Hyppää pääsisältöön

Yo-kokeissakin on virheitä – Miten ne huomioidaan arvostelussa?

Kädet kirjoittavat paperille.
Kädet kirjoittavat paperille. Abitreenit

Historian kokeessa oli väärä vuosiluku, englannin kokeen monivalinnan oikea vastaus herätti ihmetystä ja fysiikan hyvän vastauksen piirteitä korjattiin heti kokeen jälkeen. Mitä YTL ja sensorit ajattelevat virheistä, ja miten virheet vaikuttavat arvosteluun?

Englannissa pisteen saa myös niin sanotusta väärästä vastauksesta

Syksyn 2017 pitkän englannin yo-kokeen monivalintatehtävän hyvän vastauksen piirteet herättivät kokelaissa kummastusta.

Tehtävässä piti täydentää lause: Furniture joined the ranks of the disposable commodity, ____ which still sits uncomfortably with my sense of the need for good stewardship of the world and its resources.

Alkuperäisten, koepäivänä julkaistujen hyvän vastauksen piirteiden mukaan oikea vastaus olisi everything. Kokeessa lainatun tekstin alkuperäisversiossa käytetään kuitenkin sanaa something.

– Englannin pitkän kokeen hyvän vastauksen piirteissä oli virhe. Kokelas ei siitä joudu kärsimään vaan hyväksymme oikeaksi vaihtoehdoksi sekä hyvän vastauksen piirteissä olevan everything että alkuperäisessä tekstissä olevan oikean ilmaisun, joka on something, kertoo ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) tutkintosihteeri Anna Hatva-Jokinen.

Englannin kokeen hyvän vastauksen piirteitä päivitettiinkin uuden arvostelun mukaisiksi muutama päivä kokeen jälkeen.

Koepäivänä julkaistut hyvän vastauksen piirteet auttavat opettajia

Kun fysiikan yo-kokeita tarkastava sensori Leena Partanen selasi hyvän vastauksen piirteitä syksyn 2017 fysiikan kokeen jälkeen, huomasi hän, että yhden tehtävän osalta hyvän vastauksen piirteet poikkesivat hieman kokelaille annetusta tehtävänannosta. Partanen ilmoitti asiasta YTL:ään, joka päivitti seuraavana päivänä fysiikan kokeen hyvän vastauksen piirteet.

– Hyvän vastauksen piirteissä ollut virhe ei vaikuta kokelaiden vastausten arviointiin millään tavalla, sillä vastaukset arvioidaan aina suhteessa tehtävänantoon, Partanen sanoo.

Koepäivänä julkaistut hyvän vastauksen piirteet auttavat opettajia, jotka esitarkastavat kokeita kouluissa. Varsinaiset arvostelukriteerit lyödään lukkoon vasta sensorikokouksessa, joka pidetään yleensä noin kymmenen päivän kuluttua yo-kokeesta. Sensorikokouksessa huomioidaan myös kokeita esitarkastaneilta opettajilta tullut palaute.

– Koepäivänä julkaistut hyvän vastauksen piirteet ovat siis suuntaa antavia, mutta eivät välttämättä edusta lopullisia arvostelukriteerejä, kertoo ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin sijainen Robin Lundell.

Päivitetyt hyvän vastauksen piirteet palvelevat tulevia kokelaita

Lundellin mukaan hyvän vastauksen piirteiden päivittäminen kokeen jälkeisessä sensorikokouksessa on kohtalaisen yleistä. Päivitetyt ja lopulliset arvostelukriteerit julkaistaan yleensä yhdessä yo-koetulosten kanssa.

– Tavoitteena on, että koepäivänä julkaistut hyvän vastauksen piirteet päivitettäisiin lopullisen arvostelun mukaisiksi vasta arvostelun valmistuttua, Lundell sanoo.

Keväällä 2017 esimerkiksi maantieteen, terveystiedon ja kemian tarkennetut hyvän vastauksen piirteet päivitettiin ylioppilaslautakunnan sivuille toukokuussa, kun lopullinen arviointi oli valmistunut. YTL:n tiedotearkiston mukaan päivityksistä ei tehty erillistä tiedotetta.

Eri oppiaineiden yo-kokeista vastaavat jaokset päättävät, milloin ja miten ne päivittävät hyvän vastauksen piirteitä.

– Hyvän vastauksen piirteet jäävät elämään tuleviksi vuosiksi. Ne ovat hyvää palvelua, kun tulevat kokelaat harjoittelevat ylioppilaskokeisiin, fysiikan sensori Leena Partanen sanoo.

Historian yo-kokeessa ollut virhe ei vaikuta arvosteluun

Hyvän vastauksen piirteiden lisäksi virheitä eksyy myös itse ylioppilaskokeisiin. Niin kävi tänä vuonna historian kokeessa, jossa pilapiirroksen julkaisuvuodeksi oli laitettu vuosi 1947, vaikka piirros oli todellisuudessa julkaistu vuonna 1948. Virhe oli ollut lähteessä, josta kuva otettiin yo-kokeeseen.

Tässä tapauksessa historian kokeessa ollut virhe ei vaikuta tehtävien arvosteluun.

– Kyseinen kuva voisi aivan hyvin olla myös vuodelta 1947. Kokelas vastaa tehtävään lähtökohdista, jotka on hänelle kokeessa kerrottu. Ainoastaan silloin, jos kokelas olisi nähnyt alkuperäisen kuvan ja tietäisi sen olevan vuodelta 1948, olisi hän saattanut hetken ihmetellä. En kuitenkaan usko, että kukaan kokelaista on nähnyt alkuperäistä kuvaa, sanoo yliopistonlehtori ja historian yo-kokeen tehtävänlaadintatyöryhmän jäsen Jan Löfström.

Kaikista virheistä ei tiedoteta

Myös syksyn 2017 lyhyen matematiikan kokeessa oli virhe, kun funktioon oli eksynyt derivaattaa merkitsevä pilkku. Virhe ehdittiin korjata hyvän vastauksen piirteisiin jo ennen niiden julkaisua. Hyvän vastauksen piirteissä hyväksytään sekä derivaatalla että ilman derivaattaa tehdyt laskutoimitukset.

Lyhyen matematiikan kokeen virheestä tiedotettiin YTL:n verkkosivuilla, historian virheestä ei.

– Virheitä löytyy silloin tällöin eikä niistä lähdetä kaikista tiedottamaan. YTL tiedottaa sellaisista asioista, joista on noussut keskustelua tai joista koemme, että on tiedottamisen tarve, Lundell sanoo.

Esimerkiksi äärioikeistolaisen Breitbart News-sivuston käytöstä englannin yo-kuuntelun lähteenä YTL tiedotti siinä vaiheessa, kun Helsingin Sanomat oli tehnyt aiheesta jutun.

Kommentit

Artikkelit