Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Uskonto pääkuva

2017 kevät: Uskonto – YTL:n sensorin vastaukset abien kysymyksiin kokeesta

Kysy sensorilta uskonnon yo-kokeesta.
Kysy sensorilta uskonnon yo-kokeesta. Kuva: Yle/Annukka Palmén-Väisänen/Shutterstock Abitreenit

Jäin miettimään, oliko... Lähteekö paljon pisteitä, jos... Miten paljon haittaa, että...

Kevään uskonnon koe järjestettiin 24.3.2017. Kokeen jälkeen kokelaat lähettivät meille kysymyksiä, joihin sensori Kati Mikkola vastasi koepäivän iltana.

Täältä löydät kokeen ja sen hyvän vastauksen piirteet.

Kysymykset ja vastaukset

Sensori vastaa: Ei ole väärin. Vastauksessa voi käsitellä reformaation vaikutuksia 1500-luvulta nykypäivään asti. Olennaista kuitenkin on, että vastauksessa keskitytään kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.
Sensori vastaa: Huomasit ihan oikein, että tehtävässä edellytettiin nimenomaan kulttuuristen ja yhteiskunnallisten vaikutusten käsittelyä. Jumalanpalveluksen käsittely ei kuitenkaan automaattisesti vähennä pisteitä. Tärkeää kuitenkin on, että vastauksen painopiste on reformaation vaikutuksissa kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
Sensori vastaa: Tehtävissä eettisiä näkökulmia sovelletaan varsin erilaisiin tapauksiin. Sinänsä kyllä hyvä huomio, että myös tehtävässä 4 on osaltaan kyse tottelevaisuuden ja tottelemattomuuden pohtimisesta. Luterilaisessa etiikassa on tiettyjä ominaispiirteitä, joiden huomioon ottaminen on tehtävässä 4 ansioksi. Esimerkiksi se, että yksilön omaa eettistä harkintaa korostetaan (tämä koskee sekä hoitohenkilökuntaa että abortinhakijaa). Toisaalta luterilaisessa perinteessä on usein korostettu myös lainkuuliaisuutta (kuuliaisuutta esivallalle, tässä tapauksessa lainsäädännölle).
Sensori vastaa: Etiikan teorioita on mahdollista käyttää apuna, mikäli sitoo ne luterilaisen etiikan näkökulmiin. Tehtävässä pyydetään arvioimaan hoitohenkilökunnan oikeutta kieltäytyä abortin tekemisestä nimenomaan luterilaisen etiikan näkökulmasta, joten velvollisuusetiikan ja sopimusetiikan soveltaminen irrallaan luterilaisesta etiikasta ei ole ansio – suuria pistevähennyksiä siitä ei kuitenkaan tehdä. Olennaista on, että vastauksessa asiaa on tarkastelu myös luterilaisen etiikan näkökulmasta.
Sensori vastaa: On ok!
Sensori vastaa: Moskeija
Sensori vastaa: Kysymys liittynee uskonnonvapautta Suomessa käsitelleeseen tehtävään (ei tehtävään 10)? Hyvässä vastauksessa edellytetään, että itsenäisyyden aika on ymmärretty oikein. Jos viittaat kysymyksessäsi talvi- ja jatkosotaan, olet oikeilla jäljillä. Itsenäisyyden ajan alkua olisi toki myös tärkeää käsitellä (ensimmäinen uskonnonvapauslaki on vuodelta 1922).
Sensori vastaa: Ei ole lainkaan välttämätöntä!
Sensori vastaa: Harmillista, jos kuvien pieni koko vaikeutti tulkintaa. Paperisessa kokeessa tilaa on käytettävissä rajallisesti. Tällä kertaa kuvia oli useammassa tehtävässä, joten kuvien koko määräytyi taiton mukaan. Pienistäkin kuvista on kuitenkin mahdollista havaita piirteet, jotka kertovat, mistä paikoista on kyse.
Sensori vastaa: Esimerkin ei tarvitse olla kristinuskoon liittyvä.
