Hyppää pääsisältöön

Sopimus – mistä sovitaan?

Kättely
Kättely Kuva: Pixtal kättely

Sopimusvaiheeseen osallistuvat Ylestä tilaaja, Yle-tuottaja ja sopimusasiantuntija. Sopimuksessa sovitaan muun muassa osapuolten tehtävät ja työnjako, lopullinen kustannusarvio ja hinta, oikeudet, toimitus- ja maksuaikataulu sekä muut sopimuksen ehdot.

Yle-tuottaja edustaa Yleä ja tilaajaa sisällöstä ja tuotannosta vastaavana toimijana sekä toimii keskustelukumppanina tuotantoyhtiön suuntaan. Yle-tuottaja huolehtii yhdessä tilaajan kanssa siitä, että ohjelma vastaa tilausta ja sopimusta.

Sopimukset laaditaan, kommentoidaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Pikaohje kommentointiin

Pikaohje allekirjoitukseen

Ohjelmaa koskeva sopimus muodostuu sopimusasiakirjasta sekä seuraavista sopimuksen liitteistä:

Kaikkiin sopimuksiin tulevat liitteet:

Muut sopimuksen liitteet tarvittaessa:

Lisäksi kaikkiin sopimuksiin liitetään Tuotantoyhtiön tarjouksen yhteydessä toimittama konsepti, tuotantosuunnitelma, kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja some-suunnitelma.
Ylelle toimitettavan ohjelmamateriaalin tekniset vaatimukset on määritelty tässä ohjeessa.

 • Tarjoa meille elokuvahanketta

  Ylen elokuvatiimi vastaa elokuvahankinnoista.

  Yle hankkii esitys- ja välitysoikeuksia suomalaisten tuotantoyhtiöiden pitkiin teatterielokuviin, lyhytelokuviin ja dokumentteihin sekä vuosittain yhteen draamalliseen minisarjaan. Hankinnoista vastaa Ylen Luovat sisällöt -yksikön Yle Draamaan kuuluva elokuvatiimi.

 • Ylen ohjelmatoiminnan sisältöjä koskevat yleiset sopimusehdot (YSE 2017 A)

  Tuotantosopimuksen yleiset sopimusehdot

  Näitä Yleisradio Oy:n ohjelmatoiminnan sisältöjä koskevia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Ylen ohjelmatoiminnan sisällön tuottamista ja oikeuksia koskeviin sopimuksiin, joissa Sopimuskumppanilla on Ohjelman päätuottajavastuu, ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti muuta sovittu.

 • Jälkiarviointi – miten tavoitteet täyttyivät?

  Yle kokoaa analyysin ja käy sen läpi tuotantoyhtiön kanssa.

  Ohjelman tai muun hankkeen julkaisun jälkeen tilaaja toimittaa tuotantoyhtiölle kirjallisen analyysin ohjelman onnistumisesta. Kärkihankkeille asetetaan etukäteen asiakkuustavoitteet, joiden toteutumista Ylen asiakkuustutkimus seuraa.

 • Oikeudet

  Kaikki Ylen ohjelmat koetaan julkiseksi omaisuudeksi.

  Suomalaiset kokevat Ylen julkisin varoin tuottamat ja hankkimat ohjelmat yhteiseksi omaisuudeksi, jonka tulee olla laajasti saatavilla myös tulevaisuudessa esimerkiksi Ylen arkistopalvelussa. Lue lisää