Hyppää pääsisältöön

Yo-koe tarkistetaan ainakin viidesti ennen koepäivää – Näin syntyy yo-koe

Työpöytä, jossa tietokone, muistilehtiö ja kahvikuppi.
Työpöytä, jossa tietokone, muistilehtiö ja kahvikuppi. Kuva: Unsplash Abitreenit

Oletko koskaan miettinyt, miten yo-kokeen tehtävät laaditaan? Entä kuinka paljon ennen varsinaista koepäivää koe on valmis? Abitreenit selvitti, miten yo-koe syntyy.

Suunnittelu alkaa hyvissä ajoin

  • Yo-kokeen suunnittelu aloitetaan kokeesta riippuen ainakin noin 1,5–2 vuotta ennen koepäivää. Yo-koe on valmis noin vuotta ennen koepäivää, jotta sitä voidaan tarvittaessa käyttää varakokeena.
  • Jokaisen oppiaineen yo-kokeen suunnittelusta vastaa tehtävänlaadintaryhmä, joka koostuu yleensä oppiaineen professoreista ja yliopisto-opettajista. Tehtävänlaadintaryhmän jäsenet nimeää Ylioppilastutkintolautakunnan yleiskokous, jonka jäsenet valitsee opetus- ja kulttuuriministeriö. Ryhmä laatii sekä koekysymykset että hyvän vastauksen piirteet.

Kokeet käännetään ruotsiksi ja tarkistetaan

  • Kun tehtävät on laadittu ja tarkastettu, käännetään koe ruotsiksi. Sen jälkeen suomen- ja ruotsinkielisille kokeille tehdään kielentarkastus, minkä jälkeen koe tarkistetaan vielä erillisessä valiokunnassa.
  • Kun koe on läpäissyt sekä kielentarkastuksen että valiokunnan tarkastuksen, saa sen ulkoasu lopullisen muotonsa. Sähköinen koe viedään järjestelmään.
  • Tämän jälkeen jaoksen puheenjohtaja tai tehtävänlaadintaryhmän jäsenet tarkistavat kokeen. Jos koe on virheetön, digitaalinen koe kuitataan valmiiksi. Koe ja hyvän vastauksen piirteet tarkistetaan vielä kerran ennen varsinaista koepäivää.

Arviointi ja sensorikokous

  • Kokeen jälkeen opettajat arvostelevat oman koulunsa opiskelijoiden yo-kokeet hyvän vastauksen piirteiden pohjalta. Opettajien arvostelukierroksen perusteella eri oppiaineiden opettajayhdistykset laativat vielä täydennysehdotuksia hyvän vastauksen piirteisiin. YTL päättää itse, ottaako se ehdotukset lopullisessa arvostelussa huomioon vai ei.
  • Kokeita tarkistavat sensorit kokoontuvat noin 10 päivän kuluttua kokeesta. Sensorikokouksessa päätetään lopullisen arvioinnin kriteereistä. Arvostelukriteerit päätetään pääosin alustavasti tarkistettujen vastausten perusteella.

Lähteet: Ylioppilastutkintolautakunnan sensori Leena Partanen, historian tehtävänlaadintatyöryhmän jäsen Jan Löfström, ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin sijainen Robin Lundell.

Juttua täydennetty 28.9.2017 klo 17.04.
Juttua täydennetty tehtävänlaadintaryhmän jäsenten valinnan osalta 2.10.2017 klo 10.29.
Juttua muokattu 18.10.2019 klo 10.51: Päivitetty tekstiä ajankohtaisemmaksi sähköisen kokeen osalta, lisätty väliotsikot ja täydennetty otsikkoa.

Kommentit

Artikkelit