Hyppää pääsisältöön

Rantojen ja kosteikkojen kahlaajia: Pikkukuovi

Pikkukuovi
Småspov

40–46 cm, 270–600 g

Pikkukuovi on vähän varista ja jonkin verran isokuovia pienempi, pitkäkaulainen ja pienipäinen. Sen nokka on kaksi kertaa pään pituinen (isokuovin kolme kertaa) ja kaartuu jyrkemmin kuin isokuovilla. Pikkukuovin selkäpuoli on mustapilkkuisen ruskea, rinta ja kaula vaaleammat tummin viiruin. Vatsan takaosa on valkoinen. Vaaleaa silmäkulmanjuovaa reunustavat ylä- ja alapuolella tummemmat juovat. Soidinääni alkaa venytetyin ”kvuo”-aihein ja päättyy nopeutuvaan pilitykseen. Varoitusääni on kiihtyvä ”pi-li-li-lilililili”.

Pikkukuovi pesii avoimilla ja harvapuisilla soilla, rantaniityillä ja hakkuuaukeilla sekä tunturien nummimaisilla kankailla ja aukkoisissa koivikoissa. Lintu tähystää valppaasti mättäällä tai puussa. Vaaraa epäillessään se hälyttää jo kaukaa ja lentelee ihmisen tai pedon ympärillä hädissään kimitellen. Ravintona ovat selkärangattomat.

Pikkukuovi pesii yleisenä Keski- ja Pohjois-Suomessa. Se muuttaa Lounais-Eurooppaan ja Länsi-Afrikkaan heinä-elokuussa. Pääosa yksilöistä palaa toukokuussa.

Kuvamateriaali ja ääni: Martti ja Heino Hanhela
Teksti: Pertti Koskimies