Hyppää pääsisältöön

Sponsoroidun ohjelman tuottaminen

Yle ei voi tuottaa sponsoroitua ohjelmaa. Ylen tuottamalla ohjelmalla tarkoitetaan myös Ylen alihankintana Ylen omaan tarpeeseen tilaamia ohjelmia.

Sponsoroinnilla tarkoitetaan sellaista ohjelmien rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen.

Sponsoroinnin muotoja ovat kaikki sellainen rahan, tuotteiden tai palveluiden antaminen, jolla pyritään edistämään rahoittajan tai kolmannen tahon tuotteiden tai palvelujen näkyvyyttä ohjelmassa, tai jonka asemaan taikka tuotteiden tai palveluiden myyntiin ohjelma voi vaikuttaa.

Sponsoroidun ohjelman esittäminen

Yle voi esittää sponsoroitua ohjelmaa, eli Yle voi ostaa esitysoikeuksia ohjelmaan, jossa voi olla sponsorointia silloin, kun ohjelmaa ei ole tuotettu Ylen tilauksesta Ylen tarpeeseen (esim. valmiit ohjelmat).

Muu ulkopuolinen rahoitus tai taloudellinen tuki

Muu ulkopuolinen rahoitus tai taloudellinen tuki on mahdollista, kun

  • ohjelman rahoittajan/taloudellisen tukijan sääntömääräiseen tehtävään ei kuulu kaupallista toimintaa
  • rahoittaja/taloudellinen tukija ei saa mitään näkyvyyttä ohjelmassa
  • yhteistyön tarkoituksena on yleisen, yleishyödyllisen tai muuten yhteiskunnallisesti merkittävän asian edistäminen
  • rahoittajalla/taloudellisella tukijalla ei ole sananvaltaa ohjelman sisällöllisiin päätöksiin.

Ylen kumppanilla ei ole oikeutta sopia mistään ohjelman rahoituksesta tai muusta taloudellisesta tuesta ilman että näistä sovitaan tapauskohtaisesti Ylen kanssa etukäteen.