Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Historia pääkuva

2017 kevät: historia – YTL:n sensorin vastaukset abien kysymyksiin kokeesta

Kysy sensorilta historian yo-kokeesta.
Kysy sensorilta historian yo-kokeesta. Kuva: Yle/Annukka Palmén-Väisänen/Shutterstock Abitreenit

Jäin miettimään, oliko... Lähteekö paljon pisteitä, jos... Miten paljon haittaa, että...

Mikä sinua ihmetytti tämän kevään yo-kokeessa?

Kevään historian koe järjestettiin 15.3.2017. Kokeen jälkeen kokelaat lähettivät meille kysymyksiä, joihin sensori Tom Gullberg vastasi koepäivän iltana.

Historian ylioppilaskoe ja hyvän vastauksen piirteet.

Kysymykset ja vastaukset

Sensori vastaa: Ihannevastauksia voi aina olla monenlaisia. Kuvan hyvä tulkinta ja kytkeminen kontekstiin, sekä b-kohdassa analyyttinen, vertaileva ja analyyttinen vastaus antaa hyviä pisteitä. Tarkemmin voit lukea hyvän vastauksen kriteerit YTL:n kotisivulla. Approbaturin raja on useimmiten noin 8-10 pistettä, mutta siihen ei kannata tähdätä.
Sensori vastaa: Paremman koulutuksen, sosiaalipoliittisten uudistuksien ja päiväkodien mainitsemisella pääsee jo pitkälle. Historiallinen tausta on aina eduksi, vaikka se ei tässä varsinaisesti vaadita. Vastauksen kokonaisuus kuitenkin ratkaisee.
Sensori vastaa: Ylipäänsä ehkäisymenetelmät on hyvä saada vastaukseen mukaan.
Sensori vastaa: Vastauksen kytkeminen tekstiin/dokumenttiin antaa aina korkeampia pisteitä.
Sensori vastaa: Se tuskin tämän tehtävän yhteydessä on vakava virhe, jos vastaus muuten kokonaisuudessaan on relevantti.
Sensori vastaa: Kyydytyksiin ha Mäntsälän kapinaan.
Sensori vastaa: Nuo ovat erinomaisia aspekteja. Saat varmasti korkeita pisteitä.
Sensori vastaa: Pääasia että vastaus on jotenkin kytketty piirokseen ja runoon.
Sensori vastaa: Ehkä ei juuri noin. Mutta junaliikenteen myötä myös postikuljetus nopeutui, joten "sama" sanolehti luettiin yhä laajemalla alueella. Eli myös Vaasalaiset saivat jo seuraavana päivänä tietää mitä Helsingissä oli kirjoitettu.
Sensori vastaa: Nyt oli kyse Suomesta. Opetussunnitelman kannalta tälläisiä tehtäviä ovat erittäin keskeisä.
Sensori vastaa: Usein tulee valituksia siitä, että emme kysy vanhemmasta historiasta.
Sensori vastaa: Ilman muuta. Kyyditykset ovat myös hyvä mainita.
Sensori vastaa: Jokerit tulevat pääsääntöisesti Kansainväliset suhteet- ja Suomen historian käännekohdat-kursseista, ja opettajat tietävät että niin yleensä on. Samoja tehtäviä ei kuitenkin käytetä, mutta molemmat tehtävät liittyy opetussuunnitelman keskeisiin teemoihin.
Sensori vastaa: Aivan, ainakin eheyttäminen. Hyvän vastauksen kriteereissä sanotaan m.m. näin: Poliittisten ääriliikkeiden kieltäminen, torpparilaki ja muu  sosiaalilainsäädäntö,kansan koulutustason nouseminen. 1930‐luvun tietoinen eheyttämispoKansan valistustason nousu tiedotusvälineiden kehityksen myötä (mm. Yleisradio).
Sensori vastaa: Aivan hyvä huomio!
Sensori vastaa: Näin sanotaan hyvän vastauksen kriteereissä: Tyydyttävässä vastauksessa kuvataan, kuinka kristinusko tuli nykyisen Suomen alueelle ja  miten siitä tuli valtauskonto. Vastauksessa kuvataan myös uskonnon merkitystä keskiajan  yhtenäiskulttuurin perustana. Siinä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita: koulutusta, arkkitehtuuria, taidetta, kirkon roolia hallinnossa ja verotuksessa. Vastauksessa tulee  myös ottaa huomioon keskeiset reformaation aiheuttamat muutokset kirkon yhteiskunnalliseen asemaan, kuten valtiokirkon synty, kirkon omaisuuden takavarikointi kruunulle ja kansankielen käytön lisääntyminen.     Kiitettävässä vastauksessa käsitellään monipuolisesti ja kriittisesti edellä esitettyjä näkökulmia. Täysiin pisteisiin vaaditaan myös ortodoksisen kirkon vaikutuksen huomioimista itäisessä Suomessa.  
Sensori vastaa: Esimerkiksi: uuden mekanistisen maailmankuvan vähittäisen syntymisen uuden ajan  alussa ja sen, että empiristinen kokeisiin perustuva luonnontiede syntyi. Lisäksi voi mainita  rationalistisen,  järkeen  perustuvan  tieteellisen  metodin  kehittymisen  antiikin  pelkän  kirjanoppineisuuden sijaan. Katso mitä olemme kirjoittaneet hyvän vastauksen kriteereissä (YTL:n kotisivulla).    
Sensori vastaa: Tämä oli m.m. Hitlerin selitys/tulktinta ensimmäisen maailmansodan tappioon: tikarinpistoteoria. Tästä syntyi yhä voimakkaammin viha juutalaisia kohtaan.
Sensori vastaa: Aivan.Sekä esimerkiksi kyyditykset. Kaksi pistettä juuri siksi, että hyvä kokelas voi keksiä enemmän kun Mäntsälän kapinaa.
Sensori vastaa: Aivan tyydyttävä vastaus, varmasti. On hyvä myös m.m. mainita, että meri oli yhdistyvä tekijä, ja että kaikenlaiset kultturivaikutukset tulivat meren kautta. Meren kautta kuljetukset olivat helpoimpia, ja tämä koskee tietysti myös sotilaiden kuljettamista.
Sensori vastaa: Tietysti siksi että nykypäivän hisorian kautta voidaan tulkita sekä nykypäivää ja historian merkitystä (ja käyttöä). Toisaalta, nyt valitaan myös että kysytään liian paljon vanhemmasta historiasta, joten ollaan ehkä onnistuneet.
Sensori vastaa: Ei mennyt.
Sensori vastaa: Ei, oletan että siitä syntyi aika fiksu ja analyyttinen vastaus!
Sensori vastaa: Ei, siis kuullostaa että olet kirjoittanut erittäin fiksun ja analyyttisen vastauksen.
Sensori vastaa: Tämä on kokonaisuudessa luultavasti niin pieni virhe, että ei vähennä pisteitä lainkaan.
Sensori vastaa: Näin sanotaan hyvän vastauksen kriteereissä:
Poliittisten ääriliikkeiden kieltäminen (kommunistit, Lapuan liike). 1920‐luvun laman ja joukkotyöttömyyden väistyminen. Yhteiskunnallisten olojen parantuminen torpparilain ja muun  sosiaalilainsäädännön kautta. Elintason vähittäinen nouseminen. Kansan koulutustason nouseminen (esim. oppivelvollisuuslaki). 1930‐luvun tietoinen eheyttämispolitiikka (punamultahallitukset). Kansan valistustason nousu tiedotusvälineiden kehityksen myötä (mm. Yleisradio). 
Sensori vastaa: Ei mennyt ohi. Hyvä pointti!
Sensori vastaa: Ei ole liian lyhyitä! Sisältö ja analyyttisyys ratkaisee. Et tarvitse olla epätoivoinen.
Sensori vastaa: Nuo esimerkit ovat aivan hyviä. Voi tietysti m.m. lisätä, että rautateillä oli myös esimerkiksi sotilaalliset, poliittiset ja kultturiset merkitykset. Katso hyvän vastauksen kriteeriet YTL:n sivuilla.
Sensori vastaa: Ytimesti voi sanoa noin. Tietysti kyse oli kylmän sodan lopusta, sekä varsinkin Itä-Euroopan todellisesta uusiutumisesta. Katso hyvän vastauksen kriteerit YTL:n sivuilla.
Sensori vastaa: Jos vastaus on kokonaisuudessa hyvä, pistettä ei välttämättä menetä lainkaan.
