Hyppää pääsisältöön

2017 syksy: historia – YTL:n sensorin vastaukset kokelaiden kysymyksiin

Kysy sensorilta historian yo-kokeesta.
Kysy sensorilta historian yo-kokeesta. Kuva: Yle/Annukka Palmén-Väisänen/Shutterstock Abitreenit

Jäin miettimään, oliko... Lähteekö paljon pisteitä, jos... Miten paljon haittaa, että...

YTL:n sensori Jussi Hanska vastasi kokelaiden kysymyksiin päivän yo-kokeesta.

Sensorin vastaukset

Sensori vastaa: Tehtävä kohdistuu nimenomaan antiikin vaihtumiseen keskiajaksi ja siten siinä myös haettiin vastaukseksi keskeisiä murroksia, joiden perusteella voidaan katsoa aikakauden vaihtuneen. Rooman jakautuminen on tässä mielessä yksi keskeisimmistä tekijöistä.
Sensori vastaa: Kuulostaa varsin hyvältä. Pisteet toki riippuvat siitä, kuinka hyvin olet mainitsemiasi asioita käsitellyt.
Sensori vastaa: Olet selittänyt keskeisiä asioita, joten kyllä pisteitäkin pitäisi olla tulossa. Paljonko, riippuu vastauksen tasosta.
Sensori vastaa: Vastauksien pituus ei sinänsä ole itseisarvo eikä se riipu kokeen muuttumisesta sähköiseen muotoon. Vastaus on hyvä, jos keskeiset asiat on käsitelty loogisessa järjestyksessä ja pohtivalla otteella.
Sensori vastaa: Käsitteen kulttuurialue ymmärtämistä, käytännön soveltamista ja ehkä myös kyseenalaistamista (joissakin tapauksissa).
Sensori vastaa: Kysymyksien painottuminen eri aikakausiin liittyy osittain kurssien sisäiseen logiikkaan ja osittain tehtäviä tekevän työryhmän kulloisiinkin ideoihin. Oli siellä joukossa 4 kysymystä, jotka käsittelevät joko kokonaan tai osin vanhempia aikakausia.
Sensori vastaa: Tarkoittanet tehtävää 9? Tehtävässä haettiin suuria muutoksia ja murroksia, jotka viivästyttivät Suomen valtiollisten olojen vakiintumista eli lähinnä kansalaissotaa, kiistaa hallitusmuodosta sekä I maailmansodan tapahtumien muuttamaa poliittista tilannetta, johon Suomessa reagoitiin luopumalla kuningashankkeesta.
Sensori vastaa: As I answered earlier, the questions deal with different time periods according to the ideas of the group that makes them. Sometimes there are more good ideas for period between 1500 to 1800, sometimes for other periods.
Sensori vastaa: Vastaukset arvioidaan aina kokonaisuutena. Linnun väärin tulkitseminen varmaankin vähentää pisteitä, mutta kuinka paljon riippuu muun vastauksen laadusta.
Sensori vastaa: Jos vastaus on muuten hyvä ja on siten ilmeistä, että kyseessä on ns. lapsus, ei pistemenetys liene suuren suuri.
Sensori vastaa: Täysiin pisteisiin tai edes korkeimpiin pisteisiin etsittiin hieman analyyttisempaa näkökulmaa kuin autojen bongaaminen, esim. massatuotanto, vapaa-aika ja kaupungistuminen olisivat tällaisia hieman yleisemmällä ja analyyttisemmalla tasolla liikkuvia vastauksia.
Sensori vastaa: Vastausen pituus ei ole itseisarvo, mutta on selvää, että kovin lyhyet vastaukset eivät ole riittävän analyyttisiä korkeimpiin pisteisiin. Kuitenkin, arvioinnissa mennään sisältö ja muoto edellä, ei viivoitin kädessä.
Sensori vastaa: Olennaista on hahmottaa voittajavaltioiden suhteiden heikkeneminen ja yhteistyön muuttuminen kylmäksi sodaksi. Tässä voi käsitellä mm. kansandemokratioiden syntyä ja Berliinin ensimmäistä kriisiä ja rautaesiripun ilmestymistä länsi- ja itä-Euroopan väliin.
