorina vuodesta 1982. Hän on ollut Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja 1999–2003.

Ylen journalismia ohjaavat lakien lisäksi Ylen julkisen palvelun arvot, journalistin ohjeet sekä niitä yksityiskohtaisemmat Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet. Sananvapauslain määrittämää sisältötuotantoa ja julkaisemista johtavat ja valvovat Ylen vastaavat toimittajat.

Auditointi koskee yhtiön koko ohjelmatoimintaa ja se kattaa julkaisu- ja ohjelmapäätökset. Siinä selvitetään journalistin ohjeiden sekä Ylen eettisten ohjeiden toteutuminen ohjelmatyössä, mukaan lukien sosiaalisessa mediassa. Lisäksi arvioidaan sananvapauslain edellyttämien vastuiden ja delegoinnin toteutus sekä päätoksenteon selkeys ja viestiminen journalistisessa johtamisessa.

Ylen hallituksen mukaan vastaavien toimittajien päätös auditoinnin toteuttamisesta on arvokas, koska journalistisen päätöksenteon ja prosessien arviointi on yksi tapa varmistaa laatua. Yle tavoittelee journalismissaan luotettavuutta, riippumattomuutta ja laatua.

Ylen vastaavat toimittajat:
Marit af Björkesten, johtaja, Svenska Yle
Atte Jääskeläinen, johtaja, Uutis- ja ajankohtaistoiminta
Ismo Silvo, johtaja, Julkaisut
Ville Vilén, johtaja, Luovat sisällöt

Lisätiedot: julkaisujohtaja Ismo Silvo 040 505 1924, ismo.silvo@yle.fi