Sensori vastaa: Kysymys koski nimenomaan naisten aseman ja vaikutusmahdollisuuksien muutosta kirkossa. Näiden muutosten suhteuttaminen laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin on kuitenkin vastauksessa ansio. Pelkästään naisten yhteiskunnallisen aseman muutosten käsittely ei kuitenkaan ole tehtävänannon mukaista.
Sensori vastaa: Kiva kuulla, että koe miellytti! Ja oikeassa olet, kuva b oli moskeijasta.
Sensori vastaa: Kiitettävässä vastauksessa on käsitelty monipuolisesti reformaation vaikutuksia, joten historiallinen ulottuvuuskin on tarpeen. Hiukan alempiin pisteisiin riittää hyvin myös esimerkit nykyajasta. Sensorikokous tekee tästä asiasta vielä lopullisen päätöksen, jonka perusteella vastaukset arvioidaan.
Sensori vastaa: Ei mennyt mönkään! Hyvältä kuulostaa.
Sensori vastaa: Ei haittaa kovin paljon! Kyseessä on varsin vähäinen epätarkkuus. Jos vastaus on muuten moitteeton, niin pistevähennystä ei tuollaisesta tule. Lopulliset päätökset tällaisista linjauksista tekee vielä sensorikokous.
Sensori vastaa: Mikäli ko. näkökulmat on käsitelty ja perusteltu hyvin esimerkiksi Raamatun näkökulmasta, en näe niissä ongelmaa. Olennainen pointti tehtävässä on huomata juuri se, että kysymystä kristinuskon perustajasta voi lähestyä monelta kannalta, eikä yksiselitteistä vastausta ole.
Sensori vastaa: Minkään yksittäisen asian puuttumisesta ei lähde paljon pisteitä. Toisin sanoen: täysiin pisteisiinkin on mahdollisuus ilman sotilaspappien (ja piispojen) mainitsemista. Kokonaisuus ja sen monipuolisuus ratkaisee.
Sensori vastaa: Esität kysymyksessäsi hyvän näkökulman, jota voi hyvin pohtia ko. tehtävän vastauksessa. Tuon näkökulman lisäksi asiaa voi tarkastella myös muista näkökulmista: tottelevaisuutta/tottelemattomuutta voi pohtia kristillisen etiikan näkökulmasta esim. suhteessa lakiin, esivaltaan, omaantuntoon. Tarkemmin näistä näkökulmista voi lukea Hyvän vastauksen piirteistä, jotka on julkaistu YTL:n sivuilla.
Sensori vastaa: Ei mennyt pieleen. Tehtävässä haetut reformaation vaikutukset ovat juuri luterilaisuuden vaikutuksia. Tehtävässä kysytään vaikutuksia suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
Sensori vastaa: Hyvän vastauksen piirteissä reformaation merkkivuoden huomioiminen mainitaan kiitettävän vastauksen kriteerinä. Lopullisen linjauksen asiasta tekee vielä sensorikokous. Sanoisin kuitenkin, että mikäli vastaus on muutoin ansiokas, merkkivuoden mainitsematta jättäminen ei ole suuri puute. Reformaation vaikutusten kannalta moni muu asia on paljon olennaisempi. Kokonaisuus ratkaisee!
Sensori vastaa: Hyvän vastauksen piirteissä asiaa kuvaillaan näin: ”Kuvassa Jeesus rinnastetaan Kuuban vallankumouksen keskeiseen hahmoon, Ernesto Che Guevaraan (1928–1967), jonka laajasti tunnettua valokuvaa kuva jäljittelee. Kuvan edustaman tulkinnan mukaan Jeesus oli/on sortoa vastaan taisteleva sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannattaja. Tällainen tulkinta Jeesuksesta on tärkeä erityisesti vapautuksen teologiassa, joka syntyi Latinalaisessa Amerikassa 1960-luvulla. Vapautuksen teologiassa Jumala ilmaisee itsensä köyhien keskuudessa ja kokemuksissa. Vapautuksen teologia on saanut vaikutteita sosialismista, johon kuvan punainen väri viittaa.” Nämä ovat siis asioita, joita vastauksessa voi mainita – kaikkea mainittua ei toki tarvitse mainita. Esim. kuvan liittäminen vapautuksen teologiaan ja jokin kuvaan liittyvä perustelu tälle riittää kahteen pisteeseen.