Sensori vastaa: Vastauksilla ei ole olemassa ohjeellista vähimmäispituutta. On kuitenkin selvää, että kovin suppeaan vastaukseen ei saa mahdutettua kaikkea olennaista.
Sensori vastaa: Kysymyksessä ei väitetä, että kylmä sota loppui vuonna 1980, vaan, että se loppui 1980-luvun kuluessa. Loppuminen päättyi NL:n hajoamiseen, mutta oli pidempi prosessi.
Sensori vastaa: Valitettavasti jonkinlainen pistemenetys lienee tulossa. Kuinka suuri, riippuu siitä, kuinka muuten vastasit. Toki kuvan voisi tulkita tarkoittavan Berliinin saartoa, mutta sen alla oleva päiväys osoittaa, että piirros on peräisin ajalta ennen Berliinin saartoa.
Sensori vastaa: Rooman valtakunnan jakaantuminen, länsipuoliskon tuho, kansainvaellukset. Näillä pääsee jo aika pitkälle.
Sensori vastaa: Riippuu hieman, miten olet asian ilmaissut. Jos logiikka on se, että Etykin päätökset rohkaisivat sosialistimaiden uudistusliikkeitä ja siten rapauttivat kommunistien valtaa, olet oikeilla jäljillä.
Sensori vastaa: Jos muu vastaus on hyvä ja siten ilmeistä, että kyseessä on lapsus, on pistemenetys vähäinen.
Sensori vastaa: Toisinaan kysytään toista, toisinaan toista ja nyt kysyttiin sitä toista. Eli taustalla ei ole mitään erityistä syytä, tällä kertaa hyviä kysymyksiä syntyi kylmästä sodasta.
Sensori vastaa: Koska historiassa on ensimmäistä kertaa käytössä sähköinen koe on melko mahdotonta arvailla mihin pisterajat asettuvat.
Sensori vastaa: Kyllähän tuossa ne keskeisimmät tekijät ovat. Karl Friedrichin nimi ei ole maailmanhistorian merkittävin seikka, joten virhe tai laiminlyönti ei ole suuri.
Sensori vastaa: Kyllä haettiin.
Sensori vastaa: Kulttuurikysymyksessä vastauksien kirjo on potentiaalisesti suunnaton. Olet vastannut oikean suuntaisia asioita, mutta pisteet määräytyvät viime kädessä vastauksen laadun mukaan. Historiassa olisi voinut ottaa kantaa islamilaisen kulttuurin laajenemiseen arabiekspansion myötä.
Sensori vastaa: Mitä suurin piirtein vaadittiin kannattaa tarkistaa näillä 20 minuutin päästä julkaistavista hyvän vastauksen piirteistä. Kyllä "ainakin jonkun verran" pisteitä tulee jos pääkohdat on vastattu. 30 pisteen suuntaan liikutaan kun detaljitkin ovat kohdallaan ja vastaus on analyyttinen ja pohtiva.
Sensori vastaa: Mitä suurin piirtein vaadittiin kannattaa tarkistaa näillä 20 minuutin päästä julkaistavista hyvän vastauksen piirteistä. Kyllä "ainakin jonkun verran" pisteitä tulee jos pääkohdat on vastattu. 30 pisteen suuntaan liikutaan kun detaljitkin ovat kohdallaan ja vastaus on analyyttinen ja pohtiva.
Sensori vastaa: Ei tällä kertaa, ehkä tulevaisuudessa jos YLE niin haluaa.
Sensori vastaa: Kortti on eräänlainen jatko Eetu Iston maalaukselle hyökkäys. Isto kuvaa sortokautta ja kortti haluaa ilmaista sortokauden päättyneen ja sitä myötä valoisamman tulevaisuuden koittavan Suomelle (jota kuvan neito edustaa, kaksipäinen kotka puolestaan edustaa Venäjää).
Sensori vastaa: Sisällissota on tärkeä c-kohdan osalta. Kortti viittaa Eetu Iston maalaukseen Hyökkäys. Olennaisempaa kuin taulun nimen muistaminen on kuitenkin sisällön tulkinta eli 1. sortokauden päättyminen. Postilaki uudistus ei varsinaisesti liity korttiin.
