Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Pietari K. kävi täällä pääkuva

Antakaa happea! Maailmanloppu tulee punavihreässä kuplassa

Pietari K. kävi täällä -sarjan osa 7
Pietari K. kävi täällä -sarjan osa 7 Kuva: Yle / Annukka Palmén-Väisänen Kirjojen Suomi,pietari k

Onko kivaa, että vihdoin ollaan päästy modernin yhtenäiskulttuurin paineista omiin kupliimme nyhjäämään? 2000-luvun alun Suomessa ilmestyi kaksi romaania, jotka kertoivat yhteisesti jaetun todellisuuden korvautumisesta virtuaalisilla korvikkeilla. Maailmanloppu voi tulla monella tapaa – myös yksinäisyydessä.

Vuoden 2015 eduskuntavaalien alla keskustelu suomalaisen yhteiskunnan sisäisestä hajaannuksesta kiihtyi, ja julkisuudessa alettiin puhua halveksuen niin punavihreistä kuin perussuomalaisistakin kuplista. Oli vaikea hahmottaa kuka kuului mihinkin kuplaan, mutta eri kuplien edustajat kyllä tunnistivat itsensä ja toisensa.

Minullekin tuli krapula joutuessani myöntämään oman kuplani ahtauden. Krapula johtui kai siitä, että koko lyhyen elämäni ajan olin kuullut postmodernia taivastelua siitä, että suomalaisen yhteiskunnan luokkajako on mennyttä ja vastakkainasettelun aika on ohi. Luultiin, että sosiaalisen median ja kehittyvän kahvilakulttuurin myötä voitiin valita ne ihmiset, joiden kanssa haluttiin olla tekemisissä.


Eräs ystäväni, kognitiotieteilijä, sanoi että ihmismieleen olisi kehittynyt ja valikoitunut “sisäryhmämoduuli” joskus myöhäisen pleistoseenin aikaan. Kuplautumisen kokemus liittyisi siis ihmisen lajityypillisiin sosiaalisiin piirteisiin. Globalisoituneessa nykyajassa yhteiskunnallisista kuplista tulee hankala poliittinen vyyhti.

Vaikka ei haluaisi hypätä ihan pleistoseeniin asti, suomalaisen yhteiskunnan kuplautuminen oli kuitenkin alkanut jo ennen vuotta 2015, ja tässä kehityksessä Arto Salmisen Kalavale (2005) ja Leena Krohnin Mehiläispaviljonki (2006) ovat valaisevia. Ne lausuvat hyvin täsmällisesti suomalaisen politiikan uhat 2000-luvulla.

Kirjat toimivat fantasian muotoon puettuina yhteiskunnallisina tapauskertomuksina, ja niiden mukaan kuplan sisällä on tosi yksinäistä.

Pietari K. kävi täällä -sarjan osa 7, kapea vinjetti.
Pietari K. kävi täällä -sarjan osa 7, kapea vinjetti. Kirjojen Suomi,pietari kylmälä

Kalavale kertoo Auschwitz-nimisen tositelevisio-ohjelman tekemisestä. Ohjelmassa huono-osaiset ihmiset rääkkäävät toisiaan rahapalkinnon toivossa. Kalavale on analyysi sadomasokistisesta yhteiskunnasta, jossa voitontavoittelu ja väkivalta ovat korvanneet yhteisöllisyyden.

Teoksen päähenkilö on pitkän uran tehnyt televisiotuottaja Fisu-Hanski. Fisu-Hanskin rakastajatar Oona ja lähin työntekijä, markkinointihenkinen Kasperi, saavat läpi ideansa suomalaisen rupusakin keskitysleiri-realitysta.

Auschwitzin asetelma on groteski ja kohtuuton, ja se muistuttaa niin keskitysleireistä kuin Big Brotheristakin. Kasperi oikeuttaa televisio-ohjelman raakuuden sillä, että se heijastelee yhteiskunnan väkivaltaisuutta ja työelämän raaistumista.

On kuitenkin epäselvää minkälaista todellisuutta Auschwitz-ohjelma heijastaa, koska Kalavaleessa koko todellisuudelta on pudonnut pohja pois. Todellisuus on joutunut sijoiltaan, koska työelämä on muuttunut abstraktiksi ja vauraus jakautunut uudelleen.

Todellisuus on joutunut sijoiltaan, koska työelämä on muuttunut abstraktiksi.

Kasperi on omalla tavallaan visionäärinen, kun hän sanoo, ettei kenenkään tarvitse enää miettiä mikä on hyvää ja mikä pahaa, koska “ihmiset ei enää tiedä kenen kanssa ne on taloudellisesti tekemisissä.”

Kalavaleen yhteiskunnallinen analyysi liittyy ennen kaikkea palkkatyön muutoksiin. “Taloudellisesti toisten kanssa tekemisissä oleminen” on tarkoittanut modernissa yhteiskunnassa pitkälti työn tekemistä.

