Hyppää pääsisältöön

Gunilla Ohls: Minne matka, media?

Henkilökuva, Gunilla Ohls istuu vihreällä sohvalla
Henkilökuva, Gunilla Ohls istuu vihreällä sohvalla Kuva: Yle Kuvapalvelu gunilla ohls

Kuka määrittelee median tulevaisuuden? Miten käy suomalaisen median ja kuka päätöksiä tekee, kun ala globalisoituu rajusti? Mikä on julkisen palvelun yleisradiotoiminnan rooli ympäristössä, jossa kuluttajien käyttökontekstien ja motiivien ymmärtäminen nousee yhä tärkeämpään rooliin?

Digitaalisuus, tekoäly ja data ovat kaikkien alojen, ei vain median, muutosten vahvimpia ajureita. Samalla kasvava eriarvoistuminen, disinformaatio ja epäluottamus ravisuttavat demokraattisen yhteiskunnan perustaa. Myös Suomi, joka edelleen on erittäin hyvä paikka elää, on yhteiskuntana suurien muutosten edessä. Muutos tuo paljon mahdollisuuksia, mutta myös uhkia.

Yleisradion roolia ja rahoitusta pohtinut parlamentaarinen työryhmä sai viime vuoden kesäkuussa työnsä valmiiksi. Työryhmän lopputuloksen pohjalta uusi Yleisradiota koskeva lakiehdotus on eduskunnan käsittelyssä. Laki hyväksyttäneen tämän kevään aikana.

Lakiehdotuksen mukaan Ylen hallintoneuvosto hyväksyy jatkossa Ylen strategian. Muutoksella halutaan vahvistaa omistajan roolia suuntaviivojen antajana. Valtioneuvoston esityksessä uudeksi Yle-laiksi todetaan, että ehdotus vastaa pääosin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muutosehdotukset eivät ole ongelmallisia perustuslain sananvapauden kannalta.

Muutos on herättänyt paljon julkista keskustelua. Tuleeko Ylestä liian poliittisesti ohjattu yhtiö? Selvää on, että yhteiskunnallinen, eduskunnan alaisuudessa toimiva Yleisradio, ei voi toimia täysin ilman omistajan ohjausta. Samalla on pidettävä lujasti kiinni palomuurista poliittisen päätöksenteon ja operatiivisen toiminnan välillä. Sisältöpäätökset kuuluvat jatkossakin toimituksille ja viime kädessä vastaaville toimittajille.

Ylen hallintoneuvosto on, omasta pyynnöstään, perehtynyt tällä viikolla Mediapoliksessa järjestetyssä seminaarissa Ylen toimintaympäristöön. Olemme valmistelleet seminaaria varten kaksi julkaisua, joista toinen on tulevaisuutta luotaava katsaus Työkirja tulevaisuuteen, toinen eri kirjoittajien teksteistä koottu artikkelikokoelma Ajatuksia ajasta, demokratiasta ja Ylestä.

Työkirja tulevaisuuteen syntyi tarpeesta kuvata nopeasti muuttuvaa yhteiskuntaa, teknologiaa ja median käyttöä. Artikkelikokoelmaan halusimme erilaisia näkemyksiä ajankohtaisista virtauksia. Suuri kiitos kaikille artikkelikokoelman kirjoittajille. Toivoimme raikkaita näkemyksiä, ja niitä saimme.

Molemmat julkaisut ovat luettavissa verkkosivuillamme. Antoisia lukuhetkiä!

Helsingissä 8.3.2017

Gunilla Ohls
Ylen strategiajohtaja

Lue myös - yle.fi:stä poimittua