Sensori vastaa: Tuskin. Vaikeata tietää mitä olet kirjoittanut, mutta jos kokonaisuus pysyy tehtävän kontekstissa, en näe minkäänlaisia ongelmia.
Sensori vastaa: Riippuu vastauksen kokonaiskuvasta ja analyyttisyydestä.
Sensori vastaa: Sinulla on hyviä ja analyyttisiä lisäyksiä. Geopolitiikka ja sotilaaliset seikat ovat toki myös tärkeitä. Kokonaisuus ratkaisee, mutta jos et ole käsitellyt esim. geopolitiikkaa ja sotilaallista strategiaa, kiitettävät pisteet voi olla vaiketa saavuttaa.
Sensori vastaa: Juuri nyt ei kysytty....
Sensori vastaa: Ainoastaan hyviä pointteja, hyvijä pisteitä saat varmasti!
Sensori vastaa: Juuri siitä pisteitä tulee!
Sensori vastaa: Sopi ilman muuta hyvin kontekstiin.
Sensori vastaa: Kyllä miksi ja miten kuuluvat yhteen. Olet varmasti kirjoittanut hyvän vastauksen. Lopullisistä kriteereistä sensorikokous päättää hieman myöhemmin.
Sensori vastaa: Ei mennyt. Vaaditaan toki vielä syvällisemmän vastauksen Suomen hyvinvointivaltion syynystä, ja naisten asemasta siinä.
Sensori vastaa: Ilman muuta oikein.
Sensori vastaa: Niin kauan kun vastaus on kytketty Välimereen, kaikki vastaukset toimii.
Sensori vastaa: Ei ollut, voi olla että olet kehittynyt varsin hyvän ja omanluontoisen vastauksen.
Sensori vastaa: Ristiretket ei sinäänsä kai kehittänyt yhteinäiskulttuuria, mutta tehtävään liittyen oleellinen asia.
Sensori vastaa: Riippuu kokonaisuudesta, mutta tuo ei ainakaan mennyt oikein.
Sensori vastaa: Ei ole väärin, mutta sen lisäksi vaaditaan hieman enemmän saadaaksesi korkeita pisteitä.
Sensori vastaa: Olisi hyvä jos imperialismi jotenkin tulisi esille vastauksessa, mutta kokonaisuudesta rippuu kuitenkin kuinka monta pistetttä menetät. Pääpiirteet Darwinin ideoista on tärkein; en hänellä paljon tutkielmia ollutkaan.
Sensori vastaa: En vertaisi muihin vastauksiin tässä vaiheessa, mutta ainakin globalisaatio on tietysti vastauksessa olennainen asia.
Sensori vastaa: Jos kokonaisuus on hyvä ja analyyttinen, pienet kirjoitusvirheet eivät haita paljon.
Sensori vastaa: Häpeärauha sinäänsä hyvä, mutta piirros kuvaa enemään eräitä selityksiä siitä, miten Versaillesin sopimuksestä tuli häpeärauha.
Sensori vastaa: Luultavasti, koko vastaus luetaan toki kokonaisuudessa.
Sensori vastaa: Ei välttämättä, hieman riippuen mitä olet kirjoittanut kuvan kytkennästä häpeärauhaan.
Sensori vastaa: Ilman muuta tulee siitä pisteitä.
Sensori vastaa: Kyllä nämä seikat(kin) liittyy vastaukseen.
Sensori vastaa: Riippuu kokonaisuudesta, mutta juutalaisuus kuluu kuvaan, eli a-kohtaan.
Sensori vastaa: Ei välttämättä ollenkaan, jos vastaus sinäänsä on fiksu ja analyyttinen.
Sensori vastaa: Hyvältä kuullostaa, ja eri darvinismityyppejäon aivan ok mainita.
Sensori vastaa: "miten"-kysymyksen kauttaa voi toki juuri kertoa mikä tekee uudesta maailmankuvan uuden. Rippuu vastauksen kokonaisuudesta miten tämä tulkitaan, mutta sinulla on hyvä kommentti. Sensorikokous ratkaisee millainen pisteytyslinja tulee olemaan.
Sensori vastaa: "miten"-kysymyksen kauttaa voi toki juuri kertoa mikä tekee uudesta maailmankuvan uuden. Rippuu vastauksen kokonaisuudesta miten tämä tulkitaan, mutta sinulla on hyvä kommentti. Sensorikokous ratkaisee millainen pisteytyslinja tulee olemaan.
Sensori vastaa: Tämä tulkinta sinäänsä on kuitenkin oleellinen, jos haluaa ymmärtää miten juutalaisvihaa käytetään poliittisesti Saksassa.
Sensori vastaa: Tässä on kyse prosessista, ei kaikki käsitteet sinänsä mainita opetussunnitelmassa.
Tämä tulkinta on kuitenkin oleellinen, jos haluaa ymmärtää miten juutalaisvihaa käytettiin poliittisesti Saksassa. Sensorikokous tietysti vielä päättää lopullisesta pisteytyslinjauksesta.
Sensori vastaa: Ei ole väärin.
Sensori vastaa: Jos olet kaikki vanhat tehtävät muistanut ulkoa, niin se on niin. Mitään ei estä kysyä samasta asiasta uudelleen, kun se kerraan liittyy opetussuunnitelman vaatimuksiin.
Sensori vastaa: Se käsite sinäänsä ei välttämättä ole oleellinen. Sensorikokous tietysti vielä päättää pisteytyslinjauksesta.
Sensori vastaa: Kyse on enemmän prosessin tulkitsemisestä, kun yhden käsitteen käytöstä.
Sensori vastaa: Kuvaa voi tulkita oikein ilman tuon käsitteen käyttöä.
Sensori vastaa: Sinäänsä mielenkiintoinen tulkinta - rippuu aivan kokonaisuudesta.
Sensori vastaa: Et ole selittänyt miten tehtävänanto ha kriteerit ovat ristiriidassa. Kaikki käsitteet eivät mainita opsissa, ja tehtävän kuvaa voi ymmärtää ja tulkita myös ilman tuota käsitettä.
Sensori vastaa: Pääasia että jotenkin vertailee keskiaikaista maailmankuvaa niihin käsityksiin, jotka ilmenee myöhemmin. Oleellista on tietysti myös keskiajan maailmankuvan tulkitseminen ja selittäminen.
Sensori vastaa: YO perustuu opetussuunitelman vaatimuksiin. Tälläisiä käsitteitä ei sinäänä mainita opsissa, mutta näiden historiallisten ilmiöiden ymmärtäminen voi kyllä vaatia. Sensorikokous keskustelee toki varmasti vielä jos esim. käsite tikarinpistoteoria voi vaatia vastauksissa, mutta kuvaa voi tulkita hyvion myös mainitsemattaa tuota käsitettä.
Sensori vastaa: Aivan oikein.Meri oli yhdistävä, ei eroava, tekijä.
Sensori vastaa: Kaikki nuo mainitsemasi seikat on oikein hyviä.
Sensori vastaa: Juuri niin ollaan ajatelleet.
Sensori vastaa: Juuri tuo on hyvä esimerkki siitä, miten kuvaa voi tulkita oikein mainitsematta tuota "teoriaa".
Sensori vastaa: Oli oikein.
Sensori vastaa: Aivan relevantti pointti.
Sensori vastaa: Päätökset 20-luvulla vaikutti myös 30-luvun yhteiskuntaa. Kokonaisuudessa on tuskin katastrofi, jos joku seikka jää mainitsematta, jos vastauksesta ilmenee että kokelas kuitenkin ymmärtää ilmiön sinäänsä.
Sensori vastaa: Analyyttisessä vastauksessa on kuitenkin aina mahdollista olla krittinen. Sensorikokous tekee vielä lopullisen linjauksen.
Sensori vastaa: Kuvaa voi tulkita oikein mainitsemattaa teoriaa. Häpeärauha on tietysti melko oleellinen jos haluaa ymmärtää Saksan politiikkaa esnimmäisen maailmansodan jälkeen, mutta arvostelu rippuu kokonaisuudesta.
Sensori vastaa: Kuvaa voi tulkita oikein mainitsemattaa teoriaa. Häpeärauha on tietysti melko oleellinen jos haluaa ymmärtää Saksan politiikkaa esnimmäisen maailmansodan jälkeen, mutta arvostelu rippuu kokonaisuudesta.
Sensori vastaa: Monien mielestä koe ole helppo.
Sensori vastaa: Du frågar inte om någon uppgift.
Sensori vastaa: Kurssin sisällön perusteella.
Sensori vastaa: Samanlaisista ilmiöistä voidaan aina kysyä uusiksi, varsinkin kun on kyse noin keskeisestä aiheesta.
 • 2017 syksy: historia

  Historian yo-koe ja YTL:n hyvän vastauksen piirteet.

  Historian ylioppilaskoe ja ylioppilastutkintolautakunnan hyvän vastauksen piirteet.

 • Oppimateriaalit: historia

  Lukion historian kursseihin liittyviä Ylen ohjelmia.

  Täältä löydät lukion historian kursseihin liittyviä Ylen ohjelmia. Kursseilla aiheina ovat nykypäivään johtanut kehitys, ihmisen ja ympäristön suhde sekä kulttuurin, vallankäytön ja talouden vuorovaikutus.

Abitreenit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit
 • Stressasitko sinä lukiossa? Oletko valmis jakamaan kokemuksesi?

  Haemme lukiosta vastikään valmistunutta nuorta tuutoriksi

  Oletko myös lukiosta vastikään valmistunut, tai nyt syksyllä valmistuva nuori, joka olisi valmis jakamaan kokemuksiaan pienryhmässä? Hae tuutoriksi valmennusryhmään, jossa käsitellään stressiä, opiskelutapoja ja mielenhallintaa. Tehtäväsi on olla avoin, empaattinen ja helposti lähestyttävä.

 • Näytä meille miltä ylppärit tuntuvat! — Osallistu Instagram-kisaan ja voita lahjakortti!

  Lähetä kuvasi häsällä Abitreenit ja osallistu kilpailuun!

  Abitreenit järjestää syksyn kirjoitusten kunniaksi Instagram-kuvakilpailun. Miten sinä kuvailisit kirjoitusten aikaista tunnelmaa? Ota kuva ja julkaise se Instagramissa hashtagilla #abitreenit ja voit voittaa 100 euron hyvinvointi-lahjakortin! Kilpailu jatkuu 29.9. asti, jolloin myös voittaja julkistetaan suorassa yo-koelähetyksessämme klo 17—19.30! Muista myös seurata Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit

 • Kuusi suoraa yo-koelähetystä – Abitreenit palvelee syksyn kirjoittajia!

  YTL: sensorit vastaavat kysymyksiin päivän kokeista.

  Yo-kirjoitusten ajaksi Abitreenit muuttuu vastauspalveluksi. Julkaisemme kaikki syksyn yo-kokeet vastauksineen ja käsittelemme niitä kuudessa suorassa lähetyksessä koepäivien iltoina. Lähetyksissä vierailee ylioppilastutkintolautakunnan sensoreita, opettajia ja kokeeseen osallistuneita abiturientteja. Sensoreille voi lähettää kysymyksiä etukäteen.

 • Abitreenien yo-koelähetys: ruotsi, syksy 2017

  Perjantaina 22.9.2017 Abitreeninen lähetyksessä käydään läpi keskipitkän ja pitkän ruotsin yo-kokeet. Ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntijat vastaavat abien kysymyksiin kokeista. Studiossa myös lukion opettaja ja ruotsin kirjoittajia.

 • 10 kysymystä filosofeista – katso miten pärjäät!

  Ylioppilaskokeessa hyötyy paljon filosofien tuntemisesta.

  Valmistaudu filosofiseen koetukseen vastaamalla kymmeneen kysymykseen kuuluisista filosofeista. Ylioppilaskokeessa filosofien tuntemuksesta on iso hyöty, joten ota testi treenin kannalta äläkä lannistu, jos et saa heti kaikkia oikein – tehtävä on haastavammasta päästä. Kun olet vastannut kaikkiin kohtiin, tarkista koe.

 • Terveystiedon pistokoe: Kuinka hyvin tunnet kansantaudit?

  Testaa tietosi kansantaudeista

  Mitä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet? Kuinka paljon suomalaiset käyttävät alkoholia? Miten ykkös- ja kakkostyypin diabetekset eroavat toisistaan? Terveystiedon pistokokeella voit testata, kuinka hyvin tunnet suomalaisten kansantaudit. Lisää eri aineiden pistokokeita löydät oppiaineiden omilta sivuilta.

 • Osaatko nimetä kuuluisat maantieteelliset kohteet ja luonnonilmiöt maailmankartalla?

  Sopii luonnonmaantieteen ja kulttuurimaantieteen kertaajille

  Osaatko nimetä kuuluisan vuoren Aftikassa ja litosfäärilaatan Tyynellämerellä? Entä kirjoittaa Islannissa sijaitsevan tulivuoren nimen oikein? Testaa maantieteen osaamistasi Abitreenien pistokokeessa nimeämällä kuuluisat maantieteelliset paikat ja luonnonilmiöt maailmankartalle.

 • Kymmenen kiperää kysymystä yhteiskuntaopista

  Testaa, miten tietoinen olet suomalaisesta yhteiskunnasta.

  Mitä Euroopan unioni saa tehdä? Mitä tarkoittaa kiireelliseksi julistettu laki? Abitreenien uusi yhteiskuntaopin pistokoe testaa, kuinka huolellisesti olet yhteiskuntaoppia lukenut. Mikäli et suoriutunut niin hyvin, hätä ei ole tämän näköinen: voit harjoitella lisää vanhoilla ylioppilaskokeilla Abitreenien sivuilla!

 • Satoja matematiikan tehtäviä eri aihealueista

  Sujuuko yhtälön ratkaisu ja todennäköisyyslaskenta? Testaa!

  Osaatko jo ratkaista rationaaliepäyhtälöitä tai laskea keskihajontaa ja vuotuisia korkoja? Abitreeneissä on iso määrä matikan laskuja, joilla kerrata ja oppia uutta!

 • Terveystiedon sensorin vakuuttaa looginen ja asiapitoinen teksti

  Terveystiedon sensori antaa vinkkejä yo-kokeeseen

  Omien mielipiteiden kertominen terveystiedon yo-kokeessa on sallittua, kunhan mielipiteet kytkee hyvin tutkimustietoon. YTL:n sensori Olli Paakkari kertoo, miten sähköistyminen vaikuttaa terveystiedon kokeeseen ja mitä vastatessa olisi hyvä pitää mielessä. Lisää sensorien vinkkejä eri aineisiin löydät oppiaineiden omilta sivuilta.

 • Maantieteessä etsitään suuria linjoja yksityiskohdilla maustaen

  Viisi vinkkiä maantieteen yo-kokeeseen.

  Maantieteellinen ajattelu edellyttää laajaa kokonaisuuden tarkastelua ja asioiden syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä. Koevastauksen tulee olla ytimekäs, jäsennelty kokonaisuus, jossa huomioidaan useat eri näkökulmat. Maantieteen sensori Sanna Mäki kertoo, miten tämä kaikki tehdään yo-kokeessa.

 • Maantieteessä etsitään suuria linjoja yksityiskohdilla maustaen

  Viisi vinkkiä maantieteen yo-kokeeseen.

  Maantieteellinen ajattelu edellyttää laajaa kokonaisuuden tarkastelua ja asioiden syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä. Koevastauksen tulee olla ytimekäs, jäsennelty kokonaisuus, jossa huomioidaan useat eri näkökulmat. Maantieteen sensori Sanna Mäki kertoo, miten tämä kaikki tehdään yo-kokeessa.

Uusimmat sisällöt - Abitreenit

 • Stressasitko sinä lukiossa? Oletko valmis jakamaan kokemuksesi?

  Haemme lukiosta vastikään valmistunutta nuorta tuutoriksi

  Oletko myös lukiosta vastikään valmistunut, tai nyt syksyllä valmistuva nuori, joka olisi valmis jakamaan kokemuksiaan pienryhmässä? Hae tuutoriksi valmennusryhmään, jossa käsitellään stressiä, opiskelutapoja ja mielenhallintaa. Tehtäväsi on olla avoin, empaattinen ja helposti lähestyttävä.

 • Abitreenien yo-koelähetys: ruotsi, syksy 2017

  Perjantaina 22.9.2017 Abitreeninen lähetyksessä käydään läpi keskipitkän ja pitkän ruotsin yo-kokeet. Ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntijat vastaavat abien kysymyksiin kokeista. Studiossa myös lukion opettaja ja ruotsin kirjoittajia.

 • Näytä meille miltä ylppärit tuntuvat! — Osallistu Instagram-kisaan ja voita lahjakortti!

  Lähetä kuvasi häsällä Abitreenit ja osallistu kilpailuun!

  Abitreenit järjestää syksyn kirjoitusten kunniaksi Instagram-kuvakilpailun. Miten sinä kuvailisit kirjoitusten aikaista tunnelmaa? Ota kuva ja julkaise se Instagramissa hashtagilla #abitreenit ja voit voittaa 100 euron hyvinvointi-lahjakortin! Kilpailu jatkuu 29.9. asti, jolloin myös voittaja julkistetaan suorassa yo-koelähetyksessämme klo 17—19.30! Muista myös seurata Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit

 • Matematiikka – yo-kokeet ja suora lähetys

  Matematiikan yo-kokeet ja hyvän vastauksen piirteet.

  Abitreenit julkaisee matematiikan yo-kokeet ja hyvän vastauksen piirteet. Suorassa lähetyksessä keskustellaan matematiikan kokeesta.

 • Ruotsi – yo-kokeet ja suora lähetys

  Abitreenien ruotsin ja suomen yo-koepäivän 22.9. aikataulu

  Täältä löydät ruotsin yo-kokeet ja hyvän vastauksen piirteet. Abitreenien yo-koelähetyksessä käytiin läpi keskipitkän ja pitkän ruotsin kokeet.

 • Reaali I – yo-kokeet, koelähetys ja sensorien vastaukset

  Abitreenien reaalikoepäivän 18.9. aikataulu

  Abitreenit julkaisee päivän yo-kokeet ja hyvän vastauksen piirteet. Abitreenien lähetyksessä keskustellaan psykologian, fysiikan ja biologian kokeista. Historian ja filosofian sensorit vastasivat kirjallisesti kokelaiden kysymyksiin.

 • 10 kysymystä filosofeista – katso miten pärjäät!

  Ylioppilaskokeessa hyötyy paljon filosofien tuntemisesta.

  Valmistaudu filosofiseen koetukseen vastaamalla kymmeneen kysymykseen kuuluisista filosofeista. Ylioppilaskokeessa filosofien tuntemuksesta on iso hyöty, joten ota testi treenin kannalta äläkä lannistu, jos et saa heti kaikkia oikein – tehtävä on haastavammasta päästä. Kun olet vastannut kaikkiin kohtiin, tarkista koe.