Palkkatyö on tarkoittanut paitsi toimeentuloa myös yhteiskunnallista arvoasemaa, jota on sitten voinut ainakin yrittää parantaa työtä tekemällä. Samalla yhteinen käsitys työstä on auttanut ymmärtämään esimerkiksi yhteiskunnallisen eriarvoisuuden mekanismeja ja taistelemaan niitä vastaan vaikka lakkoilemalla.

Kalavaleessa eletään yhteiskunnassa, jossa ihmistyön arvo on kadonnut tai ainakin muuttunut epäselväksi. Auschwitz-ohjelman pitkäaikaistyöttömät kauppaavat televisiossa pelkkää omaa ruumistaan ja olemistaan jopa siihen mittaan, että ovat valmiita kuolemaan saadakseen palkkion.

Palkkatyöläisen on romaanissa korvannut semioottinen työläinen, jonka menestyminen on kiinni kyvystä käyttää kieltä. Fisu-Hanski epäilee, että hän on pudonnut kelkasta, koska ei aina ymmärrä mitä Kasperi tarkoittaa “semioottisilla arvonkantajilla”, “merkityksen siirtymillä” ja “kommunikaatiostrategioilla”. Tämän uuskielen puhujat muodostavat oman kieliyhteisönsä ja yhteiskuntaluokkansa, jonka vaalima salaisuus on, että “sanat eivät tarkoittaneet mitään”. Kunhan niitä osaa käyttää.

Koska romaanin ihmiset eivät tiedä kenen kanssa ovat “taloudellisesti tekemisissä”, he eivät myöskään tunne toisiaan. Kalavaleen ihmiset elävät eri maailmoissa ja omien mutkikkaiden kielipeliensä vankeina.

Pietari K. kävi täällä -sarjan osa 7, kapea vinjetti.
Pietari K. kävi täällä -sarjan osa 7, kapea vinjetti. Kirjojen Suomi,pietari kylmälä

Leena Krohnin Mehiläispaviljonki jakaa Kalavaleen filosofian siitä, että kieli synnyttää maailman. Mehiläispaviljongin maailma koostuu monista rinnakkaisista ja päällekkäisistä todellisuuksista, joilla on omat toimintamekanismit.

Leena Krohn on myös itse haastatteluissa sanonut, että hänen tuotantonsa perusajatus liittyy todellisuuden illusoriseen luonteeseen. Jokainen ihminen on oman kielensä, ruumiinsa, sosiaalisuutensa ja älykkyytensä vanki, ja todellisuus on aina näiden heijastumaa.

Mehiläispaviljonki on kertomus vanhasta mielisairaalarakennuksesta, jossa erilaiset kerhot ja klikit pitävät majaansa. Tämä mehiläispaviljongiksi kutsuttu rakennus on kuin pienoiskokoinen yhteiskunta, jossa heimoutuminen on korvannut yhtenäiskulttuurin.

Talossa päämajaansa pitävät ryhmittymät (Lipograafit, Kurkkulaulajat, Kunnallistieteen edistäjät...) elävät omien ennakkoluulojensa ja yksityisten havaintojensa keskellä. Romaanin alaotsikko on Kertomus parvista, ja jokaisella parvella on omaan havaintokykyynsä ja joukkoälyynsä perustuva maailmansa.

Visiossa joukkoäly haiskahtaa tunkkaiselta ja rajaa ulkopuolelleen ne jotka eivät kuulu joukkoon.

Nykyään puhutaan paljon joukkoälystä ja joukkoistamisesta. Leena Krohnin teoksen visiossa joukkoäly haiskahtaa tunkkaiselta ja ahtaalta. Se rajaa ulkopuolelleen ne, jotka eivät kuulu joukkoon. Jos asiaa ajatellaan koko kansan hahmottamisen kannalta, Krohnin tulevaisuudessa ei ikään kuin ole enää väestöä, joka voitaisiin hahmottaa vaikka väestölaskennalla, koska joukkoistamisesta on tullut ainoa tutkimusmetodi.

Eräs Mehiläispaviljongin kertomuksista käsittelee tiibetiläistä myyttiä tulpasta. Tulpa on mielikuvituksen tuottama fyysinen olento, joka voi alkaa elää omaa elämäänsä kuvittelijastaan huolimatta. Eräs Mehiläispaviljongin henkilö kuvittelee itselleen tällaisen tulpan, joka herää henkiin. Pahaksi onneksi hänen isänsä ihastuu luomukseen, ja poika alkaa juonia oman tulpansa murhaamista.

Tulpa on äärimmäinen esimerkki yhteisön sisään rakentuvista kuplista ja tyhjiöistä. Mehiläispaviljongin tulpa-kertomuksessa toiset ihmiset muuttuvat ainoastaan omassa kuplassaan kelluvan minän jatkeiksi. Tulpa luodaan kielessä ja mielessä, ja kun toinen lakkaa olemasta toinen, myös ihmisten keskinäinen eettinen suhde on vaarassa. Ilmeisesti isän tyttöystävän murhaa suunnitellut poika joutuukin kertomuksessa mielisairaalaan.