Sensori vastaa: a) shintolainen pyhäkkö/pyhäkköalue,
b) moskeija,
c) kirkko (tarkemmin ottaen katolinen kirkko, mutta pelkkä kirkkokin riittää)
Sensori vastaa: Ko. kuva on monelle varmaan tämän tehtävän vaikein tulkittava, joskin kuva on eri muodoissaan laajalti käytetty ja tunnettu (painettu usein myös t-paitoihin, julisteisiin, kasseihin…). Vastauksessa ei tarvitse välttämättä mainita ”Kuuban vallankumousta”, jos kuva on muutoin kontekstualisoitu osuvasti.
Sensori vastaa: Tarkoitatko, että sekoitit miesten nimet ja teot keskenään? Kyseessä on toki merkittävä asiavirhe nimeämisen osalta, mutta jos käsittelemäsi asiat ovat oikein, ei pistevähennys ole kovin suuri.
Sensori vastaa: Kaikissa kokeissa on myös muihin oppiaineisiin integroivia tehtäviä – tässä tapauksessa lähinnä historiaan. Lisäksi kuva on populaarikulttuurissa laajalti tunnettu ja käytetty. Tehtävässä on kolme kuvaa, joten tehtävästä on mahdollista saada kuitenkin hyvät pisteet myös ilman tämän kuvan tunnistamista. Tässä tapauksessa koe oli sinulle nyt myös oppimiskokemus: tämän jälkeen varmastikin tunnistat ko. kuvan!
Sensori vastaa: Juuri noilla sanoilla ei reformaatiota tarvitse määritellä, jos vastauksesta käy ilmi, että olet ymmärtänyt reformaation asiaan kuuluvalla tavalla. Olennaista on tietysti myös se, että vastaus käsittelee nimenomaan reformaation vaikutuksia suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Lutherin ajatusten laaja käsittely ei ole sisällään tarpeen, ellei niitä sido nimenomaan niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.
Sensori vastaa: Tehtävän a-kohdan osalta lopullinen linjaus tehdään sensorikokouksessa. Olennaista on, että vastaus sisältää kylliksi oikeita huomioita. Mainitsemasi asiat ovat sinänsä aivan oikein. c) kohdan osalta mainitsemasi asiat eivät ole tehtävänannon kannalta olennaisia, mutta jos vastaus sisältää myös tehtävän kannalta oikeat tiedot, noista lisähuomioista ei pisteitä vähennetä.
Sensori vastaa: Kun selvästi vahingossa laitettu väärä numero huomataan, asia otetaan huomioon ja vastaus luetaan suhteessa tarkoittamaasi tehtävänantoon. Älä siis ole huolissasi siitä, että vastaus tämän vuoksi menisi nollaan pisteeseen.
Historiallinen jatkumo tulee nykypäivään asti, joten nykyajan käsittely ei sinänsä ole väärin, jos tarkastelet asiaa kuitenkin muutosten näkökulmasta.
Sensori vastaa: Mainitsemasi asiat ovat ihan relevantteja näkökulmia. Eivät ole virheitä, kunhan vastauksen fokus on kuitenkin kristinuskon perustamisen pohdinnassa.
Sensori vastaa: Tästä tehdään lopullinen päätös sensorikokouksessa. Ruokasääntöjen mainitseminen on ihan oikein, mutta halal käsitteenä on laajempi.
Sensori vastaa: On ihan oikein! Hyvä huomio.
Sensori vastaa: Riittää, että vastauksesta käy ilmi, että olet ymmärtänyt reformaation oikein. Nykyaikaan asti eteneminen on niin ikään aivan oikein. Kirkollisten toimitusten ja piispojen yhteiskunnallisen keskustelun käsittely on mahdollista, jos ne on sidottu uskottavasti nimenomaan reformaation yhteiskunnallisiksi ja kulttuurisiksi vaikutuksiksi – riippuu siis argumentaatiosta.
Sensori vastaa: Tehtävät käyvät läpi pitkän prosessin ennen kuin ne päätyvät kokelaiden eteen – tämä selittää ”luettu”-ajankohtia. Aineistot taas voivat olla miltä ajalta tahansa: vaikka vuodelta 215 tai 2015!
Sensori vastaa: Korkeimpiinkaan pisteisiin ei vaadita aivan kaikkien mainittujen asioiden käsittelyä. Korkeissa pisteissä olennaista on, että essee on asiasisällöltään monipuolinen sekä hyvin jäsennelty ja argumentoitu kokonaisuus, jossa käsitteitä on käytetty täsmällisesti ja oikein.
Sensori vastaa: Tehtävässä haettiin laajemmin kuvien taustalla olevia tulkintoja Jeesuksesta. Mainintasi siitä, että islamissa Jeesus on nimenomaan profeetta, on ihan oikea.
Sensori vastaa: Olennaista on se, miten olet vastauksessasi avannut mainitsemiasi asioita ja argumentoinut sitä, missä mielessä ne ovat reformaation vaikutuksia suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Lisää näkökulmia voit lukea Hyvän vastauksen piirteistä.
Sensori vastaa: Tarkoitatko etiikkaan liittyviä tehtäviä? Näissä tehtävissä on tosiaan samoja piirteitä, mutta myös eroja. Analysoitavat kohteet ovat varsin erilaisia. Mainitsemasi asiat ovat ihan mahdollisia näkökulmia, olennaista on se, miten olet pohtinut niitä suhteessa tehtävänantoon. Molemmissa kiinnostavaa on pohtia esimerkiksi jännitettä omantunnon/maallisen lain/uskonnollisen lain välillä. Tarkempia näkökulmia kumpaankin tehtävään voit katsoa Hyvän vastauksen piirteistä.
Sensori vastaa: Löydät vastauksen näihin kysymyksiisi YTL:n sivuilla julkaistuista Hyvän vastauksen piirteistä. Huomaa kuitenkin, että niissä on mainittu varsin monia asioita - niiden kaikkien käsittelyä ei edellytetä korkeimmissakaan pisteissä.
Sensori vastaa: Hyvältä kuulostaa! Pohdiskeleva ja kriittinen ote on tässä eduksi. "Juutalaisuus itsessään" ei ihan avautunut minulle noin ilmaistuna ja tässä yhteydessä, mutta olet varmaan avannut näkökulmaa tarkemmin vastauksessasi.
Sensori vastaa: Tehtävänannon kannalta olennaiset rajaukset ovat: teemana uskonnonvapauden toteutumisen tarkastelu (laki ja käytäntö molemmat mahdollisia näkökulmia), alueena Suomi ja ajoituksena itsenäisyyden aika eli vuodesta 1917 tähän päivään.
Sensori vastaa: Tehtävänannon kannalta olennaista on se, että kuva liittyy hindulaisuuteen – jonka piiriin myös Hare Krishna -liike kuuluu.
Sensori vastaa: Raamatun kertomusten liittäminen kristillisen etiikan tarkasteluun on tehtävässä sinänsä aivan mahdollista. Huomio Jeesuksen radikaaliudesta omana aikanaan on hyvä, samoin Jeesuksen esikuvallisuuden tarkastelu. Raamatussa kuvattu Egyptin orjuudesta vapautuminen sisälsi toki tottelemattomuuden aspektin siinä mielessä, että faaraota uhmattiin. Raamatullisten tapahtuminen osalta on tosin pohdittava myös sitä, mitä asioita tieteen näkökulmasta pidetään historiallisina ja mitä ei. Tehtävässä väitettä pyydetään arvioimaan kristillisen etiikan kannalta nimenomaan suhteessa johonkin historialliseen tapahtumaan.

Abitreenit

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit