Hyppää pääsisältöön

Lakitoimistot vaitonaisia maksetuista hyvitysmaksuista

Pojat katsovat elokuvaa televisiosta.
Pojat katsovat elokuvaa televisiosta. Kuva: Yle/ Antti Lempiäinen elokuvat

Suomessa tekijänoikeuskirjeitä lähettää kolme lakitoimistoa, Hedman Partners, Tekijänoikeusturva TOT ja Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy. Yritykset vaikenevat lähetettyjen tekijänoikeuskirjeiden määrästä. Ne eivät myöskään kerro, kuinka suuri osa kirjeen saaneista on maksanut vaaditun, satojen tai jopa tuhansien eurojen hyvitysmaksun.

Lakitoimistot eivät suostuneet televisiohaastatteluun. MOT lähetti toimistoille sähköpostikyselyn toimintatavoista.

Elokuvan lataamista vertaisverkosta.
Elokuvan lataamista vertaisverkosta. Kuva: Yle/Antti Lempiäinen vertaisverkko

Joni Hatanmaa, asianajaja
Hedman Partners:

Miltä taholta toimistonne on saanut toimeksiannon tekijänoikeuskirjeiden lähettämiseksi?
Asianajotoimistoilla salassapitovelvollisuus ulottuu asiakkaisiinkin. Asiakkaamme tulevat julkisuuteen joko itse tai asian tullessa julkiseksi. Tähän mennessä julkisuudessa ovat olleet pohjoismaalainen elokuvien levittäjä Scanbox ja Starz Entertainmentin sarjoja toimeenpaneva Crystalis Entertainment. Tämä ei ole tyhjentävä lista, mutta käsittää valtaosan tällä hetkellä käsittelemistämme loukkauksista.

Kuinka monta kirjettä asianajotoimistonne on lähettänyt?
Kirjeiden tai niiden perusteella tehtyjen sopimusten määrää päämieheni eivät ole halukkaita antamaan julkisuuteen ja en voi näin ollen tähän kysymykseen vastata.

Kuinka moni on maksanut vaaditun hyvityksen?
Kirjeiden tai niiden perusteella tehtyjen sopimusten määrää päämieheni eivät ole halukkaita antamaan julkisuuteen ja en voi näin ollen tähän kysymykseen vastata.

Kirjeiden määrää päämieheni eivät ole halukkaita antamaan julkisuuteen.― Joni Hatanmaa, Hedman Partners

Kuka saa kirjeissä vaaditun hyvitysmaksun?
Esitämme vaatimuksen päämiehen puolesta. Kaikki tehdyt suoritukset kuuluvat sille taholle, jonka puolesta hyvitystä vaaditaan. Suoritukset tehdään toimistomme asiakasvaraintilille, jossa olevat varat pidetään erillään toimiston omista varoista hyvän asianajajatavan edellytysten mukaisesti.
Kirjeissä vaaditaan siis kahta erää: on hyvitys teoksen luvattomasta käytöstä (tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentti) ja korvaus kaikesta muustakin menetyksestä (tekijänoikeuslain 57 §:n 2), johon on oikeuskäytännössä katsottu kuuluvan loukkauksen selvitys- ja valvontakulut.

Mitä ovat hyvityksen lisäksi vaadittavat valvontakulut ja nimikkeiden kulut? Kenelle ne maksetaan?
Olemme kirjeessä kuvannut kuluista seuraavaa:
Oikeudenloukkauksen selvityskulut jakautuvat valvonnan kiinteisiin ja nimikekohtaisiin kustannuksiin.

Kiinteät kustannukset ovat 400 euroa.― Joni Hatanmaa, Hedman Partners
Kiinteät kustannukset 400 euroa oikeudenomistajaa kohti aiheutuvat oikeudenloukkaukseen käytetyn liittymän yksilöimisestä eli teknisen asiantuntijan palveluista, markkinaoikeudessa asioinnista, oikeudellisen asiantuntijan käyttämisestä ja teleoperaattorin kuluista IP-osoitteiden selvittämiseksi. Jokaisesta loukatusta teoksesta aiheutuu lisäksi nimikekohtaiset 50 euron kustannukset nimikkeitä koskevan loukkauksen selvityksestä aiheutuvista teknisistä ja oikeudellisista selvitystöistä.
Esitämme vaatimuksen päämiehen puolesta. Kaikki tehdyt suoritukset kuuluvat sille taholle, jonka puolesta hyvitystä vaaditaan. Suoritukset tehdään toimistomme asiakasvaraintilille, jossa olevat varat pidetään erillään toimiston omista varoista hyvän asianajajatavan edellytysten mukaisesti.
Selvyyden vuoksi korostan vielä, että maksetut kulukorvaukset eivät tule asianajotoimistolle. Ne tulevat kokonaan päämiehillemme ja laskutamme palveluistamme päämiestämme erikseen.

Markkinaoikeuteen on tähän mennessä viety vain muutama tapaus. Millä perusteella te valitsette tapaukset, jotka viedään markkinaoikeuteen?
Teemme päämiehillemme oikeudellisen ratkaisuehdotuksen tapauksista, joissa ei ole päästy sovintoratkaisuun tai saatu asian muulla tavalla ratkaisevaa selvitystä. Päämiehemme tekee päätöksen oikeudenkäyntien aloittamisesta.

Miksi niin harva tapaus päättyy markkinaoikeuteen?
Kirjeiden tarkoitus on löytää vaihtoehtoinen ratkaisu oikeudenloukkaukselle siten, että raskasta ja kallista oikeudenkäyntiä ei tarvita. Suurin syy oikeudenkäyntien vähäisyyteen on, että kirjeet toimivat toivotulla tavalla. Niissä tapauksissa, joissa ratkaisua ei ole saavutettu kirjeellä tai sen jälkeisellä yhteydenpidolla, on useita ratkaisupolkuja. Markkinaoikeus ei ole oikea paikka joka tapaukselle ja se ei ole myöskään ainut taho, joka voi ratkaista tekijänoikeuden loukkausta koskevia asioita.

Kirjeen sävy on asianajotoimiston lähettämäksi kirjeeksi tyypillistä sovittelevampi.― Joni Hatanmaa, Hedman Partners

Moni vastaanottaja pitää kirjeiden sävyjä uhkaavana tai kiristyksenä. Mihin sävy perustuu?
Kirjeen sävy on asianajotoimiston lähettämäksi kirjeeksi tyypillistä sovittelevampi. Asianajajan tehtävä on esittää oikeudellinen vaatimus ja seikat joihin vaatimus perustuu. Lisäksi oikeudelliseen vaatimukseen liittyy aina oikeudenkäynnin uhka. Asianajajan velvollisuus on lähestyä ensin vastapuolta vaatimuksella ennen oikeudellisiin toimiin ryhtymistä.
Asianajajien toimintaa valvova Valvontalautakunta on tutkinut kirjeiden sisällön yhdeksän kantelun perusteella. Kaikissa tapauksissa kirjeen sisältö oli hyvän asianajajatavan mukaista. Kirje ja sen sisältö ovat normaalia oikeudenhoitoa ja tällä hetkellä paras tapa päämiehillemme puuttua piratismin loppukäyttöön.
Kirjeen sisältö on hyvän asianajotavan mukaista.― Joni Hatanmaa, Hedman Partners

Asianajajan kirjeen muodolle on vakiintuneet perinteet, jotka periytyvät kauaksi. Kyse ei ole mitenkään uudesta asiasta, että asianajaja vaatii yksityishenkilöltä korvauksia päämiehensä puolesta. Asiassa on uutta vain se, että laiton toiminta on saanut jatkua niin pitkään, että päämiehemme oikeuksia loukanneet eivät ole mieltäneet voivansa jäädä kiinni ja saavansa asianajajalta vaatimuksen.
Muutoin suosittelen kääntymän asianajajaliiton puoleen koskien asianajajia yleensä ja tutustumaan tähän: https://www.asianajajaliitto.fi/viestinta/tiedotteita_ja_lausuntoja/usein_kysyttya_ns._tekijanoikeuskirjeista.10810.news

Millainen vaikutus kirjeiden lähettämisellä on ollut laittomuuksien vähentämisessä?
Tästä suosittelen olemaan yhteydessä tahoihin, joilla on ensikäden tietoa, kuten TECXIPIO GmbH ja Lyhty projekti: http://lyhtyprojekti.fi/mika-lyhty/
Oman havaintomme mukaan kirjeet ovat vähentäneet vertaisverkkojen käyttöä.

Verkkosivusto, jolta voi ladata tv-sarjan jaksoja.
Verkkosivusto, jolta voi ladata tv-sarjan jaksoja. Kuva: Yle/Antti Lempiäinen BitTorrent

Pentti Viljakainen, lakimies
Tekijänoikeusturva TOT:

1. Miltä taholta toimistonne on saanut toimeksiannon tekijänoikeuskirjeiden lähettämiseksi?
Toimeksianto on päämieheltäni Interallip LLP -nimiseltä yritykseltä Lontoosta.

2. Kuinka monta kirjettä asianajotoimistonne on lähettänyt?
Valitettavasti en ole asiamiehenä oikeutettuja kertomaan päämieheni
sisäisiä tietoja.

3. Kuinka moni on maksanut vaaditun hyvityksen?
Kuten edellisessä vastauksessa totesin, en ole asiamiehenä
oikeutettuja kertomaan päämieheni sisäisiä tietoja.

4. Kuka saa kirjeissä vaaditun hyvitysmaksun?
Asiakasvarojen tilille maksetun hyvitysmaksun saa päämieheni Interallip LLP.

Hyvitysmaksun saa päämieheni Interallip LLP.― Pentti Viljakainen, Tekijänoikeusturva TOT

5. Mitä ovat hyvityksen lisäksi vaadittavat valvontakulut ja nimikkeiden kulut? Kenelle ne maksetaan?
Kuten edellä kohdissa 2 ja 3 ilmoitin, en ole asiamiehenä oikeutettuja
kertomaan päämieheni sisäisiä tietoja.

6. Markkinaoikeuteen on tähän mennessä viety vain muutama tapaus. Millä perusteella te valitsette tapaukset, jotka viedään markkinaoikeuteen?
Päämieheni ei ole toistaiseksi vienyt yhtään yksittäistapausta
markkinaoikeuteen.

Päämieheni ei ole vienyt yhtään yksittäistapausta markkinaoikeuteen.― Pentti Viljakainen, TOT

7. Miksi niin harva tapaus päättyy markkinaoikeuteen?
En osaa arvioida muiden päämiesten toimia.

8. Moni vastaanottaja pitää kirjeiden sävyjä uhkaavana tai kiristyksenä. Mihin sävy perustuu?
Päämieheni ei ole lähettänyt ainoatakaan uhkaavan tai kiristyksen
sävyistä kirjettä.

9. Millainen vaikutus kirjeiden lähettämisellä on ollut laittomuuksien vähentämisessä?
Usea ihminen on ilmoittanut myös vastustavansa piratismia ja
ilmoittanut tämän rikkomuksen jäävän viimeiseksi.

10. Millaista palautetta olet itse/toimistonne on saanut tekijänoikeuskirjeiden lähettämisestä?
Palaute on ollut sekä asiallista että vähemmän asiallista palautteen
antajan luonteen mukaisesti.

Mies selaa nettisivustoja.
Mies selaa nettisivustoja. Kuva: Yle/Antti Lempiäinen tietokoneet

Tommi Haaja, lakimies
Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy:

Miltä taholta toimistonne on saanut toimeksiannon tekijänoikeuskirjeiden lähettämiseksi?
Kuinka monta kirjettä asianajotoimistonne on lähettänyt?
Kuinka moni on maksanut vaaditun hyvityksen?
Kuka saa kirjeissä vaaditun hyvitysmaksun?
Mitä ovat hyvityksen lisäksi vaadittavat valvontakulut ja nimikkeiden kulut? Kenelle ne maksetaan?
Markkinaoikeuteen on tähän mennessä viety vain muutama tapaus. Millä perusteella te valitsette tapaukset, jotka viedään markkinaoikeuteen?
Miksi niin harva tapaus päättyy markkinaoikeuteen?
Moni vastaanottaja pitää kirjeiden sävyjä uhkaavana tai kiristyksenä. Mihin sävy perustuu?
Millainen vaikutus kirjeiden lähettämisellä on ollut laittomuuksien vähentämisessä?

"Tekijänoikeusvalvonnasta on kirjoitettu kaikenlaista. Usein valvontaa on vääristellen nimitetty trollaukseksi. Tekijänoikeusvalvonnassa on kyse kuitenkin laillisesta toiminnasta, jolla suojataan laillisia oikeuksia.

Piraattimieliset levittävät poliittista propagandaa, joka ei perustu voimassaolevaan oikeuteen.― Tommi Haaja, Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy
Piraattimieliset levittävät muutenkin poliittista propagandaa, joka ei perustu voimassaolevaan oikeuteen. Kyse on oikeudellisen tilanteen tahallisesta hämärtämisestä, ja tämän hämärtämisen seuraukset näkyvät myös teidän kysymyksissänne.

Oleellista on, että laiton teosten vertaisverkkojakaminen on ongelma Suomessa.

Laiton teosten vertaisverkkojakaminen on ongelma Suomessa.― Tommi Haaja, Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy
Oleellista on myös, että tekijänoikeus on lailla suojattu oikeus. Laittoman jakamisen ehkäisemisen tarkoituksessa on lainsäädäntöön nojaten tehty tekijänoikeusvalvontaa.
Katsokaa tekijänoikeuslain (404/1961) 1 §: Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446) Kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa. (11.1.1991/34)

Katsokaa myös tekijänoikeuslain 2 §, joka alkaa: Tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

Tekijänoikeusvalvonta perustuu myös tekijänoikeuslain 60 a §:ään, tutustukaa ystävällisesti myös tähän säännökseen. Havaittuja laittomia tekoja eli tekijänoikeusloukkauksia käsitellään markkinaoikeudessa. Yleensä asioita käsitellään markkinaoikeudessa niin sanotussa hakemusprosessissa ja joskus myös riitaprosessissa.

Esimerkiksi elokuvien tekijänoikeuksien omistajat ovat kiinnostuneita tekijänoikeuksien valvonnasta yhä enemmän ja ottavat yhteyttä laittoman jakelun ehkäisemiseksi.

Elokuvien laiton vertaisverkkojakelu ei tapahdu vahingossa, kuten usein väitetään.― Tommi Haaja, Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy
Elokuvien laiton vertaisverkkojakelu ei tapahdu vahingossa, kuten usein väitetään, vaan laiton jakelu vaatii ohjelman asentamisen ja tietojen keräämisen.

Pyydän kiinnittämään huomiota siihen, että käytätte oikeita käsitteitä/termejä. Eri asioita ovat esimerkiksi lataaminen ja jakaminen. Jakamisesta voidaan käyttää myös termiä levittäminen.
Tutustukaa esimerkiksi TTVK:n vuoden 2016 Tekijänoikeusbarometriin:
http://antipiracy.fi/ajankohtaista/339/tekijanoikeusbarometri-sisaltoja-laittomasti/
Lisätietoja löydätte sivuilta www.adultia.fi ja www.filmia.fi."

Kommentit