Hyppää pääsisältöön

Puolueet MOT:lle: Vammaispalveluiden kilpailutus lopetettava

Kehitysvammaisia aikuisia ulkoilemassa talvella.
Kehitysvammaisia aikuisia ulkoilemassa talvella. Kuva: Yle, Antti Lempiäinen kehitysvammaiset,kehitysvammaisuus,Kehitysvamma,kehitysvammaisten ohjaajat

Puolueet laidasta laitaan kannattavat henkilökohtaiseen budjetointiin siirtymistä kehitysvammaisten asumispalveluiden järjestämisessä. Asia käy ilmi MOT-ohjelman puolueiden eduskuntaryhmille tekemästä kyselystä.

Kyselyn perusteella niin oppositio- kuin hallituspuolueetkin pitävät henkilökohtaista budjetointia hyvänä tapana varmistaa valinnanvapaus palveluiden hankinnassa.

Vammaisjärjestöt ovat jo vuosia vaatineet vammaisten tärkeimpien palveluiden, kuten asumisen, jättämistä pois hankintalaista. Laki velvoittaa kunnat kilpailuttamaan tietyn euromääräisen rajan ylittävät hankintansa avoimesti ja ilman syrjintää.

Nykymuotoisen kilpailuttamisen tilalle vammaisjärjestöt ovat tarjonneet henkilökohtaiseen budjetointiin siirtymistä: kunta ei ole vammaisen palveluiden hankkija, vaan tämä hankkii itse palvelun. Menettelyssä kehitysvammaisen avun ja tuen tarve selvitetään. Selvityksen pohjalta kunta myöntää könttäsumman rahaa, jolla vammainen läheisineen ostaa palvelut haluamastaan paikasta. Palveluntuottajan pitää täyttää tietyt laatuvaatimukset.

”Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus kasvaa valinnanvapauden lisääntyessä henkilökohtaisen budjetin myötä”, todetaan päähallituspuolue Keskustan eduskuntaryhmän vastauksessa MOT:n kyselyyn.

Oppositiopuolue Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä puolestaan kertoo näkemyksistään tähän tapaan: ”Mielestämme henkilökohtainen budjetointi voi joissakin tilanteissa olla erittäin toimiva ratkaisu, kunhan budjetin liikkumavara on riittävä. Oleellista on, että palveluiden tuotantokriteereissä korostuvat laatu ja jatkuvuus.”

”Jatkossa, kun maakunnissa päätetään vammaisten asumisesta, se pitää toteuttaa henkilökohtaisella budjetilla ja palvelusetelillä. Näin palveluiden piirissä oleva henkilö voi itse päättää, missä asuu ja kuinka kauan. Valinta on silloin asiakkaalla, ei byrokraateilla”, muotoilevat kantansa hallituspuolue Perussuomalaisten kansanedustajat.

Henkilökohtaiset budjetit
käytössä monessa maassa

Sote-uudistuksen myötä vastuu muun muassa kehitysvammaisten asumispalveluiden tuottamisesta on siirtymässä kunnilta maakunnille. Kaikkiaan Suomessa tehdään vuosittain yli 30 miljardin euron suuruiset julkiset hankinnat.

Moni Euroopan maa käyttää jo henkilökohtaista budjetointia vammaispalveluissaan. Näin menetellään ainakin Itävallassa, Ranskassa, Irlannissa, Britanniassa, Hollannissa ja osissa Belgiaa.

Opposition mukaan hankintalain mukaiset kilpailutukset ovat jossain tapauksissa johtaneet epäinhimillisiin tilanteisiin. Kehitysvammaisten asumis- ja muut vastaavat pitkäaikaiset palvelut soveltuvat huonosti kilpailutettaviksi, koska palveluntarjoajien vaihdokset ovat asiakkaille raskaita ja stressaavia. Selkeintä opposition mielestä olisi, jos nämä palvelut rajattaisiin kokonaan pois hankintalain piiristä.

Hankintalaki on jo kertaalleen ehditty uudistaakin. Uusi kansallinen hankintalaki astui voimaan vuodenvaihteessa.

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän mukaan EU:n hankintadirektiivi mahdollistaisi nykyistä suuremman liikkumavaran.

”Suomen lainsäädäntö on usein tiukempaa kuin mitä määrätään direktiiveissä. Näin on asianlaita myös hankintalain kanssa.”

”Suomi on tulkinnut EU-direktiiviä tiukasti, sillä direktiivi antaisi nykyistä suuremman liikkumavaran. Uusi hankintalaki ei ole muuttanut hankintakäytäntöjä. Edelleen raha on se, joka ratkaisee. Ja tämä siitä huolimatta, että hankintalain 93 §:ään on kirjattu, että halvin hinta ei lähtökohtaisesti saa olla ratkaisevassa asemassa, kun hankintaa tehdään”, toteaa RKP:n eduskuntaryhmä.

Sosiaalidemokraattien ryhmä komppaa: ”Vammaisten elinikäisten palveluiden kilpailuttamisesta on aiheutunut inhimillisesti kohtuuttomia seurauksia. Nämä palvelut pitääkin lähtökohtaisesti järjestää muutoin kuin hankintalain mukaisella kilpailuttamismenettelyllä.”

Valinnanvapaus
asumispalveluihin

Eduskunnassa käsittelyssä olevassa sote-uudistuksessa ehdotetaan, että kehitysvammaisten asumispalvelut siirtyisivät niin kutsutun valinnanvapauden piiriin.

Soten myötä vammaisten asumispalveluiden ongelmat ovat jäämässä historiaan, lupaa hallituspuolue kokoomuksen eduskuntaryhmä vastauksessaan:

”Valinnanvapaus tuo asiakkaan palveluiden keskiöön. Kun valinnan palveluiden tuottajasta tekee käyttäjä, hankintalakia ja kilpailutusta ei tarvitse soveltaa. Silloin mennään vammaisten ehdoilla.”

MOT:n vammaispalvelupaketti

Ohjelman voi katsoa Yle Areenassa

Kehitysvammaisen arki: Toista maitolasia et saa

Puolueet MOT:lle: Vammaispalveluiden kilpailutus lopetettava

Puolueiden eduskuntaryhmien vastaukset MOT:n kyselyyn

Ministeri Lindström: Tieto kilpailutusten vaikutuksista puuttuu

Ohjelman käsikirjoitus