Sensori vastaa: Ensimmäisessä kuvassa on Gorbatsovin ja DDR:n johtajan Honeckerin tapaaminen, jossa Gorbatsov ilmoitti, ettei Neuvostoliitto enää tule sotilaallisesti takaamaan kommunistihallinnon jatkumista Itä-Saksassa. Seurauksena oli valmiiksi heikkoon tilaan ajatuneen Itä-Saksan romahdus. Jälkimmäisessä kuvassa rajat länteen on avattu ja Itä-Saksan kansalaiset äänestävät jaloillaan eli muuttavat länteen. Tämä vaihe edelsi Saksojen yhdistymistä Itä-Saksan romahdettua.
Sensori vastaa: Suurin piirtein noin. Lukematta vastaustasi en voi esittää tarkempaa arvioita, mutta oikeisiin asioihin olit kiinnittänyt huomiota.
Sensori vastaa: Kuninkaiden nimet ja vuosiluvut eivät ole tämän kysymyksen keskiössä, vaan - kuten kysymyksessä lukee - suurvalta-aseman vaikutus suomalaisten elämään (sotaponnistusten vuoksi tiukentunut verotus, sotaväenotot ja köyhtyminen, mutta toisaalta myös jotkut vaurastuivat, hankkivat verovapauden ratsumiehinä ja toivat tietoa ja innovaatioita Euroopasta.
Sensori vastaa: Kysymys on sidottu nimenomaan videoon. Siitä ohi menevien asioiden ansiot tai vahingollisuus päätetään vasta sensorikokouksessa, joka lyö lukkoon lopulliset pisteytyskriteerit. Ennakoisin, että oikea tieto vaikka se ei videoon yhdistyisikään ei ainakaan ole rangaistavaa.
Sensori vastaa: Yksi tekijä, joka viivästi hallitusmuodon vakiintumista oli nimenomaan Saksan asema ja sen muutos I maailmansodan loputtua, joten kyllä Saksa tavalla tai toisella vastauksessa olisi oltava. Pistemenetyksen kokoon on hankala esittää arviota, jotakin kuitenkin taitaa mennä.
Sensori vastaa: Keskeistä on huomioida se, että latinalainen Amerikka kolonialisoitiin, mutta Aasiassa kauppaa käytiin tasavertaisemmalta pohjalta. Japani ja Kiina rajoittivat länsimaiden kaupankäyntiä alueillaan ja Intiassakin brittihallinnosta huolimatta paikallinen yläluokka säilytti osan vallasta. Vastauksessa voi myös käsitellä, mitä tuotteita näiltä alueilta tuotiin Eurooppaan eli amerikoista tupakkaa, sokeria ja puuvillaa, Aasiasta mausteita ja kankaita.
Sensori vastaa: Sitä ja kiistaa hallitusmuodosta tasavaltalaisten ja kuninkaanvallan kannattajien välillä.
Sensori vastaa: Hyvässä vastauksessa käsitellään molempia puolia.
Sensori vastaa: Elokuva on on äänielokuvan keksimistä vanhempi. Kysymykseesi vastatakseni, haettiin noita mainitsemiasi konkreettisia asioita sekä niiden takana olevia laajempia kokonaisuuksia kuten kulutusyhteiskunnan syntyä ja massatuotantoa.
Sensori vastaa: Juuri näitä asioita haettiin.
Sensori vastaa: Kuva 1 ei suoraan kerro asiasta mitään, vaan edellytetään kokelaan ymmärtävän, että Gorbatsovin vierailun aikana molempien johtajien asema oli murenemassa. Gorbatsov kertoi Honeckerille, ettei Neuvostoliitto enää tule pitämään Itä-Saksan kommunistihallintoa sotilaallisesti pystyssä, vaan Honecker jää oman onnensa nojaan. Toisessa kuvassa kuvataan tilannetta, jossa Itä-Saksa oli avannut länsirajansa ja tuhannet ihmiset pakenivat Unkarin kautta länteen. Seurauksena oli valtion romahtaminen ja Saksojen yhdistyminen.
Sensori vastaa: Tuo juuri vastauksesta tulee käydä ilmi eli yhtenäinen kulttuuri rakentuu jaettujen uskonnollisten, poliittisten, filosofisten ja etnisten käsitysten varaan. Käsittelyssä tulee myös huomioida kulttuurialueen muodostumisen keskeinen historia.
Sensori vastaa: Sosialististen maiden sisäisen opposition demokratialiikkeet (Solidaarisuus Puolassa), NL:n epävakaa tilanne, Perestroika ja sen epäonnistuminen, NL:n taloudellinen jälkeenjääminen ja putoaminen kyydistä suurvaltojen kilpailussa.
Sensori vastaa: Riippuu vastauksen kokonaisuudesta. Kyllähän tuossa selvä virhetulkinta, mutta kuitenkin mahdollinen, joten en lähde ennakoimaan, miten sensorikokous päättää.
Sensori vastaa: Kaikki oikeita asioita, mutta eivät yksinään riitä täysiin pisteisiin.
Sensori vastaa: Olet.
Sensori vastaa: Mainitsemiesi asioiden lisäksi siinä viitataan Berliinin länsivaltojen kontrolloiman vyöhykkeen kiristyvästä tilanteesta, joka ennakoi seuraavan vuonna alkanutta Berliinin saartoa.
Sensori vastaa: Kuvien tulkinnasta olen vastannut ylempänä pariinkin kysymykseen. NL:n hajoamisen lisäksi olisit voinut kertoa myös kommunistisen järjestelmän luhistumisesta NL:n satelliittivaltioissa.
Sensori vastaa: Riippuu vastauksen kokonaisuudesta. Esittämäsi perusteella en uskalla arvailla muuta kuin että jonkinlainen pistemenetys on tulossa.
Sensori vastaa: Et ollut, katso tarkemmin abitreenien sivuilla julkaistuista hyvän vastauksen piirteistä. Huomioi kuitenkin, ettei ihan kaikkia niissä ilmoitettuja asioita tarvitse olla vastauksessa korkeisiin pisteisiin pääsemiseksi.
Sensori vastaa: Kuva ennakoi Berliinin saartoa, joten eiköhän sieltä joitakin pisteitä tule.
Sensori vastaa: Haettiin niitä murroksia, jotka oikeuttavat puhua aikakauden muutoksesta. Rooman jakautuminen, Länsi-Rooman tuho ja kansainvaellukset ovat mm. tällaisia asioita.
Sensori vastaa: Katso abitreenien sivuilta löytyvät hyvän vastauksen piirteet. Niistä saat aika hyvän kuvan asiasta.
Sensori vastaa: Onhan tuo kiistatta virhe, mutta jos vastaus on muuten laadukas, ei menetys liene suuren suuri.
Sensori vastaa: Ei.
Sensori vastaa: Toisinaan näin vain käy.
Sensori vastaa: Kuulostaa varsin hyvältä.
Sensori vastaa: Kokeiden vaikeustason vertaaminen on subjektiivinen juttu. Yhden mielestä helpompi on vaikeampi ja päin vastoin. YTL ei laadi prelejä eikä siten ota kantaa niiden vaikeustasoon. Historian osalta prelit tekee HYOL eli Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto.
Sensori vastaa: Nämä käsitellään tapauskohtaisesti. En uskalla ottaa kantaa siihen, tulkitaanko 7b vastaukseksi vai unohdukseksi. Molemmat ovat lähtökohtaisesti mahdollisia. Sensorit tarkastavat kaikki tehtävät, YTL arvioi, mitkä vastaukset otetaan huomioon pisteytyksessä ja kuinka esim. sinun tapauksessasi toimitaan.
Sensori vastaa: Kokeen valtakunnallisen tuloksen valmistuttua.
Sensori vastaa: Jos hyvät puolet on pohdittu kiitettävällä tasolla, uskon sen riittävän. Lopullisista pisteytyskriteereistä päättää kuitenkin vasta sensorikokous.
Sensori vastaa: Eiköhän joitakin pisteitä näinkin heru.
Sensori vastaa: Kuvia oli tarkoitus käyttää johdattelemaan ajatukset Itä-Saksan tilanteeseen tuona aikana. Muuri ei ollut vielä murtunut (murtui 4 päivää jälkimmäisen kuvan julkaisun jälkeen).
Sensori vastaa: Ei pitänyt, sillä muotoilu on 50-luvun alkuun eli kysymys kohdistuu 40-luvun loppuvuosiin.
Sensori vastaa: Tulkinta olisi tavallaan järkevä, ellei tunne kortin taustoja. Keskustelemme asiasta sensorikokouksessa. Lähtökohtaisesti kortti kuitenkin liittyy vain sortokauteen.
Sensori vastaa: Olet hieman hakoteillä, mutta vasta sensorikokous päättää, maksaako Korean mukaan tuominen pisteitä.
Sensori vastaa: On hyvinkin mahdollista, että saa. Asiasta päättää kuitenkin vasta sensorikokous.
Sensori vastaa: Meni, mutta maksaako tämä virhe pisteitä, päätetään sensorikokouksessa.
Sensori vastaa: Mallivastaukseen ei edes yritetä mahduttaa kaikkia mahdollisia asioita, jotka vastauksessa voi olla. Muuten syntyy se (väärä) käsitys, että ne kaikki myös vaaditaan. Jokainen asia arvioidaan tarkastaessa tapauskohtaisesti ja ansioista palkitaan vaikka ne eivät olisi mallivastauksessa.
Sensori vastaa: Tarkkaan lukien kysymys rajaa 50-luvun tapahtumat ulos.
Sensori vastaa: Ks. vastaus samaan kysymykseen edellä.
Sensori vastaa: Pisteitä varmasti lähtee, mutta kuinka paljon päätetään sensorikokouksessa, jossa lopulliset pisteytyskriteerit lyödään lukkoon.
Sensori vastaa: Ei tule. Ajoituksen tarkkuus on tapauskohtainen, yleisesti ei voi sanoa mitään.
Sensori vastaa: Ei haittaa mutta ei ole myöskään erityinen ansio.
Sensori vastaa: Ei haitanne.
Sensori vastaa: Aika hyvän tiivistelmän löydät hyvän vastauksen piirteistä abitreenit sivulta.
Sensori vastaa: Lex (latinaa) = laki. Kirja viittaa siihen, ettei Venäjä sortokauden aikana kunnioittanut Suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä (suomalaisten mielestä). Perustuslaki viittaus ei ole virheellinen, sillä siitä tavallaan oli kyse.
Sensori vastaa: Hyvän vastauksen piirteet ovat YTL:n laatimat suuntaviivat siihen, mitä olisi pitänyt vastata. Lopullisen pisteytyksen määräävät kuitenkin sensorikokouksen päätökset, joissa hyvän vastauksen piirteissä esiintyvät asiat vielä tarkentuvat.
Sensori vastaa: Lähinnä seuraavia: itä-Euroopan demokratialiikkeet ja niiden osuus sosialististen hallitusten kaatumiseen, NL:n taloudelliset ja sisäiset ongelmat, perestroikan epäonnistuminen ja tappio USA:n vastaisessa asevarustelussa (resurssit loppuivat).
Sensori vastaa: Tuskin, ainakaan suuresti.
Sensori vastaa: Kyllä pisteitä tulee ja on olennaista.
Sensori vastaa: Saarrosta käytetään myös nimistystä Berliinin ensimmäinen kriisi, joten tuskinpa tuo ongelma on.
Sensori vastaa: Itse sotia ei muuten kuin, että ne aiheuttivat miestappioita ja kaatuneiden tilalle piti haalia uusia sotilaita, jotka olivat pois taloudellisesti tuottavasta työstä. Voi myös mainita, että sotasaalis loi vaurautta (joillekin).
Sensori vastaa: On sillä kysymys rajautuu 40-luvun puolelle. On kuitenkin mahdollista, että sensorikokous päättää olla rankaisematta Korean maininneita pistemenetyksillä.
Sensori vastaa: Ymmärsit oikein. Nyt pitäisi vielä tietää, mistä ajattelet, että kysymyksen muoto viittaisi jotenkin Rooman valtakunnan hajoamiseen. Hyvän vastauksen piirteissä se mainitaan toki yhtenä tekijänä, johon ajatus antiikin loppumisesta perustuu.
Sensori vastaa: Ks. edelliset vastaukset tähän kysymykseen Abitreenit sivulla.
Sensori vastaa: Kysymysten laadinnassa ei voida ottaa huomioon sitä, mitä yksittäisessä oppikirjassa on mainittu. Nämä menevät siten tasan, että yksi kysymys suosii yhden kirjasarjan käyttäjiä, toinen toisen.
Sensori vastaa: Kyllä vaan.
Sensori vastaa: Lyhyesti sanottuna sitä, että Eurooppa rikastui maailmankaupan avulla yleisesti (vaikutti Euroopan nousuun johtavaan asemaan maailmassa) ja kauppiaat erityisesti (vaikutti porvariston nousuun aatelin kustannuksella). Tarkemmin ks. hyvän vastauksen piirteet.
Sensori vastaa: On.
Sensori vastaa: Kysymykset eivät aina valitettavasti satu omiin suosikkiaiheisiin. I maailmansodan syntyä ja seurauksia on kysytty useasti viime vuosina - nyt ei.
Sensori vastaa: Ei ole suuri virhe, virhe kuitenkin.
Sensori vastaa: Kysymys oikeastaan haki länsivaltojen ja NL:n suhteita, mutta toki sen voi ymmärtää laajemminkin ja siinä kontekstissa ei mennyt mönkään - ainakaan pahasti.
Sensori vastaa: Ei.
Sensori vastaa: Arvosteluaika loppuu lokakuun lopussa. Tulokset ja pisterajat tulevat sen jälkeen.
Sensori vastaa: Kyllähän tuo hieman menee ohi kysytystä, mutta lopullisen tuomion lausuminen edellyttäisi koko vastauksen lukemista.
Sensori vastaa: Ei varmaankaan paljoa, sensorikokous päättää ja voi olla, että päädytään jopa sellaiseen ratkaisuun, ettei pisteitä mene.
Sensori vastaa: Sisällissodan mainitseminen olisi ollut virhe, kun se tapahtui yli 10 vuotta kortin jälkeen.
Sensori vastaa: Jotakin varmasti lähtee, mutta paljonko, sen päättää sensorikokous.
Sensori vastaa: Pohjimmiltaan nuo ovat sama asia. Jos pisteitä menee, ei voi saada täysiä pisteitä. Mutta, jos Korean sodan mainitsemista päätetään pitää pisteitä pudottavana virheenä, ne putoavat siitä, mitä kokelas muuten olisi saamassa.
Sensori vastaa: Ks. hyvän vastauksen piirteet, joissa on mainittu muutama keskeisin elementti, ks. myös aiempia vastauksia tämän kysymyksen osalta abitreeneissä.
Sensori vastaa: Ovathan nuo virheitä, mutta kyllä sieltä pisteitä silti on tulossa.
Sensori vastaa: Ei.
Sensori vastaa: Vaikea sanoa, jos menee, ei todennäköisesti montaa.
Sensori vastaa: Lähtee, ei kuitenkaan paljon jos vastaus on muuten hyvä.
Sensori vastaa: On. Mutta silloin niistä kyllä pitää vetää täysiä pisteitä.
Sensori vastaa: Ks. hyvän vastauksen pääpiirteet. Ja kyllä, tuo tulkintasi Espanjasta on hieman virheellinen.
Sensori vastaa: Kyllä suurin piirtein. On vaikea tietää, mitä Honecker aavisti tai ei aavistanut.
Sensori vastaa: Ihan siten, että kaikkia asioita ei kysytä jokaisella koekerralla. Tällä kertaa "poppareilla" olivat maailmansodat.
Sensori vastaa: En usko.
Sensori vastaa: Ei ole virhe lainkaan.
Sensori vastaa: Kyllä tuollaisesta arvioista varmaan voi lähteä (tämä on siis minunkin osaltani vain mielipide, sillä tietoa ei vielä ole olemassakaan).
Sensori vastaa: Siinä ja siinä, riippuu vastauksen kokonaisuudesta.
Kommentit

Abitreenit

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit