Hyppää pääsisältöön

Meritaimenkannat kukoistavat Gotlannissa

Gotlannin meritaimenkanta on tällä hetkellä täysin luontaisen lisääntymisen varassa. Silti laji on elinvoimainen. Meritaimenkantaa seurataan saarella paljon ja lajin hyvinvointi on paikallisille tärkeää.

Gotlannin meritaimenen ojien ja jokien poikastuotto on hyvää, vaikkakin vuosivaihteluita on paljon. Lajin geneettinen pohja ohjaa niitä kutemaan myös lyhyisiin ojiin. Alle vuoden ikäiset poikaset osaavat myös luontaisesti vaeltaa mereen, esimerkiksi ojan kuivuessa.

Vaikka meritaimenkanta on runsas, on sillä myös uhkia - vähäsateisina aikoina pohjavesivarat hupenevat. Myös kiistanalaista verkkokalastusta harjoitetaan varsinkin syksyisin. Rauhoitusalueita ja kalastajien vastuullista toimintaa valvotaan Gotlannissa tarkasti.

Meritaimenta on mahdollista kalastaa Gotlannissa lähes vuoden läpi. Kuva: Jarno Vähämäki.

Rannalta kalastukseen ei Gotlannissa tarvitse erillisiä lupia. Kalastettavaa rantaviivaa on noin 800 kilometriä. Myös rauhoitus- ja luonnonsuojelualueita on runsaasti. Esimerkiksi meritaimenelle on 25 rauhoitettua kutupuroa tai -jokea, erikokoisin aluein. Rauhoitusaika on 1.10. - 31.12. Meritaimenen alamitta on 50 cm ja suosituksena yksi kala päivässä kalastajaa kohden.

Gotlannin rannat ovat monin paikoin matalia ja niitä joutuu kahlaamaan pitkälle. Hyllymäiset pohjanmuodot ja liuskekivihalkeamat kannattaa ottaa huomioon ja edetä varovasti. Merivirrat voivat olla vaarallisen voimakkaita. Suojaavan saariston puuttuessa jo 5-6 m/s tuuli voi nostaa huomattavan korkeita aallokkoja ja maininkeja.

Paikkatuntemus on Gotlannissa eduksi, sillä kaikista kohdista ei kalaa nouse.

Myös Suomessa meritaimenen luontainen lisääntyminen on mahdollista. Tästä hyvänä esimerkkinä on Vantaan joki sivujokineen. Virtavesien hoitoyhdistys sekä muut aktiivit ovat tehneet vuosien ajan töitä kutupaikkojen eteen. Valitettavasti Suomessa on lähes kaikki virtavedet padottu ja niihin lasketaan paljon puhdistamatonta jätevettä. Myös suo-ojitukset lisäävät valtavasti vesistöjen kuormitusta.

Tällä hetkellä vaikuttaa, että Suomen meritaimenkanta tulee olemaan istutusten varassa. Kalat eivät pääse kutupaikoille eikä sopivia paikkoja ole tarpeeksi. Kalastajat joutuvat lähtemään ulkomaille meritaimenen perässä. Elinvoimainen kanta puolestaan toisi piristystä myös Suomen omaan kalastusmatkailuun.

Teksti: Jarno Vähämäki.