Maailmanloppu on lähellä (ellei jo saapunut).

Krohnin ja Salmisen teokset kertovat yhteiskunnasta, jota koossa pitävä liima on kuivahtanut. Heimot ja klikit ovat korvanneet selkeät yhteiskuntaluokat, kielellinen osaaminen on korvannut muut taidot, työ on muuttunut epämääräiseksi ja ihmisen koko elämää riistäväksi. Maailmanloppu on lähellä (ellei jo saapunut).

Kaunokirjallisuuden lukeminen liian suorana todellisuuden peilinä on usein vaarallista, sillä kaunokirjallisuuden voima on sen kyvyssä keksiä mahdottomia. Kalavaleen ja Mehiläispaviljongin väitteet Suomesta kannattaa kuitenkin ottaa tosissaan. Ne ovat kuvauksia todellisuuden muuttumisesta erilaisten virtuaalisuuksien moninaisuudeksi.

Kumpikaan teos ei ole kovin optimistinen tulevaisuuden suhteen. Kalavaleen pahaenteisyydelle on vaikeaa löytää voittajaa Suomen kirjallisuudestaan. Myös Mehiläispaviljonki on pohjimmiltaan surumielinen kuvaus todellisuuden pirstoutumisesta.

Toisten ymmärtämisen puute tuottaa eriytymistä ja eriytyminen yksinäisyyttä.

Suomalaisen yhteiskunnan uhat eivät liity niinkään erilaisten poliittisten ryhmien kamppailuihin, vaan yhteiskuntaluokkien ja sosiaalisten ryhmien, elitiin ja rahvaan, ammattilaisten ja kouluttamattomien eriytymiseen toisistaan. Toisten ymmärtämisen puute tuottaa eriytymistä ja eriytyminen yksinäisyyttä.

Ihmiskuplat elävät omassa virtuaalisessa todellisuudessaan, jonka kosketuspinta muuhun maailmaan on heikko ja pelokas. Mitä enemmän toisiaan ymmärtämättömiä pieniä kuplia yhteiskuntaan syntyy, sitä vaikeampaa on hahmottaa keitä me olemme.

Kun jaettua maailmaa ei ole, paikalle tilataan usein mainostoimisto. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlallisuuksien iskusana “yhdessä” alkaa tuntua aika käppäseltä laastarilta, jos todellisuus on niin pirstaloitunut ja synkkä kuin Krohnin ja Salmisen teokset analysoivat.

Ottakaamme siis itsenäisyyden juhlavuoden motoksi “erikseen”, sillä todellisuus pitää ensin kohdata jos sitä haluaa muuttaa.

Pietari K. kävi täällä -sarjan osa 7, kapea vinjetti.
Pietari K. kävi täällä -sarjan osa 7, kapea vinjetti. Kirjojen Suomi,pietari kylmälä

Artikkeliin liittyviä linkkejä

 • Saisinko yhden neuvoa antavan? Työelämäni on ihan muuttunut.

  Uusi Pietari K. podcast ja essee joka viikko

  Mitä yhteistä on Aleksis Kivellä ja jälkiteollisella pätkätyöläisellä? Ennen kaikkea työpaikkaryyppääminen. Suomalaisten ryyppyreissujen väheneminen liittyy työkulttuurin muutoksiin, mutta onneksi jälkiteollinen työkulttuuri on palauttanut työpaikkapöhnän arvon. Uusi Pietari K. podcast ja essee joka viikko läpi kesän.

 • Kukaan ei usko, mutta Kalle Päätalo on supersankari – ja kyborgi

  Uusi Pietari K. podcast ja essee joka viikko

  Joskus teen niin, että kun joku kirja tuntuu tarpeeksi vieraalta, alan lukea sitä tarkoituksella väärin. Toimii aina! Kun olin lukenut Kalle Päätalon Hyvästi, Iijoki -teosta (1995) tarpeeksi pitkään scifi-teoksena, sen arvo alkoi avautua minulle suomalaisuuden tulevaisuutta koskevana kysymyksenä. Kuuntele tai lue uusin Pietari K. kävi täällä -essee

 • Olipa kerran valkoinen mies, jota kaikki kirjat kuvasivat. Ja nytten se kuolisi.

  Lue kirjallisuusessee tai kuuntele podcast täältä!

  Suomalaisen kirjallisuuden historia on täynnä valkoihoisia kirjailijoita ja heidän luomiaan valkoihoisia henkilöhahmoja. Koko Hubaran vuonna 2017 ilmestynyt teos Ruskeat tytöt laittoi kerralla uusiksi käsityksen siitä, kenelle kirjoja Suomessa kirjoitetaan. Lue Pietari K. kävi täällä -essee tai kuuntele podcast

Kirjojen Suomi

Seuraa somessa

 • Saisinko yhden neuvoa antavan? Työelämäni on ihan muuttunut.

  Uusi Pietari K. podcast ja essee joka viikko

  Mitä yhteistä on Aleksis Kivellä ja jälkiteollisella pätkätyöläisellä? Ennen kaikkea työpaikkaryyppääminen. Suomalaisten ryyppyreissujen väheneminen liittyy työkulttuurin muutoksiin, mutta onneksi jälkiteollinen työkulttuuri on palauttanut työpaikkapöhnän arvon. Uusi Pietari K. podcast ja essee joka viikko läpi kesän.

 • Kukaan ei usko, mutta Kalle Päätalo on supersankari – ja kyborgi

  Uusi Pietari K. podcast ja essee joka viikko

  Joskus teen niin, että kun joku kirja tuntuu tarpeeksi vieraalta, alan lukea sitä tarkoituksella väärin. Toimii aina! Kun olin lukenut Kalle Päätalon Hyvästi, Iijoki -teosta (1995) tarpeeksi pitkään scifi-teoksena, sen arvo alkoi avautua minulle suomalaisuuden tulevaisuutta koskevana kysymyksenä. Kuuntele tai lue uusin Pietari K. kävi täällä -essee

 • Selkä edellä historiaan – näihin kirjoihin kiteytyy 1970-luku

  Millaisena sinä muistat 1970-luvun? Osallistu keskusteluun!

  Kun hahmotetaan 1970-lukua kirjallisuuden kautta, on ymmärrettävä, mitä kysymyksiä edellinen vuosikymmen petasi. Kirjojen Suomi -sarjassa ollaan päästy 1970-luvulle, josta on jäänyt elämään useita hienoja teoksia. Lue e-kirjoja täältä!

 • Ahneus ja pahuus hiipivät kirjoihin – näihin teoksiin kiteytyy 1980-luku

  Seppo Puttosen suositukset luettavissa e-kirjoina

  John Lennonin murha löi karmaisevalla tavalla leiman alkaneelle vuosikymmenelle. Mies, joka oli 1960-luvulta alkaen laulanut ja puhunut rakkauden puolesta ja sotaa vastaan, surmattiin kadulle New Yorkissa. Usko maailman ja ihmisten hyvyyteen oli murentunut. Ahneus ja pahuus olivat hiipineet ihmisten sisään. Tutustu 1980-lukuun ja lue nämä kymmenen teosta e-kirjana suoraan Kirjojen Suomen verkkosivuilta.

 • Erkka Filander ajatteli kiusattujen kasvoja kirjoittaessaan runoteostaan

  Tanssiva karhu -ehdokas esittelyssä

  Erkka Filander muisteli koulunsa kiusattuja ja kirjoitti kehutun runoteoksen marttyyreistä ja rakennuksista. Nyt Torso on ehdolla Ylen Tanssiva karhu -runouspalkinnon saajaksi. Mutta miksi Filander on sitä mieltä, ettei hänen teostaan kannata lukea ääneen? Erkka Filanderin Torso on runoteos arkkitehtuurista, tiloista ja marttyyriudesta.

 • Sähkökirjojen myynti kasvoi alkuvuonna

  Jenni Haukion toimittama teos on alkuvuoden hitti

  Jenni Haukion kokoama runoteos Katso pohjoista taivasta, Eve Hietamiehen Hammaskeiju ja muutamat ulkomaiset dekkarit ovat siivittäneet alkuvuonna kirjamyynnin nousuun pitkän alamäen jälkeen. Katso pohjoista taivasta on myynyt jo alkuvuonna enemmän kuin moni kirja tulee koko vuonna myymään.

 • Olipa kerran valkoinen mies, jota kaikki kirjat kuvasivat. Ja nytten se kuolisi.

  Lue kirjallisuusessee tai kuuntele podcast täältä!

  Suomalaisen kirjallisuuden historia on täynnä valkoihoisia kirjailijoita ja heidän luomiaan valkoihoisia henkilöhahmoja. Koko Hubaran vuonna 2017 ilmestynyt teos Ruskeat tytöt laittoi kerralla uusiksi käsityksen siitä, kenelle kirjoja Suomessa kirjoitetaan. Lue Pietari K. kävi täällä -essee tai kuuntele podcast

 • Kirjoitan päälauseita. Timo Soini kirjoittaa päälauseita. Uskottavat miehet kirjoittavat niin.

  Pietari K. kävi täällä -podcast ja essee lukeville

  Pietari K. kävi täällä -podcast ja esseesarja lukeville ihmisille. Jos Suomen historiasta haluaa sanoa jotain painavaa, kirkasta ja samalla moniselitteistä, on käytettävä koivuklapeja: kovia ja lämpöarvoltaan suuria lauseita. Se lisää kirjoittajan uskottavuutta, mutta on riittävän moniselitteistä. Samalla kommentoija saa sytykettä omalle itserakkaudelleen.

 • Nykykirjallisuus on sairastunut vakavaan historiatautiin ja minusta se ei ole O.K.

  Tutustu tuoreeseen Pietari K. kävi -esseeseen täällä!

  Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlat pitäisi keskeyttää sairauslomaan, sillä olemme pahanlaatuisen historiataudin vallassa. Postmoderni aikakausi ei tarkoita sitä, että historia olisi päättynyt. Halu verrata nykyaikaa menneisyyteen nimittäin vain kiihtyy. Tutustu tuoreeseen Pietari K. kävi täällä -esseeseen!

 • Äitiys on maailman vanhin aihe ja silti Sirpa Kyyrönen kirjoittaa siitä

  Tanssiva karhu -ehdokas esittelyssä

  Jotenkin runoilijat sen tekevät. He tarttuvat ikuisiin teemoihin ja löytävät niihin uuden tulokulman, kehittelevät ilmaisutavan, joka sopivalla tavalla kummeksuttaa, hivelee. Juuri näin tekee Sirpa Kyyrönen Ilmajuuret-kokoelmassaan, joka on ehdolla Ylen Tanssiva karhu -runouspalkinnon saajaksi.

 • Muistisairautta käsittelevä Multa on Tiina Lehikoisen henkilökohtaisin kirja

  Teos on Tanssiva karhu -ehdokas

  Muistisairautta on luontevampaa käsitellä runoudessa kuin proosassa, väittää Tiina Lehikoinen. Hänen Multa-teoksensa on ehdolla Ylen Tanssiva karhu -runouskilpailussa. Tamperelaisen Tiina Lehikoisen runoteos Multa on sekä "multa sulle, minulta sinulle" että kirja mullasta, maasta.

 • Tässä ovat Ylen Tanssiva karhu -palkinnon ehdokkaat

  Kuusi erityisen kiinnostavaa runoteosta

  Kevään merkkejä: linnut, aurinko, Tanssiva karhu. Runouspalkintoa tavoittelevat vuonna 2017 Erkka Filanderin Torso, Catharina Gripenbergin Handbok att bära till en dräkt, Sirpa Kyyrösen Ilmajuuret, Tiina Lehikoisen Multa, V. S.

 • Runoja sielun kokoamiseksi – Catharina Gripenbergin teos flirttailee käsikirjoille

  Tanssiva karhu -ehdokas esittelyssä

  Runoilija Catharina Gripenberg kiinnostui erilaisten käsikirjojen ja oppaiden kielestä. Seurauksena syntyi runoteos, jossa Gripenberg yhdistää neutraalin ja käsikirjanomaisen tyylin henkilökohtaiseen ja yksityiseen kielelliseen ilmaisuun. Teos on ehdolla Ylen Tanssiva karhu -runouspalkinnon saajaksi. Runous sopii kielen tutkiskeluun.

 • Väitöstutkimus: Onko kaunokirjallisuus uhattuna kirjastoissa?

  Pienille kirjastoille on kasattu tehtäviä jo liikaakin

  Kirjastojen tehtävien muutoksista väitellyt Pirjo Tuomi on huolissaan kaunokirjallisuuden osuudesta kirjastojen palveluissa. Tuomi arvioi, että kaunokirjallisuus on joutunut väistymään pienempään rooliin kirjastojen uusien palvelujen tieltä.

 • Mikä kirja on sinulle se kaikkein rakkain?

  Jaa kirjavinkkisi, ja tutustu muiden lukukokemuksiin!

  Jokaisella on kirjoja, jotka eivät lähde sielusta vuosienkaan aikana. Mikä kirja on sinulle tärkein? Kerro lempikirjastasi meille, ja ehkä se löytää uuden lukijan. Timo K. Mukka muistutti Isossa-Britanniassa asuneelle näyttelijä ja käsikirjoittaja Sanna Stellanille, mitä on olla suomalainen. Kirja vie toiseen maailmaan, auttaa ymmärtämään itseä, toisia, elämää.

 • Lukemista vailla? Anna Kirjakoneen auttaa!

  Pääset lukemaan sinulle sopivan teoksen suoraan täältä.

  Ylen Kirjakone auttaa löytämään luettavaa melkein sadan kotimaisen kirjan joukosta. Kirja on luettavana suoraan sivuilta.

 • Katja Kettu: Lällällää, helvettiäpä ei ole

  Kirsi-mummon kuolema sai Katja Ketun ajattelemaan jumalaa.

  Minulta kuoli hiljattain mummo. Kirsti Inkeri Heikkinen. Sinänsä Kirsti Inkerin kuolemaan ei liittynyt mitään tavatonta, mutta kuolema pistää miettimään mahdollisuutta kuolemanjälkeisestä olotilasta. Elo ilman jumaluutta on kolkkoa ja ankaraa, kun tulee kysymys kuolemasta ja olemisen rajallisuudesta, Katja Kettu kirjoittaa kolumnissaan.

 • Johannes Ekholm: Ratkaisu ahdistukseen on kollektiivinen tai sitä ei ole

  Opittu kuva työn sankarista on vahingollinen ja vaarallinen.

  Emme tarvitse enempää työtä ja pitempiä ansioluetteloita, vaan enemmän ajan haaskausta, tehottomuutta, huolettomuutta ja huolimattomuutta! Enemmän kiusallisia hiljaisuuksia, katkoksia flowhun, jumitusta ja yhteistyöstä kieltäytymistä, kirjoittaa Johannes Ekholm kolumnissaan.

 • Nura Farah: Kuinka sanoin häpeälleni hyvästit

  Olin kiitollinen. Olimme turvassa!

  "Tanssin itsekseni keväisen auringon alla ja lupasin vastalahjaksi oman rakkauteni Suomelle", kirjoittaa Nura Farah hetkestä, jolloin turvapaikka oli myönnetty. Ennakkoluuloisessa Suomessa se ei lama-aikana kuitenkaan ollut helppoa. Onneksi oli kirjasto! Hänestä tuli kirjailija, joka voi auttaa meitä suvaitsevaisuuden tiellä.

 • Atlas Saarikoski: Kirjallisuus on harvojen käsissä

  Rakenteellinen syrjintä estää kirjoittamista.

  Rakenteellinen syrjintä vaikuttaa siihen, kenellä on mahdollisuus kirjoittaa. Maailmassa, jossa kaikki saavat kirjoittaa, olemme vähemmän toisia toisillemme ja enemmän kokonaisia itsellemme. Tämän takia kielen rajoja on höllennettävä, toimittaja Atlas Saarikoski kirjoittaa esseessään.

 • Petina Gappah: Liian tutut tarinat olisivat empatian loppu

  Helsinki Lit alkaa Yle Teemalla la 13.5. klo 12 .40

  Työviikon loppumisesta ei ollut kulunut tuntiakaan, kun Savoy oli jo täynnä lukijoita. Kolmatta kertaa järjestetty käännöskirjallisuuden tapahtuma Helsinki Lit oli myyty loppuun. Festivaali jatkuu lauantaina, jolloin lavalle nousee esimerkiksi Nobel-voittaja Orhan Pamuk. Helsinki Lit -lähetys Yle Teemalla la 13.5. klo 12 .40 alkaen.

 • Seksi vähissä? Erotiikka ja yhteiskuntautopiat kulkevat käsi kädessä

  Tutustu tuoreeseen Pietari K. kävi -esseeseen täällä!

  Eräs kaverini arveli, että suomalaisten vähentynyt seksin harrastaminen liittyy ennen kaikkea innostavien yhteiskuntautopioiden puuttumiseen. Sote- tai aluehallintouudistus saa kenen tahansa intohimot laskemaan. Onneksi kaunokirjallisuus jaksaa kuitenkin pitää poliittisen seksin puolia. Tutustu tuoreeseen Pietari K. kävi -esseeseen täällä!

 • Miksi olla yksi kun voi olla monta? Brändäämisen ABC kirjailijoille

  Lue kirjallisuusessee tai kuuntele podcast täältä!

  Kustantajat ja kirjailijat ovat kiistelleet koko itsenäisyyden ajan siitä, kenelle vastuu kuuluu ja kuka saa rahat. Tässä työn ja pääoman välisessä ristiriidassa kirjailijoiden itsensä brändääminen on koitunut sekä kohtaloksi että pelastukseksi. Erityisen kovan hinnan imagostaan maksoi Algot Untola 21. toukokuuta vuonna 1918.

 • Maalta kaupunkiin, kopotikop! Näin hepasta tuli teinien terapeutti

  Lue kirjallisuusessee tai kuuntele se podcastina täältä

  Kannattaa mennä ratsastustallille jos haluaa oppia jotain siitä, miten selviydytään “uuden työn” joustavassa ja tunneherkässä maailmassa. Tallilla hevoset ja nuoret naiset ratkovat sosiaalisen elämän monimutkaisia pulmia ja terapoivat toisiaan. Ennen hevonen veti tukkia metsässä ja teki sankaritekoja rintamalla, nykyään se seurustelee, reflektoi itseään ja käyttää kannettavaa elektroniikkaa. Lue kirjallisuusessee tai kuuntele se podcastina täältä!

 • Putoanko minä? Olen lukenut 1920-luvun tyttökirjoja ahdistukseen

  Lue kirjallisuusessee tai kuuntele podcast täältä!

  Keskiluokkaa ahdistaa, sillä nykyään edes koulutus ei takaa hyvää työpaikkaa ja palkkaa. Luen 1920-luvun tyttökirjoja, joissa on jotain tuttua. Niistä näkyy, että yhteiskunnallisilla luokka-asemilla leikittely on mahdollista ainoastaan rikkaille. Downshiftaaminen oli tuttu ilmiö jo viime vuosisadan alussa. Lue kirjaessee tai kuuntele podcast täältä!

 • Pätkiikö? Ota lääkkeeksi neukkunostalgiaa ja kirjoja muistamisesta

  Lue kirjallisuusessee tai kuuntele podcast täältä!

  2000-luvulla Finlandia-palkituista romaaneista kolme sijoittuu Neuvostoliittoon: Sofi Oksasen Puhdistus, Rosa Liksomin Hytti nro 6 ja Riikka Pelon Jokapäiväinen elämämme. Pietari Kylmälä miettii, mitä unohdimme Neuvostoliitosta, ja mitä on muistettava nykyisyydestä, joka on koko ajan valmis katoamaan. Lue kirjallisuusessee tai kuuntele podcast täältä!

 • Pum-pum, kuolit! Leikin säännöt on kirjoitettu sotakirjallisuuteen

  Lue kirjallisuusessee tai kuuntele podcast täältä!

  Leikitään: entä jos Suomi ei olisi ollut sodissaan ikuinen “puolustusvoittaja” (á la Tali-Ihantala), vaan ihan oikea voittaja? Taantumassa kärvistelevä 2010-luvun Suomi tarvitsisi kunnon hyökkäyssodan, jotta vihdoin oppisimme voittamaan! Hyökkäys olisi tietysti turvallisinta suorittaa sepitteessä, jotta kukaan ei kuolisi, kirjoittaa Pietari K. esseessään. Essee on kuunneltavissa myös podcastina.

 • Laura Gustafsson: Ihmiseläin teki massiivisen virhearvioinnin

  Ihminen selviäisi, vaikka eläimet saisivat oikeuden elää.

  Jos eläimille annettaisiin yksinkertaisin perusoikeus, oikeus elämään, talous ja ehkä koko yhteiskunta ajautuisivat hetkelliseen kaaokseen. Järjestelmät kuitenkin muuttuvat, ja ihminen on sopeutuva laji, kirjailija Laura Gustafsson kirjoittaa kolumnissaan.

 • Reidar Palmgren: Isyys on suuri lahja ja hirvittävä tragedia

  Lapsen rakkaudessa on aina aikaraja.

  Vanhemman rakkaus lasta kohtaan on luja, ehdoton ja ikuinen. Traagista tässä on, että lapsen puolelta siteessä on aikaraja. Aikuistuessaan hän lakkaa rakastamasta takaisin, kirjailija Reidar Palmgren kirjoittaa kolumnissaan. Pilkun jälkeen -ohjelma käsittelee isyyttä kirjallisuudessa maanantaina 3.4. Yle Teemalla klo 21.

 • Elina Hirvonen: Nationalismin edessä tarvitaan radikaalia mielikuvitusta

  Mikä on ihmisen ja maailman suhde

  Vastaus Eurooppaa ja ihmisoikeuksia horjuttavaan liikehdintään ei voi olla teknokratia tai hiljaisuus, vaan radikaali mielikuvitus. Ympäristökriisi, automatisaatio ja tekoälyn kehittyminen haastavat tulevaisuudessa yhä suuremmalla voimalla käsityksemme siitä, mitä on olla ihminen tässä maailmassa, kirjailija Elina Hirvonen kirjoittaa kolumnissaan.

 • Olisiko maailmanloppu mahdollista välttää scifin avulla?

  Pilkun jälkeen -ohjelman päätösjaksossa katsotaan kauas.

  Pilkun jälkeen katsoo päätösjaksossaan kauas. Scifi ja fantasia käyvät realistisen suomalaisen romaanikirjallisuuden kimppuun ja luovat uusia tulevaisuudenkuvia. Keskustelemassa ovat rap-artisti ja runoilija Paperi T eli Henri Pulkkinen, kirjailija-dokumentaristi Elina Hirvonen ja kirjailija Anu Kaaja.

 • Ajavatko pienoisromaanit tiiliskivien ohi? Haastattelussa Anu Kaaja

  Kirjailijoita kunnioitetaan enemmän kuin käsikirjoittajia

  Kirjailija-käsikirjoittaja Anu Kaaja arvelee kirjallisuuden kentän monipuolistuvan jatkossa. Kaunokirjallisuuden ensisijaisena haasteena hän näkee muutoksen ihmisten ajankäytössä. Teksti: Emmi Ketonen Anu Kaajan helmikuussa ilmestynyt ensimmäinen romaani Leda sijoittuu 1700-luvun Ranskaan.

 • Laura Gustafsson: Ihmiseläin teki massiivisen virhearvioinnin

  Ihminen selviäisi, vaikka eläimet saisivat oikeuden elää.

  Jos eläimille annettaisiin yksinkertaisin perusoikeus, oikeus elämään, talous ja ehkä koko yhteiskunta ajautuisivat hetkelliseen kaaokseen. Järjestelmät kuitenkin muuttuvat, ja ihminen on sopeutuva laji, kirjailija Laura Gustafsson kirjoittaa kolumnissaan.

 • Tiina Raevaara haluaisi lisää inhimillistettyjä eläimiä

  Eläinten oikeudet paranevat vääjäämättömästi

  Luonto ja ihminen limittyvät toisiinsa Tiina Raevaaran tuotannossa ja elämässä. Teksti: Jasmin Kuusela – Kirjailijan työ on mielettömän hienoa työtä, hehkuttaa kirjailija Tiina Raevaara, jonka meneillä olevaan viikkoon kuuluvat vielä kahden kirjan deadlinet. Raevaaraa miellyttää se, miten kaunokirjallisuus mahdollistaa ihmisten samaistumisen sell

 • Ison pahan suden kulttuurihistoria

  Tarinat ovat hellineet susivihaa vuosituhansia.

  Suomen kielessä susi on pahan vertauskuva. Toisin on esimerkiksi useilla intiaaniheimoilla, joille susi on ollut toteemieläin. Kertomusperinteessämme susivihaa on haudutettu pitkään ja rauhassa. Mitä tapahtuisi, jos susiin liitettyjä piirteitä kirjoitettaisiin uudestaan? Susi on villi, vapaa, voimakas ja älykäs eläin, Kasperi Lumijärvi kirjoittaa esseessään.

 • Eeva Kilven Animalia on ollut ajankohtainen 30 vuotta

  Kurjimman köyhälistön alapuolella ovat vielä nämä ei-ihmiset

  Kun juhlitaan satavuotiasta Suomea ja suomalaista kirjallisuutta, ei joukosta pidä unohtaa eläimiä ja niiden tarinoita historian kulussa. Pilkun jälkeen katsoo eläintä ja eläinten oikeuksia. Keskustelemassa ovat kirjailijat Laura Gustafsson ja Tiina Raevaara, sekä esseisti, lihateollisuutta keskitysleirien kauhuihin verrannut Antti Nylén.

 • Laura Gustafsson ja strategia eläinoikeuksien parantamiseksi

  Ei ole tarkoitus tuputtaa kenellekään mitään

  Pienenä kirjailija Laura Gustafssonia ei juuri kiinnostanut lukeminen. Siitä huolimatta hän on julkaissut kolme kiitettyä romaania, näytelmiä sekä yhden kuunnelman. Monenlaiset sattumukset ovat vaikuttaneet siihen, että tähän hetkeen on tultu. Laura Gustafsson on Pilkun jälkeen -ohjelmassa keskustelemassa eläinten oikeuksista Yle Teemalla 10.4. klo 21.00 ja Yle Areenassa jo nyt.

 • Marjo Niemi: Hyvinvointivaltio on parempi tarina kuin sota

  Hyvinvointivaltio on parempi tarina kuin sota

  Olisiko hyvinvointivaltiosta suureksi kansalliseksi tarinaksi? Tosin siitä puuttuvat uhrit ja uhraaminen. Yle Radio 1:n Kultakuume-ohjelman kolumnisti Marjo Niemi pohtii, mikä olisi hyvä tarina kerrottavaksi.

 • Riina Katajavuori: Mitä teet, kun kukaan ei katso?

  Keskittyminen on vaikeaa, sillä ärsykkeitä on liikaa.

  Olen viime aikoina koettanut kirjoittaa runoja. Keskittyminen on vaikeaa, sillä kammioon tunkee koko ajan sähköpostia ja kaikenlaisia viestejä ja ilmoituksia. Näin mrehtii Yle Radio 1:n Kultakuume-ohjelman kolumnnisti Riina Katajavuori ajankäyttöään.

 • Arvoituksellinen löytö Katri Valan kirjan välistä

  Sivut sen ympäriltä ovat värjäytyneet vaalean ruskeiksi

  Katri Valan runokokoelman Paluu välistä löytyi kaavake, jolla kutsuttiin henkilöitä poliisikuulusteluun. Täyttämätön lomake on 1940-luvulta. Se on ollut runoteoksen välissä niin kauan, että sivut sen ympäriltä ovat värjäytyneet vaalean ruskeiksi. Voisiko tämä kaavake olla Katri Valan veljeä Erkki Valaa varten?

 • Mikä on Kirjojen Suomi?

  Mitä itsenäisyyden ajan kirjat kertovat maastamme?

  Kirjojen Suomi on Ylen monikanavainen kirjallisuuskokonaisuus, joka tutkii mitä itsenäisyyden ajan kirjat kertovat maastamme ennen ja nyt, ja miten asiat ovat muuttuneet aikojen saatossa. Kirjojen Suomi on osa Suomi 100-hanketta, ja kestää koko juhlavuoden 2017.

 • Kirjojen Suomen kumppanit

  Yle ja parikymmentä muuta tahoa ovat lukemisen asialla.

  Kirjojen Suomi on Ylen suursatsaus kotimaiseen kirjallisuuteen vuonna 2017, ja sen toteutumiseen on tarvittu laajaa yhteistyötä. Kiitos kaikille kumppaneille!