Hyppää pääsisältöön

Timo Huovinen: JSN:lta selkeä näkemys some-julkaisemisesta

Kuvassa mies mustassa paidassa katsoo kameraan.
Kuvassa mies mustassa paidassa katsoo kameraan. Timo Huovinen

Julkisen sanan neuvosto otti kantaa viimeisimmässä kokouksessaan some-julkaisemiseen.

Käsittelyssä oli tapaus, jossa Yle Oulu oli antanut toimituksen ulkopuolisen henkilöiden itsenäisesti julkaista postauksia Yle Oulun Instagram-tilillä.

Vaikka julkaisu oli toimituksen seurannassa ja kokeiluun kuului aineiston tarvittava jälkimoderointi, JSN:n kanta oli selvä: some-tilin julkaisua ei saa antaa toimituksen ulkopuoliseen käyttöön. JSN:n päätös on sovellettavissa kaikkeen toimituksen selkeästi itselleen nimeämään some-julkaisemiseen.

JSN:n päätöksen perustelut asiassa ovat niukat mutta selkeät. Päätöksen mukaan “Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että tiedotusvälineiden omilla sosiaalisen median tileillä julkaistut sisällöt ovat normaalia toimituksellista aineistoa, jonka tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin. Neuvosto korostaa, että toimitusten on muistettava tämä silloinkin, kun ne kokeilevat uusia toimintatapoja”.

Lisäksi JSN:n mukaan “luovuttaessaan Instagram-tilinsä käyttäjätunnukset edellä kuvatulla tavalla vierailijoille toimitus kuitenkin luovutti journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolisille. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 2”. Tuon kohdan mukaan “tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille”.

JSN:n näkemys asiasta on siis selvä.

Ylen some-linjaukset kertovat samaa

Tämän lisäksi Ylen omissa sosiaalisen median toimintalinjauksissa kerrotaan selkeästi: “sosiaalisessa mediassa noudatamme samoja lakeja, arvoja ja eettistä ohjeistusta kuin muussakin julkaisutoiminnassamme. Myös toimituksellinen päätöksenteko ja vastuut ovat samat kuin muussakin julkaisutoiminnassa”.

Tuosta voi helposti tehdä sellaisen tulkinnan, että “julkaisuavaimen” luovutus on alunperinkin ollut linjaustemme vastaista.

Kysymys on päätösvallan delegoinnista

Päätöstä tarkemmin pohdittaessa on jälleen kerran palattava sananvapauslain alkulähteille. Lain mukaanhan vastaava toimittaja mm. johtaa ja valvoo toimitustyötä sekä päättää verkkojulkaisun tai ohjelman sisällöstä.

Mikäli johdettava toimitus on niin iso, ettei kaikkeen toimitukselliseen päätöksentekoon ehdi ottamaan osaa, voi vastaava toimittaja delegoida tehtäviä päällikkötasolle. Johdettavan kokonaisuuden suuruuden takia vastaavia toimittajia voi olla useita. Tämän vuoksi myös Ylessä on useampi vastaava toimittaja, ja johtamis- sekä valvontatehtäviä on delegoitu.

Vaikkakin some-julkaisu on usein nopeaa ja henkilökohtaista, on siinä muistettava samat delegoinnin pelisäännöt kuin muussakin toimitustyössä. Julkaisupäätös tehdään toimituksen sisällä noudattaen samanlaisia käytäntöjä kuin muussakin julkaisemisessa.

Yksityiskohtaiset käytännöt riippuvat tietenkin sitten siitä, miten niistä kussakin toimituksessa on vastaavan toimittajan johdolla sovittu. Kuitenkin niin, että ennen julkaisua aihe on läpikäynyt paitsi aihetta tekevän toimituksen toimittajan, myös toimituksen sopiman jonkin muun seulan. Tällainen vähintään “kaksoisluenta” on muutenkin osa normaalia toimitusprosessiamme.

Some-julkaisu ei ole samaa kuin suoran teko

Aihepiirin pohdinnassa some-julkaisua on verrattu suoran lähetyksen tekemiseen. Erona suoran tekemiseen some-julkaisussa on kuitenkin se, että julkaisupäätöksen tekemiseksi on “painettava julkaisunappia”. Tämä on selkeä ilmaisu journalistisesta päätöksestä.

Suorissa lähetyksissä – riippuen suorasta – journalistista päätöksentekoa kontrolloidaan muulla tavoin.

Missä menee delegoinnin raja?

Yle tekee usein sopimuksia jonkin ohjelman tai tuotannon tekemisestä ulkopuolisten tahojen kanssa. Nämä voivat olla joko freelancer-toimittajia tai ulkopuolisia tuotantoyhtiöitä. Niissäkin tilanteissa on muistettava, että viimekädessä vastuu julkaistusta aineistosta on aina vastaavalla toimittajalla.

Sopimus ja siinä sovitut asiat ovat yksi ilmaisu toimitustyön delegoinnista. Tätä puolta kontrolloidaan tietenkin myös toimituskohtaisilla käytännöillä. Tämän JSN-päätöksen perusteella nämä käytänteet kannattaa miettiä jälleen kerran läpi myös some-julkaisemisen osalta.

Vastuu some-julkaisujen keskustelupalstoilla

Osana teknistä kehitystä median toimintaan ovat tulleet mukaan internetin tai somen keskustelupalstat ja niiden käyttö osana journalistista työtä.

Sananvapauslain säätämisen jälkeisessä juridisessa tulkinnassa ei ole oltu yksimielisiä siitä, kuuluuko jonkin median ylläpitämä keskustelupalsta tuon median vastaavan toimittajan vastuulle vai ei. Lisäkierteensä keskusteluun on tuonut se, onko jokin palsta ennakko- vai jälkimoderoitu tai moderoitu ollenkaan.

Ensinnäkin vastuu some-palstalle kirjoitetusta kommentista on tietenkin kirjoittajalla. Ylen osalta eettinen vastuutulkinta on selvä Ylen omien eettisten ohjeiden sekä JSN:n ohjeiden liitteen perusteella.

Seuraamme perustamiamme somen keskustelupalstoja emmekä salli siellä esimerkiksi yksityisyyden suojaa, ihmisarvoa loukkaavia, väkivaltaan yllyttäviä, yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvia tai vihaa lietsovia sisältöjä. Jos jokin palstamme on ennakkomoderoitu, emme julkaise tuollaisia kommetteja. Jälkimoderoidussa tilanteessa poistamme viipymättä tällaiset sisällöt heti niiden tultua tietoomme.

Some-julkaisu ja päätösvallan luovuttaminen

Some-julkaisemisessa kannattaa muistaa aina se, että julkaisemalla aineistoa jollakin some-alustalla, julkaisija luovuttaa journalistista päätösvaltaansa pois. Vastaavalla toimittajalla ei ole samanlaista valtaa ulkopuolisella alustalla kuin omassa julkaisemisen piirissä, vaikka some-tili olisi tarkkaan identifioitu toimitukselle tai tietylle ohjelmalle.

Julkaiseminen onkin johtanut konflikteihin. Tästä esimerkkinä keskustelu, joka alkoi Facebookin poistettua feedistään ikonisen Vietnamin sodan valokuvan.

Some on medialle tärkeä väylä julkaisemiseen. Journalismissa on mentävä yhä enemmän myös sinne missä yleisö on sekä kokeiltava uutta. Mutta unohtaa ei saa sitä, että pitää kiinni samalla omista julkaisutavoistaan ja -alustoistaan.

Timo Huovinen
Journalististen standardien ja etiikan päällikkö

Kirjoituksen lähteenä on käytetty mm. Päivi Tiilikan (nyk. Korpisaari) kirjaa Journalistin sanavapaus ja Riku Neuvosen kirjaa Sananvapauden sääntely Suomessa.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua