Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Suomi pääkuva

2017 kevät: suomi toisena kielenä – YTL:n sensorin vastaukset abien kysymyksiin kokeesta

kysy yo-kokeesta sensorilta, suomi, abitreenit
kysy yo-kokeesta sensorilta, suomi, abitreenit Kuva: Annukka Palmén-Väisänen/Yle/Shutterstock abitreenit

Jäin miettimään, oliko... Lähteekö paljon pisteitä, jos... Miten paljon haittaa, että...

Mikä sinua ihmetytti tämän kevään yo-kokeessa?

Kevään suomi toisena kielenä -koe järjestettiin 13.3.2017. Kokeen jälkeen kokelaat lähettivät meille kysymyksiä, joihin sensori Leena Nissilä vastasi koepäivän iltana.

Suomi toisena kielenä -yo-koe ja hyvän vastauksen piirteet

Kysymykset ja vastaukset

Sensori vastaa: Mitähän osiota tarkoitat?
Sensori vastaa: Ilman muuta on ok, jos kertoo lempipaikasta, miten sen on eri ikävaiheissa kokenut. Vaikka sitä ei tässä varsinaisesti vaadittukaan.
Sensori vastaa: Ei se vähennä kokelaan pisteitä. Jos kokelas ei ole niitä merkinnyt, opettajan tulee ne laskea ja merkitä.
Sensori vastaa: Tehtävänanto edellyttää, että Suomen luentoa on vertailtu johonkin muuhun tuntemaasi paikkaan.
Sensori vastaa: Kohtaan 18 mallivastaus onkin todennäköisesti. Kohdan 20 mallivastaus on parissa. Aikana ei siis ole ideaalivastaus tähän, mutta sensorikokouksessa päätetään lopullisesti, mitkä kaikki ideaalivastauksen ohella hyväksytään. Tarvittaessa konsultoidaan Kotimaisten kielten keskusta.
Sensori vastaa: Kommentissa tärkeintä on mielipide ja sen perusteleminen monipuolisesti. Lisäksi kommentin arvostelussa kiinnitetään huomiota tekstin helppolukuisuuteen ja loogisuuteen sekä kielen moitteettomuuteen. Otsikkoa tai yhteystietoja ei lähtökohtaisesti vaadita kommentissa. Mutta joskus 1b-kohdassa voi olla tehtävänä muun viestin kirjoittaminen, joissa joistakin ne vaaditaan.
Sensori vastaa: Pisteitä ei vähennetä. Mutta ohjeena on, että ne ovat eri papereilla koska se helpottaa opettajan ja sensoreiden työtä.
Sensori vastaa: kohta 11: toimintoja
kohta 12: kävelemiseen, kävelyyn
Sensori vastaa: Ei tarvitse. Suomi toisena kielenä
-kokeessa on vain yksi taso.
Sensori vastaa: Tähän ei ole mekaanista laskukaavaa. Jos vastaus on selvästi pitempi kuin ohjeessa, pistemäärää saatetaan vähentää. Pisteitä vähennetään erityisesti, jos teksti on toisteinen. Tällöin kokelas ei ole kyennyt tiivistämään sanottavaansa pyydettyyn sanamäärään.
Sensori vastaa: Pelkkä numeron puuttuminen ei aiheuta pistevähennystä, vaan opettaja merkitsee otsikon numeron. Mutta itse otsikon puuttumisesta seuraa 5 pisteen pistevähennys.
Sensori vastaa: Ei ole siis tiettyä sanamäärää, josta vähennys alkaa. Sanamäärän lisäksi vaikuttaa mm. tekstin toisteisuus.
Sensori vastaa: Mallivastauksissa on tässä kohtaa varten. Muut mahdolliset päättää sensorikokous, mutta etsiessä tuntuu tähän hyvinkin luontevalta.
Sensori vastaa: Ei ole pakko käyttää aineistoa, koska tehtävänannossa sanotaan, että "voit halutessasi hyödyntää". Jos aineistoa on hyödyntänyt, silloin siihen tulee viitata ja mainita lähde.
Sensori vastaa: Fennovoimaa ei mainita ihan tuossa kontekstissa... Joten tämä menee sensorikokouksen harkittavaksi.
Sensori vastaa: Kun on pyydetty vähintään kolmea, silloin kolme riittää ja sillä voi saada täydet pisteet, jos vastaus on muuten sisällöltään kattava ja viesti välittyy erittäin hyvin.
Sensori vastaa: Joissa ei käy tähän. Siinä viitataan kuitenkin ihan sitaatilla omakohtaiseen kokemukseen.
Sensori vastaa: Luonto ja ekologia liittyvät lukion opetussuunnitelman perusteissa hyvinkin moneen oppiaineeseen ja ovat lisäksi olennaisesti mukana aihekokonaisuudessa "Kestävä kehitys". Substanssiosaaminen erityisesti biologiassa ei ole tässä keskeistä.
Sensori vastaa: Vielä tarkennuksena kohtien 24 ja 27 eroihin:
Kohdassa 24 "kotikulmilla" voi siis olla ilman possessiivisuffiksia tai sen kanssa. Ilman possessiivisuffiksia se toimii, koska kyseessä on suora lainaus puheesta eikä ole sellaista syntaktista rajoitusta kuin kohdassa 27.
Kohdassa 27 partisiippirakenteen "näkevänsä" subjekti on sama kuin pää/matriisilauseen, jolloin possessiivisuffiksia on käytettävä. Tässä possessiivisuffiksi on siis nollasubjekti eli geneerinen 3. persoona, jota ei ole vain tekstissä tuotu ilmi. Tässä possessiivisuffiksi yleensä vaaditaan, koska edes puhe ei poikkea kirjoitetusta kielestä tämän osalta.
Sensori vastaa: No jos se on noin omakohtaista kokemusta kuvaavassa kohdassa, voisi ajatella, että koet tuulen äänen puhinana. Vaikka toki se ei muuten ole kovin idiomaattista suomea. Mutta ei joka tapauksessa ole mikään iso, paljon pisteitä rokottava virhe.
Sensori vastaa: Mielipiteen tulee kohdistua pyydettyyn asiaan. Mutta muuten se saa olla oma mielipide, vaikka se olisikin esim. vastoin pohjatekstin mielipidettä tms. Eli tavallaan "väärää" mielipidettä ei ole. Tuohon outouteen on vaikea ottaa kantaa, kun ei ole tekstiä nähnyt.
Sensori vastaa: Kyllä tuossa tulee olla viittaus, koska kommentti pyydetään laatimaan kyseisen nettiuutisen pohjalta. Muissa tehtävissä viittaus tulee olla, jos pohjatekstiä on käytetty. Ja pohtatekstiä tulee käyttää, jos tehtävän sitä edellyttää.
Sensori vastaa: Kyllä varmastikin on. Ylitys on todella pieni.
Sensori vastaa: Kyllä joissakin kohdissa jotkin muutkin ratkaisut ovat mahdollisia. Mallivastauksissa on annettu ns. ideaalivastaukset. Jokainen vastaus katsotaan erikseen, soveltuuko se kyseiseen kohtaan. Päätöksen tekee sensorikokous.
Sensori vastaa: No vaikea on uskoa, että yhden sanan takia koko kirjoitelma olisi pielessä. Mutta toki tässä vaikuttaa paljon se, miten olennainen tuon sanan merkitys on koko analyysin kannalta. Ja esim. se, analysoitko vain tätä runoa vai myös jotain muuta/joitain muita.
Sensori vastaa: Tähän vastasin jo. Kysynyksessä erilaiset tapaukset.
Sensori vastaa: Se käy tähän yhtenä kyllä.
Sensori vastaa: Tuntuu sopivan tähän, vaikka ei ole mallivastauksena. Sensorikokous siis ratkaisee.
Sensori vastaa: Jos ylitys on alle 10 %, ei pistevähennystä tule. Sen jälkeen vähennetään 1 - 4 pistettä ylityksen määrän mukaan seuraavasti:
ylitys 10 - 25 %: 1 p.
ylitys 26 - 50 %: 2 p.
ylitys 51 - 75 %: 3 p.
ylitys 76 - 100 %: 4 p.
Sensori vastaa: Yleensä pyrimme olemaan näissä tapauksissa aika armollisia. Nämä käsitellään kuitenkin tapauskohtaisesti.
Sensori vastaa: Sopia-verbi vaatii suomen kielessä illatiivia eli kävelemiseen ja kävelyyn käy tässä. Joten "kävelylle" ei käy tähän.
Sensori vastaa: Tämä jää sensorikokouksen harkittavaksi. Tekstissä Fennovoimaa ei mainita suoraan energiantuotannon muutoksiin liittyen. Se ei toki ole virhe, jos se on osa vastausta, mutta sen lisäksi täytyy käsitellä myös tekstissä mainitut varsinaiset energiantuotannon muutokset.
Sensori vastaa: Jos esseen sanamäärä on vähintään 236 sanaa, ei pistevähennystä tule. Jos kirjoitelma on tätä lyhyempi on pistevähennys 5 - 50 pistettä. PIstevähennysten taulukko löytyy suomi toisena kielenä -kokeen määräysten ja ohjeiden sivulta 14 täältä: https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/fi_maaraykset_suomi_toisena_kielena_090217.pdf.
Sensori vastaa: Kielitietoa ei toki aina tarvitsekaan käsitellä tietyillä kieliopillisilla termeillä, tiedon soveltaminen on tärkeämpää.
Sensori vastaa: Tähän vastasin jo, että jos kokelas unohtaa numeron, opettaja merkitsee sen. Ja pistevähennystä ei tule. Mutta kirjoitelman otsikon puuttumisesta vähennetään 5 pistettä.
Sensori vastaa: Aivan oikein. Kun kertoimet on poistettu, pistevähennykset kohdassa 1b ovat 3 - 12 pistettä. Taulukko niille löytyy ohjeiden sivulta 9.
Sensori vastaa: Vastaukset pitää kirjoittaa erillisille papereille. Mutta jos ne on vahingossa kirjoittanut samalle, ei siitä vähennetä kuitenkaan pisteitä.
Sensori vastaa: Ei siitä haittaa ole. Nämä pohdinnat jäävätkin sitten historiaan sähköisen kokeen myötä.
Sensori vastaa: Ideaalivastaus komparatiivi ei tässä ole. Mutta tekstikokonaisuus huomioon ottaen pitäisin sitä kuitenkin jokseenkin mahdollisena. Sensorikokous päättää lopullisesti, kun komparatiivin vertailukohde kuitenkin tekstistä puuttuu.
Sensori vastaa: Kommentissa näitä ei lähtökohtaisesti vaadita.
Sensori vastaa: Koska kommentti on on näkemys tietyssä pohjatekstissä esitetystä asiasta tai kannanotto siihen, tulee tekstiin viitata. Sujuva tapa viitata tekstiin, on laittaa lähde kommentin sisälle ja sitoa se muuhun tekstiin.

Abitreenit

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit