Hyppää pääsisältöön

Olli Mäenpään selvitys: Yle toimii riippumattomasti – palomuurin vahvistaminen tarpeen

Vaalea mieshenkilö sinisessä puvussa istuu laajassa tilassa.
Vaalea mieshenkilö sinisessä puvussa istuu laajassa tilassa. Olli Mäenpää

Journalistinen johtaminen ja päätöksenteko Ylessä toimivat yleensä asianmukaisesti. Niitä on silti jatkuvasti kehitettävä. Vastuu sananvapaudesta on ensisijaista. On myös lisättävä journalismin käytäntöjen ymmärrettävyyttä ja avoimuutta yleisölle.

Professori Olli Mäenpään mukaan yhtiön ulkoista riippumattomuutta on vahvistettava. Yle tarvitsee vahvan ja näkyvän palomuurin. Valtiovalta, järjestöt tai taloudelliset toimijat eivät saa puuttua Ylen journalismiin eikä Yle saa ottaa vastaan journalismin ohjailua miltään taholta.

Mäenpää peräänkuuluttaa muutosta yhteiskunnallisiin ja poliittisiin käytäntöihin.

“Yle toimii riippumattomasti, mutta yksittäiset vaikuttamisyritykset näyttävät ongelmallisilta. Suomessa tapana ollut neutraali suhtautuminen vaikuttamispyrkimyksiin voi horjuttaa luottamusta Ylen riippumattomuuteen. Journalistien yhteydet päättäjiin ovat toki välttämättömiä, riippumattomuus ei edellytä umpioitumista. Myöskin avoin palaute ja kritiikki ovat välttämättömiä journalismissa”, Mäenpää toteaa.

Selvityksen suositus on, että Ylen riippumattomuutta seurataan ja arvioidaan esimerkiksi vuosittain. Ylen tulisi myös uutisoida suorat vaikuttamisyritykset.

Mäenpää esittää selkeää riippumattomuuden määritelmää esimerkiksi Yle-lakiin. Myös hallintoneuvoston roolia strategian päätöksenteossa tulisi arvioida.

Entistä parempaa journalistista johtamista

Ylen journalistinen päätöksenteko ja johtaminen ovat raportin mukaan kunnossa. Ylessä panostetaan arvioivaan ja kehittävään toimintakulttuuriin. Journalismin johtamisen tavat ovat erilaisia eri toimituksissa. Mäenpään kriittinen huomio kuitenkin on, että journalistisen johtamisen erityisiä laadullisia haasteita ei ole riittävästi tunnistettu.

Mäenpää toteaa, että vastaavan toimittajan vahva ja itsenäinen ohjaus- ja päätösvalta perustuu lakiin. Journalismin johtamisessa Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa korostuvat arvioinnin mukaan direktiovalta eli työnjohto-oikeus ja rikosoikeudellisen vastuun kysymykset.

Vastuu sananvapaudesta on silti ensisijaista. Vastuullinen ja luotettava journalismi on Yleisradion vahvuus, joskin Mäenpää painottaa myös rohkean otteen merkitystä. Lisäksi painotetaan henkilöstöjohtamisen kohentamista. Uutis- ja ajankohtaistoiminnan journalistinen periaatetyö saa kiitosta.

"Raportti käy monipuolisesti ja syvällisesti läpi Ylen riippumattomuuden ja journalistisen johtamisjärjestelmän osa-alueita. Se muistuttaa siitä, että hyvä Ylen journalistinen johtaminen ei ole vain selkeitä normeja ja säännöksiä vaan Ylen tehtävästä ja roolista nousevia velvollisuuksia. Näitä on journalistisessa johtamisessa koko ajan pidettävä esillä”, toteaa Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvo vastaavien toimittajien puolesta.

“Mäenpään raportti antaa vastaaville toimittajille paljon aineksia riippumattoman journalistisen työn laadun parantamiseen. Se on hyvä asia. Yhteiskunta ja Ylen toimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti, uusia tilanteita tulee vastaan ja myös virheitä sattuu. Ne tunnistamme ja parannamme käytäntöjä”, Silvo jatkaa.

Selvitys painottaa Ylen hallituksen roolia journalistisen ja henkilöstöjohtamisen edellytyksien vahvistamisessa. Mäenpää mainitsee lisäksi ns. Terrafame-tapauksen arvioinnin, jota ei hänen mukaansa ole Ylessä tehty riittävästi riippumattomuuden, sananvapauden ja julkisen palvelun velvoitteiden näkökulmasta.

Ylen hallitus on tuoreeltaan käsitellyt professori Mäenpään raportin ja toteaa:

“Hallitus on tyytyväinen siihen, että selvityksen perusteella riippumattomuus ja journalistinen vastuu ja päätöksenteko Ylessä toimivat asianmukaisesti. Raportin mukaan ilmeni puutteita toimitusten johtamisessa, minkä vuoksi hallitus kehottaa jatkamaan jo aloitettuja kehittämistoimenpiteitä. Hallitus velvoittaa lisäksi toimitusjohtajan valmistelemaan ripeästi esityksen korjaavista toimenpiteistä, jotka vastaavat selvityksessä esiin tulleisiin puutteisiin.

Hallitus on käsitellyt riippumattomuuden ja journalismin kysymyksiä aiemmissa kokouksissaan. Hallituksen arviointi perustuu niissä käsiteltyihin sekä nyt esitettyihin tietoihin.

Hallitus painottaa edelleen, että luotettava, faktapohjainen ja riippumaton journalismi on Ylen toiminnan kulmakivi. Vastaavilla toimittajilla on tämän tehtävän toteuttamisessa hallituksen luottamus.”

Professori Olli Mäenpään raportti liitteenä:
Yleisradion journalistinen päätöksentekoprosessi, arviointiraportti

Lisätiedot:
Ismo Silvo, julkaisujohtaja, vastaava toimittaja, p. 040 505 1924, ismo.silvo@yle.fi
Thomas Wilhelmsson, Ylen hallituksen puheenjohtaja

Ylen vastaavat toimittajat:
Marit af Björkesten, johtaja, Svenska Yle
Atte Jääskeläinen, johtaja, Uutis- ja ajankohtaistoiminta
Ismo Silvo, johtaja, Julkaisut
Ville Vilén, johtaja, Luovat sisällöt

Selvityksen tausta: Ulkopuolisesta selvityksestä päätettiin helmikuussa
Mäenpään raportin toimeksianto 23.2.
Ylen vastaavat toimittajat sopivat yhtiön hallituksen kanssa 23.2.2017, että koko yhtiön journalismiin ja ohjelmiin liittyvä päätöksenteon laatu arvioidaan. Toimeksiannon taustalla on keskustelu Yleisradion journalistisen päätöksenteon laadusta ja prosessista.

Toimeksiannossa määriteltiin auditoinnin kohteeksi erityisesti:

  • sananvapauslain edellyttämien vastuiden määrittämistä, delegointia ja toteutusta käytännössä;
  • päätöksentekojärjestelmän selkeyttä ja toteutumista journalistisessa johtamisessa;
  • säännösten viestimistä, niiden ymmärretyksi tekemistä ja niiden toteutumisen seurantaa arjen ohjelmatyössä sosiaalinen media mukaan lukien;
  • virheiden korjaamista;
  • yhtiön journalistisen työn ja toimituskulttuurin kykyä journalistisia ratkaisujaan arvioivaan ja kehittävään toimintakulttuuriin.

Selvityksen tekijä on Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää. Mäenpää on tehnyt vastaavia selvityksiä aiemminkin ja on tutkijana riippumaton suhteessa Yleen ja muihin medioihin. Arvioinnissa on haastateltu lähes 50 henkilöä ja tutustuttu Yleä koskevaan keskeiseen kirjalliseen aineistoon.